เทศน์อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 10 ม.ค. 2525
วันที่ 10 มกราคม 2525 เวลา 4:30 น. ความยาว 11.53 นาที
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เทศน์อบรมพระ เมื่อวันที่ ... 10 ม.ค. 2525

"เทศน์ก่อนปาฏิโมกข์"

ณ วัดป่าบ้านตาดม อ.เมือง จ.อุดรธานี


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก