มหาภัยต่อคลังหลวง ต่อคนไทย และต่อชาติไทย
วันที่ 11 พฤษภาคม 2543
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓

มหาภัยต่อคลังหลวง ต่อคนไทย และต่อชาติไทย

 

…สมบัตินี้เป็นสมบัติของคนไทยทั้งชาติ หัวใจคนไทยทั้งชาติอยู่ในกองคลังหลวงที่เป็นหัวใจของคนไทยทั้งชาติ อะไรจะมาแตะต้องอะไรจะมาทำลายไม่ได้ ต้องคนไทยตายหมดถึงจะมาทำลายได้นะ อันใดตั้งเข้ามาก็ตั้งเข้ามา กฎหมายอะไรที่จะมาเป็นภัยต่อชาติบ้านเมือง กฎหมายนั้นเรียกว่าเป็นมหาภัย มาจากผู้ใด ใครเป็นผู้ตั้งขึ้นกฎหมายอันนี้ มาจากผู้นั้น ผู้นั้นเป็นมหาภัย คณะนั้นเป็นมหาภัย ชาวไทยจะรับไม่ได้ จะรับสิ่งเหล่านี้ไว้ไม่ได้ กฎหมายมาก็ปัดทันทีเลย คนทั้งชาติปัดกฎหมายมหาภัยข้อเดียวไม่ได้ มีอย่างหรือ? คนไทยเราเป็นมนุษย์ด้วยกันทุกคน ทำไมจะปล่อยให้มหาภัยเหล่านี้เข้ามาโกยเอาสมบัติเงินทองซึ่งเป็นหัวใจของคนทั้งชาติออกไปถลุงกินโต๊ะเก้าอี้กัน มีอย่างเหรอ? เอ้า พิจารณานะ พี่น้องทั้งหลายให้พากันพิจารณาทุกคน

นี่ละ คือตอนที่มันจะเอา มันจะเป็นอย่างนี้แน่ๆ ไม่เป็นอย่างอื่นนะ ถ้าฝืนเข้ามาก็เอาตรงนี้เลย ให้ถอยไม่มี หลวงตาบัวนี่กล้าหาญด้วยอรรถด้วยธรรม ที่นำมาเหล่านี้เป็นความที่ถูกต้องแม่นยำของธรรมด้วย ของพี่น้องทั้งหลายที่เห็นด้วยธรรมด้วย ที่ได้นำมาเข้าสู่คลังหลวง นี่ละ ไม่มีอะไรผิด เราจึงกล้าหาญที่จะปฏิบัติไปตามธรรมของเรา เราไม่ได้อะไรกับอะไร เรื่องโลกเรื่องสงสารไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับเรา แต่อะไรที่จะมากีดขวางธรรมนี้ ต้องฟัดต้องเหนี่ยว เหมือนกิเลสมันกีดขวางธรรมภายในใจของเราก็ต้องฟัดมัน ดังพระพุทธเจ้าสลบสามหนนี้ ก็ฟัดกับสิ่งชั่วช้าลามกที่เป็นภัยต่อใจ อันนี้เราปฏิบัติมาก็ฟัดกับกิเลสจนถึงขั้นจะสลบไสล ก็เห็นว่ากิเลสมันเป็นภัยต่อเรา เราต้องฟัดกัน อันนี้สมบัติเงินทองข้าวของของพี่น้องทั้งหลายที่เป็นหัวใจรวมกันมาอยู่ในชาติไทยของเรานี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมทั้งแท่ง หัวใจของชาติไทยทั้งดวงมารวมอยู่นี้แล้ว อันใดที่จะเป็นมหาภัยที่จะเข้ามายื้อแย่งแข่งดีหรือมาเป็นอันตราย เช่น กฎหมาย

กฎหมายข้อใด เมื่อมาเป็นภัยต่อชาติไทยหรือคณะใดที่จะมาตั้งตัวเป็นภัยต่อชาติไทย ยังไงจะต้องได้ฟัดกันอย่างเต็มเหนี่ยว ดีไม่ดีเมืองไทยเราอาจฟ้าดินถล่มก็ได้ ถ้าลงถึงขั้นนี้แล้วมันจะเป็นจริงๆ ให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะ ชาติไทยของเราไม่ใช่ “หมา” นี่ ชาติไทยของเราเป็นชาติของ “คน” สมบัตินี้ไม่ใช่สมบัติของหมา อยู่ในคลังหลวงนี้ไม่ใช่สมบัติของหมา แต่เป็นสมบัติของคน มีเจ้าของทั่วประเทศไทย คน ๖๒ ล้านคนเป็นเจ้าของของสมบัติแห่งชาติไทยเรานี้ทุกคนๆ ด้วยกันไป แล้วโจรใดมารใด มหาโจรมหามารตัวใดที่จะเข้ามาก็ถือว่ามาเป็นข้าศึก มารบกับชาติไทยเรา หัวใจของชาติไทยเรา เรามีหัวใจทุกคน ต้องฟัดต้องเหวี่ยงต้องต่อสู้

โจรเข้ามารบบ้านเมืองของเรา เราก็ต้องสู้โจร เรียกว่ารบกับโจรกับข้าศึกทั้งหลาย เอ้า โจรเข้ามาในกลางบ้านกลางเมืองของเรา เข้ามาสู่คลังหลวงของเรานี้ก็เรียกว่าโจรเข้ามาสู่คลังหลวง ก็ฟัดกับโจรในคลังหลวงนั้น อันไหนที่เข้ามาต้านทานไม่ได้ ต้องเอากันให้เต็มเหนี่ยว นี่ ขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้นะ เรื่องถึงกาลเวลาแล้วมันจะเป็นได้ไม่สงสัยนะ เพราะหัวใจชาติไทยเราไม่ใช่หัวใจ “หมา” นี่น่ะ ก็หัวใจ “คน” แท้ๆ ทำไมจะไม่มีแก่จิตแก่ใจรักษาของตนได้ ปล่อยให้โจรให้มารให้มหาภัยมากลืนกินโต๊ะกันเปล่าๆ ในหัวตับหัวปอดของคนไทยทั้งชาติ ๖๒ ล้านคน มีอย่างเหรอ? เอ้า พิจารณากันทุกคนๆ นะ เรามีหัวใจกันทุกคน อะไรจะเข้ามาๆ ผ่านมหาสมบัติของเรานี้ เป็นต้องฟัดต้องเหวี่ยงกันให้สุดเหนี่ยวเลย เอ้า วันนี้เพียงเท่านี้ละ

และส่วนสมบัติเงินทองที่พี่น้องทั้งหลายถวายมา เราเป็นผู้รับแทนนั้น เราได้มอบเข้าคลังหลวงแล้วตั้งแต่วันประกาศก้องขึ้นมานั้น นี้คือหลักธรรมชาติของธรรมให้แล้ว กฎหมายบ้านเมืองใดที่จะมาแยกมาแยะ จึงมาแยกมาแยะธรรมที่ให้ด้วยความบริสุทธิ์เป็นสมบัติของคลังหลวงโดยสมบูรณ์แล้วนี้ไม่ได้ นี้เป็นสมบัติของคลังหลวง เข้าแล้ว แม้กฎหมายบ้านเมืองจะมาแยกมาแยะให้ไปอยู่ในมุมใดก็ตาม อันนั้นอาจจะไปเป็นในแง่กฎหมายคำพูดลมปากเฉยๆ หลักธรรมชาติคือสมบัติของเราทั้งชาตินี้ได้เข้าสู่คลังหลวง ประกาศป้างๆ กันมาแล้วจนถึงบัดนี้ นั่นคือเข้าแล้วโดยสมบูรณ์ โดยธรรมล้วนๆ เพราะฉะนั้นเราจึงกล้าหาญ สมบัติเหล่านี้จะออกไปอยู่ในมุมใดก็ตาม หลักธรรมชาติของการให้แล้วนั้นเป็นธรรมล้วนๆ แล้วอยู่ในกองคลังหลวงสมบูรณ์แบบแล้วตั้งแต่วันประกาศให้ทราบทั่วหน้ากัน นี้คือหลักธรรมชาติของธรรม ธรรมนี้ถูกต้องแล้ว

ไอ้เรื่องเหล่านั้นเป็นแง่นั้นแง่นี้มาพลิกมาแพลงมากีดมากันนั้นเป็นเรื่องของกลมายาของกิเลส เป็นมายาของมหาภัยที่จะมากีดกันไม่ให้สมบัติเหล่านี้เข้าสู่คลังหลวงแล้วจะได้กลืนสมบัติเหล่านั้นได้อย่างสบายใจๆ แต่ธรรมไม่อย่างนั้น ธรรมเข้าแล้ว ฉะนั้นถ้ามากลืนก็มากลืนสมบัติที่ให้แล้วนั่นเอง เอ้า กลืนมา ว่างั้นเลย หากมากลืนนี้แล้ว คนไทยทั้งชาติเราอาจลุกฮือก็ได้ เอ้า เรียกว่า “อาจ” ซะก่อนนะ เมื่อถึงกาลเวลานั้น คำว่า “อาจ” มันจะตกไปทันทีเลย เอ้ามา ใครเก่งให้มาเลย หลวงตาบัวเป็นผู้นำหน้า เป็นผู้กล้าต่อสงคราม สงครามระหว่าง “กิเลส” กับ ”ธรรม” นี้คือความเป็นธรรมแล้ว ที่เรารักษามานี้ ต่อสู้ก็ต่อสู้เพื่อรักษา ”ธรรม”

อันใดที่เป็นมารก็ต่อสู้กัน กิเลสในหัวใจก็ต่อสู้กิเลส อันนี้เรื่องมารมันจะมาอมมากลืนเอาสมบัติในชาติไทย เราก็ต้องสู้กันตรงนี้ เป็นพักๆ พักๆ ไปอย่างนั้นละ ให้เป็นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้นะ ขอให้พี่น้องทราบให้ทั่วหน้ากันทุกคน เราเป็นเจ้าของสมบัติกันทุกคน อย่าอ่อนแอ อย่าท้อแท้ อย่าให้เขามากลืนเอาเฉยๆ ใครก็ตามมากลืนอันนี้แล้ว ถ้ากลืนก็ต้องคนไทยคอขาดไปทุกคนเสียก่อนถึงจะกลืนไปได้ ใครยังมีหัวใจอยู่ยังกลืนไม่ได้นะ ต้องเอาอย่างนั้นซิ ไม่หนักไม่ได้นะ สมบัตินี้เป็นสมบัติของชาติไทยเรามาตั้งแต่บรรพบุรุษรักษาคุ้มครองกันมาด้วยความแคล้วคลาดปลอดภัยตลอดมาเป็นสง่าราศีแห่งชาติไทยของเรามานานเท่าไร?

แล้วเรื่องเหล่านี้ก็มีกฎหมายควบคุมเพื่อความปลอดภัยแห่งสมบัติเหล่านี้มาตลอด ไม่เคยมีใครมาแตะต้องทำลาย แต่หากว่าจะมีเกิดเหตุขึ้นมาทำลาย หรือมาแตะต้องสมบัตินี้แล้ว คนไทยเราจะคิดกันยังไง? พิจารณากันซิ เราเคยรักษาความสงบร่มเย็นความแน่นหนามั่นคงเหล่านี้แล้ว เมื่อเข้ามาก็ต้องซัดกันเลย ให้เป็นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้

เอ้า จะเอากฎหมายข้อไหนมาอ้าง กฎหมายนี้ใครตั้งมาจากเทวดาชั้นไหนที่จะมาทำลายชาวไทยเราที่เป็นเจ้าของของชาตินี้น่ะ รัฐบาลก็ประชาชนเราเป็นผู้ตั้งขึ้นมา เอ้า ก็ไปตั้งกฎหมาย กฎหมายก็ออกจากรัฐบาล รัฐบาลก็เป็นคนของชาติไทยเราตั้งขึ้นมา กฎหมายเป็นมหาภัยแล้ว ชาติไทยเราจะรับได้อย่างไร? ก็ชาติไทยเราตั้งขึ้นมาก็เพื่อเป็นคุณประโยชน์ ตั้งกฎหมายขึ้นมาก็เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาติไทย ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นโจรเป็นมารมหายักษ์มหาภัยมากินบ้านกินเมืองอย่างนี้ ถ้าหากว่ามันจะกลับเป็นอย่างนั้นแล้ว มันก็ต้องฟัดกันจนกระทั่งถึงต้นตอมันเลย ตั้งแต่กฎหมาย

กฎหมายนี้มาจากไหน? มันจะไล่เข้าไปถึงว่ากฎหมายนี้มาจากไหน? กฎหมายมาจากรัฐบาล แล้วรัฐบาลนี้มาจากไหน? มันก็ต้องไล่กันถึงจุดถึงแดนนะ คนไทยทั้งชาตินี้ละเป็นผู้ตั้งขึ้นมา แล้วเมื่อมาเป็นข้าศึกแก่คนไทยทั้งชาติแล้วคนไทยทั้งชาติจะอยู่ได้อย่างไร? เอ้า ควรจะเป็นอย่างไรมันก็จะเห็นประจักษ์กันในคราวนี้ล่ะ นี้พูดเป็นระยะๆ ไปเสียก่อน หากเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้ จะเป็นอย่างนี้ เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะ เอ้า ให้พากันทราบทั่วกัน พี่น้องชาวไทยให้ต่างคนต่างตื่นเนื้อตื่นตัว ในตัวของเราเอง ในชาติของเราเอง ในสมบัติของเราเอง ว่ามีคุณค่าเสมอหน้ากันหมดคนไทยเรา แล้วเป็นเจ้าของของกองมหาสมบัติซึ่งอยู่ในคลังหลวงนี้ทั่วหน้ากันหมด เสมอกันหมด ต่างคนต่างมีสิทธิ์ที่จะรักษาป้องกันสิ่งนี้ด้วยกันทั้งนั้น ไม่มีใครที่จะมายิ่งใหญ่กว่าชาติไทยของเราและสมบัติแห่งชาติไทยของเรา เอาละวันนี้พูดเพียงเท่านี้ก่อน

***************************************


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก