ตำหนิอาจารย์ของตัวเอง
วันที่ 1 มีนาคม 2550 เวลา 8:25 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
  วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)   วิดีโอแบบ(Win High Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

ตำหนิอาจารย์ของตัวเอง

         วันนี้พี่น้องมาจากที่ต่างๆ หลายท่านหลายคน ทั้งพระทั้งประชาชน ไม่ทราบว่าการเลี้ยงดูกันเป็นยังไงบ้าง เราก็มองไม่ทัน เวลามีพี่น้องมาจากที่ต่างๆ ทั้งฝ่ายพระฝ่ายฆราวาส เราเป็นเจ้าของสำนักควรจะเป็นนักเสียสละ ให้พี่น้องทั้งหลายได้รับประทานหรืออยู่เป็นสุขๆ เราบกพร่องบ้างก็ตามแต่สมบูรณ์ในการปฏิสันถารต้อนรับด้วยความเอาใจใส่ต่อกัน เมตตาต่อกัน นี่สำคัญมาก

เอ้าเข้ามานี่เลย ขึ้นมาๆ โห ได้ทองคำมา หลวงพ่อสังวาลย์ท่านล่วงไปแล้วเห็นไหมลูกศิษย์ท่านมากต่อมาก ทองคำไหลเข้ามาอีก ติดตามมาเรื่อยๆ พ่อตายลูกยัง ไม่ใช่พ่อตายลูกตายไปด้วย พ่อตายลูกยัง สืบทอดมรดกมานี่ เอ้า ขึ้นมา เป็นวัดสังฆทานทั้งนั้นหรือวัดไหนบ้าง (วัดสังฆทานครับ) วัดสังฆทานทั้งนั้นเหรอ ท่านชื่อ (สัมพันธ์ ครับ ) ไม่ใช่สนองหรือ (ที่เมื่อวานนี้ลูกศิษย์มาขอให้ท่านหายจากโรคภัยไข้เจ็บครับ ท่านเป็นเบาหวาน) เป็นโรคเบาหวาน เออ เอามะนาวฉันมากๆ เข้าไป มันต้องแก้กันอย่างนั้น ฉันมะนาวมากๆ หวานมันวิ่งเปิดเลยไม่มีทวีปอยู่ละ เอามะนาวไล่เข้าไป ยากรรมฐานเป็นอย่างนั้นละ

(คณะอุปัฏฐากหลวงปู่สังวาลย์ เขมโก และหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน พร้อมคณะลูกศิษย์และญาติโยมชาวเมืองตาก รวมพระ ๒๙ โยม ๓๐ ขอน้อมถวายทองคำน้ำหนัก ๑ กิโล ๗๕ สตางค์ พร้อมจำนวนเงิน ๑๑๙,๑๖๐ บาท) สาธุพร้อมกัน นี่ละเมืองไทยเรามีความหนาแน่นมั่นคงขึ้น เพราะมีหัวใจครองบ้านครองเมือง คือทองคำเป็นอันดับหนึ่ง ทองคำเป็นสำคัญ ผมจึงได้พยายามที่สุดเต็มกำลังความสามารถ เวลานี้ก็ได้ทองคำน้ำหนักทั้งหมดเข้าสู่คลังหลวงแล้ว ๑๑ ตันกับ ๔๐๐ เท่าไรกิโลหือ

นี่ละที่พาพี่น้องทั้งหลายอุตส่าห์พยายาม ดีดดิ้นกันทั้งประเทศ เราได้รวบรวมทองคำเข้าไป ๑๑ ตันกับ ๔๓๐ กิโล เข้าเป็นหัวใจของชาติไทยเรา ส่วนดอลลาร์ได้ ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลาร์ ที่เข้าคลังหลวงแล้ว เราได้พยายามที่สุด เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ได้ลืมบุญลืมคุณหลวงพ่อสังวาลย์ ท่านตายไปแล้ว ขอให้มีลูกศิษย์ลูกหาสืบทอดมรดกอันดีงามของท่าน ท่านผู้หนึ่งเป็นผู้ที่อุตส่าห์พยายามที่สุด อุ้มชาติไทยของเรา ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อยู่ในวงสมบัติส่วนกลางนั้นทั้งนั้น ท่านได้พยายามเต็มที่ ทองคำรู้สึกจะเป็นอันดับหนึ่ง อันดับสอง อยู่ในย่านนี้แหละ ที่ท่านได้ช่วยเต็มกำลังความสามารถ จนกระทั่งบัดนี้ได้ทองคำตั้ง ๑๑ ตันกว่า

ท่านล่วงไปแล้ว บรรดาลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็ได้สืบทอดมรดก วันนี้ก็ได้ทองคำและอะไรต่ออะไรรวมกันแล้ว ทองคำได้ ๑ กิโลกับ ๗๕ สตางค์ พร้อมกับจำนวนเงิน ๑๑๑,๑๖๐ บาท ผมจึงขออนุโมทนาสาธุการด้วยความพอใจอย่างยิ่งกับบรรดาท่านทั้งหลาย ทั้งฝ่ายพระที่เป็นหัวหน้ามา และประชาชนศรัทธาทั้งหลาย ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีแห่งความรักชาติของตน ได้รวมมาเป็นชิ้นเป็นอันสำหรับสมบัติที่สำคัญๆ คือ ทองคำและดอลลาร์ ผมจึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับท่านทั้งหลายโดยทั่วกัน

ให้สืบทอดนะ พ่อตายแล้วลูกยัง ลูกตายแล้วหลานยัง ให้สืบทอดความดีต่อกันไปๆ ชาติไทยเรายังต้องการคนดีที่จะอุ้มชาติของตนอยู่มีจำนวนไม่น้อย พวกเรานี่ละเป็นชาติไทย ที่จะอุ้มชาติของตนให้เข้าสู่ความแน่นหนามั่นคง ดังที่เราเคยปฏิบัติมาด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีกัน ได้ผลเป็นที่พอใจ ส่วนดอลลาร์ได้เข้าคลังหลวงเพียง ๑๐ ล้านกว่า สำหรับทองคำได้เวลานี้ ๑๑ ตันกับ ๔๓๐ กิโล ก็รู้สึกว่าเป็นชิ้นเป็นอันในการที่เราทั้งหลายนำชาติของตน อุ้มชาติของตนคราวนี้ รู้สึกว่าเด่นอยู่ ทองถึง ๑๑ ตันกับ ๔๐๐ กว่ากิโลเป็นของง่ายเมื่อไร และดอลลาร์ตั้ง ๑๐ ล้านกว่า นอกจากนั้นสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ได้จากน้ำใจที่รักชาติของพี่น้องทั้งหลาย ได้เสียสละออกมาเป็นเงินเป็นทอง ปลูกสร้างนั้นนี้เต็มไปหมดนะเมืองไทยเรา

เงินที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคชี้นิ้วเลยว่าสตางค์หนึ่งเราไม่เคยแตะ เราเพื่อชาติบ้านเมืองทั้งนั้น เราไม่เอาอะไร เพราะฉะนั้นเราจึงบริสุทธิ์ใจ ตั้งแต่เริ่มแรกนำพี่น้องทั้งหลายมาจนกระทั่งบัดนี้ เรียกว่าอบอุ่นในตัวของเราเอง แน่นหนามั่นคงในความมีศีลมีธรรมสมบูรณ์แบบ ช่วยด้วยความเมตตาสงสาร ด้วยความสุจริตจริงๆ ไม่มีที่จะรั่วไหลแตกซึมไปไหนเลย นับแต่ทองคำลงมาจนกระทั่งป่านนี้ เพราะฉะนั้นสมบัติเราจึงเข้าสู่คลังหลวงมากมาย เพราะไม่มีที่รั่วไหลแตกซึมออกไป ไหลเข้าๆ ทีนี้ก็จะอนุโมทนากับท่านทั้งหลายทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายฆราวาส ต่อไปให้พากันอุตส่าห์พยายามช่วยอีก

เราเป็นลูกชาติไทย ให้ต่างคนต่างรักชาติของตน ต่างคนต่างเสาะแสวงหา อะไรที่บกพร่องตรงไหนให้หนุนเข้าไปๆ ไม่ดีตรงไหนให้พากันแก้ไขดัดแปลง ความแก้ไขดัดแปลงและบำรุงรักษาอยู่เสมอเป็นความเจริญรุ่งเรืองแน่นหนามั่นคง แต่ความที่ว่าทำลายไปเรื่อยๆ เป็นยักษ์เป็นผีทำลายชาติของตน สุดท้ายก็เรียกว่าทำลายตับปอดของตัวเอง ตาย ตายสดๆ ร้อนๆ นั่นแหละ จะให้พร

ท่านทั้งหลายอยากจะไปมาหาสู่วัดป่าบ้านตาด สำหรับวัดสังฆทานแล้วเปิดโอกาสให้ตลอดเวลา เป็นมงคลทั้งนั้นแหละ เอ้า กราบ

(มีนายตำรวจคนหนึ่งติดตามธรรมะของหลวงตาทางวิทยุ เกี่ยวกับที่หลวงตาพูดถึงเพชรน้ำหนึ่งเขาเลยบอกเพิ่มเติมมาว่า เขาได้ไปกราบอัฐิของพระอริยสงฆ์ต่างๆ ที่หลวงตายังไม่พูดถึง เขาก็เลยกราบเรียนมาให้หลวงตารับทราบ) ไปเห็นพระเวลาท่านมรณภาพแล้วอัฐิท่านกลายเป็นพระธาตุเป็นเพชรน้ำหนึ่งว่างั้นหรือ (ครับ มีบางองค์หลวงตายังไม่ได้พูด เขาเลยกราบเรียนมา อย่างหลวงปู่ดูลย์ ที่สุรินทร์ หลวงปู่บุญ ที่สว่างแดนดิน) อัฐิกลายเป็นพระธาตุเหรอ อันนี้ก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น หลวงปู่ดูลย์ที่สุรินทร์เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นรุ่นใหญ่

ผู้กำกับ เขาบอกสายหลวงปู่มั่นมีอีก ๖ องค์

๑.หลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ พระธาตุเป็นแก้วใส ดูได้จากเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

๒.หลวงปู่บุญ ชินวํโส วัดป่าศรีสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร พระธาตุออกหลายสี ดูได้จากศาลาการเปรียญที่วัดปัจจุบันนี้

๓.หลวงปู่ลี ฐิตธมฺโม วัดถ้ำเหวลึก อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร พระธาตุมีหลายสีเช่นเดียวกัน ดูได้จากวัดและจากเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

๔.หลวงปู่เทสก์ เทสฺรํสี วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ดูได้จากที่ถ้ำขาม จังหวัดสกลนคร และวัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย

หลวงตา อันนี้เรายังจะติดตามอีกทีหนึ่ง เราไม่แน่ใจนัก พูดตรงๆ อย่างนี้ละ เราไม่แน่ใจนัก เราจะติดตามดูอีกทีหนึ่งให้เป็นที่แน่ใจ ถ้ามีโอกาสเราจะประกาศให้ทราบอีกทีหลังเพื่อความแน่นอน เข้าใจไหม (เห็นหลวงปู่หล้าว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์เจ้าค่ะ) ดูลักษณะของท่านเอียงหน้าเอียงหลัง เพราะฉะนั้นเราจึงยังไม่รับรองอันนี้ เราจะติดตามดูให้ชัดเจนเสียก่อน เหยียบเรือสองแคมมาตลอด ทางปริยัติก็อยากได้ ทางปฏิบัติก็อยากเอา อยากได้แล้วเหยียบเรือสองแคมอยู่

จนกระทั่งลูกศิษย์ ก็ท่านบัวพาท่านพูดเราได้ยิน นี่ละพูดภาษาธรรมพูดอย่างนี้ มันเป็นยังไงอาจารย์ของเรานี่น่ะ คือท่านอาจารย์เทสก์เป็นอาจารย์ของท่านบัวพา เป็นอย่างนี้มาตลอด อยากดังทุกอย่าง แต่ไม่ทราบว่าดังทางไหน ครั้นเวลาออกทางปฏิบัติก็ตำหนิปริยัติ ทีนี้ออกปริยัติก็ไปตำหนิกรรมฐาน ว่ากรรมฐานไปหานั่งหลับหูหลับตาอยู่ไม่ค่อยได้เรื่องได้ราว ตอนนั้นท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัด เข้าใจไหม อยู่ที่ภูเก็ต นี้ท่านบัวพาพูดเองนะ ตำหนิอาจารย์ของตัวเอง นี่ละเราฟังเราเอาความจริงมาพูดอย่างนี้ เป็นยังไงก็ไม่ทราบอาจารย์ของเรา อยากดังทุกอย่างแต่ไม่ทราบว่าได้ทางไหนหรือทางไหนบ้าง เลยโลเลอยู่อย่างนี้ว่างั้นนะ อาจารย์บัวพาท่านไม่ค่อยชอบพูดนะ นิสัยท่านสุขุมมาก ท่านพูดตำหนิอาจารย์ของตัวเอง เอ๊ ทำไมอาจารย์ของท่านจริงๆ ท่านทำไมมาตำหนิอย่างนี้ แสดงว่าท่านเป็นธรรม แน่ะ เราลงจุดนี้นะ เพราะฉะนั้นเราจึงจะได้ติดตามดูอีกทีหนึ่งว่างั้นเถอะ ดังทางไหนบ้าง เอาว่าต่อไป

ผู้กำกับ เพิ่มเติมนะครับ เกี่ยวกับหลวงปู่เทสก์เขาบอกว่าดูได้ที่ฟัน เศษฟันแปรสภาพเป็นแก้วใส

หลวงตา ทุกวันนี้ฟันมันใส่ทุกอย่างนะ เอาทองคำมาใส่ก็มี อะไรก็มี เข้าใจไหม ยังไม่มีแต่หลวงตาบัวเท่านั้นละ มีแต่กระดูก เอ้า ว่าไป

ผู้กำกับ เขาบอกดูได้ที่วัดหินหมากเป้งละครับ

หลวงตา หาตัวจริงอย่างนั้นซิ ภาษาธรรมต้องพูดตรงไปตรงมา

ผู้กำกับ ๕.หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม วัดสิริสาลวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู พระธาตุออกสีขาวนวลปนสีทอง ดูได้ที่จากวัดที่เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันครับ

๖. หลวงปู่กอง วัดสุมังคลาราม (วัดป่าบ้านเศรษฐี) อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี พระธาตุสีขาวนวลปนทอง ดูได้ที่วัด สำหรับพระสายอื่นซึ่งไม่ใช่สายหลวงปู่มั่น เขาบอกมาว่าเขาได้ไปกราบมี ๒ องค์

หลวงตา ที่เราบอกเพิ่มไปอีกก็คือ ท่านหล้า ภูจ้อก้อ อัฐิก็กลายเป็นพระธาตุ ท่านสิงห์ทองที่ตกเครื่องบินตายก็อัฐิกลายเป็นพระธาตุ เข้าใจไหม นี่เพิ่มเติมให้อีก หลวงปู่พรหม บ้านดงเย็น อัฐิกลายเป็นพระธาตุ ที่ไม่บอกในนี้เราบอกจะซ้ำเข้าอีก มีเยอะพระกรรมฐานส่วนมากจะเป็นสายหลวงปู่มั่น เพชรน้ำหนึ่งๆ อยู่ตามป่าตามเขาเงียบๆ อย่างนั้นแหละ เอ้า ว่าไป

ผู้กำกับ บอกอีก ๒ องค์นะฮะ

องค์ที่ ๑. คือ ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทร์ กรุงเทพ (เออ ยอมรับ)พระธาตุออกสีขาวปนสีทองเล็กน้อย เขาบอกดูได้จากที่วัดเทพศิรินทร์ครับ

๒.พระสุพรหมญาณเถระ พระครูบาพรหมจักร วัดพระธาตุพระบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน พระธาตุออกเป็นหลายสี ดูได้ที่วัดในศาลาการเปรียญ เขาได้ไปดูไปเห็นไปกราบมาแล้ว ก็เลยจดหมายกราบเรียนหลวงตาเพื่อทราบ จะเป็นประการใดแล้วแต่หลวงตาพิจารณา เขาลงชื่อว่า อดีตนายตำรวจคนหนึ่ง

หลวงตา เอ้อ เรายอมรับ เท่าที่ผ่านมานี้ ครูบาอาจารย์ที่เคยกันทั้งนั้นแหละ สนิทกันมาด้วยดีๆ ภายในนั่น ไม่ได้ว่าภายนอกแหละ ภายในคุยธรรมะธัมโมกัน องค์ไหนเป็นยังไงๆ รู้กันตั้งแต่ยังไม่ตาย เข้าใจไหมล่ะ ท่านรู้กันตั้งแต่ยังไม่ตาย ใจของท่านเป็นมโนธาตุแล้ว อัฐิของท่านจึงค่อยกลายเป็นพระธาตุทีหลัง มีน้อยเมื่อไรผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ อย่างนี้ละธรรมของพระพุทธเจ้า เรียกว่าสวากขาตธรรมสอนไว้เพื่อความพ้นทุกข์ เพื่อความเลิศเลอทั้งนั้น ผู้ปฏิบัติตามต้องรู้ต้องเห็นอย่างนั้น จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ ครูบาอาจารย์ที่อัฐิกลายเป็นพระธาตุมีน้อยเมื่อไร ไม่น้อยนะ

อย่างท่านสิงห์ทองตกเครื่องบินตายอัฐิก็กลายเป็นพระธาตุ ท่านจวนก็กลายเป็นพระธาตุเหมือนกัน ตกเครื่องบินตายสององค์ก็เป็นผู้บริสุทธิ์สององค์ คืออรหันต์นั้นเองอัฐิถึงจะกลายเป็นพระธาตุได้ ท่านสิงห์ทองหนึ่ง ท่านจวนหนึ่ง ที่เราทราบนะ ที่ตกเครื่องบิน อัฐิกลายเป็นพระธาตุสององค์

ู้กำกับ ตามหนังสือนี้เขาบอกหลวงปู่บุญมาที่ตกเครื่องบินก็เป็นพระธาตุเหมือนกัน

หลวงตา เป็นเหรอ เออ ถ้าเป็นพระธาตุแล้วแน่แล้วๆ มีอะไรอีกล่ะ

ผู้กำกับ หมอรุ่งเรือง ลิ้มไพบูลย์ ทำบุญมา ๑,๐๐๐ บาท

หลวงตา หมอรุ่งเรืองนี้เก่งแต่ไหนแต่ไรมา บรรดาแพทย์นี่ เราพูดอย่างตรงไปตรงมา ฝ่ายหมอมักจะเย่อหยิ่ง เพราะเรียนสรีระศาสตร์ สรีระศาสตร์ทางฝ่ายหมอนี้มันเพื่อแก้โรคแก้ภัย ทีนี้เลยเอาไปเทียบพระพุทธเจ้าเข้าซิ ไปตีเสมอเข้าไปก็มีเยอะ ว่าตัวเรียนทางแพทย์แล้วว่าความรู้นี้ไม่ต่ำกว่าพระพุทธเจ้า ความจริงเรียนสรีระศาสตร์นี้เพื่อแก้โรคแก้ภัย เรียนสรีระศาสตร์ทางพุทธศาสนานี้เพื่อแก้กิเลส เข้าใจไหมมันต่างกัน พระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์นี้แก้กิเลสทั้งนั้น เรียนสรีระศาสตร์จบอัฐิกลายเป็นพระธาตุ ใจบริสุทธิ์ นั่น ส่วนเรียนทางแพทย์ทางหมอนี้เรียนเพื่อแก้โรคแก้ภัย เรียนสรีระศาสตร์ทางพุทธศาสนาเพื่อแก้กิเลสๆ ต่างกันอย่างนี้ละ ให้ทราบกันเสีย

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก