ถึงขั้นจริงแล้วประกาศออกได้เลย
วันที่ 13 มีนาคม 2550 เวลา 8:30 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)   วิดีโอแบบ(Win High Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

ถึงขั้นจริงแล้วประกาศออกได้เลย

         สรุปทองคำประเภทน้ำไหลซึม วันที่ ๑๓ คือวันนี้ ทองคำที่หลอมแล้วได้ ๓๘๗ กิโลครึ่ง เท่ากับ ๓๑ แท่ง ทองคำที่ยังไม่หลอม ๘ กิโล ๓๓ บาท ๗๗ สตางค์ รวมทองคำที่หลอมแล้วและยังไม่ได้หลอมเป็นจำนวนทองคำ ๓๙๖ กิโล ๘๘ สตางค์ ถ้ารวมกับ ๓๗ กิโลครึ่งที่มอบไว้แล้วนั้นเข้าด้วยกันก็เป็นจำนวน ๔๓๓ กิโล ๓๓ บาท ๗๗ สตางค์ นี่จาก ๑๑ ตันมาแล้วมาเป็นประเภทนี้ จากนั้นก็ไหลกันไปเป็นน้ำไหลซึม ๓๙๖ กิโล ๘๘ สตางค์ ที่ได้แล้วเวลานี้ เอาไปไว้ที่กรุงเทพฯ ยังไม่ได้หลอม ทางนู้นมาทีไรก็เอาทองคำไปๆ เมื่อวานนี้ชายปั๋มกลับก็เอาทองคำไป

         (นายไพรัช นายสยาม นายสยม สังวริบุตร และมนฤดี ยมาภัย กราบถวายเช็คหลวงตา  ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่ออุทิศให้คุณแม่ผุสดี ยมาภัยหรือสังวริบุตร เสียชีวิตไปแล้วครับ)

         ที่เวียงจันทน์จำได้เลยว่าเฉพาะตานี่ให้ไป ๓๐ ล้านแล้ว ให้ครั้งแรก ๑๔ ล้าน ครั้งที่สอง ๑๖ ล้าน เฉพาะตาล้วนๆ นะให้เลยๆ อย่างอื่นเราค่อยพิจารณากันทีหลังๆ เรื่อยมา ส่วนตาเป็นของจำเป็นเราให้ก่อนเลยเทียว มาเห็นรถหนองบัวลำภูอีก ให้เมื่อไร เลยสงสัย เราก็ให้มาตั้งแต่หนองบัวลำภูเป็นจังหวัดใหม่ๆ เราไปเรายังจำได้ พอไปเราก็เดินไปตามแถวรถที่จอดอยู่ เดินดู พอเข้าไปนั่งที่แล้วก็บอกให้รถคันหนึ่งเลย ทางนู้นไม่ได้ขอละ ให้เลย เพราะดูแล้วความชำรุดเป็นอย่างไรๆ อย่างน้อยเราก็ให้คันหนึ่งก่อน ให้เลย

         ทองคำประเภทน้ำไหลซึมได้ ๓๙๐ กว่า มาเรื่อยๆ เราจะพยายามให้ทองคำเข้าสู่คลังหลวงมากๆ เวลานี้ ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลครึ่ง ที่เข้าเรียบร้อยแล้ว ประเภทเหล่านี้ยังไม่เข้า กำลังเป็นน้ำไหลซึมยังไม่เข้า จะรอ ค่อยไหลซึมเข้ามา จากนั้นพอหลอมก็หลอม หลอมแล้วเก็บ จากนั้นมอบ ไม่ได้ว่างนะ การช่วยชาติคราวนี้รู้สึกได้มาก คิดดูซิทองคำ ๑๑ ตันกับ ๓๗ กิโลครึ่ง นี่หมายถึงเข้าแล้ว เข้าเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่ว่าเท่านั้นร้อยเท่านี้ร้อยกำลังมา ยังไม่เข้า เรายังไม่นับเพราะยังไม่ตายตัว ยังไม่แน่ ส่วนอันนี้แน่แล้ว ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลครึ่ง แน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ เข้าแล้ว

         ดีที่พี่น้องชาวไทยเราร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดมานะ ตั้งแต่เริ่มแรกออกประกาศช่วยชาติ เราจะเป็นหัวหน้าผู้นำตลอดมา บรรดาพี่น้องชาวไทยเราทั่วประเทศร่วมมือเต็มเม็ดเต็มหน่วยตลอดมา เพราะฉะนั้นทองคำเราจึงได้มาก ดอลลาร์ก็ได้ ๑๐ ล้านกว่า ทองคำ ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลครึ่ง หมายถึงเข้าแล้ว ส่วนดอลลาร์ ๑๐ ล้าน ๒ แสนเท่าไรเข้าแล้ว ทองคำตั้งแต่ต้นจนอวสานจะเข้าตลอด ไม่มีรั่วไหลไปไหนเลย ส่วนดอลลาร์มี เราได้ประกาศแล้วว่าดอลลาร์ต่อจากนี้ไปจะไม่ได้เข้าคลังหลวง เพราะเงินไทยหลังจากเราหยุดการเทศนาว่าการจตุปัจจัยมีน้อยลงๆ แต่คนที่มาขอความช่วยเหลือมากขึ้นทุกวันๆ จึงต้องเอาเงินดอลลาร์หมุนเข้ามาช่วยเงินไทย เพราะฉะนั้นดอลลาร์จึงจะไม่เข้าคลังหลวงก็ไม่เข้าจริงๆ ไม่เข้าเลยเดี๋ยวนี้ จะไปกับเงินไทย

เราพูดอย่างไรขาดๆ เลยนะ ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วออกแล้วเป็นเด็ดขาดเลย ไม่ผิด พูดจริงๆ นิสัยนี้ก็เป็นมาดั้งเดิมตั้งแต่เป็นฆราวาส มีความจริงจังมากทีเดียว ตอนเรามาบวชถึงรู้ว่าเราจริงจังมากแต่ก่อน ว่าจะทำอะไรถ้าลงลั่นคำแล้วต้องทำ ว่างั้นเลย ตั้งแต่เป็นฆราวาสก็ดี ทีนี้เวลามาบวชเป็นพระมาอ่านหนังสือนี่ อ๋อ นี่คำสัตย์คำจริงนี้เราเคยเป็นมาตั้งแต่เป็นฆราวาสแล้ว ทีนี้มันก็ยิ่งหนักเข้าไปทุกวันมีแต่คำสัตย์คำจริง ว่าอะไรขาดไปเลยๆ ถ้าลงได้ลั่นคำปั๊บแล้วเป็นแน่นอน ไม่ผิด

เราจะช่วยให้เต็มกำลังความสามารถของเราเสียในชาตินี้ เราบอกตรงๆ กับพี่น้องทั้งหลาย เปิดเผยอย่างชัดเจนมาตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เป็นการรื้อเวทีระหว่างกิเลสกับใจพังกันในคืนวันนั้นที่วัดดอยธรรมเจดีย์ ตั้งแต่บัดนั้นมาโลกนี้ว่างเปล่าหมด พูดให้ชัดเจน เป็น สุญฺญโต โลกํ  หัวใจนี้ว่างไปหมดเลย จะต้นไม้ภูเขามีก็ตามเพียงเงาๆ เท่านั้น ความว่างนี่มันทะลุหมดเลย นี่เป็นหลักธรรมชาติของใจ

เราก็นำใจอันนั้นละมาเป็นความเมตตา ได้ช่วยโลกทุกวันนี้ เราไม่เอาอะไร แบตลอด ไม่เอา เราบอกว่าไม่เอาไม่เอาจริงๆ เราไม่เหมือนใคร มีเท่าไรมาอย่างนี้ละออกหมดเลย ไม่เข้า ที่จะเก็บไว้นี้ไม่มี ในวัดนี้ไม่มีการเก็บเลย จตุปัจจัยไทยทานมีมากมีน้อยเรียกว่าออกหมด บอกว่าหมดเลย เราไม่เก็บอะไร เราตั้งใจจะสงเคราะห์โลกในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแห่งชีวิตของเรา ตายแล้วจะไม่กลับมาเกิดอีก บอกให้ชัดเจนอย่างนี้เลย เป็นครั้งสุดท้ายแห่งชีวิต

อยมนฺติมา ชาติ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา บอกตรงๆ เลย พระพุทธเจ้าประกาศกับเบญจวัคคีย์มันก็มาเข้าในใจดวงนี้ก็เป็นอันเดียวกัน อยมนฺติมา ชาติ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา นตฺถิทานิ  ปุนพฺภโว ต่อนี้ไปเราจะไม่มาเกิดตายกองกันอีกต่อไป อันนี้มันก็เป็นอันเดียวกันแล้วจะค้านกันได้ยังไง ก็มันเป็นอันเดียวกันแล้วค้านกันที่ไหน ธรรมพระพุทธเจ้า สนฺทิฏฺฐิโก ประกาศป้างขึ้นในหัวใจแล้วเป็นอันเดียวกันหมดเลย เป็นอย่างนั้นละ

เราจึงช่วยให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเสียชาตินี้ เป็นชาติสุดท้ายของเรา เราไม่เอาอะไรทั้งนั้น มีเท่าไรหมด สำหรับที่เราจะเอานี่ไม่มี มีเท่าไรหมดๆ ไม่ว่าปัจจัยเงินทอง ไม่ว่าไทยทานทั้งหลายมีเท่าไรหมด เราไม่เอา ให้มีแต่ความเมตตา ทำประโยชน์ให้โลกเต็มเม็ดเต็มหน่วย พอถึงเวลาแล้วดีดผึงไปเลยเท่านั้นเอง ไม่ต้องห่วงใยว่าจะเป็นจะตายอย่างไรๆ ไม่มี ป่าช้าอยู่กับลมหายใจเท่านั้นพอ พอลมหายใจขาดธาตุขันธ์ก็พัง ธรรมชาตินี้ก็เป็นธรรมธาตุอยู่แล้วตั้งแต่ธาตุขันธ์ยังไม่แตก เป็นแต่เพียงว่ารับผิดชอบกันอยู่เท่านั้น นี่เป็นธรรมธาตุ จิตดวงนี้เป็นธรรมธาตุแล้ว

นั่นละการปฏิบัติธรรมเมื่อถึงขั้นจริงแล้วประกาศออกได้เลย พระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวประกาศลั่นโลกทั้งสามโลกเป็นอย่างไร นั่นละพระพุทธเจ้าออกก่อนละ ประกาศพระองค์ว่าเป็นศาสดาเอกของโลก ตั้งแต่วันนั้นมาพระองค์ไปถามใคร เอาใครมาเป็นพยาน สาวกทั้งหลายพอตรัสรู้ธรรมปึ๋งๆ นี้ เป็นอันเดียวกับพระพุทธเจ้า  ไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้า ธรรมก็เป็นอันเดียวกัน การปฏิบัติแก้กิเลสก็เป็นเครื่องมืออันเดียวกัน กิเลสชนิดเดียวกัน ขาดสะบั้นลงไปด้วยเครื่องมือคือธรรมอย่างเดียวกันแล้วไปถามใคร

ให้พากันตั้งใจปฏิบัติ บาปบุญมีอยู่เต็มหัวใจทุกคนๆ อย่าไปปฏิเสธนะเรื่องบาปเรื่องบุญ ทำที่ลับที่แจ้งไม่มี เจ้าของเป็นผู้ทำเอง ที่ลับที่แจ้งก็คือเจ้าของเอง อย่าไปหาที่ลับที่แจ้งว่าทำอย่างนั้นที่ลับไม่เป็นบาป ที่แจ้งเป็นบาปนี่อย่าไปคิดนะ โกหกเจ้าของ ให้สร้างความชั่วช้าลามกหนักเข้าไปทุกวัน เอาละพอ จะให้พร เวลากำลังให้พรกำลังพูดอรรถพูดธรรมใครมาถ่ายรูปพาบๆ พีบๆ จับฟาดเข้าป่าให้หน่อยน่ะ มันไม่เป็นมนุษย์เหรอมาอยู่ในศาลานี่ ไม่ดูเขาบ้างเหรอ เกี่ยวกับเรื่องธรรมเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไร ไอ้รูปมันเป็นของสำคัญอะไรมารบกวน เอาละไปละ

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก