ควรจะได้ของแปลกประหลาดอัศจรรย์ติดตัว
วันที่ 1 เมษายน 2550 เวลา 8:10 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)   วิดีโอแบบ(Win High Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๐

ควรจะได้ของแปลกประหลาดอัศจรรย์ติดตัว

ก่อนจังหัน

การอบรมพระก็ไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้ว กลายมาเป็นแกงหม้อใหญ่ไปด้วยกันทั้งหมดเลย ตามธรรมดาต้องเทศน์สอนพระโดยเฉพาะ ประชาชนคนละขั้นละภูมิ ก็ต้องเทศน์เป็นประเภทหนึ่งต่างหาก แต่นี้เลยรวมเป็นแกงหม้อใหญ่ไปหมด ประการหนึ่ง เราก็ไม่มีเวลากำลังวังชาที่จะอบรมแนะนำสั่งสอนพระโดยเฉพาะเหมือนแต่ก่อน จึงต้องให้ผู้ฟังนั้นแยกแยะเอาไปปฏิบัติตนเอง

ความเพียรขึ้นอยู่กับสติ อย่าลืมว่าสติเป็นของสำคัญมากในความเพียร ถ้าความเพียรมีติดต่อสืบเนื่องกิเลสจะเกิดไม่ได้ มันจะเต็มพุงเราอยู่ก็ตาม กิเลสเกิดไม่ได้ สติเป็นสำคัญมากทีเดียว ใครความเพียรมีสติดีคนนั้นจะตั้งรากตั้งฐานได้ ความเพียรแบบเดินหย็อกๆ นั่งเหมือนหัวตอแต่สติไม่มีไม่เป็นท่านะ ทำอะไรต้องพินิจพิจารณาผลงานว่าเป็นอย่างไรบ้าง ควรจะแก้ไขดัดแปลงหรือส่งเสริมอะไรบ้างให้พิจารณาเอง นักปฏิบัติลูกศิษย์ตถาคตต้องใช้ปัญญา

นิสมฺม กรณํ เสยฺโย พินิจพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างก่อนแล้วค่อยทำลงไป ไม่ค่อยผิดพลาด นั่นท่านบอกไว้อย่างนั้น ถ้าทำพรวดพราดๆ ไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะอย่างนี้พระเราอยู่ที่ใดเคลื่อนไหวไปมาที่ไหน ไม่ควรจะขาดสติ ทำข้อวัตรปฏิบัติซึ่งเป็นส่วนรวมก็สติติดแนบอยู่กับหัวใจตลอดเวลา ถ้าเผลอสติอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นท่า เหมือนซุงทั้งท่อนหรือหัวตอนั่นแหละ ถ้าสติมีตรงไหนเวลาใดผู้ใด สติมีอยู่ในอิริยาบถใดอิริยาบถนั้นเป็นราค่ำราคามีคุณค่า ถ้าสติไม่มีไม่เกิดประโยชน์อะไร ท่านทั้งหลายจำเอาไว้

ไม่มีใครจะฉลาดแหลมคมเกินจอมปราชญ์คือองค์ศาสดาของเรา ควรจะยึดมาเป็นหลักปฏิบัติอย่างแท้จริง อย่าสักแต่ว่าถือพุทธๆ บวชเข้ามาร่างกายอยู่ในวัดแต่หันหน้าออกจากวัดไป ประชาชนเขาหันหน้าเข้าวัด พระนั่นหันหน้าออกจากวัด ออกไปหาโลกหาสงสาร เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นละศาสนา แต่อาศัยศาสนาเป็นเครื่องหากิน เห็นผ้าเหลืองๆ ใครก็ทำอะไรไม่ลง จะตำหนิติเตียนด้วยคำพูดคำจาก็ไม่กล้าจะพูด ยิ่งสนุกทำความชั่วช้าลามกสำหรับพระเรานะ ส่วนองค์ที่ดีเราไม่ได้ว่า เราพูดนี่เพื่อส่งเสริมพระผู้ดี ตำหนิพระผู้ชั่วเพื่อแก้ไขตนเองให้ดีขึ้นไปเป็นลำดับต่างหาก

ไม่มีอะไรที่จะสอนมนุษย์ให้มีราค่ำราคาได้ยิ่งกว่าธรรมของศาสดาองค์เอก สอนถูกต้องแม่นยำ โลกนี้มีพุทธศาสนาเท่านั้น บอกว่าเท่านั้นเลย พุทธศาสนาเป็นคำสอนของท่านผู้สิ้นกิเลสจริงๆ สอนเพื่อความสิ้นกิเลสโดยประการทั้งปวง ถ้ากิเลสมีอยู่ในหัวใจ สอนมันก็เป็นไปตามกิเลสนั่นแหละ คลังกิเลสสอนธรรมกับผู้สิ้นกิเลสแล้วสอนธรรมผิดกันมาก พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ ท่านสอนธรรมไม่ผิดไม่พลาด องค์ท่านเองปฏิบัติถูกต้องแม่นยำหาที่ตำหนิติเตียนไม่ได้ เป็น สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเราเรื่อยไป

ผู้มีกิเลสจะไปตั้งเป็นศาสนาใดๆ ก็ตามกี่ร้อยกี่พันศาสนา ก็เป็นศาสนาของกิเลส คลังกิเลสทั้งนั้น สอนคนเพื่อกิเลส ถึงจะว่าเป็นศาสนาสอนให้ได้รับความสุขความเจริญก็ตาม ความจริงเป็นเพื่อกิเลสเพื่อกองทุกข์ทั้งนั้น เอา พูดยันออกมาเลยจึงเรียกว่าธรรม เราไม่เคยสะทกสะท้านกับใครในสามแดนโลกธาตุนี่ แต่ธรรมเรากราบอย่างราบเลย นอกนั้นไม่ลง ธรรมเหนือโลกแล้วเอามาลงกับอะไร กับขี้หมูขี้หมาไม่ลง มากราบมันได้ยังไง กราบธรรมที่เป็นของเลิศเลอละซิ ให้ท่านทั้งหลายนำไปปฏิบัติ

เฉพาะอย่างยิ่งผู้มาปฏิบัติจิตตภาวนา ควรจะได้ของแปลกประหลาดอัศจรรย์ติดตัว หรือติดไปบ้านไปเรือนหรือไปที่ไหนก็ตาม เฉพาะอย่างยิ่งพระเราให้มีศีลสมบัติ สมาธิสมบัติ ปัญญาสมบัติ จากนั้นก็วิมุตติสมบัติ วิมุตติญาณทัสสนสมบัติ.ให้อยู่ในหัวใจของพระผู้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติ ถึงจะถูกต้องตามหลักของพระที่บวชมาด้วยความเห็นภัย อย่าบวชมาเพื่อความโลเลโลกเลก เอาสิ่งภายนอกสกปรกโสมมเข้ามาประดับประดาเป็นชั้นนั้นชั้นนี้ นั่นเป็นเรื่องของโลก นึกว่าตัวมีหงอนละซีดินเหนียวติดหัว เป็นบ้าพองตัวขึ้นมา มีมากนะพระเรา พระสมัยปัจจุบันพระพองตัว พระดินเหนียวติดหัว ไม่มีธรรมติดหัวใจ มีแต่ดินเหนียวติดหัว

ไม่ว่าท่านว่าเรา เราพูดอย่างตรงไปตรงมา ดูธรรมต้องดูที่หัวใจ ดูความเคลื่อนไหวของหัวใจ เคลื่อนไหวไปยังไงๆ สติมีตีต้อนๆ ตลอด มันจะเห่อเหิมไปไหนเรื่องของกิเลส หนีสติไปไม่พ้น สติเอาหมอบราบๆ เลย ให้พากันตั้งใจปฏิบัติ เฉพาะพระเรานี้ไม่ควรจะให้เผลอวันหนึ่งๆ ทำหน้าที่การงานสติอยู่กับตัวๆ เคลื่อนไหวไปมาที่ไหนสติให้อยู่กับตัวๆ ตลอดเวลา นั่นเรียกว่าผู้ไม่เผลอสติ ผู้มีราค่ำราคา พากันจำเอา

วัดนี้เราส่งเสริมตลอด เราไม่ไปแตะต้องสำหรับพระเกี่ยวกับด้านกิจการงานที่จะไปทำลายการภาวนาให้ล้มเหลวไป เราไม่ให้มีในวัดนี้ มีแต่การส่งเสริมภาวนาให้ดียิ่งขึ้นโดยลำดับลำดา พระพุทธเจ้าเสด็จออกบวชใครทราบไหมว่าพระพุทธเจ้าพาสร้างอะไร ไม่มี พระสาวกท่านบวชออกไปท่านปฏิบัติ ท่านสร้างอะไร สร้างแต่จิตใจเพื่ออรรถเพื่อธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานเท่านั้น พวกเรานี่สร้างแต่ส้วมแต่ถานประดับประดาตกแต่ง ยิ่งวัดด้วยแล้วยิ่งหรูหราฟู่ฟ่าอวดโลกเขา อวดอะไรโลกเขามีอยู่แล้ว สิ่งเหล่านี้มีอยู่เต็มโลกแต่ธรรมในหัวใจไม่มี ความสง่างามภายในหัวใจนั่นละเลิศเลอสุดยอด ไอ้สง่างามด้วยการตกแต่งไม่เป็นท่าอะไร เหมือนเราไปตกแต่งโลงผีที่ตัวมันตายแล้วเน่าเฟะอยู่นั้น เอาอะไรมาตกแต่งมันก็ตกแต่งโลงผี หัวใจเป็นผี หัวใจเป็นมูตรเป็นคูถ เหมือนคนตายแล้วเอาอะไรไปตกแต่งให้สวยงามมันก็ไม่สวยงาม สำหรับหัวใจสกปรกของคนนั้น ให้สวยงามอยู่ที่หัวใจ

ให้พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติ อย่ามาเร่ๆ ร่อนๆ มาวัดมาวาให้สังเกตสังกา ครั้นมานานเข้าๆ มันชินชาแล้วหน้าด้านนะ คนที่มาวัดนานๆ เข้ามันหน้าด้านๆ เราได้ไล่ออกจากวัดหลายรายแล้ว อย่าว่าไม่สังเกต พระเณรท่านก็สังเกต ได้สั่งพระเณรไว้ใครมาไม่ชอบกลๆ ให้ไล่หนีจากวัด วัดนี้ไม่ใช่สถานที่สร้างความชั่วช้าลามก สร้างแต่ความดิบความดีงาม อย่าเอาฟืนเอาไฟเอามูตรเอาคูถเข้ามาเผาวัด มาโปะในวัดใช้ไม่ได้เลย

เราสอนโลกสอนทุกแบบนั่นแหละ เห็นไหมหน้าวัดนั่น ทีแรกเขียน ที่นี่เป็นวัดเป็นสถานที่ภาวนาเพื่อความสงบใจ ไม่มีกิจจำเป็นไม่ควรมาเที่ยวเพ่นพ่าน เขียนไว้แล้วนั่นเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจ จากนั้นก็หนักเข้าไปอีก กูจะฟ้องท่านเปา มันมาเพ่นพ่าน เห็นไหมพวกเพ่นพ่าน ท่านเปาฟาดหน้าผากมัน ระวังท่านเปาจะฟาดหน้าผากเอานะ ใครยังไม่ได้อ่านให้ไปอ่านดู เอาละพอ

หลังจังหัน

(หลวงตาครับ เครื่องมือแพทย์นะครับ ที่ ๘ รายการที่ว่าจะช่วยทางประเทศลาว เขาไม่มีบุญวาสนา ตอนนี้หมออ้วนจัดระเบียบการแจกจ่ายมาแล้วครับ รายชื่อโรงพยาบาลที่ขอเมตตาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แล้วก็ได้จัดให้ดังนี้ครับ ๑. โรงพยาบาลสกลนคร ให้เตียงผู้ป่วย ๑๐ เตียง ๒. โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั่น อาจาโร จังหวัดสกลนคร เตียงผู้ป่วย ๑๐ เตียง ๓. โรงพยาบาลกาฬสินธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เครื่องช่วยหายใจ ๑ เครื่อง ๔. โรงพยาบาลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เครื่องอัลตราซาวด์ ๑ เครื่อง ๕. โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล เขตติดต่อ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี ๓ รายการ ๕.๑ เครื่องดมยาสลบ ๑ เครื่อง ๕.๒ เครื่องวัดและติดตามสัญญาณชีพ ๑ เครื่อง ๕.๓ เครื่องช่วยหายใจแบบเคลื่อนที่ได้ ๑ เครื่อง

ที่เหลือคือ ๑. เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า อันนี้ยังไม่มีโรงพยาบาลใดขอมา หมออ้วนกำลังจะสำรวจว่าโรงพยาบาลไหนจำเป็นแล้วก็จะจัดให้ ส่วนอีก ๒ รายการนั้นสั่งไปทางบริษัท บริษัทเขายังไม่ดำเนินการอะไรหมออ้วนเลยบอกว่าให้ระงับไว้ก่อน ๒ รายการ ตกลงมี ๖ รายการที่ได้มาแล้ว แล้วก็แจกไป ๕ เหลือ ๑ กำลังพิจารณา อีก ๒ รายการก็ระงับเสีย แล้วเตียงผู้ป่วย ๒๐ ก็แจกจ่ายไปตามที่กราบเรียนครับ)

         ของทางเวียงจันทน์ไม่ได้ก็แยกมาทางของเราหมด เรียกว่ามีน้อยไป ทางเราขาดแคลนมาก เขาไม่มีวาสนาไม่ต้องเอา กรรมของสัตว์เป็นอย่างนั้นแหละมันหากมี อะไรมาขัดมาข้องข้อง เสร็จแล้วก็ผ่านไปไม่ได้ผลประโยชน์อะไร เราก็ตั้งใจจะสงเคราะห์ กรรมของสัตว์ต่างกันก็อย่างว่าแหละ ไปเวียงจันทน์คราวนี้ถ้าได้ไปแล้ว โถ น้อยเมื่อไรอย่างน้อยสิบคันรถ รถสิบล้อนะ

(โยมมาถวายพระพุทธรูป) ขนมาอะไรวัตถุ เอาคืนไปไม่เอา เอาคืนให้หมด เหล่านี้ไม่เอา อย่าเอามาอวดธรรมวัตถุ เอาไปๆ ไม่เอา มีแต่วัตถุเต็มบ้านเต็มเมืองหัวใจเป็นไฟไม่เอา ให้หัวใจมันสง่างามนี่ซิ ไปไหนผ้าขี้ริ้วห่อทอง นั่น เราพูดต่อนั้นต่างหากนะ การพูดเหล่านี้หัวใจมันจ้าอยู่ตลอดเวลาไม่ได้คุยนะ เพราะฉะนั้นจึงเน้นหนักทางด้านจิตใจๆ อะไรจะมีมากมีน้อยก็ตามสู้อันนี้ไม่ได้ สว่างมากน้อยเหนือแล้วๆ จ้าครอบโลกธาตุแล้วเหนือหมดสามโลกธาตุ นั่น จึงเน้นหนักทางด้านจิตตภาวนา ให้ดูจิตใจเวลานี้ถูกกิเลสมันครอบดำไปหมด จะสว่างขนาดไหนก็ตามเถอะแก้วครอบมันดำดำหมด เปิดอันนี้ออกจ้าเลยเชียว นั่น

(ถวายยาค่ะ) ยาก็ยาละ เต็มไปหมดแล้วยา ยาแก้โรคแก้ภัย ยาแก้หัวใจมันไม่สนใจ ภาวนาคือยาแก้หัวใจมันไม่สนใจ ถ้าเป็นเรื่องนอกคว้ามับๆ ยิ่งกว่าลิง ถ้าภายในไม่เอาไหนละ เหมือนจูงหมาใส่ฝน เคยเห็นไหมจูงหมาใส่ฝน ร้องแหง็กๆ  เอาละจะให้พรจะไป สายแล้วนี่ ธุระของเรามี วันพรุ่งนี้ก็ฟ้าหญิงจะเสด็จตอนบ่าย ๓ โมง มาถึงแล้วเข้าหาเรา ตอนเช้าฉันเสร็จแล้วก็ค่อยกลับ วันที่ ๒ เท่านั้น เราไม่มีเวลาว่างนะ เพราะฉะนั้นจึงถามทางที่ไป ค้างที่ไหนๆ เพราะเหตุไร อยู่ๆ จะไสเราไปค้างไม่เอา เราไม่ใช่ขอนซุงนี่นะ ทำประโยชน์ให้โลกแทบเป็นแทบตายใครไสไปไหนก็จะไปไม่ได้ ไม่เอา อยู่กี่วันนี่มันจะตายแล้วนี่น่ะ

เราไม่ได้ห่วงเรานะเราห่วงโลกต่างหาก หมุนติ้วๆ นี้หมุนเพื่อโลก เราไม่ได้หมุนเพื่อเรา เราเปิดหมดทุกอย่าง ไม่เอาอะไรสามโลกธาตุ ในแดนสมมุติหมดโดยสิ้นเชิงจากหัวใจดวงนี้ พูดให้มันชัดเจนอย่างนี้มันจวนจะตายแล้ว จึงสอนพี่น้องทั้งหลายให้รีบเร่งขวนขวายเอาทรัพย์ภายในเข้าๆ ภายนอกอาศัยกันไปๆ ทรัพย์ภายในนี้หมุนติ้วเลยถึงแดนพ้นทุกข์ได้ทรัพย์ภายใน ทรัพย์ภายนอกถึงไม่ได้ต้องเอามาหนุนกันหลายขั้นหลายตอน มาทำบุญให้ทานแล้วก็หนุนไปทางนี้ เอาละให้พร

 

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก