อย่าได้ลืมบุญลืมคุณหลวงพ่อสังวาลย์
วันที่ 24 กรกฎาคม. 2550 เวลา 8:15 น.
สถานที่ : สวนแสงธรรม
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส

ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เมื่อเช้าวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

อย่าได้ลืมบุญลืมคุณหลวงพ่อสังวาลย์

         วันนี้เราจะไปเยี่ยมหลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก เพราะท่านมีบุญมีคุณต่อชาติมากมาย หลวงพ่อสังวาลย์ซึ่งมาเป็นแขนซ้ายของเรา ท่านช่วยจริงๆ นะช่วยโลกช่วยสงสารช่วยจริงๆ เราเลยเรียกว่าเป็นแขนซ้ายของเรา ทองคำท่านขนเข้ามาสู่คลังหลวงมากขนาดไหน ไปให้ที่นั่นไปให้ที่นี่ นู่นอยู่ในเขาใหญ่ท่านมีลูกศิษย์ลูกหาทางนู้น ได้ทองแล้วก็นิมนต์เราไปรับทางนู้น นิมนต์เรารับทางนี้ตลอดนะหลวงพ่อสังวาลย์ เพราะฉะนั้นเรื่องหลวงพ่อสังวาลย์อะไรกับเราไม่มีขัดกันเลย ยอมรับกันๆ ทั้งนั้นละ

         อย่างหัวโล้นๆ นี้ก็ลูกศิษย์หลวงพ่อสังวาลย์ท่านฝากปุ๊บเราก็รับให้ทันที เราไม่ค้าน เอาพูดจริงๆ เรากับหลวงพ่อสังวาลย์ลงกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีคัดค้านกัน เอากบเอาเขียดมาอย่างนี้หัวโล้นๆ นี้มาเราก็รับ แต่ไม่ทราบเป็นหัวโล้นประเภทไหน เราก็รับเพราะเชื่อส่วนใหญ่หลวงพ่อสังวาลย์ พากันเข้าใจเอานะ นี่ละกับเราถึงกันๆ เลย ท่านช่วยชาติขนาดไหน ทองคำท่านไปเที่ยวหากอบหาโกยในที่ต่างๆ มาก็นิมนต์เราไปรับๆ อยู่ในเขาใหญ่นั่น เราอยู่อุดร นิมนต์ไปเราก็เข้าไปรับ ทองเป็นกิโลๆ แล้วที่ไหนๆ บ้าง ทางด้านนี้ไม่ต้องพูด ทางภาคกลางท่านนิมนต์ไปรับที่นั่นที่นี่ เราก็พอใจๆ

ท่านอุตส่าห์พยายามหามา เราก็อุตส่าห์พยายามไปรับเพื่อเข้าสู่คลังหลวงของเรา ท่านนับว่าขวนขวายมากทีเดียวการช่วยชาติบ้านเมืองของเรา ท่านเป็นแขนซ้ายของเรา เราเป็นผู้นำท่าน ท่านก็เดินตามเลย สมบัติเงินทองมีเท่าไรๆ ท่านรวมมาซื้อทองคำทั้งหมด เราสืบทราบเป็นอย่างนั้นละ ท่านไม่ได้เสียดายอะไร ได้เงินได้ทองมาเท่าไร ดีไม่ดีขายนั้นขายนี้ ใครเอาอะไรมาให้ท่านยกเข้าไปซื้อทองคำเข้าไปสู่คลังหลวงของเรา  เราไม่ลืมนะหลวงพ่อสังวาลย์ เพราะฉะนั้นท่านพูดอะไรกับเราจึงไม่มีอะไรขัดกัน ท่านว่าอะไรยอมรับๆ เพราะส่วนใหญ่ลงกัน

วันนี้มีโอกาสเราจะไปเยี่ยมท่าน บุญคุณของท่านครอบประเทศไทย ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะ ทองคำไหลเข้าสู่คลังหลวงๆ ก็หลวงพ่อสังวาลย์เป็นแขนซ้ายของเรา เราเป็นแขนขวานำเข้าๆ ท่านเป็นแขนซ้ายตามกันเข้าไป ทองคำละมากหลวงพ่อสังวาลย์มากจริงๆ ทองคำ รับที่ไหนๆ บ้าง กำหนดไม่ได้นะ จำได้แต่ว่ารับอยู่เรื่อยๆ พอท่านได้พอสมควรแล้วท่านนิมนต์เรามา เราก็มารับไปๆ แล้วเข้าสู่คลังหลวง คลังหลวงเลย

ท่านมีคุณต่อประเทศชาติบ้านเมืองเราไม่น้อย หลวงพ่อสังวาลย์อย่ามองข้ามท่านนะ องค์นี้ละองค์หนึ่งองค์สำคัญที่อุ้มชาติบ้านเมืองของเราอยู่เวลานี้ ทองคำสักเท่าไรๆ ท่านมีส่วนทั้งนั้นๆ เงินจำนวนมากน้อยซื้อทองคำไหลเข้ามาสู่คลังหลวงของเรา ท่านมีส่วนอย่างใหญ่หลวงกับคลังหลวง ช่วยกันกับเราเป็นลำดับลำดา ไปหาที่ไหนลองหาดูซิหาพระที่จะอุตส่าห์พยายามช่วยส่วนรวมอย่างมาก อย่างหลวงพ่อสังวาลย์นี้องค์หนึ่ง หาได้ยากนะ

นี่เราเห็นบุญคุณของท่าน ท่านพยายามอุ้มชูชาติไทยของเราด้วยสมบัติเงินทอง ซึ่งเป็นหัวใจของชาติ ถ้าเหล่านี้ไม่มีเมืองไทยไม่มีความหมายนะ สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันของชาติไทยเราให้มีความแน่นหนามั่นคง สงบร่มเย็น มีหน้ามีตาเสมอบ้านเมืองของเขา ไม่น้อยหน้าน้อยตาอะไร ท่านทำจริงๆ ท่านช่วย ทองคำไม่ทราบว่ากี่ครั้งนะ ท่านขนมาแต่ละครั้งเป็นกิโลๆๆ ขนเข้าเรื่อย ไม่ใช่หนหนึ่งหนเดียวนะ นี่ละหลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก อย่ามองข้ามท่านนะ ท่านเป็นผู้อุ้มชาติบ้านเมืองคนหนึ่ง เป็นแขนซ้ายของเราที่ช่วยบ้านเมืองอยู่เวลานี้ นี่ละองค์หนึ่งที่สำคัญ

แต่เสียดายเรื่องกฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไม่ว่าท่านว่าเราตายได้ด้วยกัน ท่านตายแต่ความดีและชื่อเสียงกิตติศัพท์กิตติคุณยังฝากไว้กับพี่น้องชาวไทยเรา อย่าได้ลืมบุญลืมคุณท่านนะ หลวงพ่อสังวาลย์เป็นพระสำคัญองค์หนึ่งที่ช่วยชาติบ้านเมืองอยู่เวลานี้อย่างออกหน้าออกตาคือทองคำ ท่านเอาจริงเอาจังมาก มีเท่าไรๆ ขนมาหมด เข้าหมดเลย เข้าหมด ท่านเอาจริงเอาจังมาก เวลาท่านจะตายท่านก็ฝากลูกศิษย์ลูกหาของท่านนั่นละเหล่านี้หัวโล้นๆ เล้นๆ นี่ เราก็รับทันที เพราะส่วนใหญ่ลงกันแล้ว ยังไม่เคยเห็นหน้าก็รับ เพราะส่วนใหญ่ลงกันเรียบร้อยแล้ว นี่ละเรื่องราว ถ้าส่วนใหญ่ลงแล้วลงหมดเลย ถ้าส่วนใหญ่ไม่ลง ไม่ลง นี่ไม่เหมือนใครนะ

หลวงพ่อสังวาลย์เราตายใจกับท่านได้ในการช่วยชาติบ้านเมือง มีเท่าไรทุ่มหมดๆ มากจริงๆ นะทองคำของหลวงพ่อสังวาลย์ที่ช่วย วันนี้เรามีโอกาสจะไปเยี่ยมท่าน เยี่ยมบุญเยี่ยมคุณท่านด้วย ถ้ามีโอกาสเราต้องไป บุญคุณของท่านไม่ได้น้อยนะ เราไม่ลืมบุญลืมคุณของกันและกันที่ทำประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองด้วยกัน ก็มีเท่านั้นละ นี่เราก็ขวนขวายอย่างนี้ ช่วยชาติของเราดูเอาพี่น้องทั้งหลาย เราไม่เอาอะไรเลยนะ แบตลอด เราไม่เคยเอาอะไร ที่ดิ้นอยู่เดี๋ยวนี้มีแต่ดิ้นเพื่อชาติบ้านเมืองของเราทั้งนั้น มีเท่าไรออกหมดๆ เราไม่เอา เราแบตลอด เงินทองข้าวของไม่เอา

ที่เขาอ่านหนังสือพิมพ์เมื่อเช้านี้ไม่ทราบเรื่องอะไรบ้างเราจำไม่ได้ (เทศน์ของหลวงตาครับ พุทธกิจ ๔) พุทธกิจ ๕ แปลว่างานของพระพุทธเจ้า ๕ ประการ ตอนบ่ายสามโมงสี่โมงเทศน์สอนประชาชน พอตกค่ำมาเทศน์สอนพระ พอตอนเที่ยงคืนมาเทศน์อบรมและแก้ปัญหาเทวดา สามแล้ว ๔ เล็งญาณดูสัตวโลก ๕ เสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ เขาได้เห็นได้ยินได้ฟังพระองค์เวลานั้นเป็นมหามงคลแก่เขาอย่างยิ่ง เรียกว่าพุทธกิจ ๕ นี่ได้พุทธกิจ ๔ มาจากไหน พุทธกิจ ๕ แปลว่างานของพระพุทธเจ้า ๕ ประการ เอาละที่นี่ให้พรนะ

 

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz

และเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก