เอะอะวัตถุขึ้นก่อน
วันที่ 7 สิงหาคม 2550 เวลา 7:50 น. ความยาว 21.09 นาที
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)   วิดีโอแบบ(Win High Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

เอะอะวัตถุขึ้นก่อน

เราระลึกได้เวลาก่อนฉัน กำลังจะลงมือฉันนี้ละ พ่อแม่ครูจารย์มั่นท่านพูดถึงตั้งแต่สมัยท่านเป็นเณร ก่อนจะฉันจังหันนี้ต้องมีหัวหน้าผู้ได้ ปฏิสงฺขา โยนิโส เป่า เสกปฏิสังขา แล้วเป่าๆ ให้เณรนั้นๆ ไป ท่านเล่าท่านเล่าสบายนะ แต่เรามันจะตาย อกจะแตก อดหัวเราะไม่ได้ ท่านพูดเฉย ก่อนจะฉันต้องมีหัวหน้าเณรเสกปฏิสังขาเป่าฟู่ๆ แล้วยื่นให้เณรนี้ ยื่นให้เณรนั้น ดับไฟนรก เข้าใจไหมล่ะ บอกว่าดับไฟนรก ถ้าไม่ตกนรก ตายแล้วต้องไปเป็นควายให้เขาไถนา ที่เป่าฟู่ๆ นี่ดับไฟนรก พอเสร็จแล้วก็ยื่นให้ให้เณรนั้นเณรนี้ คือทำตามความรู้สึกของคนในสมัยนั้น ว่างั้นเถอะ

หัวหน้าเณรต้องเป็นผู้เสกคาถา เป่าฟู่ๆ แล้วยื่นคำข้าวในมือให้องค์นั้นเป่าคาถาดับไฟนรก ฟังซิน่ะ ท่านพูดท่านเฉยนะ ตั้งแต่สมัยท่านเป็นเณรท่านว่างั้น ท่านเล่าเฉยเรามันจะตายผู้ฟัง นิสัยของเราก็เป็นอย่างนี้ ชอบหัวเราะ ท่านพูดเฉย เรามันอกจะแตก พอเป่าเสร็จแล้วก็ยื่นคำข้าวคำนี้ให้องค์นั้นเป่า แล้วยื่นให้องค์นั้นๆ พวกเณรไกลๆ บอกว่าดับไฟนรก ท่านพูดเฉย

เวลาท่านมีโอกาสท่านพูดถึงสมัยท่านเป็นเณร ต้องปฏิสังขา เสกคาถาเป่าคำข้าวเป็นคำๆ ยื่นให้กันเป็นแถวถึงจะลงมือฉันได้ ไม่งั้นฉันไม่ได้ ไฟนรกเผา กลัวไฟนรกจึงต้องเสกต้องเป่ายื่นให้กัน เป็นพิธีรีตองจริงๆ นะ ไอ้เราผู้เป่ามันจะตาย หลวงปู่มั่นท่านไม่ค่อยหัวเราะละ ท่านพูดเฉย ไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไร นิสัยท่านลึกซึ้งมาก

(โรงพยาบาลวาปีปทุม จ.มหาสารคาม มาขอความเมตตาสร้างตึกสงฆ์อาพาธ งบประมาณก่อสร้าง ๑๓,๙๙๐,๐๐๐ บาทเศษ รวมทั้งเครื่องมือการแพทย์ต่างๆ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๑๙,๒๑๑,๑๐๐ บาทถ้วน ทางโรงพยาบาลมีงบประมาณอยู่แล้ว ๔,๑๕๑,๓๒๔ บาท ยังขาดอีก ๑๕,๐๕๙,๐๗๖ บาท) ให้งดไว้ก่อน พักไว้ก่อนเราไม่ไหว พักไว้ก่อนแหละเราไม่ไหวจริงๆ หนักมาก เวลานี้หนักมากจริงๆ

เราบวชที่โบสถ์วัดโยธานิมิตร โบสถ์หลังนี้ชำรุด เลยเหมือนจะทำใหม่ทั้งหมดเลย กำลังสร้าง เราก็บอกท่านด้วงว่าเราจะให้ ๑ ล้าน เลยลืมไปเสีย เราไม่ได้สั่งเขาให้เอาเงินไปมอบให้ท่านด้วง วัดโยธานิมิตร โบสถ์หลังที่เราเคยบวชเสียหมด ดูเหมือนจะปลูกขึ้นมาใหม่หรือไง เราบอกว่าเราจะให้ ๑ ล้านแต่ยังไม่ได้ให้เลย มากจริงๆ ผู้ที่มาเกี่ยวข้องขอกับเรานี่มาก ไม่ทราบว่าจะเอาเงินมาจากไหน ทางวาปีปทุมก็พักเสียก่อน โรงพยาบาลวาปีปทุมเราก็เคยช่วยแล้ว แต่คราวนี้ให้พักไว้ก่อนเพราะเราหนัก

วัดโยธาก็จะให้ ๑ ล้านแต่ยังไม่ได้ให้ มันจะลืมไปละ รีบกระซิบบอกเขาให้เขาเอาปัจจัยไปมอบให้วัดโยธานิมิตร ๑ ล้านบาท สร้างโบสถ์หลังเก่าที่เราบวชที่นั่น ดูว่าค่อนข้างจะสร้างใหม่ฟังดู ซ่อมเหมือนกับว่าสร้างใหม่ เราผ่านไปดูวันหนึ่งแล้ว เราก็เลยบอกว่าจะให้ ๑ ล้าน เพราะเป็นโบสถ์ที่เราเคยบวชที่นั่น ตั้งแต่บวชมานี้ก็ ๗๓ ปีแล้วนี่ ซ่อมกับสร้างมันก็จะเป็นอันเดียวกันละ เพราะชำรุดมาก เราก็บอกไว้ว่าจะให้ ๑ ล้านแต่ยังไม่ได้ให้ รีบสั่งเขาให้เขาเอาไปให้

มหาสารคามช่วยหลายแห่ง ก็เราช่วยมาเป็นลำดับลำดาตั้งแต่สร้างวัด ช่วยมาตลอด พูดที่ไหนก็มีแต่เราสร้างๆ ทั้งนั้น เจดีย์วัดโพธิเราก็จะช่วยตามมีตามเกิดของเรา เพราะเราแยกนู้นแยกนี้แยกตลอดมา สำหรับเราไม่เป็นท่านะ แต่ไปช่วยคนอื่นสร้าง วัดเราจึงไม่ได้สร้างอะไร เราไม่ให้สร้าง  แต่ช่วยคนอื่นสร้างทั่วไปหมด   อย่างเจดีย์วัดอโศการามดูเหมือน ๓๙ ล้าน ก็เราช่วยสร้างทั่วๆ ไป สำหรับวัดเราไม่ให้สร้างอะไร วัตถุนี้มันออกหน้าศาสนา ศาสนาไม่ได้มีโอกาสสร้างอะไรนะ สร้างหัวใจ ศาสนาสร้างหัวใจ หัวใจดีแล้วทุกอย่างจะดี จะมีประมาณพอดิบพอดีทุกอย่าง ถ้าไม่ได้สร้างหัวใจ ข้างนอกเป็นกิเลสไปใหญ่เลย ศาสนาเลยมีแต่ด้านวัตถุ  เป็นศาสนวัตถุไปหมด  ไม่มีศาสนธรรม

ไปที่ไหนวัตถุต้องออกหน้าๆ ธรรมไม่ค่อยมีออกหน้า เดี๋ยวนี้ก็จะถือวัตถุเป็นศาสนาแล้ว ไม่ใช่ธรรมเป็นศาสนา ที่ไหนเอะอะวัตถุขึ้นก่อนๆ ไปหมดเลย มันขวางกันมากกับทางด้านศาสนา กับศาสนธรรมจริงๆ ขวางมากทีเดียว พระพุทธเจ้าสอนให้ชำระจิตใจ ให้มีขอบมีเขตภายในใจแล้วแม้จะสร้างทางด้านวัตถุก็ไม่เสียหาย สร้างพอดิบพอดี ไม่เป็นแบบกิเลสตัณหาความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมเหยียบไปเลย เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้

วัดนี้เราเข้มงวดกวดขันเรื่องการก่อการสร้างไม่ให้มี มีแต่ให้สร้างทางด้านจิตใจ เขตนี้เข้าไปห้ามไม่ให้ใครเข้าไป เป็นทำเลของพระภาวนา ห้ามเข้าๆ หมด ข้างในมีแต่ที่ภาวนาของพระ ข้างนอกจากนี้ไปเกี่ยวกับเรื่องโลกกับสาธารณชนทั่วๆ ไป จากศาลานี้ไปนี้ คนมาจะมาแค่ศาลา ให้กลับออกหมด ห้ามไม่ให้เข้าไป กันขนาดนั้นมันก็ไม่ใช่เล่นๆ นะ โถ ลำบากอยู่

เมื่อวานทั้งวัน พระมาทั้งวันเลยเต็มหมด เราเหนื่อยมาก ไปไหนก็ไม่พ้นที่จะเทศนาว่าการ อย่างเมื่อวานนี้ที่ศาลาเทศน์ ๔๐ นาที ก็อย่างนั้นละ คนมามากๆ พระมามากๆ เราเป็นตัวเทศน์แหละ เมื่อวาน ๔๐ นาทีเทศน์ งานเล็กงานน้อยเราทั้งนั้นเทศน์ เมื่อคืนนี้ฝนตกพรำๆ ไม่ได้เรื่องได้ราวฝนปีนี้ มองบนฟ้ามีแต่เมฆบางๆ ฝนตกปรอยๆ ไม่มีเมฆหนา ปีนี้ไม่มีเมฆหนา มีเมฆบางๆ เต็มท้องฟ้ามีแต่เมฆ แล้วเมฆบางๆ ฝนตกมาก็ปรอยๆ อย่างนี้ไม่เป็นท่า ถ้าเมฆหนาฝนตกก็เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชิ้นเป็นอัน ถ้าเมฆบางๆ ตกอย่างที่ว่าละ ตกทั้งคืนก็ไม่ได้หน้าได้หลังอะไร วันนี้พูดเท่านั้นละ พอ

 

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz

และเครือข่ายทั่วประเทศ


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก