กฎหมายบ้านเมืองต้องอาศัยธรรมเป็นหลัก
วันที่ 15 กรกฎาคม. 2544 เวลา 8:00 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔

กฎหมายบ้านเมืองต้องอาศัยธรรมเป็นหลัก

(ถวายดอลลาร์ ๑๐๐ ดอลล์ครับ) นั่นมาแล้ว ร้อยดอลล์แล้ว เอา มานี่เป็นกิโล ๆ ของเล่นหรือ คณะภูสังโฆ ทองคำหนัก ๑ กิโล ๘ บาท ๑๕ สตางค์ เงินดอลลาร์ ๙๓ ดอลล์ เงินไทย ๒๐,๐๐๐ บาท กรุณาอนุโมทนาด้วยกันนะ แล้วหนุนกำลังเข้าทุกคน ๆ รวมกันเข้าตรงนี้ ๆ นะ ให้เข้าจุดใหญ่ของเรา หัวใจของชาติอยู่นี่คือทองคำ เพราะฉะนั้นหลวงตาไปไหนก็ไม่พ้นตาที่จะมองทองคำตลอดเวลานะ คิดดูอย่างเงินสดนี้เราประกาศเบื้องต้น บอกว่าเงินสดนี้เราจะไม่เอาเข้าคลังหลวง เราจะช่วยประเทศไทยทั่วประเทศ แต่ครั้นแล้วมันก็หมุนเข้ามาจนได้

เพราะเป็นห่วงหัวใจของชาติคือทองคำ ห่วงไปห่วงมา คิดไปคิดมาเลยไม่พ้น งัดออกมาเสีย ๘๐๖ ล้าน ยังเหลือช่วยชาติอยู่เวลานี้เพียง ๕๐ ล้าน ๘๐๖ ล้านนี้ออก ออกแล้ว คำพูดคำจาต้องขาดสะบั้นไปเลย นี่กำลังเริ่มแล้ว เงินกำลังเริ่มหมุน กำลังโอนออก ๆ ไปซื้ออันนี้เข้าสู่คลังหลวงของเราเพื่อเป็นลมหายใจเต็มปอด ๆ เวลานี้หมดประเทศไทย ๖๒ ล้านคนมันเพียง ๓๒ สตางค์เท่านั้นละมั้งมันหายใจไม่เต็มปอด ถึงได้หมุนเข้ามาเรื่อย ๆ

ที่ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบเรื่องเงินในบัญชีธนาคารต่าง ๆ นี้ ใครผู้มีศรัทธาให้โอนมาได้เป็นลำดับลำดาดังที่เคยประกาศไว้แล้ว นี่ก็จะเข้าแบบเดียวกันนี่ไม่ไปไหนนะ เข้ามา ๆ พอแยกทางนี้ก็แยกทางนี้ พอแยกทางโน้นก็แยกทางโน้น ทั่วประเทศไทย มีความจำเป็นเท่าเทียมกัน แต่ต้นใหญ่ก็คือทองคำเป็นต้นใหญ่ ทั่วประเทศไทยเป็นกิ่งก้านสาขาดอกใบ ซุกหัวนอนที่ไหนก็ได้เมื่อต้นลำดีอยู่แล้ว นี่ละที่ว่าได้เตือนพี่น้องทั้งหลาย ใครมีบาทมีสตางค์ก็ตามให้โอนเข้ามาในบัญชี เพื่อจะหมุนเข้ามาในหัวใจของชาติ หลักใหญ่อยู่ตรงนี้นะ

การช่วยบ้านช่วยเมืองก็ช่วยไปเต็มกำลัง การช่วยลมหายใจ ๖๒ ล้านคนก็ช่วยเต็มเหนี่ยวเหมือนกัน ออกจากเงินที่พี่น้องทั้งหลายหนุนเข้ามานี่เอง มาเป็นลมหายใจของพวกเราน่ะจะเป็นที่ไหนไป นี่ก็จะเริ่มละเริ่มโอนเงิน คอยดูเป็นจังหวะ ๆ คือเงินดังที่เรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบ เงินนี่ก็บรรดาลูกศิษย์มาให้ความเห็น ถ้าฝากไว้เฉย ๆ ไม่เกิดดอกผลประโยชน์อะไร ถ้าเราฝากไว้เป็นประจำ เพราะเราจะไม่ได้ถอนง่าย เราฝากเป็นประจำเป็นระยะ ๓ เดือน ๆ ก็จะพอมีผลบ้างว่างั้น เราก็เลยอนุโลมตามนั้น เป็นอันว่าฝากประจำ ๓ เดือน ๆ ทีนี้เวลาจะโอนออกมาเราก็ต้องรอระยะ ๓ เดือนที่ดอกผ่านไปแล้วก็โอนได้ ๆ จึงโอนเป็นระยะ ๆ ไป กรุณาทราบตามนี้นะ

เวลานี้เงินเรานี้กำลังจะเริ่มออกไปหาทองคำ ทองคำก็เข้าสู่คลังหลวง ในจำนวน ๘๐๖ ล้านนี้ไม่เป็นอื่นจะเข้าทั้งหมดเลย ทีนี้เวลาได้มาอีกเป็นเงินสด ๆ เราก็จะตีเข้า ๆ แบ่งทางโน้นตีเข้าทางนี้เรื่อย ๆ เพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบในการเงินทั้งหลาย เพื่อหัวใจของพี่น้องชาวไทยเราให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นเราเป็นที่พอใจ จึงขอให้ทุกคนตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ ให้เห็นความจำเป็นของชาติไทยเราคือลมหายใจของเรา ให้ดูลมหายใจเจ้าของอย่าไปดูที่อื่น ถ้าดูที่อื่นจะข้ามความจำเป็นไป ถ้าดูลมหายใจของเรากับสมบัติของคลังหลวง นั้นละลมหายใจอันใหญ่หลวงอยู่นั่น ถ้านั้นไม่มีลมหายใจเราก็เบาลง ๆ ถ้าอันนั้นไม่มีขาดเลย ให้พากันพยายามสูดลมหายใจเข้าสู่คลังหลวงด้วยการบริจาค จะมากน้อยเพียงไรก็ตาม ตามกำลังศรัทธาของเราทุกคน ให้ออกไปเพื่อเข้ามา ๆ ออกไปจากกระเป๋าเราก็เข้ามาเป็นหลักใหญ่แห่งชาติไทยของเรา เราจึงได้พยายามเพราะเห็นแก่ชาติบ้านเมือง

อะไรเราพูดได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ในความเป็นอรรถเป็นธรรมแล้วพูดได้หมดธรรม ใครจะมาถือว่าเป็นผิดเป็นถูกเป็นโทษเป็นกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ ดังที่นิสัยเคยเพ่งเล็งไปในทางลบและบวกนั้นเสียนะ เราไม่มีอย่างนั้น ถึงจะเด็ดขาดขนาดไหนก็เป็นเรื่องธรรมล้วน ๆ ไปเลย ไม่มีกิเลสเครื่องทำลายเข้ามาแฝงในการแนะนำสั่งสอน ทั้งเด็ดทั้งไม่เด็ดเป็นธรรมล้วน ๆ ตามขั้น เหมาะสม ๆ กับธรรมขั้นนั้น ๆ กรุณาทราบไว้อย่างนี้ ดังที่เราแนะพี่น้องทั้งหลายให้พิจารณา นี้ละธรรม คือเราเอาธรรมพระพุทธเจ้ามาเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรครอบสัตวโลก เฉพาะอย่างยิ่งครอบเมืองไทยของเรา แล้วก็เอาธรรมสอดดูตรงไหน ๆ ตรงไหนบกพร่อง ตรงไหนไม่บกพร่อง ตรงไหนดี ตรงไหนน่าติ ตรงไหนน่าชม ก็จะติจะชมตามนั้น ๆ เหมือนเราฉายแสงอะไรลงไป สีดำแสงมันจะบอก ความสว่างจะบอก อันนี้ดำอันนั้นขาวก็จะบอกเป็นลำดับลำดา แสงของธรรมก็เป็นอย่างนั้น อันนั้นไม่ดี อันนี้ไม่ดี อันนี้สกปรก อันนั้นสะอาด ก็แยกไป ๆ ทีนี้เวลาพูดเทศนาว่าการ ก็พูดไปตามสีดำสีขาวสีด่างสีดาวไปอย่างนั้น ให้พากันเข้าใจอย่างนั้น

สำหรับธรรมแล้วที่จะตำหนิติเตียนใครก็ดี ชมใครก็ดี นอกจากหลักธรรมไปไม่ได้ ต้องตรงไปตามหลักธรรมทั้งนั้น ดังที่เราได้ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบ เวลานี้เราพูดอย่างโต้ง ๆ เราเป็นหัวหน้าฝ่ายธรรมะ เอาธรรมะออกพินิจพิจารณาเต็มกำลังความสามารถแล้ว ผลเป็นประการใดในการรู้การเห็น ดีหรือชั่วประการใด ก็นำมาแสดงให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วถึงกัน เช่น เวลานี้เรากำลังสงวนชาติของเราด้วยถือผู้นำเป็นหลักใหญ่ที่จะพาก้าวเดิน ผู้นำมีสอง ผู้นำทางศาสนาหนึ่ง ผู้นำทางชาติบ้านเมืองหนึ่ง ทั้งสองนี้เป็นผู้นำของชาติไทยเรา

ทางศาสนานำทางด้านจิตใจ กระจายออกมาทางความประพฤติ หน้าที่การงาน กำลังวังชา ความเสียสละ ความเอาจริงเอาจัง นี่เรียกว่าธรรม กระจายออกมาอย่างนี้ ทางโลก วัตถุหนุนเข้าไป ปลุกใจกันเข้าไป ๆ ทางโลก เช่นอย่างที่ว่านี่ อย่างปัจจุบันนี้ผู้นำคือใคร นี่เราก็รู้ด้วยกันทุกคน พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศหย่อนบัตรลงไปนี้เพื่ออะไร หย่อนบัตรเพื่อลมหายใจของชาติไทยเรา ใครจะรับรองลมหายใจจากบัตรเหล่านี้ได้ บัตรของแต่ละคน ๆ ที่หย่อนลงไปให้ อย่างที่ว่าผู้แทนผู้นำดังที่เราว่านั่นแหละ เลือกนายกเป็นต้นใหญ่ เอาเข้าไป นี้คนไทยของเรามีคนมากเท่าไร หย่อนบัตรลงไปนี้ นี้ละมีคุณค่าออกจากหัวใจเรา มีคุณค่าเต็มตัว ๆ มีอำนาจเต็มเหนี่ยว เมื่อหย่อนลงไปจุดไหนแล้วเป็นอำนาจของชาติไทยที่มอบความไว้วางใจให้คนนั้น ๆ

สมมุติว่าต้องการนาย กอ เป็นนายก เราไว้ใจแล้วนาย กอ นี้จะสามารถเป็นผู้นำคนทั้งชาติได้จากบัตรของเราไว้ใจนี้มอบให้ เอ้า หย่อนลงไป ๆ ทีนี้ที่หย่อนลงไปผู้นั้นก็มาเป็นผู้นำของเราตามที่เราคาดหมายเอาไว้ แล้วก็เป็นความราบรื่นดีงาม นำชาติบ้านเมืองไปด้วยความสงบร่มเย็น สมเจตนาของพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทย ที่หย่อนบัตรลงไปนี้มีมากขนาดไหนคนไทยเรา ที่หย่อนบัตรลงไปจนกระทั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณทักษิณได้เป็นนายก นายกใด ๆ ก็ตามต้องได้รับการหย่อนบัตรนี้เหมือนกัน

แต่ปัจจุบันนี้พูดถึงเรื่องนายกทักษิณ เพราะเป็นผู้กำลังนำชาติอยู่เวลานี้ เราหย่อนมาเป็นยังไง คนจำนวนมากขนาดไหน ถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองเต็มสัดเต็มส่วน อันนี้เป็นกฎหมายที่ใหญ่โต เป็นกฎหมายของชาติ ยกชาติขึ้นด้วยหย่อนบัตรให้ มีหัวหน้าเป็นผู้นำยกชาติไทยของเราขึ้น จึงเป็นความถูกต้องทุกด้านทุกทางในเรื่องอำนาจก็ดี แล้วใครจะมาทำลายง่าย ๆ ไม่ได้ เรียกว่าเป็นภัยเป็นขวากเป็นหนาม เป็นก้างขวางคอแห่งการดำเนินของชาติ ซึ่งพี่น้องชาวไทยได้มอบความไว้วางใจให้ผู้ใดเป็นผู้นำ จึงต้องพากันรักกันสงวนเทิดทูน แล้วปฏิบัติตามเรื่องของผู้นำ สมเจตนาของเราว่าต้องการผู้นำผู้นี้ที่จะทำบ้านเมืองของเราให้เจริญ เอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกคน

ทางศาสนาเอาโอวาทคำสั่งสอนพระพุทธเจ้ามาสอนพี่น้องทั้งหลาย เราแน่ใจทุกบททุกบาทแห่งการสั่งสอนโลกนะไม่ว่าคำใด เราถึงได้บอกเตือนหนังสือพิมพ์ว่า หนังสือพิมพ์จะออกการชมเชยก็ตาม การตำหนิติเตียนก็ตาม มาชมเชยเรามาตำหนิเรา อย่านำมาถ้าไม่ใช่เป็นคำของเรา เราไม่รับทั้งสอง ชมเชยเราก็ไม่เอา ผิด ชมเชยผิด ตำหนิ ผิด เราไม่เอา ธรรมนี้เป็นความถูกต้อง คำไหนที่เราพูดออกไปแล้วขึ้นเวทีได้เลย เราบอกอย่างนี้นะ บอกว่าใช่ไหม ใช่ทันทีเลย บอกว่าท่านยอมตัดหัวใช่ไหม ใช่ทันที ตัดเพื่ออะไร ตัดเพื่อชาติไทยของเรา เราจะได้หนุนชาติศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง เราไม่ได้ตัดเฉย ๆ อย่างเขาตัดคอไก่คอหมูคอหมาเข้าใจไหม ตัดคอคนยิ่งตัดคอหลวงตาบัวแล้วตัดเพื่อชาติไทยของเราทั้งชาติทั้งศาสนาอยู่ร่วมกันหมด คอหลวงตาบัวก็จะมีคุณค่าด้วยการตัดคอของตนเอง เทิดทูนชาติไทยและศาสนาของเราขึ้น ดีกว่าจะตัดคอทิ้งเฉย ๆ อย่างโทษประหารชีวิต ตัดทิ้งเฉย ๆ ไม่เกิดประโยชน์ ตัดคอเราเราตัดอย่างนั้นนะ ให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่า เราตัดคอตัดยังไง จะออกทางไหนก็ตาม ออกหนังสือพิมพ์ก็ตาม ว่าเราตัดอย่างนี้เข้าใจไหม เราไม่ตัดอย่างโอ้อย่างอวดแบบโลกนะ เราตัดด้วยความเมตตาสงสารเต็มหัวใจเรา เราถึงสละได้กระทั่งคอของเรา

เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายอย่าอ่อนแอ ให้ฟังเสียงธรรม ธรรมพระพุทธเจ้าไม่พาใครให้ล่มจม หลวงตาบัวก็นำธรรมพระพุทธเจ้ามา ปฏิบัติตัวเองก็ดังเล่าให้พี่น้องทั้งหลายฟัง เอาจนถึงขั้นจะสลบไสลก็มี ถึงขั้นตายก็เอา ถึงเวลาเมื่อจะเอาถึงขั้นตาย ตายเลย เราไม่เสียดายชีวิตของเรายิ่งกว่าธรรมที่เรามุ่งหมาย นั่นเห็นไหม อุบายวิธีการต่าง ๆ การฝึกทรมานตนเอง เอาชีวิตเข้าแลก ๆ เป็นผลที่พึงพอใจ ได้มาประกาศให้พี่น้องทั้งหลายฟัง ผลของเราได้สำเร็จมาได้ ๕๒ ปีนี้ว่าไง นี่ละความตะเกียกตะกายเพื่อเราและก็เพื่อโลก อย่างนี้ก็ได้นำมาทำประโยชน์เพื่อโลก ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราแสดงออกไปนี้ เรียกว่าแสดงออกอย่างเต็มหัวใจของเราเลยที่ได้ผลมา ไม่ผิดพลาด

การตะเกียกตะกายในทางที่ถูกที่ดีนี้ ได้ผลมาจนเป็นที่พอใจ จึงนำทั้งเหตุทั้งผลนั้นมาแสดงให้พี่น้องทั้งหลายฟัง ให้ยึดนั้นเป็นหลักเกณฑ์ดำเนินตามนั้น อย่าฝ่าฝืนเสียงอรรถเสียงธรรม ให้ฟังเสียงธรรม ธรรมพระพุทธเจ้าเลิศ กฎหมายบ้านเมืองก็ออกมาจากธรรม ธรรมครอบหมดนะ กฎหมายบ้านเมืองเป็นคนมีกิเลสตั้งขึ้นมา ธรรมศาสดาองค์เอกตั้งขึ้นมา ต่างกันนะ กฎหมายบ้านเมืองเป็นคนมีกิเลสตั้ง ต้องอาศัยธรรมมาเป็นหลักกฎหมายบ้านเมืองให้เป็นความยุติธรรม

ทีนี้ความยุติธรรมนี้กิเลสแทรกเข้าไปตรงไหน ความอยุติธรรมจะแทรกเข้าไปด้วย ฉะนั้นจึงแน่ใจไม่ได้ ต้องเอาหลักธรรมกางไป อันนี้กฎหมายว่าอย่างนั้น ธรรมว่ายังไง ถ้ากฎหมายว่าอย่างนี้ ๆ นี้เป็นเรื่องของกฎหมาย กฎหมายมันแทรกกฎหมอยก็ได้ เพราะมีกิเลสแทรกอยู่นั้นคนที่แต่งขึ้นมา ธรรมพระพุทธเจ้าไม่มี ธรรมว่าอย่างนี้ ให้พิจารณาเอาน้ำหนักมาชั่งกัน แล้วเดินทางด้านที่ถูกต้องดีงามคือธรรม อันใดที่เป็นผลประโยชน์ให้เดินตามนั้น ให้พิจารณาให้ฟังเสียงนะ ฟังเสียงธรรมนี้เป็นหลักสำคัญ เราจะเทิดทูนชาติศาสนาของเราขึ้นด้วยธรรม

ขึ้นด้วยกิเลสมีแต่จะจม ๆ เห็นต่อหน้าต่อตาทั่วประเทศไทยเราเห็นไหม นี่ละกิเลสพาเราจะจม ทีนี้ธรรมพาฟื้น ให้ฟังเสียงอรรถเสียงธรรม ฟังเสียงหัวหน้า หัวหน้านี้เราก็ได้ชมเชยมาแล้วเต็มหัวใจเรา เราไม่สงสัย อย่างคุณทักษิณเป็นผู้นำจริง ๆ แล้ว ในปัจจุบันนี้เห็นได้ชัด ทุกสิ่งทุกอย่างเบิกบาน ๆ ออกเรื่อย ๆ ไม่ขัดต่อธรรม ออกอุบายใดเอามาเทียบกับธรรมทันที ถ้าหากว่าผิดเราใส่ทันทีไม่รอนะ ไม่มีเทวดาองค์ไหนจะเหนือธรรมไปได้ คุณทักษิณเราก็เป็นลูกชาวพุทธต้องฟังเสียงธรรม ก็ไม่เคยได้ตำหนิ เราก็บอกไม่ได้ตำหนิ มีแต่ความชมเชยเราก็ชมเชยตามเรื่อง เราพูดอย่างตรงไปตรงมา ใครจะตัดคอเราขาดไป ความสัตย์ความจริงที่มีต่อกันสำหรับคนดีแล้วเราว่าดีตลอดไป ตายเราก็ดี คอเราขาดเราก็ดีไปเรื่อยอย่างนี้เข้าใจไหม

ให้พี่น้องทั้งหลายผู้ที่คอไม่ขาดก็ให้ดีตามกันนะ ให้พากันเข้าใจ นี่ละพาพี่น้องทั้งหลายนำ เราไม่นำอ่อนแอนะ เรานำจริง ๆ สละชีวิตจิตใจเพื่อชาติเราบอกแล้ว สองครั้งนี้ที่เราช่วย ทีแรกช่วยตัวเอง เอา คอขาดขาดไปเลยจะเอาธรรม พูดให้ตรงเป๋งตามความมุ่งหมายก็ขอเป็นพระอรหันต์เท่านั้นว่างั้นเลย ฟาดเต็มเหนี่ยวเลย นี่ละเป็นอรหันต์หรือเป็นไหนก็ไม่รู้นะ หันไปกินข้าวต้มขนมเราก็ไม่ทราบ เป็นอรหันต์ไหนก็ไม่ทราบ แต่พอได้ธรรมมาแนะนำสั่งสอนพี่น้องทั้งหลาย ให้ฟังเสียงธรรมนะ อย่าฟังเสียงกล้วยง้าวกล้วยหอมนะ เข้าใจไหมกล้วยง้าว มันเหมือนง้าว ฟันคอคนก็ขาด ใส่ปากกลืนได้ทันที นี่ละมันหันไปไหนก็ไม่รู้ หันไปกินข้าวเสร็จแล้วก็กำลังหันพูดกับพี่น้องทั้งหลาย มันหันอย่างนี้ละเรา

นี่ละเราเป็นที่แน่ใจสำหรับการปฏิบัติมา เราไม่ได้สงสัย พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เรากราบราบเลย อยู่ในหัวใจนี้จ้าไปถึงกันหมด จะสงสัยพระพุทธเจ้าองค์ไหน เมื่อไม่สงสัยหัวใจดวงนี้ซึ่งมันเป็นอันเดียวกันแล้ว ว่าให้มันตรง ๆ อย่างนี้ เหมือนน้ำมหาสมุทรทะเลดังที่เราเคยเทียบให้ฟัง ไหลมาจากสายไหนก็ตาม ตกในมหาสมุทรทะเลหมดแล้วเป็นน้ำมหาสมุทรอันเดียวเท่านั้น พูดอย่างอื่นไปไม่ได้ นี่น้ำหยดนี้มาจากฟ้านั้นเมฆนั้น น้ำสายนี้มาจากสายนั้นสายนี้ไม่เห็นมี ลงแม่น้ำมหาสมุทรแล้วเรียกมหาสมุทรอย่างเดียวกัน

อันนี้จิตใจของท่านผู้ดำเนิน ถึงขั้นที่บริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานเต็มสัดเต็มส่วน เป็นธรรมธาตุด้วยกันแล้ว เทียบกับน้ำมหาสมุทร เข้าถึงกันแล้วปึ๋งนี้ถึงกันทันทีไม่ต้องไปถามกัน เหมือนน้ำมหาสมุทรถามกันอะไร ถามกันที่ไหน ก็คือน้ำมหาสมุทร นี้ปึ๋งลงไปเท่านั้นแล้วเป็นธรรมธาตุด้วยกันหมด ถามพระพุทธเจ้าหาอะไร

นี่ละที่ว่าพระพุทธเจ้ามีมากขนาดไหนอย่ามาพูด นับตั้งแต่วันเราเกิดมาจนกระทั่งวันตายไม่มีจบ ชื่อพระพุทธเจ้านั้นองค์หนึ่ง สององค์ สามองค์ สี่องค์ จนตายไม่จบ มากไหมพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ นี่เวลามาเป็นธรรมธาตุครอบโลกธาตุอยู่นี้มาจากไหน มาจากพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ ๆ พระอรหันต์แต่ละองค์ ๆ เหมือนน้ำตกทีละหยดละหยาดลงมหาสมุทร เวลามารวมเป็นมหาสมุทรแล้วก็เป็นมหาสมุทรอันเดียว อันนี้เวลาจิตที่เข้าถึงขั้นบริสุทธิ์แล้ว ไม่ว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และสาวกของพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์เป็นธรรมธาตุเหมือนกันหมด เหมือนน้ำมหาสมุทร เพราะฉะนั้นจ่อลงไปปั๊บสงสัยพระพุทธเจ้าหาอะไร เท่านั้นพอ สงสัยพระอรหันต์ทำไม สงสัยบาป สงสัยบุญหาอะไร

พระพุทธเจ้าแท้ ๆ เป็นผู้สอนเรื่องบาปเรื่องบุญ นรกสวรรค์ ท่านไม่บริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วท่านสอนได้หรือ ท่านบริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วท่านถึงเอาความบริสุทธิ์นี้กระจายออกไป จริงไปหมดเลยทุกอย่าง ยอมรับตามความจริง ๆ นรกมีมากี่กัปกี่กัลป์ ใครจะไปรื้อไปถอนได้ พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์รื้อถอนนรก องค์ไหนสามารถรื้อถอนนรก รื้อนรกไฟเผานรกให้แหลกหมด ให้สัตวโลกทั้งหลายกินเหล้าเมาสุราสูบฝิ่นกินกัญชา หาหญิงหาชายเป็นผัวเป็นเมียยิ่งกว่าหมาเดือน ๙ อย่างสบายนี้มีที่ไหน ไม่ต้องไปตกนรกพวกนี้น่ะ มีที่ตรงไหน เห็นแต่คนไหนก็จม เก่งเท่าไรยิ่งจมพวกนี้

อย่าท้าทายพระพุทธเจ้า ครอบโลกธาตุนี่พระพุทธเจ้ามากไหม แล้วที่ธรรมแสดงนี้เหมือนกันหมด ไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดสอนแหวกแนวกัน ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มี พรหมโลกนิพพานมี สอนด้วยความกระจ่างแจ้ง โลกวิทู ทุก ๆ พระองค์ แล้วใครจะมาคัดค้านล่ะ นี่เราหมอบราบตรงนี้ เราตัวเท่าหนูเราก็ไม่สงสัยสิ่งเหล่านี้ พอถึงมหาสมุทรปั๋งเท่านั้นมันกระจายถึงกันหมด ไม่ว่าสิ่งไหน ๆ มันเหมือนกันหมดเลย

สอนไว้ถูกต้องแม่นยำเหมือนกันหมดทุกอย่างเลย แล้วจะค้านพระพุทธเจ้าไปยังไง นี่ละที่เรานำมาสอนโลก เราจึงกล้าพูดทุกสิ่งทุกอย่างถอดออกมาจากหัวใจเรามาพูดนะ เราไม่ได้สงสัย ใครจะว่าบ้าว่าบอก็เป็นลมปากของเขา ธรรมไม่เป็นบ้าเป็นบอ เราสอนโลกไปเรื่อย ๆ จะเป็นอะไรไป ให้พากันเข้าใจนะ ให้ตั้งอกตั้งใจทุกผู้ทุกคนให้หนุนชาติของเรา ศาสนาขึ้นไม่ได้คราวนี้จมนะ ฟังให้ดีคำดีก็ดี ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เคยเห็นมาแล้ว อะไรพาให้ฟื้นให้ฟูมีไหม กิเลสมีแต่จมลง ๆ เป็นส้วมเป็นถานเป็นมูตรเป็นคูถหมดทั้งเมืองไทยของเรา ที่จะฟื้นขึ้นมาให้เป็นสมบัติเงินทองข้าวของชุ่มเย็นทางด้านจิตใจทั่วประเทศไทยของเรา ด้วยอรรถด้วยธรรม ให้พากันตั้งอกตั้งใจทุกคนนะ อย่าทำเล่น ๆ เหลาะ ๆ แหละ ๆ ให้จริงให้จังทุกคน

สำหรับการนำพี่น้องทั้งหลายเราสุดขีดทุกอย่างแล้ว ดีไม่ดีอาจจะได้ออกประวัติศาสตร์ก็ได้นี่ สมบัติเงินทองข้าวของมานี้ทุกบาททุกสตางค์ ไม่มีความคลางแคลงในจิตใจเลยว่าเราได้มัวหมองจุดไหน ได้มาเท่าไรเราเป็นผู้ควบคุมหมดการเงินการทอง ตั้งแต่ทองคำ ดอลลาร์ เงินสด ออกมาเราเป็นผู้ถือบัญชีผู้เดียว ควรจะจ่ายยังไงเราพิจารณาด้วยเหตุผลสมควรจะจ่าย เอา จ่าย เราเป็นคนเซ็นจ่าย ๆ หรือสั่งจ่ายไปเรียบร้อยทุกบาททุกสตางค์ตลอดมา นี่เราอาจจะเป็นประวัติศาสตร์ก็ได้ ประวัติศาสตร์ที่นำพี่น้องชาวไทยขึ้นจากหล่มลึก ด้วยอำนาจแห่งเสียงอรรถเสียงธรรมโดยหลวงตาบัวเป็นผู้นำ

คือทั้งหลายอะไรนี้ สมมุติว่า ๑๐๐ บาทมันจะเข้าจุดที่ต้องการเพียง ๕๐-๖๐ บาท ๓๐-๔๐ บาท หายไปไหนไม่รู้ มันไหลไปตามนั้น ๆ นี่ไม่ไหลบอกตรง ๆ เลย เข้าในความรู้สึกของเรียกว่าทุกบาททุกสตางค์ไม่ให้มีเคลื่อนคลาดจากจิตใจ จิตใจได้ขัดข้องตรงไหนไม่เอาไม่มี นั่นเราทำอย่างนั้นทำต่อโลก ด้วยความเมตตาล้วน ๆ ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบตามนี้ นี้อาจจะเป็นประวัติศาสตร์ก็ได้ในการนำพี่น้องทั้งหลายด้วยความบริสุทธิ์พุทโธเต็มสัดเต็มส่วนแห่งชีวิตของเราที่นำพี่น้องทั้งหลาย จะไม่มีอย่างอื่นมาขัดขวางเป็นอันขาด เอาละวันนี้พูดเพียงนี้ ให้พากันตั้งอกตั้งใจ

นั่นละบัญชี ๔ บัญชี ๕ บัญชี อยู่นั่นให้มองไปบ้างใครตาบอดหรือ บอกไปนี้เราก็จะประกาศทางวิทยุให้รู้ทั่วประเทศไทยของเรามันตาบอดหมดแล้วหรือประเทศไทย มีแต่หลวงตาบัวองค์เดียวนี้ที่วอก ๆ อยู่นั่นจะว่าอย่างนั้นนะ เอาละพอ เวลาเอาก็เอาใหญ่เหมือนจะกัดจะฉีก (วันนี้ได้ ๑๘ ดอลลาร์สหรัฐ และ ๕ ดอลลาร์แคนาดาเจ้าค่ะ) พอใจ ๆ เอา ๑๐ ดอลลาร์ยิ่งดี

ตอนบ่ายโมงดูว่าพระจะมาเยอะนะวันนี้ ก็เป็นสายกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่น จะมาตอนบ่ายโมงวันนี้ เมื่อวานซืนนี้เป็นสายปริยัติเต็มหมดเลยนะนี่ เราก็ไม่เคยเห็นพระ เป็นประวัติการณ์นะ ศาลาหลังนี้เต็มหมดเลย แล้วข้างนอกโน้นเต็มหมดเลยมีแต่พระทั้งนั้น สายปริยัติฝ่ายปกครองก็มีเจ้าคณะภาคทางขอนแก่น มหาสมานเปรียญ ๙ ประโยคเป็นเจ้าคณะภาคนำทางขอนแก่นมาหมด ทางนี้ก็เจ้าคุณธรรมฯ ซึ่งเป็นเจ้าคณะภาคแต่ก่อนก็มาหมดเลย จึงเต็มหมดเลยเมื่อวานซืนนี้ เราก็เทศน์สอนทั้งฝ่ายพระฝ่ายฆราวาสพอสมควร แล้ววันนี้ก็จะมากันอีกมากมาย

สรุปทองคำและดอลลาร์วันที่ ๑๔ เมื่อวานนี้ ทองคำได้ ๔ บาท ๙๙ สตางค์ดอลลาร์ได้ ๒๔๘ ดอลล์ ทองคำที่ต้องการมอบเข้าคลังหลวงเวลานี้ ๔ พันกิโล อันนี้บอกไว้แล้วอย่างตายตัวนะ ที่มอบเข้าคลังหลวงแล้วเวลานี้ ๒,๕๐๐ กิโลยังขาดทองคำ ๑,๕๐๐ กิโลจะครบจำนวน ๔ พันกิโลนะ แล้วทองคำต่อยอดจากเงิน ๘๐๖ ล้านบาท ซื้อทองคำแล้ว ๒๐๐ ล้านบาท ได้ทองคำ ๕๐๐ กิโลเท่ากับ ๔๐ แท่ง และมอบเข้าคลังหลวงแล้ว ๒๕๐ กิโลเรียกว่า ๒๐ แท่ง ที่ยังไม่ได้มอบยังอีก ๒๐ แท่งซื้อเอาไว้แล้วนะ รวมทองคำที่มอบเข้าคลังหลวงแล้วเวลานี้ได้ ๒,๗๕๐ กิโลกรุณาทราบตามนี้นะ ทองคำที่ยังไม่ได้มอบเวลานี้ได้ ๑๐ กิโล ๓๕ บาท ๒๓ สตางค์ นี่พึ่งได้มาหลังจากเราหลอมเรียบร้อยแล้ว รวมทองคำทั้งหมดเวลานี้ได้ ๓,๐๑๐ กิโลครึ่ง ซึ่งเท่ากับ ๓ ตัน ๑๐ กิโลครึ่ง ที่เราได้แล้วเวลานี้ทองคำ

เปิดดูข้อมูล วันต่อวัน ทันต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร

www.luangta.com


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก