ห้ามเข้า
วันที่ 31 สิงหาคม 2550 เวลา 8:00 น. ความยาว 37 นาที
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)   วิดีโอแบบ(Win High Band)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

ห้ามเข้า

เดี๋ยวนี้วิทยุเราออกทั่วประเทศนะ เราพูดที่นี่ละ แต่ก่อนไม่เคยมี เดี๋ยวนี้มีแล้ว พูดที่นี่มันออกทั่วประเทศไม่ใช่เหรอ ออกทั่วประเทศเลย เดี๋ยวนี้ทางพระต่างๆ มาออกวิทยุ เลยเป็นวิทยุวัดป่าบ้านตาดออกทั่วโลกเลย สถานีใหญ่ก็อยู่ที่นี่ใช่ไหม (ครับ) ต้นสถานีใหญ่อยู่ที่โรงเรียนบ้านตาด เป็นสถานีใหญ่ขึ้นมาแล้วส่งทั่วประเทศไทย ต้นตอที่ออกก็คือเราเองเป็นคนออก เทศนาว่าการต่างๆ ออก สุดท้ายออกทั่วประเทศเลย

ธรรมะที่เด็ดๆ เผ็ดๆ ร้อนๆ ที่พวกประชาชนในสมัยปัจจุบันนี้จะไม่เคยได้ยินเลยเทศน์ที่บนศาลานี้ แต่ก่อนมีแต่พระล้วนๆ พระปฏิบัติ เทศน์ก็เทศน์ธรรมะสอนพระล้วนๆ จึงมีแต่เด็ดๆ เผ็ดๆ ร้อนๆ อยู่ข้างบน แต่ก็ได้อัดเทป อัดเทปกระจาย ทุกวันนี้ก็ได้ยินธรรมะที่เราเทศน์ประเภทนี้ ทุกวันนี้กระจายออกไปทั่วประเทศไทยเรา ที่เทศน์สอนพระ อยู่บนศาลาหลังนี้ คือเราเทศน์ตั้งแต่ธรรมะมรรคผลนิพพานจริงๆ เทศน์อย่างเต็มเหนี่ยว ผู้ฟังก็ฟังมุ่งต่ออรรถต่อธรรมอย่างเต็มที่มันก็เข้ากันได้ผึงๆ เลย เทศน์บนศาลา ครั้นต่อมาก็กระจายออกไป ก็เลยกลายเป็นแกงหม้อใหญ่ไป

เดี๋ยวนี้ไปเทศน์ทั่วประเทศไทย มักจะมีแต่แกงหม้อใหญ่ ไม่ได้แกงหม้อเด็ดเผ็ดร้อน หม้อเล็กหม้อจิ๋วไม่ค่อยมี จะมีบ้างก็คือทางจันท์ ที่เราไปเทศน์ทางจันท์ก็มีวงกรรมฐานอยู่ที่นั่น กรรมฐานก็ลูกศิษย์วัดป่าบ้านตาดนี่ละ เช่นท่านฟักเป็นต้น แถวนั้นลูกศิษย์เยอะพระกรรมฐาน เทศน์ทางนู้น เดี๋ยวนี้ก็อยู่นี้น้อยเมื่อไรจันท์น่ะ จังหวัดจันทบุรีพระไม่เคยขาดวัดป่าบ้านตาดนะ ติดต่อสืบเนื่องมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ สมมุติว่าคัดเลือกมาฆ่า พระองค์ไหนใครที่มาจากจันท์ วันนี้จะได้ฆ่าหลายศพอยู่นะ ก็มันไม่เคยขาดวัด พระจันท์จะได้ฆ่าหลายรายอยู่

พระก็มีฆราวาสก็มี ฆราวาสก็อยู่ข้างใน พระก็อยู่นี้เป็นประจำตั้งแต่สร้างวัด ที่จันท์ไม่เคยขาดวัดนี้ แต่ก่อนอุบลฯ อุบลฯนี่มาแยกยโสธร อุบลฯกับจันท์คู่เคียงกันมา ต่อไปนี้ก็มีแต่จันท์ พระจันท์นี้ไม่เคยขาดวัดนะ ไม่เคยขาดวัดพระจันทบุรี

เริ่มแรกจริงๆ ก็คือท่านพ่อลีไปจันทบุรี ท่านพ่อลีเป็นลูกศิษย์ที่โปรดที่สุดของหลวงปู่มั่นเรา ท่านพูดถึงท่านพ่อลีนี้ โห รู้สึกท่านพูดคึกคักนะ เพราะท่านพ่อลีเป็นนิสัยเด็ดเดี่ยวเฉียบขาด ปฏิบัติเคร่งครัดตามหลักธรรมหลักวินัย พูดนี้เหมือนขวานผ่าซาก คือออกมาจากใจที่เด็ด เข้าใจไหมล่ะ กิริยาที่แสดงออกมาจึงเด็ด คือภายในใจมันเด็ดอยู่ภายใน เวลาเทศนาว่าการนี้ผึงผังๆ ท่านพ่อลี ท่านไปอยู่จันท์ นั่นละเหตุเบื้องต้นที่ชาวจันท์กับวัดป่าบ้านตาดจะได้มาเกี่ยวโยงกัน ตั้งแต่โน้นมาละ ตั้งแต่ท่านพ่อลีไปอยู่ที่นั่น เราก็ไปที่จันท์ ไปวัดป่าคลองกุ้งนั่นแหละ เราไปเริ่มแรกจริงๆ ไม่ได้มีใครรู้จักเรา เพราะเราตั้งใจไปหาความสงัด หลีกหนีจากหมู่เพื่อนหาอุบายวิธี เพราะทางนู้นพระรุมทางสกลนคร จึงบอกว่าจะไปเยี่ยมโยมแม่ก่อนว่าอย่างนั้นนะ

เราคิดหาอุบายออก ไปเยี่ยมโยมแม่ ใครก็จะไปด้วย ไปยังไง ไปเยี่ยมโยมแม่ ไปหาความสงัดที่ไหน แก้ลงตรงนั้นแล้วก็มาได้ปั๊บ มาพักอยู่โยมแม่ ๒ วัน