เต่าปากเปราะ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 เวลา 7:50 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๐

เต่าปากเปราะ

         เมื่อวานนี้เป็นวันทอดกฐิน ไปที่ไหนแน่นหมดเลยนะคนทอดกฐิน ส่วนมากมาจากภาคกลางมาทอดทางภาคอีสาน พระกรรมฐานมีเยอะ ภาคกลางทั้งนั้นแหละมาเต็มหมดเลย ไปวัดนั้นวัดนี้ พระกรรมฐานเข้าป่าๆ อย่างวัดสุทธาวาสเมื่อวานเต็มวัดเลย ที่เต็มวัดไม่ใช่พวกเดียวนะ คนละคณะๆ จุดรวมก็คือมากราบพ่อแม่ครูจารย์มั่นเรา ไปทอดกฐินวัดนั้นวัดนี้ วัดส่วนมากเป็นวัดกรรมฐาน แล้วก็ออกมาๆ พอดีมารวม เมื่อวานนี้มารวมที่วัดสุทธาวาสเต็มวัดเลยนะ มาจากที่ต่างๆ ที่มาทอดกฐินในวัดป่าๆ แล้วจุดรวมก็มากราบพ่อแม่ครูจารย์มั่นเมื่อวาน มาก เป็นวันอาทิตย์

ภาคกลางเรานี่ละ มาทอดกฐินทางนี้ เมื่อวานคนมากจริงๆ วัดป่าสุทธาวาส ดูเหมือนจะคณะศรัทธาที่มาจากภาคกลาง แล้วไปเที่ยวทอดกฐินตามวัดต่างๆ ในป่าๆ กรรมฐาน เมื่อวานนี้มาก วัดสุทธาวาสมากจริงๆ ประชาชนศรัทธาทั้งหลาย ส่วนมากมาจากภาคกลางไปทอดกฐินวัดนั้นวัดนี้ในป่าๆ ออกมาเมื่อวาน

พอเราไป เอ๊ะ ทำไมแปลกอยู่นะ มันทำไมรู้ พอมองเห็นนี้ ไม่ทราบมาจากทางไหนๆ รุมใส่เลย รุมใส่นี่ มันจะเห็นทางไหนไม่รู้นะ คงทางทีวีโทรทัศน์หรืออะไร รู้หมดนะ พอมองเห็นเท่านั้น รุมเข้ามาเลยเมื่อวานนี้ เขารู้ รู้เรา มาก วัดสุทธาวาสเมื่อวาน ศรัทธามาจากภาคกลางมาทอดกฐินวัดนั้นวัดนี้ มา เพราะนี้เป็นจังหวะที่เขามารวมกันจะกราบพ่อแม่ครูจารย์มั่นเรา พอดีเราก็ไปนั่น กฐินใกล้จะถึงวันเดือนสิบสองเพ็ญ นั่นละเขตกฐิน ถึงวันเดือนสิบสองเพ็ญ วันเพ็ญเดือนสิบสองยังทอดได้อยู่ จากแรมค่ำหนึ่ง เดือนสิบเอ็ด ไปถึงเดือนสิบสองเพ็ญ ทอดกฐิน เพราะฉะนั้นประชาชนทั้งหลายส่วนมากเป็นภาคกลางจึงไปตามวัดในป่าๆ เต็มไปหมด อย่างเมื่อวานนี้มากจริงๆ

เราเห็นศรัทธาญาติโยมมาทำบุญให้ทาน เรารู้สึกว่าอะไรภายในใจพูดไม่ถูกนะ คืออนุโมทนาสาธุการกับท่านเหล่านี้ที่มา เรายินดีด้วยๆ พอบุญกับใจเข้าหากันแล้วชุ่มไปหมด ชุ่มถึงนิพพานของง่ายเมื่อไร บุญกุศลที่ทำเหล่านี้ สั่งสมแล้วส่งเจ้าของให้ถึงนิพพานเลย ไม่ใช่ของเล็กน้อย เมื่อวานนี้พวกประชาชนศรัทธาทั้งหลายมาจากที่ต่างๆ ดูเหมือนส่วนมากจากสมุทรสาครมาเต็ม เมื่อวานก็ได้สั่งเสียไปทางที่ไม่มีใครเคยได้ยินแหละ เราก็ไม่ค่อยได้พูด บอกว่ารถที่มานี้มีกี่คัน รถที่นำบรรดาพี่น้องศรัทธาทั้งหลายมาทำบุญคราวนี้ ทอดกฐินเป็นต้น ที่เข้ามานี้

ออกจากนี้แล้ว รถเหล่านี้เป็นรถที่ว่างเปล่ามานาน แห้งแล้งมาตั้งแต่เมื่อไร ตั้งแต่ซื้อมาหรือตั้งแต่เขาทำขึ้น...รถ แห้งแล้งที่สุด วันนี้ให้รถเหล่านี้ชุ่มเย็นนะ ชุ่มเย็นด้วยพุทโธ เรานั่งอยู่ที่ไหน ให้มีพุทโธในรถๆ รถให้เต็มไปด้วยพุทโธ ชุ่มไปหมดทุกคันๆ นะ รถนี่เหือดแห้งมานาน หัวใจเราก็เหือดแห้งมานาน วันนี้เอาพุทโธมาสู่หัวใจ หัวใจนี้ขึ้นไปนั่งรถ รถก็ชุ่มเย็นจนถึงสถานที่ มาจากสมุทรสาครเมื่อวาน บอกรถคันนี้ให้เต็มเอี๊ยดด้วยความชุ่มเย็น คือรถบุญรถกุศล บรรทุกคนบุญไปเต็มรถๆ วันนี้ มันแห้งแล้งมานานรถเหล่านี้ วันนี้ท่านทั้งหลายเป็นคนบุญ ไปสร้างบุญสร้างกุศลกลับมาแล้ว เอ้า ขึ้นรถ ให้รถชุ่มเย็นไปถึงบ้านเลยนะว่างั้น ออกจากรถไปแล้ว ก็ให้พุทโธนี้ติดไปตามบ้านเรือนของตัวเอง อย่าทิ้งไว้กับรถนะ ก็บอกงั้นละเมื่อวาน ค่ำๆ เขามาทางสมุทรสาคร ไปทอดกฐินมา เต็มเมื่อวาน

ฤทธิ์เดชของทุกข์ของสุขของมหันตทุกข์บรมสุขอยู่ที่ใจนะ ไม่มีที่บรรจุ ไม่มีที่สำคัญ ไม่มีที่รวม ไม่มีที่ลง ลงใจแห่งเดียว มหันตทุกข์ ทุกข์ธรรมดาจนกระทั่งมหันตทุกข์ก็ลงที่ใจแห่งเดียว สุขธรรมดาจนบรมสุขก็ลงที่ใจแห่งเดียว ใจเป็นผู้สร้างความสุขความทุกข์ โลกธาตุกว้างแสนกว้าง ไม่มีที่บรรจุความสุขและความทุกข์ บรรจุที่ใจของสัตว์โลกแต่ละดวงๆ เพราะฉะนั้นเราให้บรรจุธรรม บุญกุศลบรรจุที่ใจจะชุ่มเย็นถึงนิพพานเลย เรียกว่าส่งถึงที่สูงสุดคือนิพพาน บุญกุศล เวลาบำเพ็ญเข้าๆ มากเข้าๆ มารวมที่ใจหมดละ ความดีทั้งหลาย

ใจไม่เคยเห็นความอัศจรรย์ของใจ เวลาบุญกุศลได้เข้าสู่ใจ ใจกับบุญกุศลกับธรรมเข้าเป็นอันเดียวกันแล้ว สง่าตลอดนะ จิตใจสง่ามาก เช่นจิตใจพระพุทธเจ้า จิตใจพระอรหันต์สง่ามากนะ สง่าครอบโลกธาตุ ตัวท่านกับตัวเราก็พอๆ กัน เท่ากัน แต่ความสง่าอยู่ภายในใจของท่านนี่เปล่งรัศมีออกไปครอบไปหมด นี่ละอำนาจของธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันเป็นอย่างงั้นละ

(เสียงหมาเห่า) หมาปากเปราะมันหากมีอยู่ มันเห่าเป็นการเป็นงานเป็นเหตุเป็นผล ไอ้คนปากเปราะนี้ใช้ไม่ได้นะ ไปที่ไหนปากเปราะ หาติฉินนินทาคนอื่น โจมตีคนนั้น โจมตีคนนี้ ปากนี้ปากเปราะ ท่านแสดงไว้ในชาดก ท่านแสดงไว้เรื่องคนปากเปราะ ในชาดกมี เป็นเต่าก็ปากเปราะ อย่าว่าแต่เป็นคนนะ ไปเกิดเป็นเต่าก็ปากเปราะ ไปหากินงุ่มง่ามต้วมเตี้ยมอยู่อดๆ อยากๆ

พอดีหงส์สองตัวผัวเมียมาเห็นก็สงสารเต่าตัวนั้น มีในชาดก แล้วทำไงนี่หากินวันหนึ่งๆ พอปากพอท้องไหม โอ๊ย ไม่พอ หากินไปอย่างนั้นละ แล้วจะรักษาปากได้ไหม หงส์สองตัวผัวเมียถาม ถ้ารักษาปากได้เราสองตัวจะเอาไม้มาให้คาบ สองตัวนี้ ตัวหนึ่งคาบทางนี้ๆ แล้วก็ให้เต่าตัวนี้คาบไม้ ให้ระวังปากนะปากนี้สำคัญฆ่าตัวเองก็ได้ หงส์เขาก็สอนดีเป็นคตินะ ให้ระวังปากนี้สำคัญมาก ถ้าปากเสียเสียอย่างเดียวตายได้นะ

เวลาไปนี้ให้รักษาปากนะ อย่าสนใจใครว่าอะไรๆ ก็อย่าสนใจ ไปนี้จะมีนะเพราะเขาไม่เคยเห็นหงส์หามเต่าว่างั้น ให้เต่าคาบนี้แล้วรักษาปากให้ดี ทางนี้ก็ยืนยันรับรองว่าจะรักษาปากให้ดีว่างั้น หงส์สองตัวผัวเมียคาบไม้มาให้เต่านี้คาบ ให้รักษาปาก ปากนี้สำคัญนะ ตายได้เขาบอก ปากนี้ร้ายแรงมากนะ ทำคนให้ตายได้ฉิบหายได้ เลิศเลอก็ได้ พอพูดยืนยันรับรอง เต่าตัวนั้นก็รับรอง เต่าตัวคาบไม้ยืนยันรับรองว่าจะรักษาปาก พอยืนยันกันแล้วหงส์สองตัวก็เอาไม้มาให้เต่านี้คาบ แล้วหงส์สองตัวก็บิน แล้วเต่าก็คาบไม้ไป

ทีนี้พวกชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่เคยเห็นนี่นะ เขาก็บอกก็พูดตามความจริงเขา แต่เรามันอุตริมันปากเปราะมันปากเร็วทำลายเจ้าของ เห็นเขาพูด ใครพูดคำไหนที่ไหน โอ๊ย หงส์หามเต่าๆ ไปที่ไหนก็หงส์หามเต่า คือหงส์สองตัวผัวเมียบินไปแล้วคาบเต่า เต่าปากมันคาบไม้ มันปากเปราะ มันโมโหมาก ใครพูดคำไหนไปที่ไหน มีแต่หงส์หามเต่า ที่ว่าเต่าหาบหงส์ไม่มี มันก็โมโหละซิที่นี่ ไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อย โอ๊ย หงส์หามเต่าๆ ทางนี้โมโหเคียดแค้นอยู่ในใจ แล้วก็ปากรักษาไม่ได้ซิ หงส์หามเต่าหีพ่อหีแม่มึงอะไร มึงไม่รู้ว่าเต่าหาบหงส์หรือ พอว่างั้นปากเต่าเลยหลุดจากไม้ตกลงมาในท่ามกลางพระราชวัง เขาตีเสียกระดองแตก ตายเลยเต่าตัวนั้น

นั่นละปากรักษาไม่ดี เลยหลุดปากออกมาอยากพูด อยากให้เขาว่าเต่านี้หาบหงส์ อย่าว่าหงส์หามเต่า ใครไปที่ไหนก็มีแต่ว่าหงส์หามเต่าๆ ไม่ว่าผู้ใหญ่เด็กเล็กเด็กน้อยผ่านไปไหน เขาไม่ได้ว่าเต่าหาบหงส์นะ ก็มันไม่ใช่ฐานะที่จะพูด เขาก็พูดตามความจริง แต่นี้มันอุตริปากเปราะ พวกปากเปราะให้ระวังให้ดี หงส์หามเต่า มันจะอุตริไปเต่าหาบหงส์ นั่นละมันตายตรงนั้นละ ทางนี้ก็เลยว่าหงส์หามเต่าหีพ่อหีแม่มึงอะไร มึงไม่รู้ว่าเต่าหาบหงส์หรือ พอว่าก็หลุดปากตกลงพระราชวัง เขาตีเอาเสียแตกแหลกหมดเลยเต่าตัวนั้น ให้ระวังนะเต่าอยู่บนศาลานี้ มันมีแต่เต่านะ เต่าหาบหงส์ มันไม่มีแหละว่าหงส์หามเต่า ความจริงเขาว่าหงส์หามเต่า นี่มันเต่าหาบหงส์

ในชาดกมี รักษาให้ดีนะปาก มันปากเปราะนะ เอะอะพูดๆ กระทบกระเทือนหูใครไม่สนใจ ขอให้ได้พูดสมปากเราพอ นี่ละไอ้พวกเต่าหาบหงส์ ปากเปราะ ตายนะ เสียผู้เสียคน ไปอยู่ที่ไหนก็ขวางบ้านขวางเมืองเขา เต่าหาบหงส์ ถ้าว่าหงส์หามเต่าไม่ขวาง ไอ้เต่าหาบหงส์นี้ตัวสำคัญตัวทำลาย ไปที่ไหนมีแต่เต่าหาบหงส์ไป เข้าใจไหม ไม่ว่าหงส์หามเต่าละ โลกเขาว่าหงส์หามเต่า เพราะหงส์มันมีปีก มันเอาไม้มาให้ด้วยความสงสาร จะเอาเต่าตัวนี้ไปไว้ที่บึง มันอดอยากขาดแคลน

เป็นยังไงหากินวันหนึ่งพอปากพอท้องไหม โอ๊ย ไม่พอละ เราจะพาไปหาที่อุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารการกินไปบึงไปบ่อใหญ่ๆ นั้น จะรักษาปากได้ไหม รักษายังไงรักษาปาก คือเวลาไปนี้เราจะเอาไม้มาให้คาบ พวกเราทั้งสองนี้จะหามไปบินไป แล้วจะรักษาปากได้ไหม คืออย่าพูด ใครจะว่าอะไร โลกเขาจะพูดว่าหงส์หามเต่า แต่เราอย่าแหวกแนวไปพูด อย่าไปโกรธให้เขา.รับรองกันเรียบร้อยแล้วก็ไป ไปที่ไหนเขาก็ว่าหงส์หามเต่าซี บินไปก็มีแต่หงส์หามเต่าๆ ทีนี้ก็โมโหละซิพวกปากเปราะนี่ เข้าใจไหม พวกเต่าหาบหงส์มันปากเปราะ มันก็ขึ้น ไม่ขึ้นธรรมดานะ มันหงส์หามเต่าหีพ่อหีแม่มึงอะไร มึงไม่รู้ว่าเต่าหาบหงส์หรือ หลุดปากตกลงในพระราชวัง เขาเอาค้อนตีแตกตายเลยเต่าตัวนั้น ตายอยู่ในพระราชวัง

พวกนี้มันจะไปตายอยู่ที่ไหนไม่รู้นะพวกเต่าหาบหงส์นี่ เข้าใจไหม ไม่ได้ว่าหงส์หามเต่านะ พากันจำให้ดี พวกเต่าหาบหงส์พวกนี้ อยู่ในศาลานี้มีแต่เต่าหาบหงส์ทั้งนั้น หงส์หามเต่าไม่ว่า เขาว่ากันทั้งโลกว่าหงส์หามเต่า อันนี้แหวกแนวไปเต่าหาบหงส์ก็ตกตูมลงตายนั่นละ เต่าหาบหงส์นี้มันตายนะ ให้ระวังให้ดี หงส์หามเต่าใครเชื่อทั้งนั้นละ หงส์มันมีปีกนี่ มันเอาไม้มาให้คาบ ให้รักษาปาก ถ้ารักษาปากไม่ได้ตายนะเขาก็บอก ยืนยันกันว่ารักษาได้ ครั้นไปมีแต่หงส์หามเต่าๆ เรื่อยไป มันก็โมโหละซิไอ้เต่าหาบหงส์นี่น่ะโมโห เต็มศาลานี่ หงส์หามเต่าหีพ่อหีแม่มึงอะไร มึงไม่รู้ว่าเต่าหาบหงส์หรือ หลุดปากลงในกลางพระราชวังเขาตีเอาแตกตายเลยเต่าตัวนั้น กระดองแตก นี่ละระวังให้ดีพวกนี้ กระดองเต่าแตกนะ

เต่าหาบหงส์ให้ระวังให้ดี ถ้าจะพูดก็ว่าหงส์หามเต่านะ อย่าแหวกแนวไปพูดว่าเต่าหาบหงส์ เข้าใจ นี่เขาพูดมีในชาดก คนปากเปราะนิสัยปากเปราะ ปากไม่ดี ปากไม่คิดไม่อ่าน ความรู้สึกขึ้นมานี้ปากเปราะออกเลยๆ ให้คิดเสียก่อน ความคิดเจ้าของมันผิดมันพลาดได้ ให้พินิจพิจารณาเสียก่อนก่อนจะพูดออกไป ผิดหรือถูกประการใดมันเป็นภัยต่อตัวเอง กระทบกระเทือนคนอื่นแล้วก็มาเป็นภัยต่อตัวเอง ให้พากันจำ พวกเต่าหาบหงส์นี่นะ ระวังให้ดี มันไม่ได้ว่าหงส์หามเต่านะเวลามันแหวกแนวออกไป มันจะเป็นเต่าหาบหงส์แล้วตายนะ ระวังให้ดีพวกเต่าหาบหงส์ จำให้ดี

นี่ละนิทาน มีในชาดก ออกในชาดก เราไปเห็น เวลาไปเรียนหนังสือจึงไปเห็น โอ้ นี่มีพระอาจารย์ดีท่านมาพักอยู่ในป่า พวกญาติโยมนิมนต์ท่านมาพักที่นี่ ท่านเลยเล่ายายปากเป็นท่านเทศน์ว่างั้นละ ว่ายายปากเป็น พูดนิทานหงส์นี่ละให้เราฟัง เราก็ฟังตามประสาเด็ก แต่มันก็จำได้นะ เวลาไปดูในชาดก โอ้ นี่มีอยู่ในนี้หงส์หามเต่า ทีนี้แหวกแนวไปเต่าหาบหงส์ เลยตายเต่าตัวนั้น มีเท่านั้นละ เอาละที่นี่พอ

 

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz

และเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก