ตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยข้อปฏิบัติ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8:00 น. ความยาว 33 นาที
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๐

ตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยข้อปฏิบัติ

ก่อนจังหัน

         ในตำรับตำราท่านแสดงไว้อย่างชัดเจนหาที่สงสัยไม่ได้ คือการดำเนินพระอาการของพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่าง เขียนไว้เป็นตำรับตำราเป็นแบบฉบับหมดนะ ผู้ที่จะศึกษาตามร่องรอยพระองค์ ไม่มีที่ไหนจะน่าสงสัย นอกจากมันหน้าด้านละพระเรา พระเขาพระเรามันหน้าด้าน มันเหยียบหัวศาสดาไป คือข้ามเกินหลักธรรมหลักวินัยนั้นละ ธรรมและวินัยคือองค์ศาสดา ใครมีความใกล้ชิดติดพันรักชอบเคารพกับธรรมกับวินัยนั้นคือเป็นผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดเวลา ใครมีความหน้าด้านล่วงเกินพระโอวาทคำสอนทุกแง่ทุกมุมนั้นเท่ากับเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไป

พวกเรานี้พวกตีนสูง จิตใจมันต่ำ ตีนมันสูงขึ้นเหยียบหัวพระพุทธเจ้า จิตใจมันต่ำ นรกอเวจีส้วมถานยังสู้ไม่ได้ จิตใจต่ำ ให้พากันจำเอานะที่พูดเหล่านี้นะ สอนไว้นี้มีตั้งแต่จอมปราชญ์ๆ ที่เอามาสอนไว้ แต่ผู้ที่รับพระโอวาทของจอมปราชญ์มันก็จอมพาลสันดานหยาบ เลยเหยียบย่ำทำลายโอวาทของท่านผู้ดิบผู้ดีไป เหลือตั้งแต่พวกโกโรโกโสเต็มบ้านเต็มเมือง ไปที่ไหนมีตั้งแต่ความโกโรโกโส เพราะใครก็ไม่หาของดีหาแต่ความชั่ว เต็มตัวมีแต่ความชั่วทั้งหมด ทั้งพระทั้งฆราวาส เลยเลอะเทอะไปหมด

แล้วมีแต่ของเลอะเทอะเป็นยังไง ของดิบของดีไม่มี มันน่าเย็นใจแล้วเหรอ ถ้าเป็นอาหารก็มันดูไม่ได้แล้ว เพราะไม่ดี ที่อยู่ที่กินที่หลับที่นอนมีแต่ของเลอะๆ เทอะๆ ไปด้วยความสกปรกโสมม ตัวเราเองก็เป็นตัวเลอะเทอะ แล้วมันดูได้ไหมล่ะ พิจารณาซิพวกเรา พวกมาศึกษาหาความดีใส่ตัวเอง ให้ยึดไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะ พระพุทธเจ้าเป็นฉบับเอกที่สุดแล้วละ เป็นผู้สิ้นกิเลสเสียด้วย พระโอวาทที่สอนลงไปนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสวากขาตธรรม ตรัสไว้ชอบทุกอย่าง บริสุทธิ์ไม่มีด่างพร้อย ให้นำไปปฏิบัติ

การปฏิบัติของพระของเณรเรา เราก็ไม่มีที่ต้องติ คือความพร้อมเพรียงสามัคคีกันนี้ ตั้งแต่เริ่มสร้างวัดป่าบ้านตาดมา ไม่มีข้อต้องติตลอดมา เราชมเชย ให้พากันปฏิบัติอย่างนี้เรื่อยไปต่อส่วนรวมของเรา อย่าให้บกพร่อง ส่วนรวมบกพร่องก็คือแต่ละบุคคลบกพร่องนั้นแหละ ให้ตั้งใจปฏิบัติ การภาวนาเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพระเรานะ การภาวนาสติเป็นสำคัญ ติดอยู่กับอาการเคลื่อนไหวทุกอาการของเรา สติต้องติดแนบตลอด พุทโธติดแนบกับสติ ธัมโม สังโฆ ติดแนบกับสติ แล้วปัญญาพินิจพิจารณาอะไรติดแนบกับสติๆ ไปเรื่อยๆ จะได้หลักได้เกณฑ์ออกมาจากหัวใจดวงนี้ที่เคยเลวด้วยความต่ำช้า คือกิเลสทั้งหลายมันจะถูกซักฟอกออกด้วยอรรถด้วยธรรมแล้วสง่างามขึ้นมาภายในใจของเรา ให้พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติ

อย่าเห็นสิ่งใดในโลกนี้ว่าเป็นของดิบของดีแข่งธรรมพระพุทธเจ้า แข่งศาสดาองค์เอกไป มีแต่เลวทั้งนั้นละ ถ้าใครเก่งแล้วเลว ใครเก่งไปๆ เลวทั้งนั้นละพาเจ้าของให้ต่ำต้อย แต่ถ้าเดินตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยข้อปฏิบัตินั้นสูงขึ้นเรื่อยๆ นะ เอาละให้พร

หลังจังหัน

เมื่อวานนี้ไปโรงพยาบาลจิตเวช จังหวัดเลย ตามธรรมดาเราจะไม่ไปส่งอาหารตามโรงพยาบาลจังหวัด แต่เราจะไปตามอำเภอของจังหวัดนั้นๆ แต่จังหวัดเลยนี่ต้องได้ไปทั้งจังหวัดทั้งอำเภอ ขาดแคลนมากนะ โรงพยาบาลจิตเวชกับโรงพยาบาลจังหวัดนี้เป็นคู่กันในการสงเคราะห์ของเราเสมอกันหมดทั้งสองโรง เมื่อวานนี้ไปจิตเวช จังหวัดเลย พอเข้าไปนี้จิตเวชอยู่ทางนี้ โรงพยาบาลจังหวัดอยู่กลางตัวเมืองคับแคบมาก โรงพยาบาลจังหวัดเลยอยู่ท่ามกลางตัวเมือง ชุมนุมชนเลย แล้วสร้างตึกใหญ่ๆ ขึ้นมาอีกก็ยิ่งคับแคบไปหมด โรงพยาบาลนี่มันไม่ขาดคนนะ ต้องได้ทำเผื่อเอาไว้ๆ คือเผื่อประชาชน ต้องเผื่อให้กว้างขวางเอาไว้ ไม่อย่างนั้นไม่พอกับคน

ตานี้ดูว่าเราช่วยมากนะ (ทั้งหมด ๑๕๙ ล้าน ๖ แสนบาทเจ้าค่ะ)  นี่เฉพาะเครื่องมือตา ซื้อเครื่องมือตาให้โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วไปหมดแหละ จำเป็นที่ไหนๆ ก็ไป ทางนี้ก็ผ่านเข้าไปตั้งแต่เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ขึ้นถึงเชียงใหม่เลย ตาทั้งนั้น เฉพาะตา ๑๘ โรงพยาบาล ๑๕๙ ล้าน ๖ แสน อย่างอื่นไม่ว่า เพียงเฉพาะตาเท่านั้นก็ ๑๕๙ ล้าน แล้วโรงพยาบาลหนึ่งๆ มันน้อยเมื่อไร เครื่องมือแพทย์ชนิดต่างๆ ในโรงพยาบาลออกไปจนกระทั่งถึงรถถึงรา ตึก ตึกไม่พอ เอา ให้ รถราเครื่องมือแพทย์

บางแห่งมีที่อีก ที่คับแคบ มีผู้เขาจะขายก็ซื้อให้ แน่ะ นอกจากที่เขาไม่ขายก็จำเป็น มีหลายแห่งที่เขาไม่ขาย  จนตรอกเราก็ดี อยู่ที่ภูหลวงหรือไง ภูหลวง ไม่ได้กว้างนะ เราไปเห็นมันแคบ ให้เขาไปติดต่อด้านทางทิศใต้ เขาไม่ขายเลยจนตรอก ถ้าเขาขายจะเอาหมดเลยแถวนั้น ขยายออก ที่ซื้อที่ให้โรงพยาบาลนี่เยอะนะ ที่ขยายออกๆ ที่มันแคบ ซื้อขยายๆ มีเยอะ ส่วนซื้อทั้งพื้นที่โรงพยาบาลเลยก็มีทางอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นี้มันคับแคบ โรงพยาบาลเหมือนอยู่ในห้องครัว เราเข้าไป พอเข้าไปก็ไปเห็นกระดาษปิดอยู่ แล้วท่อมันออก เอกซเรย์หรืออะไร พอเข้าไปนี้ปิดอะไร ถ้าเป็นศพก็เรียกว่าศพคนตายแล้วนะนี่ แต่นี้มันศพอะไร ศพเอกซเรย์เขาว่า เสียมาหลายปีแล้ว

พอไปถึงนั้นถามตรงนั้นเลย มันขัดข้องหรืออะไรใช้ไม่ได้ ได้ ๓ ปี ๔ ปีแล้ว เราให้ๆ เลย อย่างนั้นละให้เลย เครื่องเอกซเรย์ทางบ้านฝาง จากนั้นก็ซื้อที่ให้เลย ที่มันคับแคบ ดูเหมือน ๙ ไร่นะ ที่ที่โรงพยาบาลบ้านฝางมีเพียง ๙ ไร่ แคบนิดเดียว ให้เขามาติดต่อลองดูซิแถวนี้ที่ไหนเขาจะขายที่นั่นน่ะ ถ้าได้ เราก็จะซื้อให้เฉพาะที่ ส่วนเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะมาสร้างโรงพยาบาลใหม่ เราไม่ให้ เราไม่มีเราบอก ให้เขารับรองเอง ถ้าเขารับรองจะหาอุปกรณ์ ทางราชการรับรองจะหาเครื่องอุปกรณ์การก่อสร้างทุกอย่างมาแล้วเราให้ เราจะซื้อให้ เขารับรองว่าได้ๆ เอ้าเราซื้อให้เลย

ดูเหมือนที่ ๒๕ ไร่ พอดีเป็นเนิน เนินนั้นหมดพอดีเลย ๒๕ ไร่ ปาเข้าไปหลายล้านนะ แต่เราซื้อให้แต่ที่ เราบอก เครื่องการก่อสร้างอะไรๆ นี้ ทางนู้นรับรองเอง ขาดแต่ที่เท่านั้น เราเลยให้ที่ ทางนั้นเขาก็รับรอง แล้วสร้างขึ้นใหม่เลย จึงเป็นที่โรงพยาบาลใหม่ โอ๊ย สวยงาม ที่อยู่ในครัว ๙ ไร่ ดูไม่ได้แหละ อันนั้นดูเหมือนเป็น เขาเรียกสาธารณสุขหรืออะไร อนามัยหรืออะไร เป็นอนามัยเหรอ อันนี้ซื้อให้ใหม่หมดเลย อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น อันนี้ให้ทั้งเอกซเรย์ ซื้อที่ให้ด้วย ยกไปตั้งเลย สิ่งก่อสร้างอะไรๆ เขารับรอง เขาบอกขาดแต่ที่เท่านั้นละ เราก็รับรองให้เลยที่ ซื้อให้เลย จึงได้สร้างใหม่ จึงน่าดู โรงพยาบาลบ้านฝาง

โห เรื่องการช่วยโลกนี่ช่วยจริงๆ นะ ไม่คำนึงคำนวณว่ากว้างว่าแคบขนาดไหน คือหมดกำลังๆ ว่างั้นเถอะ ทุ่มลงเลยๆ ตลอด เพราะเราไม่เก็บเงิน เงินนี่เพื่อประโยชน์ทั้งหมด เราบอกอย่างนี้เลย ไม่ได้เพื่อเรา แม้ที่สุดตายเงินนี้ก็จะไปเป็นประโยชน์แก่ผู้มีชีวิตอยู่ เช่นซื้อทองคำเข้าคลังหลวง เราจะรับกันได้กับไฟเผาเรา เราบอกชัดเจน ก็อย่างนั้นละ เราไม่เอาอะไรเลย ทำให้เป็นประโยชน์แก่โลก

อย่างที่เราทำนี้ก็ไม่ค่อยมีใครทำนะ จะไม่ใช้ความคิด หรือไม่มีเงินหรืออะไร มันก็หลายอย่าง อาจไม่ค่อยสนใจละมาก มันอยู่ในความคับแคบ เห็นแก่ปากแก่ท้องเจ้าของ กินวันหนึ่งๆ แล้วพอ ปากใครท้องใครอยู่ยังไงกินยังไง ไม่สนใจ ขอให้เจ้าของได้กินได้หลับได้นอน พอ อาจเป็นอย่างงั้นมาก จึงไม่มีสาธารณประโยชน์ปรากฏขึ้นแก่ที่ชุมนุมชน เรามันไปสาธารณประโยชน์ เป็นสาธารณประโยชน์ สำหรับตัวของเราเอง พูดได้ชัดเจนว่าไม่มี มีเท่าไรตีให้ออกเป็นสาธารณประโยชน์ทั้งหมดเลย

เช่นอย่างเงินนี่เหมือนกัน เงินออกช่วยโลกนะ เงินทุกบาททุกสตางค์ออกช่วยโลกทั้งหมด เราไม่เก็บไม่เอา เหมือนใครเขาเขียนไว้ที่หน้าศาลานั้นก็น่าฟังอยู่ เขาเขียนอยู่ที่หน้าศาลา เราอ่านดูเนื้อความที่เขียนนั้นรู้สึกว่าออกจากหัวใจที่เป็นธรรม เรียกว่าใจเป็นธรรม เขาแสดงไว้ว่าทางภาคอีสานนี้แร้นแค้นกันดารมาก หลักธรรมชาติมันเป็นเอง ไม่มีใครกดขี่บังคับทรมานกัน แต่มันเป็นความจำเป็น ทางภาคอีสานรู้สึกแร้นแค้นมาก แต่ก็มีมาอีกอันหนึ่งคือว่า แต่ยังพอมีสิ่งชดใช้แทนกันคือหลวงตาบัวมาช่วยทางภาคอีสาน ยังพอมีสิ่งทดแทนกัน ไม่แร้นแค้นอย่างหาทางช่วยเหลือกันไม่ได้ดังที่เป็นมา ยังพอมี เขาเขียนไว้เราลืมแล้วแหละ ยังพอมีสิ่งทดแทนกัน หลวงตามหาบัวได้อุตส่าห์พยายามช่วยทางภาคอีสานพอประมาณว่างั้นนะ มีสิ่งทดแทนกัน อันนี้ก็ถูก อันไหนที่พอช่วยกันได้ก็ช่วยกันไป

คือสิ่งที่แร้นแค้นกันดาร มันไม่มีก็ยอมรับไม่มี เช่นอย่างน้ำมีที่ไหนภาคอีสาน ไม่มี แล้วจะไปหาที่ไหน เราจะไปตำหนิใครว่าใครมาลงโทษ ไม่มี ในหลักธรรมชาติลงโทษเอง อย่างที่ว่าแร้นแค้นกันดารก็เป็นแต่ยอมรับแห่งบุญแห่งกรรม แห่งหลักธรรมชาติของมันเอง ไม่มีใครไปทรมานซึ่งกันและกันให้เจ็บแสบหรือแค้นน้ำใจ ไม่มี มันเป็นหลักธรรมชาติ เป็นกรรมของสัตว์เองนั่นแหละ ภาคอีสานอดอยากขาดแคลนมากสำหรับน้ำ น้ำเป็นสำคัญ อะไรจะขาดแคลนก็ตาม ขอให้มีน้ำผ่านเถอะน่ะ พอเป็นพอไป

เราจะเห็นได้เวลาเรานั่งรถไป ที่ไหนที่มีสายน้ำไปแล้วสิ่งเพาะปลูกต่างๆ เขียวสดงดงาม สองฟากทางเต็มไปหมด นั่น ขึ้นอยู่กับน้ำ มันมีน้ำ อันนี้ทางภาคอีสานไม่มีน้ำ ได้อาศัยลำปาวนิดเดียว เรานั่งรถผ่านไปเห็นเขาปลูกอะไรสดเขียวงดงามสองฟากถนน นี่ก็ออกจากน้ำลำปาวเท่านั้น นอกนั้นไม่มีน้ำจะทำไง หลักธรรมชาติของมันเป็นอย่างงั้น จะตำหนิใครก็ไม่ได้ เรียกว่าเป็นกรรมของสัตว์

เราก็พยายามทุกอย่างสำหรับที่จะช่วยส่วนรวมของเรา ช่วยเต็มกำลังความสามารถของเรา ที่จะมาคิดเพื่อเรานี้บอกว่าไม่มีเลย ไม่มี แบตลอดเลย มีเท่าไรออกๆ ด้วยความเมตตา ความเมตตามีเท่าไรไม่เหลือละ ออกหมดเลย ปัดออกๆ หมด เราสงสาร อำนาจแห่งความสงสารนี่ละมันทำให้เสียสละได้ ไม่มีเหลือเลยแหละ ความตระหนี่นี้มันกว้านได้ไม่มีพอ เอาจนตายความตระหนี่

นี่ก็ว่าใครจะมาเป็นนายก เป็นนายกเหยียบหัวเราไปไม่เจริญเราก็บอกตรงๆ เราอุ้มอยู่นั้นนายก อุ้มช่วยขึ้นให้เป็นนายกแล้วก็สอนด้วย เป็นนายกให้เป็นนายกด้วยความเป็นธรรม เราเป็นหัวใจของชาติ นายกคือหัวใจของคนทั้งประเทศ ให้ดูหัวใจของคนทั้งประเทศให้ทั่วถึง อย่าเห็นแก่พุงเจ้าของอย่างเดียว เราว่างั้นนะ ก่อนที่จะไปเป็นนายก ให้ดูหัวใจคนเสียก่อน อย่ามาดูตั้งแต่พุงเจ้าของเราบอก นี่เราก็พูดตรงๆ อย่างนายกทักษิณนี่ เราสอนนะนี่ เราอุ้มขึ้น สอนจริงๆ ด้วย อุ้มด้วย มานอนอยู่ด้วยนี่ ครั้นเวลาไปเป็นนายกแล้วมันไปใหญ่ มันไม่เจริญเราก็บอก เราสอนเพื่อความเจริญ มันฝ่าฝืนอรรถธรรมไป มันไม่เจริญเราก็ว่าตรงๆ อย่างนี้ละเรา ธรรมต้องพูดอย่างตรงไปตรงมา

ทีนี้ได้ยินมาลูกหลานของเรานี้ ใครที่อยากจะเป็นนายก เอ้าเป็นก็เป็นได้ นายกเป็นของคนไทยทั่วประเทศนั้นแหละ ขอให้เป็นธรรม ปกครองกันโดยธรรม อย่าเห็นแก่ตัวเราว่างั้น ดังที่เห็นแก่ตัวมาแล้วนี้มันใช้ไม่ได้นะ คือใครเป็นนายกเราก็สอน แต่มันไม่ฟังเสียงเรา มันฟังเสียงแต่พุงของมัน มันก็เลอะเทอะไปหมด ถ้าฟังเสียงอรรถเสียงธรรมแล้วก็ดี วันนี้ก็ยังจะไปธุระอีก ไปก็ช่วยโลกละไม่ใช่อะไร โรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้ เอาไปส่งโรงนั้นโรงนี้

(มีเรื่องเกี่ยวกับคลังหลวงจะกราบเรียนให้หลวงตาทราบ คือมีกลุ่มลูกศิษย์ที่ทำงานปกป้องคลังหลวง ได้บอกบุญชักชวนประชาชนให้บริจาคเงินร่วมปกป้องคลังหลวงในงานกฐินของพระหลวงตาและงานกฐินที่หนองผือนาใน ได้เป็นเงินจำนวน ๕๗,๑๗๐ บาท จึงมากราบเรียนให้พระหลวงตาได้รับทราบ และขออนุญาตพระหลวงตานำเงินนี้ไปใช้ในงานปกป้องคลังหลวงต่อไป ควรมิควรแล้วแต่พระหลวงตาจะเมตตาเจ้าค่ะ)

เห็นด้วยๆ ทันที ถ้าเอาไปปกป้องคลังหลวง อย่าไปเอาเป็นกุญแจไปเปิดคลังหลวงออกมาก็แล้วกัน ปกป้องเราเห็นด้วย ก็เราทำด้วยความหนุนเข้าทุกอย่าง เพราะฉะนั้นเรื่องของเรามันจึงมีไปเกี่ยวถึงคลังหลวง เพราะเงินเราเอาเข้าคลังหลวงเยอะ ทองคำก็เข้าเยอะ ดอลลาร์เข้าเยอะ เราจึงมีส่วนเกี่ยวข้อง ขู่ฟ่อๆ ไว้ ไม่งั้นมันเอาไปกินหมดนะ เราหามาไว้เพื่อชาติของเรา เราไม่ได้หามาเพื่อทำลายชาตินี่นะ

 

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz

และเครือข่ายทั่วประเทศ


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก