ไปธุระช่วยโลก
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8:00 น. ความยาว 22.05 นาที
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้0านตาด

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๐

ไปธุระช่วยโลก

เราช่วยชาติมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ นะ ปีนี้ ๒๕๕๐ รวม ๑๐ ปีพอดี ผลที่ได้เข้าสู่จุดรวมคือคลังหลวง ทองคำได้ ๑๑,๖๑๒ กิโล ดอลลาร์เข้าเพียง ๑๐ ล้าน ๒ แสน เหล่านี้มีแต่เรื่องของเราสั่งการสั่งงานเอง ผิดถูกก็อยู่กับเราคนเดียว เช่นอย่างทองคำบอกว่าร้อยทั้งร้อยเข้าตรงต่อคลังหลวงเลย ก็เป็นอย่างนั้นเรื่อยมา ไม่ให้แยกให้แยะไปไหนเลยทองคำ เข้าคลังหลวงล้วนๆ เรียกว่าร้อยทั้งร้อยเลย ส่วนสมบัติอย่างอื่นที่ควรจะแยกแยะอะไรเราก็สั่งให้แยกแยะ เช่น ดอลลาร์ ทีแรกก็เข้า ๑๐ ล้าน ๒ แสนกว่า สำหรับเงินไทยเรานี้สองพันล้านเอาไปซื้อทองคำเข้าคลังหลวง นอกจากนั้นเงินไทยไม่ได้เข้าเลย ดีไม่ดียังไปคว้าเอาดอลลาร์มาช่วยอีก

เดี๋ยวนี้ดอลลาร์ไม่ได้เข้าคลังหลวง ดอลลาร์เข้าทีแรก ๑๐ ล้าน ๒ แสนกว่า จากนั้นเงินไทยจำเป็นที่ช่วยโลกไม่พอช่วย เลยต้องไปดึงเอาดอลลาร์ออกมา ดอลลาร์เลยถูกดึงตลอดนะไม่ได้เข้าคลังหลวง ถูกเงินไทยดึงออกมาตลอดช่วยโลก เป็นอย่างนั้นละ เว้นแต่ทองคำ ทองคำนี่ร้อยทั้งร้อยไปไหนไม่ได้เราบอก เข้าช่องเดียวๆ เลย ดอลลาร์แยกมาช่วยเงินไทย

เงินที่ได้เหล่านี้ว่าช่วยโลกๆ โรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่ง ทั่วประเทศไทยเราทุกภาค ที่เงินของพี่น้องทั้งหลายออกช่วยโรงพยาบาล ไม่มีภาคไหนเว้น ทุกภาคเลยออกช่วย เฉพาะซื้อเครื่องมือรักษาดวงตาก็ ๑๕๙ ล้านบาท อันนี้ก็ทุกภาคเหมือนกันดวงตา สำหรับอุดรถ้าเราจำไม่ผิด เราปวารณาและเราก็ช่วยสำหรับดวงตาอุดรครบนะ เราปวารณาไว้เลย หากว่าโรงพยาบาลเกี่ยวกับเครื่องมือตา อะไรไม่ดีควรซ่อมให้รีบซ่อม ถ้าควรจะหามาใหม่ก็ให้หามาเลยไม่ต้องมาบอกเรา เมื่อหามาแล้วหมอรับรองคุณภาพของเครื่องมือแต่ละอย่างๆ แล้วก็ให้ส่งบิลมาหาเรา เราก็จัดการส่งให้บริษัทนั้นๆ

จุดสุดท้ายโรงพยาบาลศูนย์นี้ ๕ ล้านนะ เฉพาะตา ๕ ล้าน จากนั้นก็ยุติไป เงียบไปเลย เพราะบอกว่าจะให้ครบ เราจะช่วยให้หมด จุดสุดท้ายเขาก็มาขออีก ๕ ล้าน ตาโรงพยาบาลศูนย์อุดรสมบูรณ์กว่าเพื่อน ครบว่างั้นเถอะ เราบอกจะให้ครบ ให้หมอจัดการมาให้ครบเราจะจ่ายให้หมด มาสุดท้ายฟาดเสีย ๕ ล้าน ว่าครบแล้วยังมาอีก ๕ ล้าน นี่ให้ครั้งสุดท้าย ๕ ล้านตา จากนั้นก็เงียบไปเลย เฉพาะเครื่องมือตาโรงพยาบาลศูนย์อุดรรวมแล้ว ๓๘ ล้าน ๕ แสนบาท โรงพยาบาลที่ได้รับความช่วยเหลือเครื่องมือตาจำนวน ๑๘ โรงพยาบาล เป็นมูลค่า ๑๕๙ ล้าน ๖ แสนบาท เฉพาะตา อย่างอื่นๆ ไม่ได้นับก็ได้ขนาดนั้นละ

คือเราช่วยทั้งนั้นนี่ โรงพยาบาลเรียกว่าพิสดารมาก เครื่องมือแพทย์ชนิดใดบ้าง จำเป็นอะไรๆ หมอมาติดต่อเราเราก็ให้ตามนั้น มิหนำซ้ำยังฟาดเข้าไปตึกไปอะไรอีก สร้างตึกสร้างอะไร รถยงรถยนต์เป็นเรื่องเล็กน้อยไป อย่างอื่นราคาแพงกว่ารถยนต์ พวกตึกพวกอะไร เครื่องมือแพทย์พิสดารมาก หลายชนิด แล้วก็ซื้อที่โรงพยาบาลตามอำเภอต่างๆ ที่คับแคบไม่พอ ก็ให้ติดต่อเขา ถ้าเขาจะขายเราซื้อให้ๆ เลย เว้นแต่เขาไม่ขายก็จนใจ แคบก็แคบอยู่อย่างนั้นละ เจ้าของที่ติดกันกับโรงพยาบาลเขาไม่ขายให้เราก็ไม่ได้ ที่ไหนเขาขายให้ เอาทั้งนั้นๆ  มีเยอะนะซื้อที่ให้โรงพยาบาลมีเยอะเหมือนกัน ที่ติดกันกับโรงพยาบาล โรงพยาบาลแคบด้วย ทางโรงพยาบาลมีความต้องการด้วย ทางนู้นเขาขายให้ด้วย อย่างนั้นเราซื้อให้เลย ซื้อให้ๆ เลย โรงพยาบาลอุดรนี่เครื่องมือสำคัญๆ เราซื้อให้ทั้งนั้น เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เครื่องผ่าตัดกระดูกอะไรๆ เราให้ทั้งนั้นๆ ที่หมอมาติดต่อ มีความจำเป็นยังไงเราให้เลยๆ

วันที่ ๒๔ สิ้นเขตกฐิน ยังอีกสองวัน สามกับวันนี้ (พรุ่งนี้หลวงตาต้องเดินทางไปบ้านแพงเจ้าค่ะ  เขานิมนต์หลวงตาไปรับผ้าป่า) บ้านแพงเราก็ช่วยแยะนะ วัดที่เราเคยเข้าเคยออกเคยพัก วัดบ้านแพง ช่วยเยอะ วัดที่อยู่บนเขาเราก็ช่วย กฐินก็ให้ที่นี้และบนเขา ปีนี้เราไม่ได้ให้ ทางโน้นเขาก็ช่วยกัน ทั้งบนเขาทั้งข้างล่างได้เหมือนกัน รับกฐินด้วยกัน วันที่เท่าไรเราจะไปบ้านแพง (วันที่ ๒๓ พรุ่งนี้เจ้าค่ะ) ๒๓ ไป กฐินสิ้นสุดวันที่ ๒๔ กลับ

บ้านแพงเราก็ช่วยเยอะ ศาลาหลังใหญ่ๆ นี้ก็ศรัทธาอื่นเขามาช่วยเฉพาะกระเบื้องมุง กระเบื้องมุงนี้เรียกว่าเขาช่วยทั้งหมดเลย นอกจากนั้นเราเอาทั้งหมดอีกแหละศาลาใหญ่หลังนั้น เขาช่วยเฉพาะกระเบื้อง ส่วนนอกจากนั้นเราสร้างให้ทั้งหมด และกุฏิสมภารหลังหนึ่งก็ล้านกว่า แล้วเมรุ เมรุก็ ๖-๗ แสน เมรุเผาศพที่วัดบ้านแพง สร้างเมรุให้อันหนึ่ง กุฏิสมภาร แล้วก็ศาลาเขามามุงให้ นอกจากนั้นเรารับให้หมดเลย

เรื่องไปธุระช่วยโลกเราไปทุกวันๆ วันนี้ก็ไป วันที่ ๒๓ ไปบ้านแพง วันที่ ๒๔ กลับ พอดีหมดเขตวันที่ ๒๔ เขตกฐิน นี่ไม่นาน สิ้นเดือนนี้ไปแล้วต้นเดือนหน้าก็จะได้ไปกรุงเทพอีกแล้ว ตอนลงกรุงเทพก็นานกว่าจะได้ขึ้นมา นานอยู่ ส่วนมากดูไม่ต่ำกว่า ๒๐ วันนะไปกรุงเทพ ไปแต่ละครั้งๆ ๒๐ วัน ส่วนมากจะไปตอนเดือนธันวา แล้วก็ไปตอนเมษานู้นอีก ไปกรุงเทพ

ที่พูดมาเหล่านี้เราพูดถึงเรื่องการช่วยโลกนะ เราได้ช่วยเต็มกำลังความสามารถ ช่วยพี่น้องชาวไทยเราทั่วประเทศ เราช่วยทุกภาคเลย จตุปัจจัยไทยทานที่ได้มามากน้อยกระจายออกทั่วประเทศเรา เราไม่เอาเราบอกว่าเราไม่เอา มีเท่าไรออกหมดๆ คำว่าไม่เอาก็คือว่าไม่เอาเลย มีเท่าไรช่วยทั้งนั้นๆ ทุกภาคทั่วประเทศไทย ภาคหนึ่งช่วยทางหนึ่ง ภาคหนึ่งช่วยเรื่องหนึ่งๆ มันหลายชนิดหลายเรื่องด้วยกัน โกดังเราก็ไม่ใช่ของเล่นนะ โกดังนั้นน่ะของเต็มอยู่ อันนี้ก็ช่วยโรงพยาบาล โรงพยาบาลบอกว่าทั่วประเทศไทยเลย เอา มาว่างั้นเลย โกดังนี่ ที่ไหนๆ มา ส่วนมากมีแต่ภาคอีสานละมา มามากต่อมากภาคอีสานทั้งภาคใกล้ไกลมาหมดละ

ภาคอื่นไม่ค่อยมา ห่างๆ มา เช่นอย่างทางอุตรดิตถ์บ้าง ทางโคราชบ้าง ห่างๆ มา แถวใกล้กว่านั้นมาหมดละ มาที่นี่ เราก็ซื้อไว้เต็มหมดๆ นี่ละเรียกการเสียสละ เสียสละจริงๆ เรา เราไม่เอาอะไรเลย มีเท่าไรมากน้อยเสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่อโลกทั้งนั้นละ เราได้ทำเต็มเม็ดเต็มหน่วย บวชมาในชาตินี้ไม่เอาอะไรเลย ทำประโยชน์ให้โลกทั้งนั้น อย่างช่วยชาตินี้ก็ขนเข้าสมบัติของชาติ เช่นทองคำก็ตั้งหมื่นกิโลแล้ว ดอลลาร์ และอย่างอื่นด้วยช่วยอยู่ตลอด ยังช่วยรักษาให้ด้วยนะ ของที่เราเข้าคลังหลวงแล้วใครไปยุ่งไม่ได้นะ เรื่องมันจะขึ้นเลยทันที เราเป็นตัวการเอง เราเอาของเข้าคลังหลวง เราเป็นผู้เก็บรักษาไว้เหนียวแน่นมั่นคงต่อไป แล้วจะมาเอาไปอีลุ่ยฉุยแฉกนี้ไม่ได้กับเรา เอาทันทีเลยเรา

วันนี้ก็ไม่มีอะไรละ วันนี้ที่ ๒๒ วันที่ ๒๓ ไปบ้านแพง ๒๔ กลับ วันนี้ก็ไปธุระอีก ส่วนมากไปโรงพยาบาล ไปโรงนั้นๆ มีโปรแกรมเขียนเอาไว้ โรงไหนห่างกันเท่าไรๆ ไปตามนั้น ไปก็เทตูมให้ๆ แล้วก็มอบปัจจัยให้โรงละสองหมื่นๆ ไปทุกโรง อย่างนั้นละ

 

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz

และเครือข่ายทั่วประเทศ


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก