ชาวพุทธเราพูดถึงนิพพานสุดเอื้อมหมดหวัง
วันที่ 4 ธันวาคม 2550 เวลา 8:00 น. ความยาว 27 นาที
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

ชาวพุทธเราพูดถึงนิพพานสุดเอื้อมหมดหวัง

 

          ทองคำนี้หมื่นกว่า ยังจะไปเรื่อยๆ ทองคำ คือทองคำนี้ไม่แยกแยะไปไหนเลย เข้าร้อยทั้งร้อยเข้าคลังหลวงล้วนๆ เลย ส่วนดอลลาร์แยกออกไปช่วยชาติของเราทั้งประเทศ วิ่งตามกันกับเงินไทย คือเงินไทยไม่พอ ตอนที่เราเทศน์ช่วยชาติเงินไทยก็หนาแน่น ทำประโยชน์ให้โลกสะดวกพอสมควร พอเราหยุดเทศน์การช่วยชาติเงินร่อยหรอลง แต่ผู้มีความจำเป็นมาขอจากเรานี้มากต่อมาก นี่ล่ะซีลำบากเราเหมือนกันนะ เลยต้องดึงเอาเงินดอลลาร์ซึ่งเคยเข้าคลังหลวงออกมาเป็นช่วยเงินไทยเพื่อช่วยโลก ทั่วไปหมดนะ เงินเข้ามาที่นี่ๆ ออกทั่วประเทศนะ ไม่มีภาคใดที่ไม่ได้รับการสงเคราะห์จากวัดนี้นะ ที่ท่านทั้งหลายนำมาบริจาคด้วยศรัทธาความรักชาติรักศาสนาของตน เราก็ช่วยอย่างนั้นตลอดมา

          ในคราวช่วยชาติคราวนี้เด่นมากทีเดียว เมืองไทยมันจะล่มจม ๒๕๔๐ นั่นละเป็นปีหัวเลี้ยวหัวต่อนะ ๒๕๔๐ จนเรากระเทือนใจนะ เราไม่เคยคิดที่จะเกี่ยวข้องกับบ้านเมือง มีแต่ปฏิบัติตามหน้าที่ของศาสนา แต่มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับบ้านเมืองอยู่ในตัวของมันเองละ ทีนี้พอบ้านเมืองเราเดือดร้อนขึ้นมามากๆ ๒๕๔๐ กระเทือนถึงเราอีกแหละ เอออย่างไรกัน นี่ละที่ได้ออกช่วยชาติ ก็รู้สึกว่าสมมักสมหมายอยู่นะ เครื่องหมายที่ออกช่วยชาติก็คือทองคำตั้งหมื่นกว่ากิโลนะ ทองคำเข้าคลังหลวงๆ ทองคำ ๑๑,๖๑๓ กิโล

นี่หมายถึงทองคำที่เราช่วยชาติคราวนี้ ได้ทองคำเป็นจำนวนเท่านี้นำเข้าสู่คลังหลวงของเรา สว่นดอลลาร์ได้เข้าเพียง ๑๐ ล้านกว่านะ ทองคำนี่จะเข้าตลอด ไม่มีแยกแยะไปไหนเลย ร้อยทั้งร้อยจะให้เข้าคลังหลวงทั้งหมด สำหรับดอลลาร์มันก็มีควรแยกแยะได้อยู่ เพื่อทำประโยชน์ให้โลก เราก็เลยดึงเอาดอลลาร์ออกมา แบ่งทีแรกแบ่งเข้าคลังหลวง ทีนี้เงินไทยที่จะช่วยโลกนี้ขาดแคลนมาก เลยต้องไปดึงเอาเงินดอลลาร์ที่จะเข้าคลังหลวงออกมาช่วยเงินไทยเพื่อช่วยโลก

โห ปลูกนั้นสร้างนี้ โรงพยาบาลน่ะมากที่สุดนะ พวกตึก โรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์อะไรต่ออะไรที่เข้ามาหา เราก็แยกๆ ตามความจำเป็นที่จะช่วยเหลือได้มากน้อยเพียงไรแต่ละแห่งๆนะ สำหรับเราเองเราก็ภูมิใจที่ได้ช่วยชาติไทยของเราเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีเท่าไรออกหมด สำหรับวัดป่าบ้านตาดนี้ไม่ให้มีการเก็บการสั่งสมเลย บอกว่าเลยทีเดียวไม่ให้มี มีเท่าไรเราเป็นหัวหน้าวัดดูแลเกี่ยวข้องกับเราจะเป็นผู้สั่งเสียทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมๆ ทั่วประเทศไทยเรา เราทำอย่างนั้น

เหล่านี้พี่น้องทั้งหลายบริจาคเหล่านี้ไปไหนนี่ ออกช่วยพี่น้องทั้งหลายเอง ไม่มีเก็บ วัดป่าบ้านตาดไม่มีเก็บ การเงินการทองไม่เก็บทั้งนั้น อะไรเมื่อมีมาอย่างนี้ทางใดมีความจำเป็นมากน้อยเพียงไรเราจะแยกจะแยะเอง สั่งเองๆๆ ทั่วประเทศไทย อย่างตานี้ก็ โถ หนึ่งร้อยเท่าไร เครื่องมือช่วยตา ๑๖๐ ล้านหรือเท่าไรเฉพาะตา จังหวัดนั้นๆ อุดรรู้สึกจะได้มากกว่าเพื่อนอุดร โรงพยาบาลศูนย์ รู้สึกได้มากกว่าเพื่อนเพราะมันใกล้กับเรา เพราะเวลาจำเป็นหมออุดรเข้ามาถึงก่อนเพื่อน เข้ามาถึงก่อนเพื่อน พอมีความจำเป็นทางโรงพยาบาลศูนย์เมื่อไรแล้วก็ต้องวิ่งมานี้ก่อน โรงพยาบาลอื่นห่างๆๆ อุดรจะได้มากกว่าเพื่อนจากการช่วยเหลือของวัดนะ

สำหรับตาเมืองอุดรสมบูรณ์ คือเราประกาศไว้เลยเชียวเมืองอุดร เครื่องมือตาสมบูรณ์ คือเราปวารณาไว้เลย ถ้าขัดข้องขาดเขินอะไรเกี่ยวกับเรื่องตาถ้าควรซ่อมให้รีบซ่อม ถ้าควรสั่งให้สั่งๆ เลยตา เราจะเอาตานี้ให้ครบก็ครบจริงๆ สำหรับโรงพยาบาลศูนย์อุดร ครั้งสุดท้าย ๕ ล้านเงียบไป ปวารณาเขาหมดเลย สุดท้ายเขามาขอ ทั้งๆที่เราปวารณาแล้ว เพราะเงินจำนวนมากตั้ง ๕ ล้านเกี่ยวกับตาเราก็ให้เลยทันที โรงพยาบาลศูนย์จึงมากนะ สมบูรณ์ตา ที่อื่นก็บกพร่องอยู่บ้าง แต่ก็ช่วยตลอดนะ โรงพยาบาลไหนก็ตามเราช่วยตลอดๆ

การปฏิบัติธรรมก็ไม่มีใครจะมองเห็นได้ละ ตอนออกเสาะแสวงหาธรรมจริงๆนะ ใครจะไปเป็นหน้าใครละ มองจ้อใส่กับธรรมๆ เท่านั้น ความทุกข์ความยากลำบากขนาด ไหนปัดออกๆ ความจำเป็นหรือความมุ่งมั่นต่อแดนนิพพานจ้อตลอด ไม่มีจืดจาง มรรคผลนิพพานประหนึ่งว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมๆนะ ความเพียรพุ่ง นิพพานอยู่ชั่วเอื้อม อดอยากขาดแคลนอะไรไม่สนใจ ขอให้ได้สมใจที่เรามุ่งไว้แล้วอย่างเต็มหัวใจ คือให้ถึงนิพพานในชาตินี้ ได้ฟังอรรถฟังธรรมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเข้าหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น มีผู้รับรองมรรคผลนิพพาน ยืนยันตายใจได้คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น พอหยุดจากเรียนเข้าหาเลย ท่านก็ใส่เปรี้ยงๆ

ท่านกางเรด้าร์ไว้เลยนะ หลวงปู่มั่นกางเรด้าร์ไว้เลย พอเข้าไปก็เปรี้ยงเลยทันที ก็เข้ากันได้กับเจตนาของเราที่มุ่งมั่นอย่างแรงกล้านะ ต้องการจะทราบเรื่องมรรคผลนิพพานเป็นข้อยืนยันว่ามี ว่าอย่างนั้นเถอะน่ะ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ท่านก็บอกไว้ในตำรับตำรา พระพุทธเจ้าสอนโลกผิดเมื่อไร แต่ไม่ยอมรับ ปัจจุบันมาเป็นสักขีพยานคือท่านผู้ใดเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งมรรคผลนิพพานจากคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติตามสวากขาตธรรม คือท่านผู้ใด จิตมันก็พุ่งใส่หลวงปู่มั่นเรา เข้าไปก็ผางเลยจริงๆ ก็ท่านทรงไว้แล้วมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจนะตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้นะ

ท่านเห็นความตั้งใจของเรา เราตั้งจริงๆ ถ้ามีท่านผู้ใดมาบอกว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่เท่านั้นละเราจะมอบกายถวายตัวต่อท่านผู้นั้น แล้วเอาตายเข้าว่าเลย นี่ก็เข้าถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น ท่านก็ใส่เปรี้ยงๆ นี่น่าๆ นิพพานนี่น่าๆ ตาบอดเหรอ ท่านอยากว่าอย่างนั้น ว่าให้เราอยากให้ท่านว่าอย่างนั้น ตาบอดเหรอ ซ่วมซ่ามๆ ไปไหนจะว่าอย่างนั้น พอท่านว่าอย่างนั้นแล้วออกมาไปหาที่พัก ฟังเทศน์ของท่านอย่างถึงใจแล้วออกมา ว่าอย่างไรทีนี้  การเทศนาว่าการของพ่อแม่ครูอาจารย์นี้แน่นอนแล้ว มรรคผลนิพพานประกาศกังวานอยู่ให้เห็นชัดเจน  ไม่มีข้อสงสัยแล้ว คือหายสงสัยมรรคผลนิพพาน แม้กิเลสยังมีในหัวใจก็ตามแต่ความสงสัยมรรคผลนิพพานหายโดยเด็ดขาด ไม่มีปรากฏเลยจากธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น

นี่เห็นไหมการได้ยินได้ฟังจากท่านผู้เป็นจอมปราชญ์ฉลาดแหลมคม สอนเพื่อควมพ้นทุกข์ใจก็ถึงความพ้นทุกข์ถึงตลอด จ้อ ถึงหรือไม่ถึงก็ตามแต่ใจมันถึงก่อนแล้ว ฟังเทศน์ท่านออกมาแล้วเป็นอย่างไรทีนี้ คือมามุ่งอย่างแรงกล้า มาท่านก็กางเรด้าร์ไว้แล้ว ท่านใส่เปรี้ยงๆ เหมือนจับยื่นใส่ให้นี่นิพพานๆ ว่าอย่างนั้น ตาบอดอยากว่า มีข้อตลกอยู่นั้นละ มันหากเป็นเป็นอยู่ในจิต ว่าไปๆ จริงจังเล่นบ้าง

นี่ละที่มันรุนแรงก็คือมุ่งหน้าที่จะให้ถึงนิพพานในชาตินี้ อย่างไรจะต้องให้เป็นพระอรหันต์ถึงนิพพานในชาตินี้ แต่หาท่านผู้เป็นหลักเกณฑ์เป็นพยานเพิ่มกำลังใจ นี่มาเข้าหาพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านก็ใส่เปรี้ยงๆ เลย นี่ละๆ อยู่อย่างนั้นละ นิพพานๆ นี่ละๆ ตาบอดเหรอจะว่า เอาทีนี้พอออกมายังไม่ถึงที่พักนะ ว่าอย่างไรถามเจ้าของ ฟังเทศน์พ่อแม่ครูอาจารย์เรื่องมรรคผลนิพพานหายสงสัยไม่มีข้อข้องใจอะไรแล้ว ยังเหลือแต่เรา ทีนี้ปัญหาของเราเป็นอย่างไร จะจริงจังเหมือนอย่างท่านเทศน์ไหน เหมือนอย่างนิพพานมีจริงตามท่านเทศน์ไหน ถ้านิพพานต้องตายเลย ต้องให้ได้มรรคผลนิพพานในชาตินี้ ไม่ได้ให้ตายเลย ว่าอย่างนั้นนะ

ตั้งแต่นั้นมาออกปฏิบัติ ออกธุดงค์ไปคนเดียว มันจึงสะดวก ป่าช้าอยู่กับเรา นี่ละท่านทั้งหลายฟังซิ บอกป่าช้าอยู่กับเรา อยากกินก็กิน ไม่อยากกินกี่วันช่างมัน แต่ความเพียรไม่มีถอย คือการอดอาหารมันดีทางสติ สติดี เมื่อสติดีความเพียรประคองจิตใจก็ดี นั่นละเรื่องราว มันมักจะมาหัดทางอดอาหาร จนท้องเสียเรา คืออดด้วย มันดีภาวนาดี สติดีๆ เรื่อยความเพียรก็ก้าวหน้าเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงลงเวที เอาว่าให้มันชัดเจน พอถึงขั้นแล้วลงเวที

นั่นละทีนี้ท้องเสียตลอด แล้วการฉันจังหันไม่อด ทีนี้ฉันไปเรื่อยท้องก็เสียไปเรื่อย จนกระทั่งถึงวาระจะช่วยชาติบ้านเมือง ก็จะตายในเวลานั้น พอดีได้ยาหมอเติ้งนะ เราไม่ลืมคุณของหมอเติ้งนะ เอายามาให้ฉัน ถูกจริงๆ เลย ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ พอฉันเข้าไปเขาก็บอกว่าฉันยานี่แล้วมันจะถ่ายนะ ถ่ายตามกำลังของโรคที่มี มันจะถ่ายมากมายแต่ไม่เหนื่อยนะ การถ่ายด้วยโรคด้วยภัยนี้เหนื่อย การถ่ายด้วยอำนาจของยาไม่เหนื่อย ไม่ต้องตกใจ โฮ ถ่ายจริงๆ นะ แต่ไม่เหนื่อยนะ ถ่ายออกๆ จากนั้นก็ฟื้นได้ ช่วยชาติบ้านเมืองได้ในระยะนั้นพอดี

เอาเจ้าของก็เอาอย่างว่าละ ฟาดเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเลยทีเดียว ทีนี้มาช่วยโลกก็ช่วยจริงๆ อย่างทุกวันนี้ เราเอาอะไรติดมือเราไม่มีนะ ที่ทำนี้ช่วยโลกทั้งนั้น ไปที่ไหนช่วยทั้งหมด เราไม่เอา เราพอทุกอย่างแล้ว ไม่มีอะไร นิพพานเราก็ไม่ถามถึง สาธุนะเราไม่ได้เหยียบหัวพระพุทธเจ้า เราพูดตามหลักความจริง พระพุทธเจ้าสอนจริง เราปฏิบัติมันก็รู้จริงๆ เห็นจริงๆ อย่างนี้ตามท่าน นั่นละเรื่อยมา จึงเรียกว่าสอนโลกด้วยความไม่สะทกสะท้าน เรื่องอรรถเรื่องธรรมเอาขั้นใดวะ ว่าอย่างนั้นเลย

นี่เราปฏิบัติมาอย่างนี้ เวลามันรู้ก็รู้อย่างนี้เต็มหัวใจ นิพพานไม่ถาม ถามหาอะไร  นิพพานกับธรรมบริสุทธิ์สุดส่วนเป็นธรรมธาตุในหัวใจแล้วพอ ธรรมธาตุในหัวใจบริสุทธิ์ล้วนๆ แล้วจิตนี้เป็นธรรมธาตุนะ นั่นละนิพพานเที่ยง ธรรมธาตุหรือเที่ยงนั่นละ พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับศาสนาชาวพุทธเรานี้พูดถึงเรื่องนิพพานสุดเอื้อมหมดหวัง มันไม่สนใจเลยนะ เหมือนว่าสุดเอื้อมหมดหวัง แต่ความโลภความโกรธราคะตัณหาครอบคลุมเต็มหัวใจทุกคนๆ เอาแต่ฟืนแต่ไฟเหล่านี้มาเผากันตลอด จะเอาน้ำมาดับไฟคือธรรมด้วยการปฏิบัติไม่มีนะ เดี๋ยวนี้แทบไม่มีนะ

พระพุทธเจ้าทั้งองค์สอนโลกหลอกลวงเมื่อไร สวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้นละ ที่มันไม่ชอบก็คือพวกเราเอง ผิดๆ พลาดๆ แฉลบไปทางนั้นแฉลบไปทางนี้ ออกนอกลู่นอกทาง ธรรมตีเข้ามันก็ไม่ยอมไป มันจะออกเรื่อย ออกไปก้าวหนึ่งห่างก้าวหนึ่ง ออกสองก้าวสามก้าว ห่างมรรคผลนิพพานไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็ใกล้ชิดติดพันกับนรกอเวจี ตายอยู่ในนรกอเวจีหมด ตายทั้งเป็น ตายทั้งตาย หัวใจก็ร้อน ตายไปแล้วเผาใหญ่เลย

ฟังให้ดีนะที่พูดนี่ การพูดทั้งหมดเราพูดด้วยความตักตวงเอาเต็มหัวใจแล้วจึงมาพูด จึงพูดให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าไม่ผิด คำพูดนี้ที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้สวากขาตธรรมขอให้เข้ามาในใจดวงใดเถอะใจดวงนั้นจะแน่ที่สุดเลย ไม่ผิดว่าอย่างนั้นเลย พูดออกไปไม่ผิด ปฏิบัติเถอะธรรมะพระพุทธเจ้า ศาสดาองค์เอกสิ้นกิเลสแล้วมาสอนโลกทำไมพวกคลังกิเลสมันจึงยอมรับไม่ได้ ตีกิเลสออกบ้างให้ยอมรับธรรมบ้างซิน่ะ มันไม่ได้จริงๆ เหรอ ธรรมพระพุทธเจ้า ก็หัวใจนี้ละที่จะรับธรรมได้ เดี๋ยวนี้มันรับตั้งแต่ฟืนแต่ไฟเผาหัวอกตลอดเวลา ใครอยู่ที่ไหนร้อนทั้งโลกทั้งสงสาร

ว่าบ้านนั้นเจริญบ้านนี้เจริญ มันเจริญแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทราย สิ่งก่อสร้างต่างๆ แต่หัวใจที่เจริญด้วยธรรมมันไม่มีนะเวลานี้ โลกกว้างแสนกว้างใครไปหาความสุขที่ไหนไม่ได้นะ มันไม่มี เพราะมันไม่หา ผู้ที่หาอรรถหาธรรมผู้นั้นละผู้ได้อรรถได้ธรรม ยิ่งถึงขั้นอรหันต์แล้วจ้าครอบโลกธาตุ ใครจะทุกข์ร้อนขนาดไหนสามแดนโลกธาตุใจดวงนี้จะจ้าตลอดเวลา พากันจำเอานะ เอาล่ะหยุดแล้ว

(โรงพยาบาลอำเภอเพ็ญครับ) อำเภอเพ็ญ หมอวิชัยหมาวิชัยมันเป็นอย่างไร มันมาขอขมาเรา เอาทองมา ๑๖ บาท มันโจมตีเราแหลก มันเพื่อเป็นเก้าอี้รัฐมนตรี มันมาตีเราแหลกเราลืมเมื่อไรหมาวิชัย เราไม่ได้หมอวิชัยนะ โรงพยาบาลเราช่วยเท่าไร โรงพยาบาลอำเภอเพ็ญกี่ล้าน ไม่ใช่ธรรมดา เวลาเราออกไปมันก็เอารถโปเกมาขวางหน้าเรา ก็หมอวิชัยนี่ละ เอามาขวางหน้าเรา เรียกว่ารถนี้ใช้ไม่ได้เลย มันมาใส่ปัญหาเรา เราก็ดูแล้วให้ทันทีเลย รถคันนั้นละมันเสีย เอารถโปเกที่เสียมาขวางหน้าเราเวลาเราจะออกมา  เราดูแล้วมันก็ดูไม่ได้นะ มันเอารถที่ใช้ไม่ได้มาให้เราดูเพื่อให้เราช่วย เราก็ช่วยจริงๆ  

นี่ละหมาวิชัยเข้าใจไหม อำเภอเพ็ญนี่เราช่วยมากน้อยเพียงไรแล้วมันมาโจมตีเราแล้วมันหวังแต่เก้าอี้รัฐมนตรีเข้าใจไหมล่ะ โจมตีเราเสียแหลก เราก็บอกไม่เจริญนะหมอนี้นะ เราทำประโยชน์ให้โลก ไม่มีส่วนไหนที่เป็นส่วนเสียเลย นี้มีแต่ส่วนเสียมาโจมตีเรานี้มันจะไม่เจริญนะ มันอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งไปเล่าให้มันฟังมันจึงรู้เนื้อรู้ตัวแล้วมาขอขมาเรา นำทองมา ๑๖ บาทมาขอขมาเรา เราก็ไม่ลงรับ ดัดกันสักหน่อยเถอะน่ะ เก่งต่อเก่ง เก่งกิเลสตัณหากับเก่งธรรมมันจะเป็นอย่างไรวะ ไม่ลงรับจริงๆ มันก็กลับไป มันก็เห็นโทษ เราก็พอใจ เราเอาที่มันเห็นโทษพอใจ ส่วนเหล่านี้เป็นวัตถุภายนอกมันจำเป็นอะไร เข้าใจเหรอ อำเภอเพ็ญช่วยเท่าไร

นี่อะไรอีกละ (ที่พักพยาบาล) ที่พักพยาบาล นั่นกระต๊อบเราอยู่ข้างทุ่งนาไป ไปพัก ยกไปโรงพยาบาล มันเป็นอย่างไรนักอำเภอเพ็ญนี้ โจมตีเราก็อำเภอเพ็ญ หมอวิชัยละ ครั้นมากวนเราก็คือหมอวิชัยหมาวิชัย กวนอยู่เรื่อยนะ โจมตีเราก็หมอวิชัยหมาวิชัย ครั้นมากวนเราก็หมอวิชัยหมาวิชัยเข้ามา พูดให้มันเต็มปาก เรื่องธรรมไม่มีสะทกสะท้านกับอะไร พูดตามหลักความจริงเลย เอาล่ะ แล้วมีอะไร (ที่พักพยาบาลราคา ๑๐ ล้านครับ) นู่นละมันของเล่นเมื่อไร เราก็มีแต่หัวล้าน นี่หัวล้านๆ เอามันชัดอย่างนี้ซี มันมีแต่หัวล้าน เงินล้านน่ะมันไม่มี ปิดเสียก่อนหัวล้านอายเขา มันอายเขานี่วะ มันมีแต่หัวล้าน เงินล้านไม่มี โมโห ขอรอบด้านในประเทศไทยเรา จ่ายออกๆ เงินมีที่ไหนในวัดนี้ ออกหมดเลย เราช่วยชาติบ้านเมือง  

 

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz

และเครือข่ายทั่วประเทศ

 

 

 

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก