ทำบุญข้าวเปลือกเพื่อโลก
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 7:10 น.
สถานที่ : ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เนื่องในงานบุญประทายข้าวประจำปี

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๑

ทำบุญข้าวเปลือกเพื่อโลก

         เห็นไหมล่ะงานนี้ดูคนซิ วัดป่าบ้านตาดเนื้อที่ตั้งเกือบ ๖๐๐ ไร่ คนมาแน่นวัด เพราะอะไรคนถึงมามากมายก่ายกอง เพราะวัดนี้ทำบุญช่วยโลก ช่วยทั่วประเทศไทยเรา เพราะฉะนั้นคนจึงมามากมาย มาทั่วประเทศไทยเหมือนกัน งานทั้งหมดเรียกว่างานเพื่อโลก สงเคราะห์โลก เราไม่ได้เอา งานเพื่อสงเคราะห์โลกทั้งนั้นละ เต็มไปหมด ออกช่วยโลกทั้งหมด วันนี้ทำบุญข้าวเปลือกก็ดูซิ ทำบุญข้าวเปลือกก็ช่วยโลก ข้าวเปลือกมีมากขนาดไหนออกช่วยโลกทั้งหมด จึงเรียกว่างานเพื่อโลก งานสงเคราะห์โลก ทำเพื่อโลกทั้งนั้นแหละ

งานบุญวัดป่าบ้านตาดเรานี้ก็เป็นงานบุญเพื่อช่วยโลกนะ เราทำทั่วประเทศไทยช่วยโลกทั้งนั้น จนกระทั่งว่าทองคำเข้าคลังหลวงตั้ง ๑๑,๖๐๐ เท่าไรกิโลทองคำเข้าคลังหลวง ไม่ใช่น้อยๆ ส่วนดอลลาร์ดูเหมือน ๑๐ ล้าน ๒ แสนกว่า ทองคำ ๑๑,๖๖๘ กิโล เราขนของเข้าคลังหลวง สมบัติต่างๆ เข้าคลังหลวง เราไม่เอา เราไม่แตะ ไปที่ไหนๆ ช่วยชาติช่วยโลกทั้งนั้น เราไม่เอาอะไรเลย ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วหน้ากัน ว่าเราไม่เอาอะไร เราพอ ธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วพอหมด

โลกไม่เหมือนธรรม ธรรมไม่เหมือนโลก ธรรมนี้พอ โลกไม่มีคำว่าพอ เหมือนไสเชื้อเข้าไฟ ไสเข้าไปเท่าไรส่งเปลวจรดเมฆ ส่วนธรรมนี้พอๆ อย่างปัจจัยทั้งหลายที่มาเหล่านี้ออกช่วยโลกทั้งนั้นนะ เราไม่เอา สำหรับวัดนี้ไม่เอา มีเท่าไรๆ ออกสร้างนั้นสร้างนี้ โรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่ง ทั่วประเทศไทยทุกภาคโรงพยาบาล ในประเทศไทยเรานี้ช่วยทุกภาค

ทองคำที่พี่น้องทั้งหลายโดยเราเป็นผู้นำได้นำทองคำเข้าช่วยชาตินี้ ๑๑,๖๖๘ กิโล เข้าคลังหลวงเรา เราขวนขวายหาสมบัติเข้าส่วนรวมๆ ทั้งหมด ไปที่ไหนนำเข้าๆ เราไม่เอา นี่หมายถึงเอาเข้าคลังหลวงนะ ทองคำก็ดังที่ว่าตั้งหมื่นกว่า แล้วดอลลาร์ตั้ง ๑๐ ล้านกว่า (๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลาร์ครับ) ดอลลาร์เข้าๆ อย่างนั้นแหละ

หลวงตาพาพี่น้องทั้งหลายนำสมบัติเข้าส่วนรวมนะ หลวงตาไม่เคยแตะต้องสมบัติของส่วนรวม มีแต่หาเข้าส่วนรวมๆ ตลอด ไปที่ไหนหาเข้าส่วนรวมทั้งนั้น เราไม่แตะของส่วนรวม แต่ช่วยส่วนรวมตลอดมา

         หลวงปู่ลี วัดถ้ำผาแดง ถวายทองคำ ๕ กิโล ๑ บาท ๕๐ สตางค์ เช็ค ๓๓๕,๑๐๐ บาท เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๔๕,๑๐๐ บาท ธรรมลี วัดถ้ำผาแดงไปไหนติดตามหลวงตาบัวไป

         กรุณาทราบโดยทั่วกันนะ บรรดาพี่น้องทั้งหลายที่หลวงตาพาทำบุญข้าวเปลือกวันนี้ก็ทำบุญเพื่อโลกของเรา หลวงตาไม่เอาอะไร ทำบุญเพื่อโลก ผู้ขัดสนจนใจมีอยู่ทุกหย่อมหญ้า ได้อันนี้ออกไปแล้วก็เฉลี่ยเผื่อแผ่ไปทั่วถึงกันหมด จึงว่าทำบุญสงเคราะห์โลก เราทำอย่างนั้นจริงๆ นี่ดูซิข้าวกองพะเนินนี่จะออกช่วยโลกทั้งนั้น ออกช่วยโลกทั้งหมด กรุณาทราบทั่วหน้ากัน วัดนี้ไม่เก็บ จะเก็บอะไร ได้มาเท่าไรช่วยโลกทั้งหมด เราไปไหนก็ไปช่วยโลก อยู่ก็อยู่ช่วยโลก เราไม่เอาอะไร ไปนี้ก็ไปช่วยโลก ช่วยไปหมดทุกแห่งทุกหน

รวมแล้วเห็นไหมทองคำเราเข้าคลังหลวงตั้ง ๑๑,๖๐๐ เท่าไรกิโล ที่นำพี่น้องทั้งหลายนำสมบัติที่มีค่ามากเข้าสู่คลังหลวงเป็นทองคำ ๑๑,๖๖๘ กิโล นี่ทองคำเข้าคลังหลวงแล้วนะ ดอลลาร์ก็เข้า ทองคำก็เข้า อรรถธรรมก็เข้าสู่หัวใจคน เราไปช่วยโลกทั้งนั้น เราไม่เอาอะไร อย่างงานเต็มอยู่นี้ออกช่วยโลกทั้งหมด เราไม่ได้เอาอะไร ไปที่ไหนไปช่วยโลกทั้งนั้น ทางด้านวัตถุก็ออกช่วย ทางด้านธรรมะก็กระจายออกช่วย วิทยุไม่ทราบว่ากี่ร้อยสถานี (๑๐๔ สถานีครับ) ทั่วประเทศไทย

วันนี้ก็พูดให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วหน้ากันว่า เราทำบุญข้าวเปลือกในวัดป่าบ้านตาดนี้ทำเพื่อโลกนะ สมบัติเงินทองข้าวของที่ได้มามากน้อยนี้จะออกช่วยโลกทั้งหมด สำหรับวัดนี้ไม่เก็บ เงินทองข้าวของไม่เก็บทั้งนั้น ออกหมดเลย ช่วยโลกที่จำเป็นมีอยู่ทุกหย่อมหญ้าได้ช่วยตลอดมา เช่นอย่างวันนี้ก็เหมือนกัน จตุปัจจัยไทยทานเกลื่อนนี้จะออกช่วยโลกทั้งหมด ไม่ได้เข้าวัดป่าบ้านตาด เราออกช่วยโลกทั้งนั้น ไปที่ไหนก็ช่วยโลก ทางด้านวัตถุก็ช่วยโลก ทองคำเราก็ได้เข้าสู่คลังหลวงแล้วตั้ง ๑๑,๖๖๘ กิโล เฉพาะทองคำที่หลวงตาพาพี่น้องทั้งหลายหาทองคำเข้าสู่คลังหลวงของเราได้ ๑๑,๖๖๘ กิโล

นี่ทองคำเราพาหาเข้าสู่ส่วนรวมๆ เราไม่แตะ ที่จะเป็นมลทินต่อชาติบ้านเมืองของเราเราไม่แตะ เราหาแต่สิ่งที่เป็นมงคลช่วยชาติของเรา ไปที่ไหนช่วยทั้งนั้นๆ นี่ทองคำเราก็ได้ตั้งหมื่นกว่ากิโล ที่พาพี่น้องทั้งหลายนำทองคำเข้าสู่คลังหลวง ได้ ๑๑,๖๖๘ กิโล ทองคำที่เข้าคลังหลวงเรียบร้อยแล้ว ส่วนดอลลาร์ดูเหมือนสิบล้านกว่า เงินไทยไม่พอ ต้องไปเอาดอลลาร์ออกมาช่วยเงินไทย ที่ช่วยโลกไม่พอกับการช่วยโลก ช่วยโลกโรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่ง ช่วยไปหมดทุกภาคโรงพยาบาล ไม่มีเว้นภาคใดเลยว่าไม่ได้ช่วย ช่วยทั่วทุกภาค

เราพาพี่น้องทั้งหลายหาสมบัติเงินทองเข้าสู่ส่วนรวม แล้วกระจายออกไปสู่ที่ขาดแคลนกันดารที่ไหนเราออกช่วยทั้งนั้นๆ เราไม่เอาอะไร จึงว่าออกช่วยโลก ไปที่ไหนออกช่วยทั้งนั้น เราไม่ไปเอา ไม่มีคำว่าเอา มีแต่เพื่อโลกๆ ตลอดมา เช่นอย่างงานนี้ก็งานช่วยโลก สมบัติเงินทองข้าวของมีมากน้อยจะออกหมดเลย ออกช่วยโลก เราไม่เอา กรุณาทราบไว้ตามนี้ เราพอแล้ว สมควรที่ว่าเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายออกทางด้านวัตถุ และด้านนามธรรมแนะนำสั่งสอนโลกทั่วๆ ไป ทั้งวัตถุเข้าสู่ส่วนรวมๆ เราเป็นผู้นำๆ

เรานี้พอทุกอย่างแล้ว หาอรรถหาธรรมเราก็หาเต็มหัวใจ ธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วเราไม่หาอะไร เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกด้านทุกทางในหัวใจของเรา มีแต่สงสารบรรดาพี่น้องร่วมชาติกัน นี่เราได้อุตส่าห์พยามยามตะเกียกตะกาย ไปทางไหนๆ บิณฑบาตขอทานไปเรื่อยมาเพื่อส่วนรวม เราไม่ได้เพื่อเรา สำหรับเราพอทุกอย่างแล้ว วันนี้พี่น้องทั้งหลายก็มาสร้างมหากุศล นี่ข้าวเปลือกของเราเท่าไร ที่ออกจากนี้ก็จะช่วยโลกทั้งหมด ในวัดนี้ไม่เอา ออกช่วยโลกทั้งหมดเลย ที่เห็นเกลื่อนอยู่นี้ออกช่วยโลกทั้งนั้น

เราพอทุกอย่าง มีแต่ความเมตตาต่อโลก ไปที่ไหนตะเกียกตะกาย ไม่ได้หยุดได้อยู่นะวันหนึ่งๆ หลวงตาไม่ได้อยู่ พอฉันจังหันเสร็จแล้วก็ออก ออกช่วยโลกๆ โรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่งไปช่วยตลอด ทุกภาคนะ ไม่ใช่ภาคใดภาคหนึ่ง โรงพยาบาลนี่ทุกภาคช่วยหมด สร้างตึกสร้างอะไรต่ออะไร เครื่องมือแพทย์ ขัดข้องขาดเขินอะไรก็วิ่งเข้ามาหาเรา เราก็ช่วยเหลือตามที่เกิดที่มี ปัจจัยมีมากน้อยก็ช่วยเหลือเต็มกำลังเรื่อยมา เรียกว่าออกช่วยโลก ไปที่ไหนช่วยทั้งนั้น เราไม่ไปเอา

เช่นอย่างงานวันนี้ก็งานช่วยโลก ได้มากน้อยเพียงไรนี่จะออกช่วยโลกทั้งหมด ที่ไหนขาดแคลนจำเป็นที่ไหนก็ออกช่วยๆ ได้พาพี่น้องทั้งหลายออกช่วยโลก ไม่ได้ออกไปทำลายโลกนะเรา เราไม่มี ไปที่ไหนช่วยโลกๆ ตลอด ที่จะไปทำลายโลก สมบัติเงินทองข้าวของพี่น้องทั้งหลายให้เสียไปๆ เพราะเราไปรบกวนไม่มี มีตั้งแต่นำเข้ามาช่วยโลกคือส่วนรวมๆ ทั้งนั้น เราทนเอา ทุกข์ยากลำบากทางร่างกายนี้เราทนเอา ส่วนใจของเราพอทุกอย่างแล้ว เราไม่เดือดร้อนกับอะไรในสามโลกธาตุปล่อยวางหมดโดยสิ้นเชิง จึงได้นำธรรมที่อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายหามาแทบล้มแทบตายมาสั่งสอนสัตว์โลกด้วยความอาจหาญชาญชัย ไม่สะทกสะท้าน ธรรมะในใจออกได้ตลอดเลย

วันนี้พี่น้องทั้งหลายก็ได้มาบำเพ็ญกองการมหากุศล ทำบุญข้าวเปลือกในวัดป่าบ้านตาดก็เพื่อช่วยชาติของเราทั่วประเทศ นี่ออกหมดนะนี่ ตรงไหนจำเป็นที่ไหนจะออกไปหมดเลย ไม่ได้มีว่าภาคนั้นภาคนี้ไม่มี ของนี่ทางไหนเข้ามาติดต่อขอรับความช่วยเหลือนี้เราจะออกให้ๆ ทุกภาค ทั่วประเทศไทย สมบัติเงินทองที่เข้ามาวัดป่าบ้านตาดนี้ออกทั่วประเทศไทย ทางไหนจำเป็นหรือขัดข้องอะไรเราช่วยทั้งนั้นๆ กรุณาทราบไว้ตามนี้

บางท่านก็จะไม่เข้าใจ เห็นทำบุญอันนี้ไปไหน สมบัติเงินทองเหล่านี้ไปไหน วัดป่าบ้านตาดกอบโกย หลวงตาบัวกอบโกยเอากินหมดเหรอ ให้ทราบกันเสียว่าหลวงตาบัวไม่ใช่พระกอบโกย พระเสียสละ พระมีเมตตา ช่วยพี่น้องทั้งหลายตลอดทั่วประเทศไทย ช่วยตลอดอย่างนี้ กรุณาทราบตามนี้ วันนี้เราก็ทำบุญมหากุศลคือทำบุญข้าวเปลือก แล้วข้าวเปลือกนี้ก็จะออกช่วยโลกเหมือนกัน ทุกสิ่งทุกอย่าง อย่างสมบัติเงินทองออก ออกช่วยนั้นๆ ซื้อนั้นซื้อนี้จำเป็น โลกมีความจำเป็นอะไรเราออกช่วยทั้งนั้น กรุณาทราบตามนี้ ให้พร

 

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz

และเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก