วันนี้ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 8:30 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๑

วันนี้ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์

เรานี่เรื่องการขบการฉันมันไม่มีอารมณ์เลยนะ สักกี่วันก็ตาม มันเคย นี่ละความเคยชิน การฝึกฝนอบรมเจ้าของให้มันชินกัน ไปที่ไหนสะดวกหมดเลย กี่วันไม่ฉันไม่อยากฉันไม่ฉันไปเลยอยู่ในป่าในเขา นั่นละภาวนา การฝึกอย่างนั้นไปที่ไหนคล่องตัวๆ เกิดจากการฝึก ถ้าไม่ได้ฝึกไปที่ไหนอืดอาด เตรียมนั้นเตรียมนี้ยุ่งไปหมดเลย คือมันเคย เริ่มตั้งแต่ออกกรรมฐาน การขบการฉันไม่เป็นอารมณ์เลย อยากฉันกี่วันก็ได้ ๖ วัน ๗ วันไม่ฉันเลย เงียบไปเลย ทีนี้การฝึกนี้เมื่อฝึกได้เรียบร้อยแล้วไปที่ไหนสะดวกหมดไม่เป็นกังวลกับอะไร ไปที่ไหนไปเลย เรื่องอยู่เรื่องกินไม่สนใจ มันเคย มีแต่การฝึกทั้งนั้น ทีนี้เมื่อฝึกอย่างนั้นแล้วมันก็เคยธาตุขันธ์ ไปไหนไปเลยพร้อมแล้วๆ เลย ไม่ต้องอันนั้นอะไรอันนี้อะไร เตรียมของจะไปไหนแต่ละคืนหรือสองคืนนี้เตรียมได้ขบวนรถไฟขบวนหนึ่ง เตรียมของไป มันพิลึกนะ

วันนี้เป็นวันมาฆบูชากรุณาทราบไว้พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์ท่านมาประชุมกันวันนี้ดังที่เทศน์ไปแล้วนั้น เราไม่เทศน์มากนักละ วันมาฆบูชามีได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ไม่มีซ้ำๆ ซากๆ ที่พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์บวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา พระพุทธเจ้าทรงบวชเองทั้งหมดเลย ท่านมาประชุมกันวันนี้ ท่านมาเองนะ ไม่ได้ขันตีนิมนต์ที่ไหน  เป็นวันที่เราทั้งหลายจะได้ระลึกถึงพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชเองทั้งหมดเลย มาวันนี้

เราได้ระลึกนึกน้อมถึงท่าน นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเรามากมาย เราระลึกถึงท่านผู้ดีผู้วิเศษเลิศเลอมันไม่ค่อยระลึกละ ถ้าระลึกถึงเรื่องส้วมเรื่องถานนี่ระลึกทั้งวันทั้งคืน พูดได้ทั้งวันทั้งคืน แต่ระลึกถึงคุณงามความดีอย่างนี้มันระลึกไม่ค่อยได้ มันไม่ระลึก มันขี้เกียจ วันนี้ให้พากันระลึกนึกน้อมถึงท่านนะวันมาฆบูชา เป็นวันพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์มาประชุมกันในเวลาบ่ายโดยไม่ได้ขันตีนิมนต์ที่ไหนเลย ท่านมาเอง และเป็นพระอรหันต์จำนวนที่พระพุทธเจ้าทรงบวชเองทั้งหมดด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา วันนี้เป็นวันมาฆบูชา

พระอรหันต์ที่สิ้นกิเลสหายากมาก สมัยทุกวันนี้จะมีหรือไม่มีก็ไม่รู้ แต่แน่ใจมี หากไม่มากเท่านั้น มีนี้ส่วนมากจะหาได้ในป่าในเขา ในตลาดลาดเลกระดูกหมูกระดูกวัวนี้ไม่มี มีตั้งแต่ส่วนมากอยู่ในป่าในเขาท่านภาวนาของท่านๆ ในสมัยปัจจุบันนี้ก็หลวงปู่มั่นอยู่ในป่าในเขา หลวงปู่เสาร์ก็เช่นเดียวกัน เป็นอาจารย์ของพวกเราทั้งหลายเรียกว่าปรมาจารย์เป็นอาจารย์ชั้นเยี่ยมในสมัยปัจจุบัน ท่านก็อยู่ในป่าในเขาสำเร็จอยู่ในป่าในเขา ออกมาเป็นสรณะในปัจจุบันของพวกเรา ก็คือท่านทั้งสองพระองค์นี้ละ ท่านอาจารย์เสาร์-ท่านอาจารย์มั่นเป็นพระอรหันต์ในสมัยปัจจุบัน

ส่วนมากพระที่สำคัญๆ มักจะออกมาจากป่าอยู่ในป่า เราไม่ได้ดูถูก เอาความจริงมาพูดตามตำรับตำรา แบบแผนทางเดินของท่านเป็นมาอย่างไรก็พูดตามแผนทางของท่านที่ดำเนินมา ท่านเหล่านี้ส่วนมากอยู่ในป่าในเขา สำเร็จออกมาเป็นสรณะของโลก พวกที่เฝ้ากระดูกหมูกระดูกวัวไม่มีอะไรเป็นสรณะ มีแต่กระดูกหมูกระดูกวัวเต็มคอแขวนคอไปเต็มไปหมด ส่วนอรรถส่วนธรรมจะได้ส่งเสริมดวงใจให้สง่างามมีน้อยมากทีเดียว

วันนี้เป็นวันมาฆบูชา เป็นวันที่พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์เป็นผู้สิ้นกิเลสล้วนๆ มาชุมนุมกันวันนี้ พระพุทธเจ้าได้ให้โอวาทดังที่แสดงมาตะกี้นี้ สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไม่ทำบาปทั้งปวง หนึ่ง กุสลสฺสูปสมฺปทา การยังกุศลให้ถึงพร้อมหนึ่ง สจิตฺตปริโยทปนํ การทำจิตของตนให้ผ่องใสจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หนึ่ง เอตํ พุทฺธาน สาสนํ นี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ แปลออกว่าอย่างนั้น

เราพากันระลึกถึงท่านนะวันนี้ งานการอะไรความคิดความอ่านเราคิดทุ่มเทไปทางโลกมาเสียนานแสนนาน วันนี้ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ บูชาคุณพระพุทธเจ้า คุณทั้งหมดนี้จะมาเป็นผลประโยชน์อัศจรรย์แก่หัวใจของเราทุกคนนั้นแหละที่บำเพ็ญ วันนี้ก็พูดเท่านั้น ไม่ได้พูดมากอะไรนักละ เหนื่อย วันหนึ่งๆ พูดตลอด เหนื่อยนะ

วันนี้พูดเท่านั้นละเรื่องมาฆบูชา ที่พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์มาชุมนุม ได้ฟังโอวาทปาฏิโมกข์จากพระพุทธเจ้า สพฺพปาปสฺส อกรณํ ท่านเทศนาว่าการวิสุทธิอุโบสถทำอุโบสถแก่พระอรหันต์ที่สิ้นกิเลสแล้ว เรียกว่าวิสุทธิอุโบสถ แก่พระอรหันต์ที่บริสุทธิ์ล้วนๆ พระพุทธเจ้าประทานโอวาทให้แก่พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์ล้วนแล้วแต่เป็นผู้สิ้นกิเลสทั้งหมด ท่านแสดงในวันนั้นก็ไม่มีมาอีก มีเท่านั้นละ

 

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตาได้ที่

www.luangta.comหรือwww.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM103.25 MHz

และเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก