คนทั้งชาติตั้งเป็นนายก ใครอย่ามายุ่ง
วันที่ 29 กรกฎาคม. 2544 เวลา 8:00 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔

คนทั้งชาติตั้งเป็นนายก ใครอย่ามายุ่ง

มาจากจังหวัดไหน

ปราจีนบุรีครับ

อำเภออรัญเหรอ

ศรีมหาโพธิครับ

ศรีมหาโพธินี่เก่งมาก เณรหนึ่งมาอยู่นี่ เราบวชให้ตั้งแต่เป็นเณรหัวเท่ากำปั้นนี่ จนกระทั่งป่านนี้มันเป็นอุปัชฌาย์ได้แล้วยังไม่กลับไปศรีมหาโพธิ เก่งมาก วันนี้พากันเอาไปเสีย อยู่นี้มันจะเป็นอุปัชฌาย์ ตั้งแต่เป็นเณรหัวเท่ากำปั้นนี่ เขาเรียกเณรป้าง ทีแรกมันเถลไถล จิตใจเด็กอย่างว่าแหละ มาอยู่นี้แล้วคิดยังไงไม่รู้นะ มาลาเราไป ไปไหนว่าซิ หัวเท่ากำปั้นจะไปไหนกันเราว่าอย่างนั้น ไปเยี่ยมอาจารย์ อาจารย์นั้นอยู่ที่ไหน ไล่เบี้ยอาจารย์นั้นอีก เห็นไม่ได้หลักได้เกณฑ์ไปนี้ก็ต้องลอยลมแหละ เราบอกไม่ต้องไปว่างั้นเลยคำเดียว ตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งอายุพอครบเป็นพระ เราก็บวชเป็นพระ เดี๋ยวนี้ยังแต่ไม่ได้เป็นอุปัชฌาย์ อายุพรรษามันได้ตั้ง ๑๐ กว่าแล้วนะ ท่านป้างน่ะ ดูเหมือน ๑๐ กว่าปีแล้วตั้งแต่เป็นเณรอยู่นี้

ทีแรกจะเถลไถลไป เราขู่ ไปทำไม จากนั้นมาจนกระทั่งอายุครบบวชเป็นพระเราก็เลยบวชให้ นี่จะเป็นอุปัชฌาย์ได้แล้วนะ พากันเอากลับไปเสียเราไม่ตั้งอุปัชฌาย์ให้แหละ องค์หนึ่งอุตรดิตถ์ ท่านสุลานนี่ก็เหมือนกัน อยู่มาตั้งแต่เป็นเณรจนกระทั่งป่านนี้ นี่ก็จะเป็นอุปัชฌาย์แล้วนะ เป็นคู่แข่งกัน องค์นี้อยู่ตั้งแต่เป็นเณรจนกระทั่งป่านนี้ ดูเหมือน ๑๕-๑๖ พรรษาแล้วนะเป็นพระ เณรป้างนี่ก็เป็นพระ ๑๓ พรรษาแล้ว นี่มันจะแข่งกันเป็นอุปัชฌาย์สององค์ วันนี้ทางศรีมหาโพธิมาแล้วเอาไปเสียองค์นั้น อย่าให้ได้แข่งกัน ไม่ให้แข่งกัน

ส่วนมากคนได้พบได้เห็นหลวงตาทางทีวี ส่วนตัวจริงนั้นไปได้เป็นบางแห่งไม่ทั่วไป ส่วนทีวีนั้นเห็นทั่วไป ตัวจริงนั้นไปบางแห่ง ๆ ไม่ทั่วถึง ได้ฟังเทศน์หลวงตาทางทีวีไหม

ฟังนิดหน่อยค่ะ

เพราะอะไรจึงนิดหน่อย

เป็นแต่ตัดข่าวค่ะ

สนามหลวง ๒๑ เมษา ดูหรือเปล่า

ดูค่ะ

อันนี้รู้สึกจะออกกระจายกว้างขวางมาก คือเขาออกอยู่ทุกแห่งทุกหน แม้ที่สุดผู้ว่า กทม.ยังมาขอสำนวนจากเราไป พอเทศน์จบลงไม่กี่วันก็มาขอสำนวนไป เขาจะเอาไปพิมพ์ แต่ออกทางช่อง ๑๑ บ่อยนะลูกศิษย์มาเล่าให้ฟัง เทศน์วันที่ ๒๑ เมษา อันนี้ออกบ่อยกว่าทุกกัณฑ์ ก็สมควรที่ว่าจะออกบ่อยกว่าทุกกัณฑ์ เพราะเนื่องจากว่างานนี้เป็นงานที่เรียกว่าประวัติศาสตร์แห่งชาติไทยของเรา มาครบสมบูรณ์เลย ชาติก็คือนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ศาสนาคือเรา พระมหากษัตริย์ก็ฟ้าหญิง วันนั้นครบ คนก็แน่นหมดเลยนะ สนามหลวงที่ว่ากว้างต่อกว้าง วันนั้นแน่นหมด แม้ที่สุดถนนรอบสนามหลวงที่รถเขาผ่านไปมาตลอดเวลานั้น ทางผู้ว่า กทม. สั่งตัดเลยไม่ให้เข้ามา ไม่ให้เข้ามาเลย เพราะฉะนั้นถนนจึงกลายเป็นสนามคนไปหมดเลย ด้วยเหตุนี้เองคนจึงมากมาย แล้วเราก็เลยตั้งใจเทศน์สงเคราะห์จริง ๆ

เราจึงเตือนไปทาง กทม.ตั้งแต่ก่อนเทศน์หลายวันให้ระวังเสียง การเทศนาว่าการนี้ภัยก็คือเสียงนั้นแหละ เฉพาะอย่างยิ่งรถที่รอบสนามหลวงนั้นเป็นสำคัญจะแยกกันลำบาก จึงขอให้เอาธรรมาสน์ไปตั้งตรงกลาง บอกขนาดนั้นนะเราสั่งไปทางผู้ว่า ให้เอาธรรมาสน์ไปตั้งตรงกลางสนามหลวงเลย รถวนมาทางไหนก็ให้ความสัมผัสกระทบกระเทือนให้เสมอกัน ถ้าเอนไปทางไหนมันกระเทือนทางนั้นมาก นี่ละผู้ว่าทราบนี้เลยตัดทางถนนออกหมดไม่ให้รถเข้าเลย เพราะฉะนั้นการเทศนาว่าการจึงสะดวก คนแน่นท้องสนามไม่มีเสียงคนนะวันนั้น มีแต่เสียงเทศน์เราคนเดียวแว้ว ๆ เรื่อย ๆ

แต่มีเสียดายอยู่อันหนึ่ง เสียดายก็ไม่เสียดายมากนัก เพราะเห็นแก่ส่วนใหญ่จำนวนมีน้ำหนักมากกว่า คือเสียดายไม่ได้ออกให้เต็มเหนี่ยวว่างั้นนะ เข้าใจไหม ออกให้เต็มเหนี่ยว นี่เราตั้งใจสงเคราะห์ส่วนมากต่อมากก็คือแกงหม้อใหญ่ แกงหม้อใหญ่ก็ต้องตีที่นั่นตีที่นี่ไป ถ้าตีแรงก็จะไปถูกหัวเด็กบ้าง ไปถูกหัวคนแก่บ้าง เข้าใจไหม ตีที่นั่นตีที่นี่ นักเลงโตมันแอบอยู่ข้างหลังตีไม่ถูกล่ะซี นี่มันเสียดายไม้ตีคนมันไม่ได้ถนัด นี่แกงหม้อใหญ่ ถ้าแกงหม้อเล็กพุ่งเลย วันนั้นก็มีแกงหม้อเล็กเล็กน้อย เพราะพระมีจำนวนมาก เทศน์เพื่อเตือนพระ ก็อุตส่าห์พยายามเทศน์ ประคับประครองธาตุขันธ์ คือไม่ให้ลมรุนแรงเกินไป ถ้าธรรมออกมากลมจะออกมาก สะท้อนกลับมานี้มาสะเทือนที่นี่ เราเป็นโรคหัวใจ ถ้ามากระเทือนที่นี่แล้ว โรคหัวใจขึ้นแล้วต้องหยุดทันทีเทศน์ไปไม่ได้นะ จึงต้องระวัง เทศน์ให้สม่ำเสมอไม่ให้รุนแรงเกินไป พอดิบพอดีกับธาตุกับขันธ์และประชาชนผู้ฟังมีจำนวนมาก ซึ่งมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกัน

เราอุตส่าห์เทศน์ถึง ชั่วโมง ๒๓ นาที เรียกว่าสูงสุดในกรุงเทพเรา เทศน์กระทรวงศึกษา ชั่วโมง ๒๒ นาที นอกนั้นก็ลดลง ๆ ก็มี กทม.เทศน์ชั่วโมง ๒๓ นาที ชนะเขา แต่ไปแพ้ทางโคราชนะ โคราช อำเภอสูงเนินฟาดเสียชั่วโมง ๒๙ นาที ไปแพ้โคราชกรุงเทพเรา การเทศน์หลวงตานี้เรียกว่าออกกว้างขวางมากเวลานี้นะ ออกทั่วโลกเลยไม่ใช่ธรรมดานะ นี่พูดอยู่นี้มันติดอยู่เทปข้างบนติดอยู่แล้วเรียบร้อย พอออกจากปั๊บก็ไปออกทางวิทยุ ๘ สถานีอุดร ทุกสถานีเลย เป็นแต่เพียงไม่ซ้ำเวลากัน จากนั้นก็เข้ากรุงเทพ จากกรุงเทพก็เข้าอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตนี้ออกทั่วประเทศไทยและออกทั่วโลกด้วย เพราะฉะนั้นจึงกว้างขวางมากเป็นประจำ

เขาว่า ธรรมเทศนาของหลวงตาบัววันต่อวัน ก็คืออย่างนี้ ออกทุกวัน จะไปไหนมาไหนต้องเทศน์เสียก่อน เทศน์เสียก่อนแล้วค่อยออกไปโน้นไปนี้ ออกไปก็ไปทำประโยชน์ให้โลก เราตั้งใจทำประโยชน์ให้โลกจริง ๆ ประโยชน์ของเราเราไม่ได้ทำเราพูดจริง ๆ ทำอะไรเต็มหมดแล้วนี่ ว่าอย่างนี้เลย ให้พี่น้องทั้งหลายฟังเสียนะ ผู้นำพี่น้องทั้งหลายเวลานี้นำด้วยความอิ่มพอนะ เราไม่ได้มีอะไรบกพร่อง ตัวของเราหัวใจของเราพอทุกอย่างแล้ว เพราะฉะนั้นจึงช่วยโลกได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย สตางค์หนึ่งก็ตามที่เอามาบริจาคนี้ ไม่ได้มีรั่วไหลแตกซึมไปไหนเลย หลวงตาควบคุมการเงิน ทองคำ ดอลลาร์ หมดเสียเอง ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยเกี่ยวกับการเงินการทอง ไม่เกี่ยวจริง ๆ ไม่สนใจเลย เหมือนเป็นคนละโลก

ทีนี้เวลาเข้ามาช่วยบ้านช่วยเมืองนี้ ความแคล้วคลาดปลอดภัย ความรั่วไหลแตกซึมมันจะมาด้วยกัน เราจึงต้องพิจารณาถึงเรื่องอันนี้มาก เพราะฉะนั้นเราจึงได้ถือบัญชีทั้งหมด ไม่ว่าทองคำ ไม่ว่าดอลลาร์ ไม่ว่าเงินสด สมุดอยู่กับหลวงตาเป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายแต่ผู้เดียว เพราะฉะนั้นจึงไม่รั่วไหลแตกซึมไปไหนเลย การที่เราจะสั่งจ่ายขนาดไหนมากน้อยเพียงไร จะเต็มไปด้วยเหตุผลเรียบร้อยแล้วสั่งจ่ายออกไป เก็บก็เหมือนกัน สั่งเก็บด้วยเหตุผล ๆ ทุกอย่าง เราจึงแน่ใจในการช่วยโลก เรียกว่าเราเองนี้ไม่เคยมีมลทินในหัวใจเลยแม้นิดหนึ่งไม่ปรากฏ มีแต่ความเมตตาท่วมท้นเต็มโลกเต็มสงสารเราช่วยตลอดมา ด้วยเหตุนี้เองละมั้งที่ว่าไม่ค่อยได้ยินซุบ ๆ ซิบ ๆ ว่าหลวงตาบัวกินอย่างนั้น เอาอย่างนี้ ไม่เคยมี มันจะมีอะไรก็เราไม่มี ตั้งเท่าไรมันก็เหลวไหลไปทั้งนั้นเพราะเราไม่มี เรามีแต่ความเมตตาต่อโลกล้วน ๆ นี่นะ เราไม่ได้มีอะไรต่อโลกอันนี้

เพราะฉะนั้นการเทศนาว่าการทุกด้านทุกทาง เราจะเอาธรรมออกแสดงทั้งนั้น ผิดบอกว่าผิดทันที ถูกบอกว่าถูกไปเลย ใครจะถือเป็นคติเครื่องเตือนใจไปแก้ไขดัดแปลงเจ้าของก็นำไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ๆ เราไม่มีเอนเอียงเกี่ยวกับเรื่องกิเลสมาแทรกหัวใจเรา ไม่มี กิเลสไม่มีในหัวใจมาได้ ๕๒ ปีนี้แล้วเข้าใจไหมพี่น้องทั้งหลาย เราเทศน์สอนโลกด้วยความเมตตาล้วน ๆ เพราะฉะนั้นเราถึงพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย เพราะเราไม่เป็นข้าศึกต่อผู้ใด เราไม่ได้อยู่ในวงงานวงการทะเลาะวิวาทกัน คือธรรมเหนือนี้แล้วสอนออกมา ๆ เอาน้ำดับไฟ หรือว่าน้ำที่สะอาดชะล้างของสกปรก ด้วยอรรถด้วยธรรม คือน้ำที่สะอาดชะล้าง

ของสกปรกมีเต็มบ้านเต็มเมืองของเรา ความทุจริตผิดหลักธรรมหลักวินัยนั่นแหละทำคนให้ล่มจมเสียหาย เมืองไทยเรานี้กำลังจะจมเห็นไหม มีตั้งแต่เรื่องมูตรเรื่องคูถเรื่องส้วมเรื่องถานมันโปะหัวชาติไทยของเราจะจมทะเลไม่รู้เหรอ จึงเอาน้ำดับไฟมาดับด้วยอรรถด้วยธรรม เป็นน้ำที่สะอาดคืออรรถคือธรรมชะล้างลงไป เพราะฉะนั้นการพูดแนะนำสั่งสอนพี่น้องทั้งหลาย เราจึงไม่ได้คำนึงว่าตรงนั้นหนักไปเบาไป ตรงไหนที่มันสกปรกมาก ฟาดมันลงทั้งถังเลยน้ำ สกปรกมากเอาตรงนั้นเลย น้ำดับไฟก็เหมือนกัน ยกมาทั้งไฟทั่วโลกนี่ดับลงไปเลย เมืองไทยเรามันร้อนมากด้วยความทุจริตคิดรีดไถคดโกงกัน

แทนที่จะเข้ามาปฏิบัติต่อหน้าที่การงานเพื่อเชิดชูบ้านเมือง มันกลับเข้ามากอบมาโกยมารีดมาไถชาติไทยของเรา จะให้ล่มจมต่อหน้าต่อตา ธรรมดูอยู่เห็นอยู่นี่ อะไรจะเฉียบแหลมยิ่งกว่าธรรม ก็เอาธรรมออกมาชะล้างกันล่ะซี เรื่องเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นหนักจึงเป็นหนัก เบาต้องเป็นเบา ตามความขัดข้องตรงไหนมีมากมีน้อย จะลงตรงนั้นแหละธรรม ชะล้างกันตรงนั้น เราไม่มีอะไรกับใครนะเราพูดจริง ๆ เราช่วยเราเต็มเหนี่ยวนี้แล้ว นั่นเห็นไหมเมรุเราทำไว้แล้วนั่น เมรุเผาหลวงตาบัว

เผากบเผาเขียดเผาเป็ดเผาไก่เผายังไง เผาหลวงตาบัวแบบนั้นไม่ให้ต่างกัน นี่ก็เรียกว่ายกขึ้นบ้างทำเมรุเอาไว้ นี่ศาลาใหญ่กำลังไปทำลายมันแล้ว ดีไม่ดีอาจจะรื้อทั้งเมรุก็ว่าไม่ได้นะ ไม่มีเมรุที่เผาแล้วก็เข้าไปเผาเตาไฟเท่านั้นแหละ นี่ละเราช่วยโลกเราช่วยอย่างนี้ ช่วยจริง ๆ ไม่ได้ช่วยธรรมดา เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายควรจะพิจารณาถึงธรรมที่นำมาแสดง หนักเบามากน้อยอย่าถือเป็นเรื่องกิเลสเข้าไปแทรกธรรม แล้วก็จะไปโจมตีธรรม แล้วก็โจมตีเจ้าของนั่นแหละ ให้ฟังเสียงอรรถเสียงธรรม หนักเบามากน้อยเป็นความสะอาดสะอ้านทั้งนั้น ๆ ให้เอามาประพฤติปฏิบัติ จะเป็นคติแก่ชาติไทยของเรา

เวลานี้ก็กำลังช่วยชาติบ้านเมืองของเรา ดังได้ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบแล้ว นี้คือธรรม ฟังให้ดีนะคือธรรม เวลานี้เราหาของดีคนดีทั้งนั้น หาสัตว์หาทุกสิ่งทุกอย่างหาแต่ของดี ๆ ของเลวไม่หา ทั่วโลกดินแดนหาแบบเดียวกันหมด ถ้าว่าหาผัวหาเมียก็หาแต่สวย ๆ งาม ๆ ลูกเต้าหาแต่สวย ๆ งาม ๆ แต่เวลาได้ตกออกมามันก็เป็นกรรมของสัตว์ มันไม่ได้ตามใจหวังแหละมีผิดพลาดบ้างเป็นธรรมดา เรื่องกรรมมันเหนือเรา เราต้องการอย่างนี้ กรรมเป็นอย่างนั้น แล้วแต่กรรมจะตกแต่งให้มายังไง

กมฺมํ สตฺเต วิภชติ ยทิทํ หีนปฺปณีตํ กรรมเป็นเครื่องจำแนกแจกสัตว์ให้ประณีตเลวทรามต่างกัน นั่นท่านบอก เราจะปรารถนายังไง ถ้าบุญกรรมของเราไม่ดีปรารถนาเท่าไรมันก็ไม่ได้ ถ้าเรามีคุณงามความดีของเราแล้ว ปรารถนาไม่ปรารถนาความดีนั้นแลคือเครื่องวัดตวงทุกสิ่งทุกอย่าง มีอำนาจมากอยู่นะ ให้พากันสร้างความดี สร้างความชั่วเท่ากับว่าเป็นไฟมาเผาเรานั่นเอง สัตวโลกที่เกิดมาไม่ได้สมหวังสมมักสมหมาย เพราะเหนืออำนาจกรรมไปไม่ได้

ใครต้องการของดีด้วยกันทุกคน ฟังซิ เริ่มต้นตั้งแต่ผัวเมียก็อยากได้ผัวดีเมียดีลูกดีหลานดี เป็ดไก่เหล่านี้อยากได้ของดี ๆ ทั้งนั้น หมูหมาทุกอย่างในบ้านในเรือนอยากได้แต่ของดี ๆ ทั้งหมดเต็มบ้านเต็มเรือนเต็มท้องฟ้ามหาสมุทร อยากได้แต่ของดีด้วยกันทั้งนั้น ๆ แล้วทำไมจึงไปเจอของชั่ว ๆ เพราะเรามีทั้งคนดีคนชั่ว ความคิดดีคิดชั่วอยู่ในหัวใจของเราคนเดียว มันก็เป็นความดีความชั่วมาเผาผลาญเรา มาส่งเสริมเราอยู่นั้นแหละจึงไม่สมหวัง ทีนี้ก็แยกออกไปนะ

นี่พูดถึงเรื่องเราต้องการของดีกันทั้งนั้น นี่ชาติไทยของเราก็ต้องการคนดี ชาติไทยของเราเป็นสัตว์พวกสัตว์หมู่สัตว์คณะ ไม่ว่าประเทศไหนเมืองใด มนุษย์นี่เป็นสัตว์พวกสัตว์หมู่ สัตว์ขี้ขลาดหวาดกลัวมากคือมนุษย์ อยู่คนเดียวไม่ได้ แมวมันอยู่ตัวเดียวได้ไม่ต้องหาเพื่อนหาฝูง มนุษย์อยู่ที่ไหนอยู่ไม่ได้ ไม่มีเพื่อนมีฝูงต้องไปเอาไอ้ตูบมาคุยละ เห็นไหมไอ้ตูบ หางมันมี ตัวหางด้วนก็มีอย่าไปดูหางด้วนมัน ให้ดูมันตัวหางยาว นั่นละหามาคุยจนได้ มนุษย์เราเป็นสัตว์ขี้ขลาดหวาดกลัว ต้องหาเพื่อนหาฝูง ทีนี้ก็ต้องหาผู้นำ ผู้นำเวลานี้คือใคร เราหาคนดีไว้แล้ว ผู้นำคนนี้เป็นคนดีหรือคนชั่วดูเอา ตาเรามีทุกคน หูเรามีทุกคน ใจเรามีทุกคน คนชั่วมีมากขนาดไหนเราก็เห็นก็รู้มาโดยลำดับ ทำไมเราดูคนดีเราจะดูไม่ออก ให้ต่างคนต่างพากันดูให้ดี

เวลานี้ผู้นำของเราที่กำลังแสดงเต็มเม็ดเต็มหน่วย ตลอดถึงจิตใจเจ้าของก็จะไม่มีลมหายใจเพื่อเจ้าของ เพื่อชาติทั้งนั้นแหละ หมุนติ้ว ๆ ทั้งวันทั้งคืนคือนายกรัฐมนตรี ใครเป็นนายกรัฐมนตรี เวลานี้นายกรัฐมนตรีไปจากใคร ไปจากพี่น้องชาวไทยเราทั้งนั้น พี่น้องชาวไทยเราทุกคนมีอำนาจเต็มตามกฎหมายบ้านเมืองทุกคน หย่อนบัตรลงไปปุ๊บ ให้ผู้นี้เป็นนายกหรือเป็นผู้แทน เอา หย่อนเข้าไปปึ๊บ ๆ นี่เรียกว่าอำนาจเต็มเหนี่ยว ๆ นี่นายกคนนี้เขามาเป็นนายกด้วยความสง่าผ่าเผย ด้วยความมีศักดิ์ศรีดีงามเต็มที่นะ โดยที่พี่น้องชาวไทยเราเป็นผู้ประดับและเป็นผู้หนุนเขาให้เป็นนายก เขาไม่ได้มาเป็นปลอม ๆ นะให้พิจารณาให้ดี

นายกของเราเป็นนายกที่มีหน้ามีตาสูงสุด เวลานี้ได้รับคำยกย่องจากพี่น้องชาวไทย สมเจตนาที่หย่อนบัตรลงให้เป็นผู้นำ นี่ก็ได้เป็นผู้นำแล้วก็ดำเนินงานการของผู้นำอย่างสุดเหวี่ยงเลย ที่ไหน ๆ รับหมด ๆ พุ่ง ๆ เลย เราก็ไม่เคยเห็น เกิดมาหลวงตาบัวนี้อายุกำลังจะ ๘๘ ปีนี้แล้วยังไม่เคยเห็นผู้นำที่เปลี่ยนวาระกันมาโดยลำดับ ๆ เราก็ไม่ได้ตำหนิ เอาความจริงมาพูด จะว่าตำหนิหรือชมก็แล้วแต่เถอะ ก็เห็นมาเรื่อย ๆ สูงก็เห็น ต่ำก็เห็น สม่ำเสมอก็เห็น ทรุดลงจนกระทั่งเมืองไทยจะจมก็เห็นประจักษ์อยู่ในตาของเรานี่ แล้วเป็นยังไง

ผู้นำเป็นของสำคัญมากนะ เพราะฉะนั้นจึงต้องเลือกกันเต็มเม็ดเต็มหน่วย เอาคนทั้งประเทศมาเลือกผู้นำ ไม่ได้เลือกคนหนึ่งคนเดียวนะ คนทั้งประเทศนี่ ใคร ๆ หย่อนบัตรลงไปนี้คืออำนาจของประเทศชาติ เราในนามของประเทศชาติหย่อนลงทุกคน ๆ คนนี้เป็นผู้นำขึ้นมาด้วยการยกยอพี่น้องชาวไทย ด้วยความตายใจของพี่น้องชาวไทย แล้วเขาก็ทำหน้าที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอรรถเต็มธรรมเวลานี้ ไปที่ไหนได้รับการยกยอสรรเสริญจากบรรดาพี่น้องชาวไทยเรา ไม่เสียหวังที่หย่อนบัตรลงไปเพื่อเป็นผู้นำ และเป็นผู้นำอย่างสมหวังนี้ก็เห็นกันแล้วเวลานี้ ให้ต่างคนต่างเทิดทูนต่างคนต่างรักษา รู้จักชื่อหรือยังผู้นำคนนี้คือใคร

ไม่ใช่หลวงตาบัวนะ หลวงตาบัวเป็นผู้นำทางศาสนาต่างหาก ผู้นำทางโลกคุณทักษิณ ชินวัตร นี่ละดูเอาพี่น้องทั้งหลาย นี่หัวใจของพี่น้องทั้งหลาย ได้หย่อนบัตรลงไปหาผู้นี้ ให้จดจ่อให้ดี รักษาให้ดีเก้าอี้อันนี้นะ ใครมาฟาดมันหงายลงทะเล ๆ ให้มันรู้สึกว่านี่อำนาจของชาติไทยทั้งชาติตั้งขึ้นมาเป็นนายก ไม่ได้เอาหมูหมาเป็ดไก่มาตั้งนี่นะ คนไทยทั้งชาติตั้งมาเป็นนายก ใครอย่ามายุ่งไม่ได้นะ ความดิบความดีเห็นอยู่ทุกคน ผิดหรือถูกดูเอาว่าอย่างนี้นะ อย่าเอาเรื่องกฎหมายกฎหมอยแง่งอนต่าง ๆ ที่จะมาโค่นมาล้ม ด้วยอำนาจแห่งแผนการทำลายชาติบ้านเมือง ก้างขวางคอชาติบ้านเมืองอย่าเอามายุ่งว่าอย่างนั้นเลย

เอาความจริงเข้ามายุ่งซิ ความจริงไม่มี ตั้งเป็นผู้เป็นคนเป็นบ้านเป็นเมืองขึ้นไม่ได้ ต้องมีความจริงมีหลักมีเกณฑ์ปฏิบัติต่อหลักเกณฑ์ นายกคนนี้เขาเป็นคนมีหลักเกณฑ์เต็มที่เต็มเหนี่ยว ตั้งแต่เริ่มออกมาสมัครเป็นผู้แทน เขาหมดเงินไปสักกี่ร้อยล้าน เราอยากว่ากี่พันล้านนะ ไอ้ร้อยล้านเราไม่อยากว่า เป็นยังไงเงินจำนวนเขาเอามานี้ไปสูญหายที่ไหน ไปทำความกระทบกระเทือนให้แก่พี่น้องชาวไทยที่ตรงไหนเราไม่เคยเห็น ที่ว่าเป็นหุ้นเป็นหิ้นอะไรนั่นน่ะ หุ้นของเขาก็เป็นหุ้นของเขา พวกเขาสมัครใจกันเอง รวมหัวกันเรียกว่าหุ้นเข้าใจไหม

ทีนี้ได้ผลประโยชน์มามากน้อยเพียงไร ใครจะหาเรื่องอะไรใส่เขาก็ตาม เงินจำนวนนี้ที่เขาบอกว่ามีจำนวนเท่านั้นเท่านี้ ไม่บอกก็ตาม เงินจำนวนนี้ออกมากระจายทั่วประเทศไทยของเรา เขาประกาศตนว่าจะเป็นผู้นำรับรองพี่น้องชาวไทยเรา นี่ก็ออกมา พี่น้องชาวไทยเห็นดีแล้วก็หย่อนบัตรลงไป นี่เงินเขาหมดไปเท่าไรเขาประกาศตน เขาไม่ได้เอาอะไร เข้ามาเพื่อช่วยพี่น้องชาวไทยเรา เงินเขาหมดไปเท่าไร เขาไปทำความกระทบกระเทือนแก่ใครหุ้นของเขาน่ะ มีอะไรไปกระทบกระเทือนหุ้นอันนี้น่ะ แต่หุ้นลึกลับทั่วประเทศไทยนี่มันกลืนบ้านกลืนเมืองจนจะล่มจมเห็นไหม นี่มีหรือไม่มี หุ้นหรือไม่หุ้น

คำว่าหุ้นคือรวมหัวกัน รวมหัวแบบไหนก็ตาม เช่น วงราชการงานเมืองรวมหัวกันก็ได้จะว่ายังไง ราชการหน่วยนี้ ราชการหน่วยนั้น ราชการหน่วยนั้นหน่วยนี้รวมกันตั้งเป็นกฎเป็นเกณฑ์ขึ้น บังคับอย่างนั้นบังคับอย่างนี้ เอาให้ชาติไทยจมก็ได้ นี่ก็เป็นแต่ละหุ้น ๆ นี่หุ้นเสียหาย ที่กลืนชาติบ้านเมืองไปจนจะทำชาติไทยให้ล่มจม แม้ที่สุดคลังหลวงก็จะไม่เหลือ จะจมไปหมดด้วยหุ้นใหญ่ ๆ นี่ละ ทำไมไม่เอามาคิดกันบ้าง หุ้นอันนี้ทำความเดือดร้อนแก่คนทั้งชาติ หุ้นคุณทักษิณทำความเดือดร้อนแก่ใครที่ไหน เอามาอ้างซิ อันนี้เอาธรรมมาอ้างก็ต้องพูดตามหลักความจริงนี้

เงินที่ออกมาจากหุ้นนั้นมากระจายให้เป็นประโยชน์แก่ชาติไทย เขาเอาเงินไปหารีดหาไถใครมา เขาไม่ได้เอามา เขาเอาของเขามา ถ้าว่าหุ้นก็หุ้นของพวกเขาเองที่ออกมาทำประโยชน์ให้โลก จนกระทั่งได้เป็นผู้นำขึ้นมาด้วยความสง่างาม นี่เขาทำความเดือดร้อนแก่ผู้ใด หุ้นของเขาน่ะ ไอ้หุ้นที่อยู่ลึก ๆ ลับ ๆ นั้นน่ะทำความเดือดร้อนแก่ชาติไทยมันจะจมลงในวันสองวันนี้ ถ้าให้พวกนี้ฟื้นขึ้นมาจากกำลังพี่น้องชาวไทย มีความสมัครรักชอบแล้วหย่อนบัตรให้ผู้นี้ยกผู้นี้ขึ้นมา ชาติไทยจะจมแน่ ๆ ไม่สงสัยนะ

เพราะฉะนั้นเวลาเป็นขึ้นมาแล้ว ด้วยความสง่าผ่าเผยของพี่น้องชาวไทยด้วย ของผู้สมัครเป็นผู้นำด้วยแล้วให้พากันรักษาให้ดี เอาให้จริงให้จัง เก้าอี้ของคุณทักษิณนี้คือเก้าอี้หัวใจของประชาชนของคนทั้งประเทศ เก้าอี้ของคุณทักษิณพังลง เท่ากับชาติไทยของเราพังลงทั้งชาติ ใครจะยอมให้ชาติไทยของเราพัง ทั้งเก้าอี้ของคุณทักษิณพัง เอาพิจารณาให้ดี เอาหลักความจริงมาพูดซิ อย่ามาพูดลุ่ม ๆ ดอน ๆ สุ่มสี่สุ่มห้าพวกนั้นพวกนี้ภาคนั้นภาคนี้ เอามาเหยียบย่ำทำลายชาติไทยให้ล่มจม ด้วยความเห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกของตัวเห็นแก่ภาคของตัว นี่ละเป็นเครื่องทำลาย นิวเคลียร์นิวตรอนอยู่ตรงนี้นะ ตีกันเข้าซิให้เป็นความพร้อมเพรียงสามัคคีกัน ใครผิดบอกว่าผิด ใครถูกบอกว่าถูก ใครถูกเปิดทางให้กันเดินซิ

เราต่างคนต่างจะช่วยชาติบ้านเมือง ใครผิดให้ถอยตัวออกไปอย่าเข้ามายุ่ง มันจะเป็นก้างขวางคอของชาติ ให้หลีกตัวออกไปทันที จึงสมชื่อสมนามว่าเป็นผู้ต้องการรักษาชาติบ้านเมืองเหมือนกัน ใครมีความสามารถ เอา ยกกันขึ้น ๆ ถึงถูก นอกจากนั้นผิดทั้งนั้นละ ธรรมพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ นี่เราเอาธรรมมาพูดนะ เราไม่ได้เอากฎหมายกฎหมอยมาพูดละ เอาธรรมพระพุทธเจ้า ไม่มีคำว่ากฎหมอย ตรงไปตรงมาเลย พูดตามหลักความจริงล้วน ๆ เลยเป็นอย่างนี้ฟังเอานะ หุ้นใหญ่หุ้นเล็กฟังเอา อย่างตะกี้นี้มีหรือไม่มี ที่ธรรมท่านแทรกเข้าไปนี่ หรือมันมีแต่หุ้นคุณทักษิณคนเดียวนั่นเหรอ หุ้นคุณทักษิณเท่ากำปั้นทำไมจึงยกขึ้นมาจะทำลายบ้านเมือง จนกระทั่งถึงจะไม่ให้คุณทักษิณขึ้นเป็นนายกก็ว่าได้นี่นะ เป็นก้างขวางคอคอยเลื่อยเก้าอี้

เพราะพวกนี้อุบายมันเก่ง มันหาเลื่อยเก้าอี้คนเลื่อยเก้าอี้คนนี้ มันอยากเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมากลืนบ้านกลืนเมืองอีกต่อไป เราเป็นชาติไทยเราไม่ใช่เนื้อให้มันกลืน ไม่ให้กลืน ซัดลงไปตรงนี้เข้าใจเหรอ พากันเข้าใจทุกคนนะ นี่ละชาติไทยของเราเวลานี้กำลังเบ่งบาน เราได้ผู้แทนผู้นำที่เหมาะสม หลวงตาเองซึ่งเป็นฝ่ายธรรมเราก็ไม่เคยได้ตำหนิติเตียน ถ้าหากว่าผิดตรงไหนเราจะเอาทันที คุณทักษิณไม่ใช่เทวดามาจากไหนก็ลูกศิษย์หลวงตาบัวนี่วะ ทำไม่ลูกศิษย์กับอาจารย์ว่ากันไม่ได้ ผิดตรงไหนว่าทันที ทีนี้ผู้นี้ไม่ผิดเราก็ไม่ว่า ใครผิดเราก็ว่าคนผิดนั่นซิ นี่จึงเรียกว่าธรรมไม่ลำเอียง ตรงไปตรงมา ให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้นะ เอาให้แม่นยำ

การรักชาติของเราไม่เด็ดไม่ได้นะ ชาติไทยของเราเป็นชาติแห่งชาวพุทธด้วย เด็ดขาดต่อเหตุต่อผลต่ออรรถต่อธรรมทุกอย่างตลอดชีวิต เอา ขาดไป ขอให้ธรรมยังครองโลกนี้เป็นที่พอใจ ให้พากันจำเอานะ ให้พากันรักกันสงวน ผู้แทนคนนี้เท่าที่ทราบมานี้ได้แซ่ซ้องสาธุการทั่วประเทศไทยเราแล้วว่า เป็นผู้นำที่ดีหาได้ยาก ตัวเราเองก็ยอมรับ หลวงตาบัวนี้ก็เคยเห็นผู้นำมากี่คน ๆ ดังที่เล่ามาแล้ว คนนี้เรียกว่าเด่นที่สุด ทำอะไรจริงจังทุกอย่างไม่เห็นแก่ตัวของตัว ไม่มีลำดับนั้นลำดับนี้ เรียงรายกันขึ้นให้ไปที่นั่น ไปถึงขั้นนั้นขั้นนี้ เรียงรายเสนอไปนี้ไปติดอยู่ทางนั้น เสนอทางนั้นไปติดทางนั้น กว่าจะเสนอเสร็จสรรพเมืองไทยจมแล้ว นี้คุณทักษิณไม่เป็นพูดตรง ๆ ว่ายังไงถึงเลย ๆ แก้เหตุการณ์ทันการณ์ทันสมัยไปเรื่อย ๆ มาจะไม่ให้ยกยอยังไง หูมีตามีด้วยกันทุกคน พี่น้องทั้งหลายมีดูเอานะถ้าว่าหลวงตาบัวหาเรื่องอุตริ เราไม่อุตริ ธรรมอุตริไม่เป็น ต้องพูดอย่างตรงไปตรงมา

วันนี้พูดเพียงเบาะ ๆ นะ ยังไม่มากนัก เอาแค่นี้ก่อน เอาละพอ หันมาตรงนี้ฟาดตรงนี้อีก พวกนี้ขี้เกียจขี้คร้านภาวนา ให้นั่งภาวนา พุทโธ ๆ มันเอาหมอนติดคอไว้ พวกนี้น่ะ มองไปเห็นแต่หมอนแต่เสื่อมัดติดหลังติดคอ หาภาวนาพุทโธไม่มีสักคำเดียว เหลวไหลมากยิ่งกว่าใคร ๆ ที่เราพูดมาทั่วประเทศไทย ไม่มีใครเหลวไหลยิ่งกว่าลูกศิษย์หลวงตาบัว ใต้ถุนศาลาเวลานี้มีแต่เสื่อแต่หมอนมัดติดคอมัน จะไปภาวนาต้องเอาเสื่อเอาหมอนมัดติดคอก่อน วิ่งปั๊บ ๆ มา วิ่งมาอะไร ลืมเสื่อ วิ่งปั๊บ ๆ อะไร ลืมหมอน คือไม่ได้เอาหมอนมัดติดคอไป มาจากศรีมหาโพธิฟังเทศน์วันนี้เป็นยังไง ฟังเทศน์บนทีวีกับฟังเทศน์ตัวจริงเป็นยังไงวันนี้ (ชัดกว่าค่ะและเป็นความจริงทุกอย่างค่ะ)

พี่น้องทั้งหลายพากันกลับบ้านกลับเรือน อย่ากลับด้วยความเพลิดความเพลินนะ ให้กลับด้วยความมีอรรถมีธรรมคือสติจดจ่ออยู่ที่ตัวเอง แล้วมีคำบริกรรมพุทโธ ติดแนบไปด้วยยิ่งดีมาก ไม่ลืมตัว ผู้ขับรถก็อย่าเพลิดเพลินลืมเนื้อลืมตัว คนขับรถแต่ละคน ๆ เรียกว่าพกชีวิตของคนในรถทั้งคันเลยเข้าไปไว้ในหัวใจคนเดียว การขับรถจึงใช้ความไม่ประมาท ระมัดระวังเพื่อรักษาชีวิตของคนในรถทั้งคันเอาไว้ ให้มีความแคล้วคลาดปลอดภัย จนกระทั่งถึงถิ่นฐานบ้านเรือนของตนโดยทั่วกันนะ

เปิดดูข้อมูล วันต่อวัน ทันต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร

www.luangta.com


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก