ไม่มีสติมีแต่ความฟุ้งเฟ้อ
วันที่ 20 กรกฎาคม. 2551 เวลา 7:50 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)   วิดีโอแบบ(Win High Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ไม่มีสติมีแต่ความฟุ้งเฟ้อ

         (ทองคำรวมทั้งหมด ๑๑,๗๖๒ กิโล ๑๔ บาท ๙๓ สตางค์) นั่นได้มาก ทองคำของเล่นเมื่อไร ตั้ง ๑๑,๗๖๒ กิโล เป็นของเล่นเมื่อไร นับว่ามากพอสมควร แต่ถึงจะมากก็ตามถ้ามาเทียบเข้ากับเมืองไทยของเราเรียกว่ายังไม่มากเลย เมืองไทยของเราคนตั้ง ๖๒-๖๓ ล้านคน ได้ทองคำเท่านี้ไม่สมเกียรติศักดิ์ศรีของเมืองไทยเรา ถ้าได้มาอีกเราจะเอาอีก เป็นเครื่องประดับชาติไทยของเรา ชาติไหนมีทองคำมากชาตินั้นมีความสง่าราศี เรียกว่าเป็นเมืองที่มีสง่าราศีมาก อย่างที่เขาบอกในอเมริกาบอกมาตั้งเท่าไร ๕๓ ตัน นั่นละเมืองสหรัฐเขา

แต่อย่างไรก็ตาม บ้านใครเมืองใครก็ควรจะรักษาบ้านเมืองของตนให้มีความแน่นหนามั่นคงไปตามสัดตามส่วน ไม่ควรลืมตัว ที่ท่านสอนไว้ว่าการประหยัดมัธยัสถ์เป็นสำคัญมาก เป็นคู่เคียงของการดำเนินชีวิต การประหยัดมัธยัสถ์ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยดี เมืองไทยเรานี้มันเป็นเมืองฟุ้งเฟ้อ มันไม่เป็นมาแต่ปู่ย่าตายายนะ เพราะปู่ย่าตายายแต่ก่อนก็เป็นเมืองสมบูรณ์พูนผลเรื่อยมา ไม่มีอะไรเข้ามายุ่ง อะไรก็สมบูรณ์พูนผล และเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำตลอดมาด้วย

ทีนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นๆ มันปรับตัวไม่ทัน คือความนอนใจที่เคยปฏิบัติตัวมามันทำให้ประมาท ไม่ปรับตัว อะไรๆ ก็วิ่งตามเขาๆ ไม่ได้วิ่งแซงหน้าเขา ที่วิ่งแซงหน้าเขาก็คือความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม ไม่รู้จักอิ่มจักพอคือเมืองไทยของเรา น่าโมโหนะ เราพูดนี้เราโมโห ไม่รู้จักประหยัดมัธยัสถ์ ธรรมพระพุทธเจ้าสอนเน้นหนักมากนะ อัปปิจฉตา สันโดษ นี่ขึ้นแล้ว อัปปิจฉตาคือต้องเป็นความมักน้อยอยู่เสมอ อย่าโลภโลเลเกินไปมันกวนใจเจ้าของ แล้วดีไม่ดีให้เป็นคนหยาบโลนลงไป เสียศักดิ์ศรีของมนุษย์เพราะความโลภมาก ท่านสอนไว้อย่างนั้น

ทองคำเราก็นับว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทองคำในคลังหลวงของเรารู้สึกว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นี่ก็เป็นหมื่นกว่า เท่าไรลืมแล้ว (๑๑,๗๖๒ กิโล) ๑๑,๗๖๒ กิโล ทองคำหนักเป็นหมื่นกว่ากิโลนับว่าได้มากพอสมควร มาประดับชาติไทยของเรา คนประเทศไทยเราตั้ง ๖๒-๖๓ ล้านคนควรจะมีทองคำเป็นเครื่องประดับเหมือนประเทศทั้งหลายเขามีๆ เมืองไทยเรามันหาตั้งแต่เรื่องมาประดับภายนอก ภายในเป็นช่องโหว่ไม่มีตับมีปอดอยู่ภายใน คลังหลวงไม่มีตับมีปอด ข้างนอกเอามาประดับประดาอวดเขาใช้ไม่ได้ ได้ยินหรือยังพวกนี้น่ะ นี่เอาธรรมมาสอน โลกมันไม่รู้จักประมาณ ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม ธรรมตีเข้ามาๆ อย่าฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมมันจนตัวเอง หาทางออกไม่ได้นะ

ในพรรษาสะดวกสบายการประกอบความพากเพียร สำหรับวัดนี้เราเข้มงวดกวดขันตลอดมา ความเพียรไม่ให้หย่อนในวัดนี้ เข้มงวดกวดขันตลอดมาอย่างนี้ ยิ่งในพรรษาไม่มีธุระไปมาที่ไหนก็ยิ่งเร่งความเพียรเข้า ตาเรากับพระจับกันนี้พูดให้มันตรงๆ เสียนะ เพราะตาหนึ่งปั๊บออกไปสติปัญญาไปพร้อมเลย ตาหนึ่งมันเซ่อๆ พอกระทบกับตาเรานี้หงายเลยๆ พระในวัดนี้ เข้าใจไหม ว่าเซ่อมันไม่เซ่อนะภายในไม่เซ่อ มันอย่างนี้ๆๆ

พูดให้ท่านทั้งหลายฟังเสียการปฏิบัติธรรม เมื่อกิเลสเปิดโล่งหมดแล้วมีแต่ธรรมออกนี่จ้าๆ ตลอดเวลา อย่างนั้นละ ถ้ามีกิเลสออกมืดตื้อ ไปทั้งเถ่อทั้งมอง เหม่อนู้นเหม่อนี้มองดูแล้วสลดสังเวช คนไม่มีสติเท่านั้นบอกทันทีเลย คนมีสติจะรู้สึกตัวตลอด ไปช้าไปเร็วไปอะไรไม่เสียความงามคนมีสติ คนไม่มีสตินี้จะแต่งให้สวยงามเท่าไรเท่ากับลิงร้อยตัว ลิงร้อยตัวยังสู้ไม่ได้ หลุกหลิกยิ่งกว่าเขาอีก ไม่มีสติมีแต่ความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม หาความมีสติระมัดระวังรักษาตัวไม่ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างผิดๆ พลาดๆ ไปหมดคนไม่มีสติ เอาเท่านั้นละวันนี้

 

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก