พินัยกรรมเราเพื่อคลังหลวง
วันที่ 26 กรกฎาคม. 2551 เวลา 7:45 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)   วิดีโอแบบ(Win High Band)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

พินัยกรรมเราเพื่อคลังหลวง

         เราได้พยายามที่สุดหาสมบัติเข้าสู่ส่วนรวม พยายามที่สุดแหละ ทองคงทองคำอะไรนี้เข้าสู่คลังหลวง ทองคำนี่เรียกว่าร้อยทั้งร้อยไม่ไปแตะเลย มาเท่าไรเข้าหมดๆ เราสงวนมากจึงได้เสาะแสวงหามาก คือหัวใจของชาติไทยเราอยู่ที่จุดนั้น คลังหลวงคืออะไร อันดับหนึ่งก็คือทองคำขึ้นเลย ทองคำ-เงินตราอะไรก็แล้วแต่ ทองคำละเป็นอันดับหนึ่งให้เป็นเครื่องประดับชาติของตัวเอง ต้นไม้เกิดขึ้นมาเป็นตอเฉยๆ มันไม่น่าดูนะ เช่นอย่างตอไม้น่าดูไหมล่ะ ถ้ามันมีกิ่ง ดอกไม้ปลูกไว้ตามหน้าศาลาก็ยังน่าดูใช่ไหมล่ะ นั่นมันมีกิ่ง กิ่งประดับต้นของมันอยู่ที่หน้าศาลาก็น่าดู ตอไม้อยู่กลางทุ่งมองเห็นดูไม่ได้ นั่นเห็นไหมมันต่างกัน

         ชาติไทยของเราก็ต้องให้มีเครื่องประดับซิ เครื่องประดับก็คือทองคำเป็นอันดับหนึ่ง ได้พาพี่น้องทั้งหลายพยายามหาทองคำคราวนี้ได้ถึง ๑๑,๗๖๒ กิโล นี่ละเครื่องหมายแห่งการเสาะแสวงหาสมบัติมีค่าเข้าสู่ชาติไทยของเรา เป็นหัวใจของชาติ ได้ตั้งหมื่นกว่าทองคำ ตั้งแต่นำพี่น้องทั้งหลายออกหาทองคำ พาพี่น้องทั้งหลายออกหาทองคำได้หมื่นกว่าแล้ว อันนี้เป็นอันดับหนึ่งทองคำ ถ้าเรามีทองคำในคลังหลวงแล้วมันมีค่าแผ่กระจายไปหมดนะ อยู่ในคลังหลวงเท่านั้นอานุภาพของทองคำนี้แผ่กระจายทั่วประเทศไทย งามหมดเลย ประเทศไทยทั้งชาติงามหมดเลย นี่ละทองคำเป็นเครื่องประดับสำคัญนะ

         ทุกอย่างอะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่ชาติที่สำคัญๆ เราพาพี่น้องทั้งหลายเสาะแสวงหามา เช่นทองคำเป็นต้น นี่ก็ได้ตั้งหมื่นกว่าแล้วนะทองคำ นี่ละเครื่องหมายที่พวกเราทั้งหลายทั้งชาติ เสาะแสวงหาทองคำเข้าสู่คลังหลวง เพราะมันแห้งผากๆ เราไม่ลืมตั้งแต่วันเราไปมอบทองคำกับดอลลาร์เป็นครั้งแรกที่คลังหลวง เขาเรียกธนาคารชาติ หัวหน้าธนาคารชาติละมานิมนต์เราเข้าไปดู ท่านเหล่านี้ท่านก็ตาแหลมคม จิตแหลมคม ฉลาด เห็นว่าเราเอาทองคำและดอลลาร์เข้าไปมอบเป็นครั้งแรกเลย จากนั้นก็มานิมนต์เราเข้าไปดู

นั่นละเป็นสาเหตุออกมานะ เราเข้าไปดูทองคำมีเท่าไรๆๆ ไปคุยกันโดยเฉพาะ คือที่นี่ไม่มีใครเข้ามาดูได้เลย มีสองท่าน ว่าอย่างนั้น แล้วท่านไหนบ้างล่ะว่าซิ สมเด็จพระเทพ หนึ่ง กับหลวงตานี่ได้มาดู ว่าอย่างนั้น มาดูกองสมบัติอันมีค่ามากในคลังหลวงของเรา เราเข้าไปดูทุกอย่างแล้วก็ไปนั่งคุยกัน ถามถึงเรื่องความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับชาติอื่นๆ เพราะชาติไหนก็ตามมันมีความเกี่ยวโยงกันตลอด ระโยงระยาง เรื่องติดหนี้ติดสิน ความเกี่ยวข้องกันมันมี ไม่ติดมันก็เป็นเรื่องติดอยู่ลึกๆ ลับๆ ติดอย่างเปิดเผย ติดอย่างแอบแฝงเป็นความจำเป็นไปตามๆ กัน มันมีอยู่ทั่วไป เราก็ถามตรงเป๋งเลย นั่น

ทองคำเราไปประกันตัวไว้ที่สหรัฐน้อยเมื่อไร ตั้ง ๕๓ ตัน นี่เปิดให้พี่น้องทั้งหลายทราบเสีย ทองคำในคลังหลวงของเราจริงๆ มีหยิบมือเดียว นอกนั้นเอาไปมอบไว้สำหรับเป็นกำแพงกั้นชาติไทยของเรา เวลาติดหนี้ติดสินก็เอานี้เป็นเครื่องประกัน ดูเหมือน ๕๓ ตันละมังทองคำที่สหรัฐ อังกฤษดูว่า ๕ ตัน มีเท่านั้นมีสองประเทศ นอกนั้นไม่มี แล้วในเมืองไทยเราล่ะมีเท่าไร มันก็มาจนตรอกตรงนี้ละ เพราะฉะนั้นออกมาจึงร้องเวิ้กว้าก มันมาจนตรอกตรงที่เป็นของเราจริงๆ มีเท่าไร มีเท่านั้น นิดเดียว หยิบหนึ่ง เพราะฉะนั้นจึงได้ขวนขวายหาทองคำ ก็ได้ตั้ง ๑๑ ตันแล้ว

นี่ผลของการไปดูทองคำในคลังหลวง ออกมาแล้วก็แสดงให้เห็นตั้ง ๑๑ ตัน เพิ่มเข้าไปเป็นจำนวนเท่านั้น เราจำได้หมดแต่เราไม่บอก มีเท่าไรไม่บอก บอกได้แต่ว่ามีน้อยมากเท่านั้นเอง นี่ก็ได้เพิ่มเข้าไปอีกตั้ง ๑๑ ตัน อย่างนั้นละเราพยายามขวนขวายอย่างนั้นละเพื่อพี่น้องทั้งหลาย เราไม่เอาอะไร เราเพื่อพี่น้องทั้งหลาย พิจารณาซอกแซกซิกแซ็ก อะไรที่จำเป็นๆ ก็อุตส่าห์พยายามขวนขวาย พาพี่น้องขวนขวายเข้ามาใส่ ทองคำเราก็ได้เพิ่มขึ้นอีกตั้ง ๑๑ ตันนะ เพิ่มของเก่าเข้าไปอีกตั้ง ๑๑ ตันไม่ใช่น้อยๆ นะ คืออันไหนสำคัญๆ ให้มีไว้สำหรับคลังหลวงของเรา อันนั้นเป็นสำคัญมาก เป็นตัวประกันชาติทั้งชาติ

พาหาทองคำก็ได้ทองคำมานี่ว่าไง พาหาอะไรก็ได้อันนั้นมาเรื่อยๆ อย่างนี้แหละ แต่ก่อนไม่เคยพาหาทองคำก็ไม่เห็นมีทองคำเข้าไป ทีนี้พอไปเจอเหตุการณ์อันนั้นแล้วออกมาก็พาพี่น้องทั้งหลายหาได้ทองคำตั้ง ๑๑ ตัน นั่นเห็นไหมล่ะเพิ่มเข้าไป ได้เยอะนะ เราไปดูซอกแซก  ดูละเอียดลออมาก เพราะหัวหน้าธนาคารชาตินั้นเขาก็เป็นคนสำคัญ เขาก็มีความหวังกับเรานั่นแหละ เห็นเราไปมอบทีแรก นี้ก็เป็นสื่อหนึ่งอันหนึ่งที่จะได้สมบัติเข้ามาสู่ชาติของตน มาก็เป็นจริงๆ เราก็หาจริงๆ ก็ได้ตั้ง ๑๑ ตันทองคำนะ ตั้งแต่ไปดูนั้นมาแล้วมาเพิ่มได้อีก ๑๑ ตัน ไม่ใช่เล่นๆ

นี่ยังจะได้อีกอยู่นะ ทองคำไม่จืดจางนะ พี่น้องทั้งหลายให้จำเอาไว้ ทองคำในคลังหลวงของเรามีน้อยมาก ให้พยายามหาทองคำเข้าสู่คลังหลวงของเราเรื่อยๆ มาเถอะลงได้เข้ามาวัดป่าบ้านตาดมาหาหลวงตาบัวแล้วไม่มีตกเรี่ยเสียหายไปไหน แม้เม็ดหินเม็ดทรายไม่มี บริสุทธิ์ขนาดนั้นละ เรานำพี่น้องทั้งหลายด้วยความเมตตานะ ไม่ใช่นำด้วยความอีลุ่ยฉุยแฉก หยิบได้หยิบเอา ฉวยได้ฉวยเอา ไม่ได้สำหรับเราเอง เท่าไรถึงไหนถึงกันเลย ตกมาเท่าไรก็เท่านั้นๆๆ เข้าหมดเลย ไม่มีคำว่าด่างพร้อย บริสุทธิ์สุดส่วน ทุกอย่างเข้ามานี้แล้วเข้าหมดๆ เลย

ทองคำสำคัญมาก นี่เราก็ได้ตั้ง ๑๑ ตันทองคำนะ ได้มาเพิ่ม ตอนที่เราไปดูทองคำแล้วออกมาหาทองคำได้อีกตั้ง ๑๑ ตัน ไม่ใช่น้อยๆ ได้มากอยู่ เพิ่มของเก่าขึ้นอีกแยะนะ มิหนำซ้ำพินัยกรรมเราก็บอกไว้แล้ว เวลาเราตายนี้ละให้คณะกรรมการจัด เขามาบริจาคมากน้อยอย่าไปสร้างหรูๆ หราๆ ฟู่ๆ ฟ่าๆ มาประดับศพที่เน่าเฟะอยู่ในหีบนั่น เงินจำนวนเหล่านั้นไม่ให้ไปสร้างนั้นสร้างนี้ ให้เก็บหอมรอมริบเข้ามาหมดเลย รวมเรียบร้อยแล้วทีนี้มีเท่าไรได้เท่าไร เอาเงินจำนวนนี้ไปซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงทั้งหมด

พินัยกรรมของเราเขียนไว้เรียบร้อยแล้ว คือเราจะไม่เอาอะไร เราจะเอาแต่ไฟนั่นละเผาศพเรา สมบัตินี้ควรจะเป็นประโยชน์แก่ผู้มีชีวิตอยู่เราจะขนเข้าคลังหลวงให้หมด เพราะฉะนั้นจึงว่าพินัยกรรมอันนี้จึงเป็นพินัยกรรมเราเพื่อคลังหลวงล้วนๆ สมบัติเงินทองที่พี่น้องทั้งหลายมาบริจาคในงานเผาศพเรานั่นละ เราจะนำเข้ามาซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงทั้งหมดเลย ไม่แยกไปไหน เราจะเผาด้วยไฟ เป็นอันว่าเลิกแล้วกันไป หมดล่ะล้างป่าช้า บอกให้มันชัดๆ เสีย

เกิดมาในชาตินี้เราสมใจ เราล้างป่าช้าความเกิดตายมาตั้งกัปตั้งกัลป์มาขาดสะบั้นลงในภพนี้ชาตินี้แหละ หมด ล้างป่าช้าแล้ว ไม่มีที่จะมาเกิดอีก จ้าอยู่ในหัวใจถามไปหาอะไร พระพุทธเจ้าไม่ถามใคร สนฺทิฏฺฐิโก ย่อมรู้เห็นผลงานของตนทำได้มากน้อย เป็นสนฺทิฏฺฐิโก ไปโดยลำดับ ทำเท่าไรได้เท่าๆ ๆ เต็มที่แล้วรู้ว่าเต็มที่ ธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วเรียกว่าเต็มที่ ถ้ายังไม่เป็นอันเดียวกันยังไม่เต็มนะ ต้องให้ธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันเสียก่อน เมื่อธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วไม่หาอะไร หาธรรมก็อยู่กับใจ หาใจก็อยู่กับธรรม ไม่ต้องหา หมด นั่นละเป็นอย่างนั้นละ ทีนี้จะให้พร

 

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก