เกิดด้วยอำนาจแห่งกรรม
วันที่ 13 ตุลาคม 2551 เวลา 8:10 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)   วิดีโอแบบ(Win Narrow Band)   วิดีโอแบบ(Win High Band)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

เกิดด้วยอำนาจแห่งกรรม

       มนุษย์และสัตว์เราเกิดด้วยลอยๆ นะ ถ้าไม่มีบุญมีกุศลเกิดแบบเลื่อนลอย แล้วแต่กรรมจะไสไปทางไหนก็เกิดทางนั้น ท่านแสดงไว้ว่า กมฺมํ สตฺเต วิภชติ ยทิทํ หีนปฺปณีตํ กรรมย่อมจำแนกแจกสัตว์ให้มีความประณีตเลวทรามต่างกัน เพราะฉะนั้นมนุษย์และสัตว์อะไรเกิดมาจึงไม่เหมือนกัน อำนาจของกรรมติดแนบมากับหัวใจ ถ้ากรรมชั่วมีมากก็กดใจลงไป ถ้ากรรมดีมีมากก็ไสจิตให้สูงขึ้นเป็นลำดับ สุดท้ายก็ถึงพระนิพพาน

         เวลาไปเกิดนี้ไปด้วยอำนาจของกรรม อย่าเข้าใจว่าอยากเกิดที่ไหนก็เกิด ไม่ได้นะ อำนาจของกรรมนี้ใหญ่โตมาก ท่านแสดงไว้ในบาลีว่า นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ ไม่มีอำนาจใดเหนืออำนาจแห่งบุญกรรมนี้ไปได้ อันนี้มีอำนาจมาก เวลาเราทำก็มีอำนาจทำ อยากทำดีทำชั่วมากน้อยเพียงไรทำได้ๆ พอทำลงไปแล้วอำนาจแห่งกรรมนี้จะหมุนเรา ถ้าเป็นกรรมดีก็หนุนเราขึ้น ถ้ากรรมชั่วก็กดลง อันนี้เป็นคำสอนของศาสดาผู้สิ้นกิเลสแล้วจึงมาสอนโลก จึงเรียกว่า สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วหรือชอบแล้วไม่มีผิดเพี้ยนไปไหนเลย คือคำสอนของพระพุทธเจ้า

         พุทธศาสนาเป็นศาสนาชั้นเอก เราไม่พูดดูถูกเหยียดหยามอะไรนะ มาด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักด้วยเกณฑ์จริงๆ มีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีโคตรมีแซ่มาเรื่อยๆ อำนาจแห่งพุทธศาสนานี้สอนได้ถูกต้อง อย่างเรามาเกิดนี้อำนาจแห่งบุญกรรมพามา ไม่ใช่อยู่ๆ ก็เกิดได้ตามสบายๆ เกิดไม่ได้อย่างนั้น เกิดด้วยอำนาจแห่งกรรม ใครมีกรรมดีก็ไปทางดี มีกรรมชั่วก็ไปทางชั่ว

         ให้พากันระวังกรรมชั่วนะ กรรมชั่วละจะติดหัวใจ กรรมดีกับกรรมชั่วสองอย่างนี้ติดหัวใจ แต่เวลานี้สัตว์โลกมีแต่กรรมแห่งความชั่วช้าลามกมันติดหัวใจกายวาจา กิริยามารยาท มันติดไปแล้วก็มีตั้งแต่ความชั่ว คนทั้งคนตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งวันตายสร้างแต่ความชั่ว ด้วยอำนาจแห่งความอยากความทะเยอทะยาน ลืมเนื้อลืมตัว ผู้ที่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็พลิกแก้ไขดัดแปลงไปเสียใหม่ ก็กลายเป็นคนดีไปได้ เราไม่ใช่ว่าจะเกิดอย่างลอยๆ ไปได้นะ เกิดไม่ได้เกิดอย่างลอยๆ ต้องเกิดด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่ว พากันจำเอานะ

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก