ให้มีความขยันหมั่นเพียร (ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ เสด็จ)
วันที่ 21 ธันวาคม 2551 เวลา 8:15 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ทรงเข้ากราบนมัสการหลวงตา

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ให้มีความขยันหมั่นเพียร

       โรงพยาบาลศูนย์อุดร ๑๐ ชั้นเราเป็นหัวหน้าเอง เพราะเห็นความจำเป็นของคนไข้มากมาย เข้าไปแล้วไม่มีที่หลับที่นอน เต็มไปหมด เหมือนสัตว์นอนเกลื่อนอยู่ทุกแห่งทุกหน ไม่มีที่หลับที่นอน ไปโรงพยาบาลเห็นตึกที่พักไม่พอ จึงได้สร้างตึกขึ้นอีกหลังหนึ่ง มี ๑๐ ชั้น ๒ ชั้นข้างบนให้พระ ๘ ชั้นข้างล่างให้ประชาชน ทีแรกว่าจะเอา ๘ ชั้น เราบอกว่าเอา ๑๐ ชั้น (ผู้ว่า : ทั้งหมด ๒๖๕ ห้อง เป็นของสงฆ์ ๔๓ ห้อง ของประชาชนทั่วไป ๒๒๓ ห้องครับ)

         เลยจำเป็นเราก็ต้องเป็นผู้นำ ถ้าไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นแหละ ทีแรกว่าจะเอา ๘ ชั้นเลยเอาสัก ๑๐ ชั้นเสีย กะว่าให้ฝ่ายพระเสีย ๒ ชั้นข้างบน ๘ ชั้นให้เป็นของประชาชน นี่กำลังเริ่มขึ้นแล้ว ถ้าเราไม่เข้าไปช่วยก็ไม่ไหวนะ นี่ก็เราเข้าไปนำหน้าเลย ตึกนี้ ๑๐ ชั้น โรงพยาบาลศูนย์ ก็คงจะพอเป็นไป ๑๐ ชั้น ๒๖๕ ห้อง พอสมควรนะ พอลืมหูลืมตาได้บ้าง ต้องได้ช่วยทุกแห่ง พระต้องนำช่วย ไม่อย่างนั้นมันก็ขึ้นยาก อืดอาดๆ หรือไม่ขึ้น นี่เรานำหน้าเลยเชียว ขึ้นปึ๋งเลยทันที ทีแรกว่าจะเอา ๘ ชั้น เอา ๑๐ ชั้น ฟาดเสีย ๑๐ ชั้น เดี๋ยวนี้กำลังอึกทึกกันอยู่ผ้าป่า จะขึ้นตึกนี้ละ

         คนเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าไปกองอยู่ในนั้นไม่มีที่พักที่อยู่เลยทำอย่างไร จำเป็นก็ต้องดูแลกัน พอช่วยเหลือกันได้แง่ไหนก็ช่วยกัน เอาให้ ๑๐ ชั้นเลย นี่กำลังเริ่มแล้ว เดี๋ยวนี้เขาลงมือหรือยังไม่รู้ (จะวางศิลาฤกษ์วันที่ ๑๘ มกราคมครับ) จะวางตอนนั้น   (เป็นวันก่อตั้งจังหวัดครบ ๑๑๖ ปีพอดีครับ) ตั้งมาเมื่อไรก็ได้ ขอให้มีเงินเถอะน่ะ ให้พวกเราเตรียมเงินเอาไว้ (หลวงตาเป็นเศรษฐีอย่างไรก็ต้องมีเงิน) เศรษฐีกระเป๋าแห้ง ไม่มีละหลวงตา ถ้าพูดถึงเรื่องเงินเราไม่มี หมด ถ้าพูดถึงเรื่องความจนไม่มีใครจะจนยิ่งกว่าเรา มีเท่าไรออกหมดเลย ให้ออก ออกให้หมด เราไม่เอาเราบอกอย่างนั้นเลย เขียนไว้นั้น เงินวัดนี้เป็นเงินเพื่อโลก เราไม่เก็บเราบอกอย่างนั้นเลย มีเท่าไรๆ ออกช่วยโลกให้หมด เขียนไว้นั้นก็เป็นตามความจริง

ตึกนี้ก็ตั้ง ๑๐ ชั้น ทีแรกเขาว่าจะเอา ๘ ชั้น มาขอเราให้เป็นผู้นำ ผู้นำก็ต้องเอาอีก ๒ ชั้น เลยได้ ๑๐ ชั้น อย่างนั้นละ มันไม่พอจะทำอย่างไร ช่วยโลกนี่ช่วยที่สุดเลยนะเรา เรียกว่าไม่มีใครจนยิ่งกว่าเรา มีเท่าไรออกหมดเลย ออกหมดๆ เราไม่เอา บอกเราไม่เอาอะไรเราว่าอย่างนั้น มีแต่ความเมตตาสงสารโลก อย่างนี้ละช่วยอยู่อย่างนี้ เป็นผู้นำๆ ไม่อย่างนั้นไม่ไหว

นี่ละความพร้อมเพรียงสามัคคีเป็นของดิบของดี เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆ เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นแก่นเรื่องความสามัคคีกัน อย่าเห็นแต่ว่าคนนั้นทำแล้วแล้ว มันไม่แล้ว ต้องช่วยกันซิ หญ้าเส้นหนึ่งเด็ดขาดปุ๊ด สองเส้นเข้ามาเด็ดยาก สามเส้นสี่เส้นเข้ามาเด็ดไม่ขาด นี่ละความพร้อมเพรียงสามัคคีมีความแน่นหนามั่นคง ให้ช่วยกันทุกอย่างๆ นี่เราก็สายของเรา งานของเราว่างเมื่อไร วันหนึ่งๆ ไม่ได้ว่างนะ ออกจากนี้ก็ออกงานเพื่อโลกนั่นละ ไม่ใช่เพื่อเรา เราไม่เอาอะไร หมดทุกอย่างแล้วสำหรับเรา เราไม่มีอะไร หมด

ผ้านี้ก็เอาไปตามโรงพยาบาลนะนี่ ผ้าเข้ามาในวัดมากๆ นี้แยกออกไปโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศไทยนั่นละ มีเท่าไรๆ แยกออกไปโรงพยาบาลโรงนั้นๆ เรื่อยไปหมด มีพอช่วยกันได้ก็ช่วยกัน เรียกว่านี้ไม่ให้มี พอมีมาก็ยกขบวนกันเลยเอาไปแจกตามโรงพยาบาลต่างๆ ที่จำเป็นๆ

วันนี้ก็เป็นวันมหามงคลแก่พี่น้องชาวบ้านตาด ชาวจังหวัดอุดรและทั่วๆ ไปที่มารวมกันอยู่ที่นี่ วันนี้ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงเล็กท่านเสด็จมา มาเสาะแสวงหาอรรถหาธรรมเหมือนพวกเรานี้ละ ท่านมาเป็นหัวหน้าพาภาวนา นำพี่น้องทั้งหลาย ทุกอย่างต้องมีแนวหน้า ไม่มีแนวหน้าเป็นผู้นำไม่ได้ ต้องมีผู้นำๆ ให้พากันดูตัวอย่างของท่าน พากันดำเนิน เรื่องศีลเรื่องธรรมไม่ครึไม่ล้าสมัย สำหรับศีลธรรมไม่มีคำว่าครึว่าล้าสมัย ทำมากเท่าไรยิ่งใจอบอุ่นๆๆ สุดท้ายก็ว่างหมดเลย

นั่นละอำนาจแห่งบุญกุศล เข้าถึงใจ ใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วว่างหมดเลย นี่ละเห็นประจักษ์ในหัวใจ เราทำบุญๆ รวมกันๆ รวมแล้วก็มาอยู่กับหัวใจเรา ทุกข์ทั่วประเทศเขตแดนก็มาอยู่ที่หัวใจ สุขทั้งหลายก็เหมือนกัน มารวมอยู่ที่หัวใจของแต่ละคนๆ เพราะฉะนั้นให้สร้างความดีงามให้ดี อย่าพากันนอนใจนักนะไม่ดี เราเป็นลูกชาวพุทธขอให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ไม่ระลึกไม่ได้

เราเกิดกับอำนาจแห่งบุญแห่งกรรม กรรมดี-กรรมชั่ว พระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนให้เชื่อบุญเชื่อกรรม อย่าไปเชื่อกิเลสตัณหาเกินไป มันล่มจมได้นะ ให้เชื่อบุญเชื่อกรรม ถ้าเชื่อแล้วก็อุตส่าห์พยายาม ขี้เกียจขี้คร้านใครมันคร้านทุกคน ขี้เกียจทุกคน แต่ฝืนทำลงไปมันก็ได้ผลได้ประโยชน์ ให้พี่น้องทั้งหลายอุตส่าห์พยายาม เช่นวันนี้เป็นวันอะไรเห็นคนเต็มไปหมด (วันอาทิตย์เจ้าค่ะ) วันอาทิตย์ วันที่เท่าไร (๒๑ ธันวาคมครับ) ๒๑ ธันวา คนเต็มวันนี้นะ มีเท่านี้ละวันนี้

นี่ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงท่านก็มาเห็นไหม ท่านมาบ่อยนะ พอว่างพระภาระแล้วท่านก็มาของท่าน มาบำเพ็ญกองการกุศลภาวนา พวกเราให้เดินตามเสด็จท่านนะ อย่าขี้เกียจขี้คร้าน ความขี้เกียจขี้คร้านมันจนตรอกจนมุมกาลข้างหน้านะ ความขยันหมั่นเพียรนี่เบิกกว้างๆ อะไรไม่อดอยากขาดแคลน เราหามาไว้ๆ เวลาจำเป็นก็เอาสิ่งที่หามาไว้ด้วยความอุตส่าห์พยายามนั่นละ มันก็ได้มา ถ้าเอาความขี้เกียจขี้คร้านเข้ามามันปิดตันอั้นตู้นะ ไม่มีทางก้าวเดิน ให้มีความขยันหมั่นเพียร

การทำบุญให้ทานเป็นอาหารของใจ เป็นโอชารสเลิศเลออยู่ที่ใจ อาหารการบริโภคสำหรับร่างกายของเราเวลามีชีวิตอยู่ พอสิ้นจากนี้แล้วจิตจะเป็นผู้เสวยบุญเสวยกรรม ให้สร้างบุญสร้างกรรมเข้าสู่หัวใจ ใจไม่เอา ของเหล่านี้ไม่เอา สมบัติเงินทองข้าวของอะไรไม่เอา สำหรับร่างกายเท่านั้น แต่ส่วนบุญส่วนกุศลหรือบาป-บุญนี่เข้าสู่ใจให้ถึงใจทันทีละ เพราะฉะนั้นจึงพากันระมัดระวังการสร้างบาปให้ระวังให้ดี ให้สร้างแต่บุญคุณงามความดีให้สง่างามภายในจิตใจ

วันนี้พูดเพียงเท่านั้นแหละ ให้พร

(เจ้าฟ้าหญิงท่านกราบลาหลวงตา) สวัสดีนะ ให้ไปภาวนา มาเป็นตัวอย่างพวกขี้เกียจขี้คร้านนี้ด้วยนะ ให้มาเป็นตัวอย่างด้วย ตัวอย่างอย่าไปขี้เกียจให้เขาเห็นนะเดี๋ยวเขาจะเอาน้ำไล่สาดเอา

เราก็ไม่ได้อยู่ละเรา ตอนเช้าไปทุกเช้า ส่วนมากเอาของไปโรงพยาบาลแต่ละโรงๆ วันหนึ่งๆ เอาของใส่รถเต็มรถไปเทโรงพยาบาลๆ

ทองคำ ๑๑,๘๘๐ กิโล ดอลลาร์ ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลล์ ดอลลาร์ก็ได้เยอะนะ (วันนี้ทองคำได้ ๓๐ บาท ๒๕ สตางค์ครับ) ได้เยอะนะ ๓๐ บาท ๒๕ สตางค์

 

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก