ให้รักษาคุณงามความดีไว้ให้ดี
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 8:20 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ให้รักษาคุณงามความดีไว้ให้ดี

         วันนี้วันขึ้นปีใหม่ บรรดาพี่น้องทั้งหลายให้รู้เนื้อรู้ตัว ปีใหม่ปีเก่ามันมืดกับแจ้งไปเรื่อย สังขารร่างกายเรามีความชำรุดทรุดโทรมเป็นลำดับลำดามา อย่างเช่นโตขึ้นๆ ก็เพื่อจะเน่าเฟะนั่นละไม่ใช่อะไร ให้พากันรักษาศีลรักษาธรรมเข้าสู่น้ำใจ สังขารร่างกายอาศัยมันไม่ได้ ใครเกิดมาๆ ก็เพื่อจะพังๆ ส่วนจิตใจนั้นไม่ได้พัง แต่ต้องอาศัยบุญกรรมเป็นสำคัญมาก บุญกรรมเป็นสำคัญ จอมปราชญ์ทั้งหลายแสดงเอาไว้ว่าบุญกรรมเป็นสำคัญมาก นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ ไม่มีอะไรจะเหนืออำนาจแห่งกรรมไปได้ ใครจะใหญ่โตขนาดไหนก็ตามอยู่ใต้อำนาจแห่งกรรมทั้งนั้น ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว นี่เป็นของสำคัญเรียกว่าตายตัว ให้พากันเสาะแสวงหาความดีงาม

         วันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ เต็มไปหมดบรรดาพี่น้องทั้งหลายมา ให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีเป็นลำดับลำดาไป อย่าให้เลวลง ความเลวลงไม่ดีเลย อะไรที่เลวลงไม่ดีทั้งนั้น ถ้าดีขึ้นๆ แล้วก็ดี ให้พากันตั้งอกตั้งใจ วันนี้เราหันหน้าเข้าสู่วัดสู่วา  จิตใจเราตั้งแต่ตื่นนอนคิดถึงเรื่องของพระของวัดของวา ของครูบาอาจารย์ ของศีลของทานเรามาโดยลำดับลำดา คิดมาจนกระทั่งบัดนี้ เรียกว่าเราได้ทำบุญเต็มหัวใจของเราแล้ววันนี้

ต่อจากนี้ไปก็ให้รักษาความดีงามไว้สำหรับเรา อะไรเสียสู้เราเสียไม่ได้ อะไรดีก็สู้เราดีไม่ได้ เพราะฉะนั้นจึงทะนุถนอมความดีของเราไว้ให้ดีทุกคนๆ อย่าเตร็ดเตร่เร่ร่อน อย่าเพลิดเพลินจนเกินเนื้อเกินตัวไม่ดีมนุษย์เรา ต้องมีการระมัดระวังรักษาตัวอยู่เสมอ ความเพลิดความเพลินไม่มีวันพอละ มันเพลิดมันเพลินของมันไปเรื่อย สุดท้ายมันก็ตายเหมือนกันนั่นละ ให้พากันรักษาคุณงามความดีไว้

วันหนึ่งๆ อย่าให้ลืมพุทโธ ไปที่ไหนๆ อย่าลืมพุทโธ พุทโธคือแก้วดวงวิเศษ ได้แก่พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ นี้เป็นแก้วที่เลิศเลอนำสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ไปได้คือแก้วอันเลิศเลอสามดวงนี้แหละ ให้พากันยึดแก้วพุทโธ ธัมโม สังโฆ และความดีทั้งหลายเข้าสู่ตน เราจะไปที่ใดอยู่ที่ใดมีแต่ความดีเต็มตัวแล้วไปได้สบายๆ ถ้ามีตั้งแต่ความชั่วเต็มตัวแล้วรอแต่ลมหายใจเท่านั้น พอลมหายใจขาดแล้วก็จมดิ่งลงไปนรก

ท่านทั้งหลายเข้าใจไหมว่านรกใครเป็นคนสอนไว้ คนตาสีตาสาหากินอยู่ตามท้องไร่ท้องนาไม่สามารถที่จะมาแสดงบาป-บุญ คุณ-โทษ นรก-สวรรค์ได้เหมือนจอมปราชญ์คือพระพุทธเจ้าของเรา ท่านสอนไว้อะไรให้จำให้ดี เราโง่ต้องอาศัยความฉลาดของท่านมาแนะนำสั่งสอน อย่าขี้เกียจขี้คร้าน ให้มีความขยันหมั่นเพียรบีบบังคับตนไว้เสมอๆ คำว่าบังคับตนไว้เสมอๆ นั่นละให้มีกฎมีเกณฑ์ เวลาจะหลับนอนให้คิดไว้เพื่อจะตื่นขึ้นมาประกอบหน้าที่การงานอันดีงาม อย่าไปคิดตั้งแต่ความชั่วช้าลามกไม่ดีเลย ให้พากันคิดทางความดีเสมอ

วันนี้วันขึ้นปีใหม่เต็มศาลา ต่างคนต่างหันหน้าเข้าศีลเข้าธรรม  ศีลธรรมนั้นละจะพึ่งเป็นพึ่งตายได้กับหัวใจเรา ถ้าใจไม่มีความดีงามจะไปเกิดที่ไหนก็มีแต่ความอยากความทะเยอทะยานมันเกิดไม่ได้นะ ถ้ามีความดีแล้วที่ไหนพาเกิดได้ทั้งนั้นละ พากันจดจำให้ดี วันนี้ไม่พูดอะไรมากละ ฟังท่านทั้งหลายพูดเสียพอแล้ว ฟังคนนั้นพูดคนนี้พูด ถึงวาระเจ้าของที่จะพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังก็เหนื่อยหมดลม วันนี้จึงไม่พูดอะไรมากนัก

วันนี้เป็นปีใหม่ให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติตัวให้เป็นคนใหม่ ถ้ามันไม่ดีวันนี้ ปีที่แล้วมาไม่ดี ปีนี้เอาเจ้าของให้ดี ความขี้เกียจขี้คร้านมันเคยเป็นภัยต่อโลกมานานแล้ว ให้ปัดมันออก เอาตั้งแต่ความขยันหมั่นเพียรเข้าสู่หัวใจของเราจะได้มีความสุขความเจริญเป็นไปในข้างหน้า จิตดวงนี้ไม่ฉิบหายนะ ไม่ตาย ร่างกายนี้ตายด้วยกันทุกคน  แต่จิตดวงนี้ไม่ตาย ออกจากนี้ปั๊บไปเกิดข้างหน้าๆ เกิดสูงเกิดต่ำเกิดด้วยอำนาจแห่งกรรม กรรมดีมีไปเกิดในที่ดี กรรมชั่วมีไปเกิดในที่ชั่ว บังคับไม่ได้ อำนาจแห่งความดีความชั่วมีกำลังมาก ให้พากันอุตส่าห์พยายามรักษาคุณงามความดีไว้ให้ดี

วันนี้เป็นวันปีใหม่ เริ่มต้นปีใหม่ขึ้นในวันนี้แล้ว วันพรุ่งนี้ก็เป็นปีใหม่เต็มตัวเลย เริ่มตั้งแต่วันนี้แล้ว วันนี้ได้พากันมาวัดมาวาเต็มวัดเต็มวา จิตใจใฝ่ฝันอยู่กับอรรถกับธรรมในวันนี้นับว่าเป็นมงคลมาก จิตใจเราใฝ่ฝันในธรรมในศาสนาเรียกว่าจิตใจเป็นมงคลมาก ถ้าจิตใจไม่เคยสนใจกับอรรถกับธรรมเลย มีแต่เตร็ดเตร่เร่ร่อน กินเหล้าเมาสุราไปอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะ ตายแล้วก็เลวลงๆ

ใครก็ไม่อยากเลว ใจดวงนี้พาให้เลว เพราะใจดวงนี้ได้ถูกเสี้ยมสอนในทางไม่ดีแล้วทำตั้งแต่ความชั่ว ผลได้รับก็มีแต่ความเลวๆ เขาได้ดีเราได้แต่ของเลว ถ้าว่าผัวก็ผัวเขาดี ผัวเราเลว มีแต่กินเหล้าเมาสุรา ถ้าเป็นเมียก็เมียร้องแว้ดๆ มองเห็นผัวแล้วก็แว้ดๆๆๆ ใช้ไม่ได้นะ ให้ต่างคนต่างรักษาตัวให้ดี อยู่กันด้วยความเป็นสุข มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน คำว่าผัวเมียนี่สำคัญมาก สามีภรรยามีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันแล้วอยู่กันถึงวันตายก็ไม่เบื่อกัน ถ้ามีลับลมคมในแล้วไม่เป็นท่าละ แตกกระจัดกระจาย

ครั้นแตกไปแล้วไปถามคนนั้นเป็นอย่างไรถึงหย่าร้างจากเขา โอ๊ย มันเลวยิ่งกว่าหมา ครั้นไปถามอีกคนหนึ่งแล้วเป็นอย่างไรไอ้นั้นถึงได้หย่าร้างจากมัน โอ๊ยมันเลวเลยหมาไปอีก เลยไม่มีใครดี มีแต่หมา ผู้พูดก็หมา ผู้ฟังก็หมา เลยมีแต่หมาเต็มบ้านเต็มเมือง อย่าให้เป็นหมาเต็มบ้านเต็มเมืองนะ เลี้ยงไว้ดูมันหมาก็ดี เราอย่าให้เป็นหมา ถ้าเป็นหมาอยู่กับคนก็เป็นมงคลนะ ถ้าคนเป็นหมาใช้ไม่ได้ พากันจำเอา วันนี้พูดเท่านั้นละ เหนื่อยมาก เอาละพูดย่อๆ ให้พร

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก