ความประพฤติอันดีงามเป็นคุณค่าของพระ
วันที่ 6 มกราคม 2552 เวลา 8:20 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๒

ความประพฤติอันดีงามเป็นคุณค่าของพระ

         (วัดสังฆทานมากราบถวายทองคำจำนวนน้ำหนัก ๑๐๑ บาท และเงินสด ๑๕๐,๐๐๐ บาท) ดีแล้ว เราเตือนลูกเตือนหลาน นี่มีแต่พระลูกพระหลาน นี่แก่มากแล้ว อายุได้ ๙๖ ปี จะเตือนลูกเตือนหลานย่อๆ ว่า พระเรานี้เป็นคนๆ หนึ่ง ความมีคุณค่าอยู่กับศีลกับธรรมนะ ไม่ได้มีคุณค่าอยู่กับหัวโล้นโกนคิ้ว อยู่กับความประพฤติศีลธรรม มีหิริโอตตัปปะประจำใจ นั้นละคุณค่าของพระอยู่ที่นั่น เราไม่ต้องไปหาคุณค่าอะไรมาประดับเหมือนประชาชนเขา ซึ่งหาเต็มบ้านเต็มเมือง หายศหาลาภ หาความสรรเสริญเยินยอ เราหาที่นี่ศีลธรรมหาที่กายวาจาใจ ความประพฤติอันดีงามนี้ละเป็นคุณค่าของพระ อย่างอื่นอย่างใดไม่มี คุณค่าของพระคือความประพฤติตามศีลตามธรรม งามด้วยความประพฤติมารยาทข้อปฏิบัติต่างๆ พระเรางามที่นี่นะ เอาแค่นั้นละ

         วัดสังฆทาน ก็ดีแล้ว ผมก็เคยไปอยู่นะวัดสังฆทานเคยไป ดีละ พระลูกพระหลาน เรียกว่าพระลูกพระหลาน นี่มัน ๙๖ แล้ว จึงเรียกว่าพระลูกพระหลานก็ได้ มีเท่านั้นละ ตั้งใจปฏิบัติให้สวยงาม พระเราสวยงามอยู่ที่ศีลที่ธรรมด้วยความประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของพระของธรรมวินัย สวยงามอยู่ที่นี่ เอาแค่นั้นละ มาเยี่ยมวันนี้ขอบคุณอนุโมทนาด้วยทุกๆ องค์นะ

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก