ธรรมแท้เป็นธรรมธาตุ
วันที่ 7 มกราคม 2552 เวลา 8:20 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๒

ธรรมแท้เป็นธรรมธาตุ

       ทองคำ ๑๑,๘๙๐ กิโลแล้ว เป็นของเล่นเมื่อไร ได้เยอะนะ รวมทองคำทั้งหมดที่มอบแล้วและยังไม่ได้มอบถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๒ ได้ทองคำ ๑๑,๘๙๐ กิโล ๒๕ บาท ๓๗ สตางค์ ดอลลาร์ที่มอบเข้าคลังหลวงแล้ว ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลล์

         รู้สึกได้มากทุกอย่าง ที่พาพี่น้องทั้งหลายเสาะแสวงหาสมบัติเข้าส่วนใหญ่คือคลังหลวงของเรา รู้สึกว่าได้มากทุกอย่างๆ ทองคำก็ได้เยอะเห็นไหมนี่ ๑๑,๘๙๐ กิโลแล้ว เป็นพื้นฐานแล้ว ยังจะก้าวเข้าอีกเรื่อยๆ แล้วก็ดอลลาร์ได้ ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลล์ ขึ้นไปเรื่อยๆ เราพยายามที่สุดแหละเพื่อส่วนรวม ส่วนใหญ่ส่วนรวมเราไม่แตะนะ มีแต่ขนเข้าไปๆ ใครมายุ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ เราเองไม่เคยแตะ มีแต่สงวนส่งเสริมแล้วส่งเข้าๆ เรื่อยๆ เหล่านี้ที่ว่านี้เข้าทั้งนั้น แล้วไม่ไปไหนด้วย สมบัติที่เรารับจากพี่น้องทั้งหลายร้อยทั้งร้อยเข้าหมด ไม่มีรั่วไหลแตกซึมไปไหนเลย คนที่มารับเหล่านี้เป็นหัวใจเดียวกับเรา เป็นหัวใจอื่นไปไม่ได้

         ไม่สบายมาได้สามสี่วัน วันนี้รู้สึกว่าหนักอยู่เหมือนกัน ไม่เบาเลย มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ วันนี้อาการแทนที่จะเบาลง ได้สี่วันนี้แล้วกลับหนัก มันเป็นอยู่ภายในลึกๆ นี้เราพูดให้ฟังเฉยๆ แต่เราไม่ได้รำคาญ เราไม่ได้ดูถูก ธาตุขันธ์เขาเตะถีบเขายันกันต่างหาก เราผู้เป็นเจ้าของก็เป็นแต่เพียงรับทราบๆ ไม่ไปดีใจเสียใจกับเขาเลย ไม่มี

         ตึกโรงพยาบาลอุดรก็กำลังเริ่มแล้ว กำลังไหลเข้ามาการเงิน ไหลเข้าๆ ๑๐ ชั้น ทีกแรก ๘ ชั้น เขาให้เรานำหน้าเราเพิ่มอีก ๒ ชั้นเป็น ๑๐ ชั้น เท่าไรห้องนะ เขาเขียนไว้ ตึกโรงพยาบาลเขาเขียนไว้เป็นห้องๆ

         วันนี้เราก็ทนเอา ไม่สบาย วันนี้แทนที่จะเบากลับไม่เบานะ มันหากเป็นของมัน วันนี้เป็นวันที่คำรบสี่แล้วน่าจะเบาแต่มันไม่เบา ธาตุขันธ์มันไม่เบา ใจเราเบาตลอด ไม่มีอะไรข้องใจ ส่วนธาตุขันธ์มันขัดข้องของมันก็ให้เป็นเรื่องของมัน เราไม่ขัดข้องก็เป็นเรื่องของเรา ให้พี่น้องทั้งหลายพากันอบรมจิตใจ

         (ลูกศิษย์อ่านรายนามผู้ถวายปัจจัยองค์หลวงตา) นับเข้าไปๆ ของคนนั้นของคนนี้ยุ่งไปหมด ของใครก็ตูมเข้าไปเลย การทำบุญให้ทานไม่ว่าที่ลับที่แจ้งเป็นสมบัติของตัวเองร้อยทั้งร้อยทั้งบาปทั้งบุญ ไม่จำเป็นจะต้องประกาศป้างๆ พระพุทธเจ้าสลบอยู่ในป่า ๓ หนจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาพระองค์บอกใคร ประกาศลั่นที่ไหนไม่มี สลบถึง ๓ หนจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา นี่เราเพียงหนูตัวหนึ่ง จะไปอวดก้ามอะไร ไม่เป็นท่า

       (วันนี้ทองคำได้ ๑๒ บาท ๙ สตางค์) ทองคำเข้าคลังหลวง อะไรๆ เข้าคลังหลวงทั้งนั้นเราไม่แตะ เราจะพยายามหาสมบัติเข้าคลังหลวงๆ เวลามีชีวิตอยู่ช่วยทางไหนได้ช่วยตลอด เราไม่เอา ไม่เอาอะไรทั้งนั้น เราพอในหัวใจทุกอย่าง เราไม่เอาอะไร เกิดมาในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา พูดให้มันตรงๆ อย่างนี้ละ จะไม่กลับมาเกิดตายอีกเหมือนแต่ก่อน ขาดสะบั้นไปหมดระหว่างสมมุติกับวิมุตติขาดสะบั้นจากกันเป็นคนละฝั่งชัดเจนมากทีเดียว

พระพุทธเจ้าท่านไปศึกษาจากใคร ประกาศป้างๆ มาเป็นศาสดาเอก นี่ก็ธรรมะอันเดียวกัน สวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้ว ปฏิบัติให้ชอบมันก็ชอบเท่านั้นเอง นี่พูดจริงๆ มันแจ้งอยู่ในจิตไม่แจ้งอยู่ที่ไหน ถ้าแจ้งอยู่ในจิตไม่ต้องไปถามใคร พระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรดูองค์เดียวหมดเลย เหมือนกันหมด ผู้บริสุทธิ์แล้วเป็นเช่นไรเหมือนกันหมด นับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายเหมือนกันหมด ไม่มีต่างกัน นตฺถิ เสยฺโยว ปาปิโย ไม่มีคำว่ายิ่งว่าหย่อนต่างกัน นี่ละธรรมแท้เป็นธรรมธาตุ ท่านเหล่านี้เข้าเป็นธรรมธาตุทั้งหมด หมดปัญหา เหนือโลกแล้ว เอาละทีนี้ไปแล้ว

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก