ความมัวหมองเข้ามาแทรกไม่ได้
วันที่ 19 มกราคม 2552 เวลา 8:30 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๒

ความมัวหมองเข้ามาแทรกไม่ได้

      รวมทองคำทั้งหมดที่มอบแล้วและยังไม่ได้มอบถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ได้ทองคำ ๑๑,๘๙๕ กิโล ๓๓ บาท ๘๔ สตางค์ ดอลลาร์ที่มอบเข้าคลังหลวงแล้ว ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลล์ ได้เยอะนะ เราหาอะไรไม่มีรั่วไหลแตกซึมนะ ได้มาเท่าไรเข้าหมดๆ ไม่มีรั่วไหลไปไหนนะ อย่างที่หาทองคำหรืออะไรเข้าคลังหลวงเราเหมือนกันได้เท่าไรเข้าหมดๆ ไม่มีรั่วไหล รวมทองคำทั้งหมดที่มอบแล้วและยังไม่ได้มอบถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ได้ทองคำ ๑๑,๘๙๕ กิโล ๓๓ บาท ๘๔ สตางค์ มันเรื่องเล็กน้อยเมื่อไรทองคำตั้งหมื่นกิโล ๑๑,๘๙๕ ทองคำได้เยอะนะ แล้ว ๓๓ บาท ๘๔ สตางค์ ดอลลาร์ที่มอบเข้าคลังหลวงแล้ว ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลล์ ได้เยอะอยู่

          คือมันไม่มีรั่วไหลแตกซึมไปไหน นั่นละธรรมพาเดินเดินอย่างนั้นนะ ธรรมพาเดินเป็นสุคโตไปด้วยความราบรื่น ถ้าเป็นกิเลสแล้วหมดนะไม่มีเหลือ..กิเลส แม้แต่เราที่อะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองที่จะเข้าคลังหลวงนี่เหมือนกัน มีผู้รับผิดชอบด้วยกันอย่างนี้มันยังมีที่รั่วไหล แต่เราตามันจะว่าตาอะไรก็ไม่ทราบมันรู้ทันทีเลย จากนั้นก็แยกคนนั้นออก แยกคนนี้ออก คนที่จะเป็นภัยต่อส่วนรวมเราแยกออกๆ เหลือไว้ไม่กี่คน

คือตาต้องสอดต้องแทรก อะไรได้มาอย่างไรๆ เราจะค่อยพิจารณา พอรู้ว่ามันมี แตกซึมที่ไหนปั๊บปัดคนนั้นออกเลยนะ ไม่ได้บอกว่าเขาทำผิดทำถูก ปัดออกๆๆเลย เพราะเราไม่ได้เกรงใจใคร ธรรมเหนือโลกเกรงใจอะไรวะ อย่างที่ว่าเอาทองคำหรืออะไรเข้าคลังหลวงนั่นละมีนะ อย่างนั้นละอยู่กับเราแท้ๆ ยังมีได้ แถมเขาก็ว่าเขาแหลมคมนะ แต่เราไม่คมแต่มันรู้ ค่อยคัดออกๆ ไม่ให้เข้ามายุ่งนะ เป็นอย่างนั้นละ (หลวงตามีทั้งตานอกตาใน) ก็นั่นแล้ว มันมีอะไรที่ไหนมันรู้ทันทีๆ เลย ค่อยปัดออกๆ ไม่ให้เข้ามายุ่ง ของจึงได้มาด้วยความสมบูรณ์พูนผล ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆ นะ

(พระครูภาวนาปัญโญภาสและคณะศิษย์ฝ่ายฆราวาสวัดถ้ำอินทนิล อ.แม่สอด จ.ตาก ทำจดหมายถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแด่องค์หลวงตา และมอบเป็นสมบัติของสงฆ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถ้ำอินทนิล วัดพระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก ใช้กำลังส่ง ๕๐๐ วัตต์ เสาสูง ๗๖ เมตร ออกอากาศในระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถี่  ๙๒.๕๐ เม็กกะเฮิซ์ ออกอากาศทุกวัน ตั้งแต่เวลาตี ๕ ถึงเที่ยงคืน เริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นมา)

ทองคำเราก็ได้เยอะนะ ทองคำได้ ๑๑,๘๙๕ กิโลทองคำ ได้น้อยเมื่อไรทองคำ ได้ถึง ๑๑,๘๙๕ กิโล นี่ละจะเข้าเป็นหัวใจของชาติไทยเรา ไปไหนไม่ได้ เราควบคุม เป็นอย่างนั้นนะทำอะไรเราควบคุมตลอดเวลาไม่ให้รั่วไหลไปไหน

พอพูดอย่างนี้ยังระลึกได้ที่เที่ยวไปทางจังหวัดสุพรรณ ที่ว่าไปซื้อแห้วกระป๋องๆ แม่ค้าคนแก่ๆ เราอดระลึกไม่ได้ แกกราบแล้วกราบเล่า ไหว้แล้วไหว้เล่า แกไม่เคยเห็น ไม่เคยเห็นทั้งพระทั้งฆราวาส เขานับเงินทอนเงินผิด เราบอกตรงๆ เอานับให้ดีนะให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะ เวลามันตกหายไปแล้วเราไม่เอามาให้นะ เราว่าอย่างนั้น แกก็นับ เป็นคนแก่นะ เราไม่ไว้ใจละ เราทำท่าขู่ไปอย่างนั้นละ แกก็นับไปนับมาครบแล้ว เราว่าเฉยๆ เราไม่ได้ไปดูด้วยนี่ เราไปเราไม่แล้วซิเรา พอรถเคลื่อนที่ไป..แห้วเป็นกระป๋องกี่กระป๋อง กระป๋องละเท่าไรเป็นเงินเท่าไร เราจ่ายเงินให้เขาเราจำได้แล้วว่าจ่ายเท่านั้น

ทีนี้พอเรานับไปๆ อ้าวมันกินเขาไปตั้ง ๒๐ บาท ผู้เฒ่านับเงินงกๆ งันๆ ไปถึงนู้นได้จอดรถไล่เบี้ยกันอีก เลยตกลงกินแกไป ๒๐ บาท กลับคืนเอามาให้ แกกราบแล้วกราบเล่า ไม่เคยเห็น เงินขาดบาทขาดสตางค์ไม่ได้เอาคืนมาให้ แสดงให้เรารู้ว่าเรานี้เป็นคนเซ่อ เราว่าอย่างนั้นนะ คือแกเป็นคนแก่พูดหยอกเล่นแก เราเป็นคนเซ่อ เราไม่ไว้ใจเราจึงนับซ้ำอีกทีหนึ่ง แล้วเป็นจริงๆ ด้วยความเซ่อประกาศออกมาเลย แกยกมือไหว้แล้วไหว้เล่า  แห้วเป็นกระป๋องๆ แกขายอยู่ตามทาง

เรื่องความบริสุทธิ์กับความมัวหมองนี้เข้ากันไม่ได้นะ มันเป็นจริงๆ สำหรับหัวใจเราเป็นอย่างนั้น จะมีความมัวหมองเข้ามาแทรกไม่ได้เลย ไปถึงไหนก็ต้องกลับคืนมาอย่างว่าละ อย่างที่ว่าเงินเขาขาดไปตั้ง ๒๐ บาท ไปถึงนู้นนับแล้วกลับคืนมาเอามาให้อีก มันเป็นอย่างนั้นละ มันแป้วใจนะมันไม่บริสุทธิ์อบอุ่นอยู่ตลอด ถ้าเป็นความบริสุทธิ์มันอุ่นอยู่ตลอดเวลา เคลื่อนนิดหนึ่งมันรู้ทันที เหมือนผ้าขาวถูกมลทินเร็ว เปื้อนเร็ว ผ้าดำเหมือนหลังหมีมันไม่เป็นอะไรละ อันนี้ก็เหมือนกันจิตของเรามันบริสุทธิ์อยู่แล้ว ด้วยความบริสุทธิ์ใจทุกอย่าง

แม้แต่กุฏิเราของเราวางไว้อย่างไรๆ พระขึ้นไปหาเราไม่รู้ว่าเราดูพระนะ เพราะเราเอาของวางอะไรๆ ไว้เก็บไว้เป็นระเบียบเรียบร้อย มาแตะแค่นิดหนึ่งรู้ทันที นี่พระก็พระเซ่อๆ ไปทำอะไรจับนู้นจับนี้วางไว้สุ่มสี่สุ่มห้า เราก็ดูมาเรื่อยเลยละ มานานๆ สักว้ากสักทีหนึ่ง เอาสักทีหนึ่ง นั่นละมันเป็นไปตามนิสัยของคน กุฏิเราเอาของอะไรวางไว้อย่างไรๆ เป็นปรกติรู้หมดเลย..กุฏินู่น ใครขึ้นไปเป็นนิสัยอย่างไรขึ้นไปหากุฏิเรานิสัยอย่างไร อ่านนิสัยพระเณรในตัวเลย อ่านนิสัยพระเณรในตัว อ่านมาตลอดนะ พระเณรหากไม่รู้ว่าเราอ่านนิสัย องค์ไหนเป็นอย่างไรขึ้นไปกุฏิเรา ดูพระดูเณรดูสิ่งของของเราที่เก็บไว้วางไว้ตรงไหนๆ มันเคลื่อนคลาดอย่างไรรู้ แต่เราไม่พูด  หากรู้นิสัย อ่านนิสัยไปในตัวเสร็จเลย

ทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ ถ้าไม่รู้ตอนที่เราพูดนี้นะไม่รู้นะ พระเณรที่ขึ้นไปกุฏิเรา เราเก็บของวางไว้อย่างไรๆ ของเรามีกฎมีระเบียบเรียบร้อยทุกอย่าง ขึ้นไปเอานิสัยขึ้นไปซิ ไประเกะระกะให้เห็นให้อ่านนิสัยตลอด กุฏิเราจะว่ากุฏิกฎระเบียบก็ไม่ผิด อ่านพระเณรในนั้นเสร็จเลย เข้าไปกุฏิเรา เป็นอย่างไรของวางไว้อย่างไร วางไว้อย่างไรเคลื่อนคลาดอย่างไร ไปดูก็รู้ว่าองค์ไหนขึ้นมา แน่ะอ่านแล้วนั่น  

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

  และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 

 

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก