ส่วนรวมหัวใจของคน
วันที่ 10 มีนาคม 2552 เวลา 8:20 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒

ส่วนรวมหัวใจของคน

       ตึกได้ร้อยล้านแล้ว มันจะขึ้นของมันเรื่อยๆ ละ เราเชื่อพี่น้องทั้งหลาย ขึ้นๆ ว่าอย่างนั้นเลย เราเป็นหัวหน้าไม่อ่อนแอด้วย เชื่อพี่น้องทั้งหลายด้วย เชื่อเราด้วยว่าไม่อ่อนแอ มันจริงจังมาก ว่าจะเอาอะไรเอาให้ได้เลย นี่เด็ด เด็ดลงไปแล้วนี่จะเอาให้ได้ อยู่ที่ไหนนอนเกลื่อนกลาดหาที่หลับที่นอนไม่ได้ คนไข้พอที่จะช่วยได้แง่ไหนก็ช่วยกันไปๆ อย่างนั้นละ

         เมื่อวานไปสุทธาวาส สุทธาวาสอันหนึ่งดึงดูด พ่อแม่ครูจารย์มั่นอยู่ที่นั่นดึงดูดตลอดเวลาเลย ไม่มีจืดจาง วันหนึ่งๆ เราไม่ได้อยู่ละ เราก็ไปของเราตามประสีประสาไปอย่างนั้นละ ไปพอถึงวันตายเท่านั้นแล้วก็ตายเลย ไปเลย ไม่ห่วงใยอะไร

(ตึกยังไม่เสร็จ) ให้มันเสร็จนั่นแล้ว ให้มันเสร็จ ยอดเงิน ๑๐๐,๖๘๔,๙๗๔ บาท ยอดเงินจะสร้างตึกเหรอ (ที่สร้างตึกเข้าในบัญชีหลวงตาแล้ว) มันจะขึ้น อันนี้เป็นส่วนรวมหัวใจของคนทุกคนมีความจำเป็นด้วยกัน พอเป็นเข้าปั๊บเข้าไปโรงพยาบาลละ มีหรือไม่มีต้องเข้าแหละ เพราะฉะนั้นต้องเตรียมไว้ สร้างให้หลังหนึ่งแล้วสองชั้นนะ ตึกโรงพยาบาลอุดรสองชั้น เป็นตึกอุบัติเหตุ พอสร้างยังไม่ถึงไหนปุ๊บปั๊บมาขออีกแล้ว มาขอให้เป็นสามชั้น เราต้องให้ไปถามสถาปนิกเขา รับน้ำหนักได้เท่าไร เขาบอกว่าได้เท่านั้นเขาว่าอย่างนั้น ตกลงเลยไม่ได้ต่อเป็นสามชั้นนะ ได้แค่นั้น แน่ะอย่างนั้นละเขามีกฎเกณฑ์ ถามดูเขาบอกเลย ไม่ได้เขาว่าอย่างนั้น กฎเกณฑ์มีเท่านั้นละ

โครงการสร้างตึกสงฆ์อาพาธสูง ๑๐ ชั้น นู่นน่ะไม่ใช่เล่นนะ ๒๐๐ ล้านบาท สงฆ์อาพาธทั้งประชาชนด้วยอยู่ด้วยกัน ดูเหมือนทางสงฆ์ ๓ ชั้นข้างบน (๘-๙-๑๐)  ๑ ไปถึง ๗ เป็นฝ่ายฆราวาสเขา แบ่งส่วนให้เท่ากัน

วัดเรานี่วัดให้ทาน ของไปเต็มรถๆๆ ทุกวันเลย เป็นประจำวัน

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก