เราเอาธรรมออกพูด
วันที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 8:20 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒

เราเอาธรรมออกพูด

       ๑๐๓,๘๔๘,๒๓๗ บาท คิดเป็นจำนวนผ้าป่า ๕๑,๙๒๔ กอง ยอดรับบริจาคผ้าป่า ๘๔,๐๐๐ กอง สร้างตึกสงฆ์อาพาธ ๑๐ ชั้น โรงพยาบาลอุดร ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม รวมเงินฝากผ่านธนาคารทั้ง ๓ ธนาคารเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๓,๘๔๘,๒๓๗ บาท คิดเป็นจำนวนผ้าป่า ๕๑,๙๒๔ กอง

         ทองคำได้ ๑๑,๙๑๕ กิโล ดอลลาร์ได้ ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลล์ เข้าแล้วนะ เราขนเข้าอย่างนี้ ขนเข้าคลังหลวงๆ

         (เงินคลังหลวงมีสองความเห็น ฝ่ายหนึ่งว่าน่าจะเอามาใช้ อีกฝ่ายบอกไม่ควรเอาเงินคลังหลวงมาใช้)  ถูกต้อง มันเกิดประโยชน์อยู่ในนั้นแล้ว มันไม่รู้ประโยชน์เหรอพวกนี้ มันมาพูดป่าๆ รกๆ อะไรนี่ เอาไว้นั้นมันเกิดประโยชน์อยู่ในนั้นแล้ว (มันมีสองฝ่าย) ฝ่ายเราว่าอย่างนี้ละ ไม่เอาออก ของมีอยู่ให้มันมีอยู่เป็นหลักไว้ เอาออกไปใช้มันเกิดประโยชน์อะไร อีลุ่ยฉุยแฉกไปหมดเลย ไม่เกิดประโยชน์อะไร เราเหมือนพระบ้านะ ค้านตรงนู้นค้านตรงนี้ อ้าว มันน่าค้าน มันขัดกับธรรมก็ค้านซี ธรรมเป็นกลางธรรมถูกต้อง นี่พูดด้วยความถูกต้อง เราเอาธรรมออกพูด อันนั้นเอาอันนี้มาพูดๆ เลยหมดเลยไม่มีเหลือ

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก