อย่าพากันไปทางสวรรค์น้อยนัก
วันที่ 7 พฤษภาคม 2552 เวลา 7:50 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒

อย่าพากันไปทางสวรรค์น้อยนัก

       เมื่อคืนนี้ฝันแปลกๆ ฝันแกมภาวนา มันแฝงกันไปในตัวภาวนาไปมันก็รู้กันไปๆ มีผู้มาติดต่อถามถึงเรื่องคนที่ไปสวรรค์ไปพรหมโลกทำไมจึงน้อยนัก ว่าอย่างนั้น มาถามปัญหาว่าทำไมคนไปสวรรค์ไปพรหมโลกนี้น้อยนัก มาถามเรา อ๋อ นี่มันก็อยู่กับหัวใจคน สำหรับเราล่ะเราย้อนนะ สำหรับหลวงตาล่ะไปไหน ไม่ตอบเลยนะ นั่นเห็นไหมปัญหามันมา นั่งภาวนาอยู่.เข้ามาถามทำไมคนจึงไปสวรรค์น้อยนัก พอว่าอย่างนั้นแล้วอาตมาล่ะจะไปทางไหน เลยไม่ตอบ ติดปัญหาเรากลับคืนไป นั่นละเป็นอย่างนั้น แปลกๆ อยู่ เขาถามว่าเราจะไปไหนล่ะ ไม่เห็นตอบเลย ไม่กล้าตอบ ขบขันดี

         ให้พี่น้องทั้งหลายหมุนใจเข้าสู่อรรถสู่ธรรมนะ ใจถ้าเข้าสู่ธรรมแล้วอ่อนนิ่มนวลนะ ถ้าออกไปทางกิเลสนี้เป็นฟืนเป็นไฟ แม้ที่สุดในครอบครัวเดียวกันก็ทะเลาะกัน ถ้าต่างคนต่างมีธรรมในครอบครัวก็เย็น ออกไปสู่สังคมหน้าที่การงานก็เย็น พากันจำเอาไว้ ธรรมเข้าตรงไหนเย็นตรงนั้นละ ถ้ากิเลสเข้าตรงไหนเป็นฟืนเป็นไฟไป ให้ระวัง อย่าให้กิเลสเข้ามาสู่ใจ มันจะเป็นฟืนเป็นไฟ ให้ธรรมเข้าสู่ใจ ธรรมเข้าสู่ใจแล้วเย็นสบายเลย เป็นอย่างนั้นละธรรมเข้าสู่ใจ

         อย่างเขามาถามเราทำไมคนจึงไปสวรรค์น้อยนักล่ะ เขามาถามเรา ทำไมคนไปสวรรค์น้อยนัก แล้วทางนี้ถามย้อนว่าแล้วอาตมาล่ะไปทางไหน เลยไม่กล้าตอบนะ เขาไม่กล้าตอบเลย เพราะมันย้อนกัน ถ้าตอบมาอีกจะเอาอีก มันจะไปอีกอยู่นะ ขบขันดี  คำฝันคำภาวนามันไปด้วยกัน เขาถามเรานี้ก็คือว่าถามในจุดรวมเพื่อจะได้เตือนบรรดาพี่น้องทั้งหลายอย่าพากันไปทางสวรรค์น้อยนัก ให้ไปมากกว่านั้น นี่เขามาถาม ทำไมคนไปสวรรค์น้อยนัก แต่คนไหลลงทางนรกทางต่ำมีมากมายเขาว่าอย่างนั้น แล้วทางนี้ก็เลยย้อนถามแล้วอาตมาล่ะจะไปทางไหน เขาเลยไม่กล้าตอบนะ นี่ละมันแปลกๆ อย่างนี้ละ เราจะไปทางไหนมันไม่กล้าตอบ มันอาจไม่รู้ในสิ่งที่เรารู้มันอาจไม่รู้ก็ได้ เข้าใจไหมล่ะ เราอาจรู้กว่ามันที่มันมาถามเราก็ได้ ขบขันดีนะ เอาละจะให้พร

         ทุกวันนี้มันไม่ไหวละ มันอ่อนลงทุกวัน เดินเหินไปไหนโซซัดโซเซ แต่จิตใจนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่ง ร่างกายนี่โซซัดโซเซ แต่จิตใจไม่โซซัดโซเซ ร่างกายนี่โซซัดโซเซไปไหนจะหกจะล้มไปอย่างนั้น คือร่างกายมันอ่อน จิตใจกับร่างกายมันต่างกัน จิตใจไม่อ่อน ถ้ายิ่งจิตใจมีความดีเข้าไปเต็มหัวใจแล้วไม่มีคำว่าอ่อนเลย ร่างกายอ่อนขนาดไหนจิตใจนี้ไม่อ่อน สำคัญอยู่ที่ใจ ใจไม่มีวัยนะ ถ้ามีความดีก็หนุนขึ้นเลย มีความชั่วก็กดลงเลย ไม่มีคำว่าวัย เฒ่าแก่ชราไม่มีจิตใจ ให้พากันสั่งสมความดีเข้า ให้จิตใจมีกำลังแข็งแรงนะ เอาเท่านั้นละ ทีนี้จะให้พร

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก