เป็นพระมีหลักเกณฑ์อยู่มาก
วันที่ 4 มิถุนายน 2552 เวลา 7:40 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒

เป็นพระมีหลักเกณฑ์อยู่มาก

        วัดธรรมลีผาแดงว่ามีฝายอยู่ข้างบน วัดอยู่ข้างล่าง ฝายอยู่ข้างบน เราก็ไม่เคยเห็นแล้วไม่เคยคิด พึ่งมีคนมาเล่าให้ฟังเมื่อสองสามวัน เขาได้ตะพาบน้ำแล้วเขาว่าเอาไปปล่อยที่ไหน เขาเอามาให้วัดนี้ เราก็ไม่ทราบว่าไปปล่อยที่ไหน มีคนบอกว่าไปปล่อยที่วัดอาจารย์ลี ที่ฝายท่าน ว่าอย่างนั้นนะ อยู่ข้างบนนู่น ตะพาบใหญ่นะ เขาเอามาวัดนี้ ตะพาบน้ำใหญ่ ดูเหมือนเอาไปแล้วนะ เขาเอามาเราก็บอกสถานที่ที่ควรจะปล่อยสัตว์นี้ให้เขาอยู่เป็นผาสุก ไม่ถูกทำลาย มีผู้บอกว่าฝายธรรมลี อยู่อย่างไรเราถามเหตุถามผลได้ความแล้ว อยู่ข้างบน เออเอาไปนั้นแหละ

          ไม่ค่อยได้วัดนั้นวัดนี้เรา เวลาไม่พอ และกำลังก็ไม่พอด้วย วัดท่านวันชัยก็ได้ไป นานๆไปที ธรรมลีก็ไป วัดท่านวันชัยใหญ่ พระเยอะ วัดธรรมลีก็เยอะเหมือนกัน แถวนั้นมีที่ไหนบ้างน้า ท่านวันชัยทีแรกเราไปกรุงเทพไปพบอยู่ที่มูลนิธิ ไปถามอาการเคลื่อนไหวของท่าน ลักษณะเป็นเร่ๆ ร่อนๆ ไม่มีหลัก เราก็ไม่เคยบอกใครให้เป็นอย่างนั้นนะ เราบอกถ้าอย่างนั้นไปวัดผม เราว่าอย่างนั้น ไม่เคย เราเลยบอกให้ไปอยู่วัดผม เราสอนตั้งหลักใหม่ ท่านเลยมาเลย ก็ได้หลักจริงๆ มาจากนี้ก็ไปอยู่ที่นั่นนะ ทุกวันนี้นะ เรียกว่าภูสังโฆ

คือความตั้งใจมีแต่หาที่เกาะที่ยึดไม่ถูก มันก็ไม่มีประโยชน์นะ เพราะเราเห็นโทษของเรา เราจึงบอกเลย ท่านอยู่ที่มูลนิธิพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นตอนต้น เห็นท่านไปอยู่ที่นั่นถามเหตุถามผล หลักเกณฑ์ยังไม่ได้ เร่ๆ ร่อนๆ เราก็เลยบอกเลย เอาถ้าอย่างนั้นไปวัดป่าบ้านตาด ท่านก็เลยมาที่นี่ มาได้หลักที่นี่นะ เดี๋ยวนี้ท่านได้หลักแล้ว ได้หลักมั่นคง คือท่านพูดเอง เราไม่ได้แนะไปก่อน ท่านพูดเอง แล้วตรงกับความจริงๆ ตามขั้นของธรรม เราบอกเออใช้ได้ๆ เรื่อยๆ ไป นี่ก็เป็นพระสำคัญละเดี๋ยวนี้ท่านวันชัยดี ได้หลักเกณฑ์ดี

ภาคปฏิบัติเป็นของเล่นเมื่อไร สอนกันสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะ จิตสอนจิตนี้ตรงแน่วๆ ขั้นธรรมนี่..เช่นเสกตัวเป็นครูเป็นอาจารย์เขา เขาน้อยกว่าแต่ความรู้เขาสูงกว่าเราสอนไม่ได้นะ อาจารย์น่ะสอนลูกศิษย์ไม่ได้ 

ท่านวันชัยก็มาอยู่ที่นี่ เราก็บอกให้มาวัดป่าบ้านตาดเราบอกเลยนะ ซึ่งเราไม่เคยบอกใคร เห็นเร่ๆ ร่อนๆ อยู่มูลนิธิหลวงปู่มั่นฝั่นธน ตอนเราไปนั้น ถามจะไปไหนมาไหน โลเลโลกเลกอยู่ ไม่ได้หลักได้เกณฑ์ เราเลยบอกเลย มาอยู่ที่นี่แล้วมีอะไรก็จะพูดกันให้ได้หลักได้เกณฑ์ มาก็ได้จริงๆ แน่ะอย่างนั้นแล้ว ท่านมาเล่าจุดไหนๆ ถูกต้อง เรายอมรับๆ แล้วอธิบายต่อๆ ท่านก็ยอมรับ เป็นพระที่มีหลักเกณฑ์อยู่มากท่านวันชัย  มาอยู่ที่นี่ เราล่ะให้มาตั้งแต่มูลนิธิหลวงปู่มั่นที่ฝั่งธน เห็นไปเร่ๆ ร่อนๆ อยู่นั้น เราดูลักษณะไม่มีหลักมีเกณฑ์ เราเลยบอกเลย ธรรมดาเราจะไม่บอกใครง่ายๆ ให้มาอยู่วัดป่าบ้านตาด

นี่ความตั้งใจท่านมีแต่หาหลักยึดไม่ได้ ความหมายว่าอย่างนั้น เราเลยบอกให้มาวัดป่าบ้านตาดเลย มาก็ถามถึงเรื่องจิตใจ จากนั้นก็อธิบายให้ฟัง ท่านก็ทำด้วยความตั้งใจ ท่านมาพูดให้เราฟังตรงไหนถูกต้องๆ แล้วออกจากนี้ก็ไปอยู่ที่ภูสังโฆ ท่านก็ดี ท่านได้หลักใจดี ธรรมลีก็เหมือนกัน ธรรมลีนี้เป็นเศรษฐีธรรมมานานแล้วนะ เรียกว่าเศรษฐีธรรม ถ้าธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรียกว่าเศรษฐีได้แล้ว เศรษฐีธรรม ธรรมภายในหัวอก ใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วไม่จม

เราก็ได้พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่และ ติดสมาธิอยู่ถึง ๕ ปี เวลาสมาธิเต็มภูมิแล้วนี้มันเหมือนหินนะ เราเลยเพลินอยู่นั้น ท่านก็ถามเรื่อยนะ เป็นอย่างไรท่านมหาจิตเป็นอย่างไร ได้หลักก็คือได้สมาธิแล้ว บอกว่าสงบดีอยู่ สงบดี ท่านถามเรื่อย ท่านจะเอาละนะนั่น ถามเรื่อย ตีเข้าๆ เรียกว่าปิดประตูตีแมวตีหมาขี้ทะลักออก ใส่เสียเปรี้ยงๆ เลย  จิตเรามันก็ดีดผึงเลยละ ติดสมาธิอยู่ตั้ง ๕ ปี พอท่านตีหนักๆ เวลาออกก็ออกใหญ่ นั่นละมันหลงสังขารเข้าไปอีกละ แต่มันก็ไม่ถอย ยอมรับท่าน จิตมันหมุนของมันเรื่อยๆ ท่านบอกว่าหลงสังขารนะ เขาทำงานเขายังมีเวลาพักผ่อน การทำงานของจิตก็มีพักผ่อน เหมือนกันนี่น่ะ ทำงานอย่างนี้ไม่มีสถานีจอดแวะไม่ได้นะตาย ท่านว่าอย่างนั้นเราก็ผึงเลยเรา เพราะมันพร้อมอยู่แล้วๆ

การภาวนานี้ขึ้นอยู่กับผู้แนะนะ ถ้าผู้แนะมีหลักใจมีขั้นสูงกว่าๆ ทางนั้นพูดขึ้นมาปั๊บทางนี้เข้าใจแล้ว ที่บกพร่องตรงไหนที่ควรแก้อย่างไร เข้าใจแล้วแก้ปุ๊บๆ มันก็เร็ว ทำสุ่มสี่สุ่มห้าด้วยความตั้งใจจริงอยู่แต่มันไม่ค่อยได้ผลมากเท่าที่ควร ถ้ามีผู้แนะ ให้มีภูมิธรรมสูงแนะนี่ปั๊บๆ ถูกต้องๆ เกาะติดๆ เลย เร็ว

 

  รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

     และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก