ธรรมสมบัติมีในใจแล้วไม่จน
วันที่ 20 มิถุนายน 2552 เวลา 7:45 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒

ธรรมสมบัติมีในใจแล้วไม่จน

        (ทองคำของหลวงตารวมทั้งหมด ๑๑,๙๕๗ กิโลกรัม เข้าคลังหลวง ดอลลาร์ ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลาร์ เข้าคลังหลวงเรียบร้อยแล้วครับ ตึกสงฆ์อาพาธ ๑๐ ชั้น ตั้งยอดไว้ ๒๐๐ ล้าน ได้มาแล้ว ๑๙๐,๕๗๐,๐๖๑ บาท คิดเป็นผ้าป่า ๙๕,๒๘๕ กองครับ)

          ปัจจัยของธรรมลี กุสลธโร วัดถ้ำผาแดง น้อมกราบถวายสร้างตึกสงฆ์อาพาธ เงินสด ๓๓๐,๐๐๐ บาท เช็คส่วนตัว ๑๐,๙๙๘ บาท รวม ๓๔๙,๙๙๘ บาท เป็นจำนวนกอง ๑๖๕ กอง

          เมื่อวานไปวัดสุทธาวาส ออกจากวัดนี้ไปแล้วไปสุทธาวาส ดูดดื่ม คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นอยู่ที่นั่น แล้วเริ่มต้นมาตั้งแต่สร้างวัดสุทธาวาส หลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่นท่านมาพักที่นั่น เขาเลยขอสร้างวัดที่นั่น เป็นดงหมด แต่ก่อนดงหมดเลย ไม่มีบ้านคน ท่านไปพักที่นั่น เป็นเหมือนว่าท่านสร้างวัด เราไปหาท่านเสมอ

          ระยะนี้คนเต็มวัดๆ ทุกวันนะ เห็นเต็มอยู่ข้างนอกเต็มไปหมดเลยคน สามสี่ห้าวันมานี้คนเต็มวัด เต็มเข้ามาข้างใน วัดนี่กลายเป็นทำเลท่องเที่ยวของคน อย่างไรกันนี่ มากจริงๆ สามวันเต้มหน้าวัดเต็มหมด แล้วออกไปไม่ได้ พอมองเห็นคนมากแล้วกลับเลย ไม่ได้ออกไปประตูละ พอมองเห็นเต็มแล้วกลับเข้า คนมากจริงๆ มันรุมเอาจะตายจริงๆ เราน่ะ คนมากนะ

          วันเสาร์-วันอาทิตย์ วันพระ วันโกน ให้มีศีลธรรมติดตัวประจำนิสัยของชาวพุทธ ศาสนาอื่นๆ เขาไปตามนั่นของเขา ศาสนาพุทธของเราซึ่งเป็นศาสนาสำคัญมาก ในวันเสาร์-อาทิตย์หรือ ๗ ๘ ค่ำ ๑๔ ๑๕ ค่ำ ควรจะได้ไปวัดไปวา ฟังอรรถฟังธรรม ได้ทำบุญให้ทานก็เป็นผลเป็นประโยชน์แก่เรา วันหนึ่งๆ ตื่นขึ้นมากินจนกระทั่งหลับ แล้วตื่นขึ้นมากินตลอด ส่วนจะแสวงหาอรรถหาธรรมไม่แสวงไม่ได้นะ

          จิตดวงนี้ไม่เคยตายนะ จิตอยู่ในร่างของเราทุกคนๆ อยู่ด้วยบุญด้วยกรรมนะ อยู่นี้เป็นมนุษย์ตายออกจากนี้ผู้จะลงนรกน่ะมันมาก ผู้ที่ไปสวรรค์มีน้อย มีเทวดาเขามาถามเหมือนกันนั่นแหละ นอนฝันไปว่าเทวดาเขามาถาม ทำไมมนุษย์เราไปสวรรค์น้อยมาก แต่ไปทางเสียหายมีมากจริงๆ เขาทำไมเขารู้ดูซิ พวกเทพทั้งหลายเขาอยู่ข้างบน เขามาถามเรา เราก็เลยจะจนตรอก หาทางออกจนได้ หาทางออกขบขันดีนะทางออก

เขามาถามเราพวกเทวดาทั้งหลาย มนุษย์นี้ยุ่งมาก ทำไมเขารู้ว่ามนุษย์ยุ่งมาก เขาอยู่ชั้นหนึ่ง  มนุษย์ยุ่งด้วยกันทั่วประเทศทำไมไม่รู้ว่ายุ่งมาก เขาอยู่ทางนู้นเขายังมาว่ามนุษย์นี่ยุ่งมากเขาว่าอย่างนั้น แปลกอันนี้ละนะ พวกเทพทั้งหลายเขาอยู่ข้างบนเขายังมาทราบว่ามนุษย์นี้ยุ่งมาก ศีลธรรมไม่มีติดตัว นั่นละฟังซิศีลธรรมต้องออกหน้าเสมอ ถ้าศีลธรรมมีอยู่ที่ใด บุคคลใด สมาคมใดแล้ว สถานที่นั่นจะสงบร่มเย็นดี ถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วมีแต่พวกเหล้าพวกสุรายาเมา กินก็เป็นบ้ากันไปหมด ไม่เป็นท่านะ

ให้ฟังเสียงพระพุทธเจ้าบ้างนะ พระพุทธเจ้าเสียงบริสุทธิ์ ตรัสธรรมเทศนาออกมาเรียกว่า      สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ชอบแล้ว ท่านตรัสไว้ชอบ ไม่ผิด แต่พวกเรามีแต่ผิดตลอด แล้วหาความถูกต้องไม่มี จะหาความดีมาจากไหน ไม่มีความดีนะ ต้องหาความดี ตามธรรมที่ท่านสอน ผู้สอนเป็นผู้สิ้นกิเลส พระพุทธเจ้าเป็นผู้สิ้นกิเลส ทรงไว้ซึ่งโลกวิทู โลกนอกโลกใน โลกผีโลกคน โลกนรก เทวบุตรเทวดา พระพุทธเจ้าทรงทราบละเอียดลออมากแล้วนำสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่มาสั่งสอนโลก ทำไมจึงไม่สนใจบ้าง ให้พากันสนใจนะ

เรื่องศีลเรื่องธรรมนี้มันไปยากอยู่นะ มันไม่อยากไป มันไปยากก็คือไม่อยากไป ถ้าไปหาตกปลาล่าสัตว์ต่างๆ เข้าโรงสุรายาเมาแล้วเร็ว พวกนี้เร็ว เพราะฉะนั้นนรกอเวจีมันจึงเต็มด้วยสัตว์จำพวกนี้แหละ พวกดีไม่ไป ขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมมีไว้แล้วตั้งกัปตั้งกัลป์ พวกเทวดา-อินทร์-พรหม-สวรรค์-นรกมีไว้ดั้งเดิม เพราะเป็นสถานที่สัตว์ท่องเที่ยงและอยู่เสวยกรรม ถ้าคนทำชั่วก็ลงไปทางชั่ว เสวยกรรมชั่ว มีตั้งแต่กองทุกข์โดยถ่ายเดียว

ถ้าผู้สร้างความดีก็มีกรรมดีไว้สำหรับเสวย ไปที่ไหนก็สมหวัง ไปเกิดเป็นอะไรเป็นภพเป็นชาติที่สมหวังนะ ถ้าทำตั้งแต่ความชั่วเกิดที่ไหนมีตั้งแต่ไม่สมหวังๆ นั่นละ เราจะไปหาเกิดในที่สมหวังเหรอ เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี้เราก็ว่าไม่สมหวังอยู่นะ เขาเป็นเศรษฐีกุฎุมพี เงินทองข้าวของมีมาก เราไม่มีอะไรเลย แล้วเอาวัตถุมาอวดธรรมเสีย ไม่มีอะไรก็ตาม ถ้าเป็นเรื่องของธรรมขอให้มีธรรมสมบัติในใจเถอะ ถ้าธรรมสมบัติมีในใจแล้วไม่จน มนุษย์เรานี้ไม่จน ไปไหนไม่จน เพราะบุญกรรมอยู่ที่ใจ ไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ร่างกายพอถึงเวลาแล้วมันก็พังไป ที่หลับที่นอนหมอนมุ้งตึกรามบ้านช่องพังทั้งนั้น แต่จิตนี้ไม่พัง กรรมชั่ว-กรรมดีไม่พัง มันติดกับหัวใจไป ติดหัวใจไปถ้ามีกรรมชั่วมากก็พาให้ลงทางต่ำ ถ้ามีความดีมากก็ดันขึ้นให้ไปที่สูง ให้จำเอาไว้ พูดเท่านี้ก็เหนื่อยแล้ว  ไม่เหมือนแต่ก่อน พูดไปๆเหนื่อย จึงไม่อยากพูดอะไรเลย ให้พรนะ

 

           รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

 www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

      และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

   พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก