ผู้อัศจรรย์มาสอนโลก
วันที่ 30 มิถุนายน 2552 เวลา 7:40 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒

ผู้อัศจรรย์มาสอนโลก

 

          (ถ้าหลวงพ่อไม่เหนื่อยนิมนต์ให้เทศน์เรื่องบาปค่ะ) อันนี้ที่พระพุทธเจ้าประทานให้พวกเราว่าบาปทำลาย ทีนี้เราก็เปลี่ยนใหม่ว่าบุญทำลาย เหอ ว่าอย่างไร ไม่ได้เรื่องละ บาปทำลาย บุญทำลาย บาปมันทำลายมาแต่ไหนแต่ไรละ อยู่กับใครบาปทำลาย คนใจบาปก็ทำลาย ทำลายเป็นระยะๆๆ เช่น เมียขี้บ่นทำลายผัวตลอดเข้าใจไหม ผัวโมโหก็ทำลายเมียเสียบ้าง ว้ากเลย  มันโมโห รำคาญว้ากเสียทีหนึ่ง

          เมื่อวานไปไหนนะเมื่อวาน (โรงพยาบาลเจริญศิลป์ครับ) เอาของไปส่งโรงพยาบาลเจริญศิลป์ คือไปเป็นระยะๆ มีบัญชีเหมือนว่ารอบ ไปวนรอบ กว่าจะมาบรรจบครบกันเป็นเดือนกว่าในบรรดาโรงพยาบาล ไปโรงนั้นโรงนี้ แล้วก็เรื่องปัจจัยโรงละสองหมื่นๆนี้ติดแนบเลย ให้โรงละสองหมื่นๆ ทางนี้ละมากภาคอีสานตอนเหนือ อีสานตอนใต้ไม่ค่อยไปถึง อีสานตอนเหนือมานี้ไปทางนี้เยอะ เราเอาของไปแจก

          จิตใจเมื่อได้รับการอบรมไปโดยลำดับลำดาแล้วกล้าหาญนะ คนไม่มีความดีงามอะไรในตัวถึงเวลาจะเป็นจะตาย หรือคิดถึงเรื่องความเป็นความตายเดือดร้อนนะ เดือดร้อน ผู้ที่ได้อบรมทางด้านศีลด้านธรรมชุ่มเย็นๆ เรื่อยๆ ไปเลย ผิดกันนะ บุญซึมซาบเข้าสู่ใจทำให้ใจเย็น ถ้าบาปแทรกเข้าไปนิดหนึ่งเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมา เป็นอย่างนั้น การทำความดีตลอดนี้มันเป็นความร่มเย็นในใจตลอดนะ ถึงเวลาจะตายก็ไม่กลัวเลย มันหากเป็นอยู่ในจิต กลัวว่าจะกลัวมันก็กลัวบุญกลัวกุศลเสีย ใจเป็นนักกลัวละ นักกล้าก็อยู่ที่ใจ ถ้าเราได้อบรมดีๆแล้วไปที่ไหนก็เย็นๆ

          ธรรมทั้งหมดนี้เป็นสวากขาตธรรม ตรัสไว้ชอบแล้ว ไม่มีผิดมีพลาดเลย คำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่า สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม แต่เราพูดย่อๆว่าสวากขาตธรรม ตรัสไว้ชอบแล้วดีแล้ว ถ้าเราได้ปฏิบัติตามนั้นดีจริงๆ  จิตใจมันอาจหาญขึ้นมาโดยลำดับๆ เราจะเห็นได้ชัดเวลาไปอยู่ในป่าที่เต็มไปด้วยสัตว์ด้วยเสือ แต่ก่อนมันไม่อดนะพวกเสือพวกเนื้ออยู่ในป่าในเขา พวกหมูอะไรเหล่านี้ มองเห็นตัวมันอยู่ มองเห็นตัว เวลานั่งอยู่ในร้านนี้มันมาหากินก๊อบแก็บๆ พวกหมู

คือเราอยู่ธรรมดามันกลัว ถ้าว่าเข้าที่จนตรอกจนมุมจริงๆกล้านะ นี่เคยเป็นแล้ว ไปที่น่ากลัวนั่นละคือสถานที่ทำความเพียรได้ดี สติกับจิตติดกันแนบเลย จิตไม่ได้คิดไปไหน ระวังแต่กลัวแล้วหมุนเข้าสู่ธรรม ได้ยินแต่ธรรมท่านสอนไว้ว่าพระสงฆ์ท่านไปบำเพ็ญธรรมในป่าในเขาองค์นั้นสำเร็จอยู่ที่นั่น องค์นั้นสำเร็จอยู่ที่นั่น มีอยู่ทั่วไปในตำราบอกชัดเจน การบำเพ็ญหาธรรมต้องได้ธรรม หาบาปได้บาป หาบุญได้บุญ ให้พากันจดจำ คำสอนนี้เป็นคำสอนของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วนะ ไม่ใช่ผู้มีกิเลสเต็มหัวใจสอนโลกงูๆปลาๆ

ธรรมพระพุทธเจ้านี่แม่นยำมากนะ ภาคปฏิบัติจับกันได้นะ เพียงเราเรียนมาเฉยๆ ก็เชื่อธรรมดาผิวๆเผินๆ แต่เวลาภาคปฏิบัติจับกันเข้า ตำรากับธรรมความจริงมันขึ้นที่ใจนะ เกิดที่ใจ อาศัยตำรามาเป็นแบบแปลนแผนผัง แต่เวลามาปฏิบัติแล้วปรากฏขึ้นที่ใจๆ เป็นอย่างนั้นละ อยู่เฉยๆอยู่ในป่าในเขา โห เกิดความอัศจรรย์เจ้าของ จิตใจมันว่างไปหมดเลย จนจะว่าหลงก็ไม่ผิดอะไรละ มันเพลินในความอัศจรรย์ขั้นนั้นนะ แต่พอขั้นสูงกว่านั้นไปแล้วมันก็ลบกันไป ลบกันไปอย่างนั้นละ พากันปฏิบัติ

กิเลสเท่านั้นละเป็นข้าศึกของใจ ถ้ากิเลสไม่มีอยู่ไหนอยู่ได้หมด หมดละงานฆ่ากิเลส ตายลงไปแล้วเรียบวุธไม่มีเหลือ แล้วจิตก็สบายทั้งวันๆ เป็นจิตว่าง จิตว่างงาน  งานฆ่ากิเลสไม่มีก็ว่างอยู่ตลอดเวลา ไปไหนก็ว่าง นอนอยู่ก็ว่าง ตื่นขึ้นมาก็ว่าง นั่นละจิตที่ฝึกได้แล้ว ฝึกได้จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไปหมดแล้วนั้นมันเป็นขั้นหนึ่งพูดยากนะ  ผู้เป็นนั้นละเป็นผู้อัศจรรย์มาสอนโลก คือพระพุทธเจ้าเป็นก่อนแล้วนำธรรมอัศจรรย์มาสอนโลก นั่นละธรรมอัศจรรย์ออกจากภาคปฏิบัติ ไม่ได้เพียงว่าเรียนตำรับตำราแล้วจะเกิดธรรมขึ้นมา อันนั้นเป็นแบบแปลนแผนผังชี้แนวทางเดิน เราเดินตามนั้นแล้วจิตก็ได้รับผลเป็นลำดับลำดาไป

ให้พากันจำเอา วันนี้ไม่พูดมากเหนื่อย ต่อไปนี้จะให้พรนะ  (ทองคำ ๑๑,๙๖๓ กิโลกรัมเข้าคลังหลวง ดอลลาร์ได้ ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลาร์เข้าคลังหลวงแล้วครับ อันนี้ตึก ๑๐ ชั้นโรงพยาบาลอุดรธานีตั้งงบไว้ ๒๐๐ ล้าน ได้ ๑๙๔,๐๘๐,๖๓๘ บาท อันนี้เริ่มต้นเสียก่อน พอจากนั้นก็เอาเครื่องมือเข้าไป พวกเวชภัณฑ์เข้าไปในตึก เฉพาะตึกนี่ก็ ๒๐๐ ล้าน พอสร้างตึกเสร็จแล้วเครื่องเวชภัณฑ์ต่างๆ จะเข้า อันนี้ไม่ใช่น้อยนะ แพง เครื่องมือเหล่านี้จะมาแต่นอกๆ เครื่องมือของเรามันก็ใช้ไม่ได้ เราก็เห็นใจ สำหรับเราไม่อยากเอาของเมืองนอกเมืองนามาใช้ แต่พอจำเป็นแล้วของในเมืองของเรามันสู้เขาไม่ได้ซิ คนทั้งคนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เวลาเอายามาให้เพียง ๕๐-๖๐ เปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ทันกัน ให้ได้ยาเข้ามาก็มาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกัน อย่างนี้ก็มาจากเมืองนอก นี่ละมันจำเป็นที่ได้อาศัยเมืองนอกเขาอยู่

เฉพาะตาเราโรงพยาบาลทั้งหมดเท่าไรตา (๒๔ โรงพยาบาล ๑๙๑,๕๓๐,๐๐๐ บาทครับ) นี่ละเฉพาะตาอย่างเดียว ได้ ๑๙๑ ล้าน ส่วนมากเข้าโรงพยาบาลละมากนะ โรงพยาบาลมันยังมีหลายประเภท เครื่องเวชภัณฑ์เครื่องอะไรบ้าง ตึกก็มีอะไรก็มี เครื่องในโรงพยาบาลขาดเหลือก็ต้องมาหาเราๆ เรื่อยไป สำหรับเราไม่มีล่ะเงิน พี่น้องทั้งหลายคงทราบได้ดี เราให้มีเงินไม่มี เข้ามาปั๊บออกเลย เพราะมันจำเป็นก่อนเข้าอยู่แล้ว พอมาปั๊บก็ออกๆๆๆ เตลิดเลย เราก็พอใจว่าเราทำเพื่อโลก เราไม่ได้ทำเพื่อเรา เราทำเพื่อโลก ออกเท่าไรก็เพื่อประโยชน์แก่โลกเราพอใจ

วันนี้อาจไปกราบพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่วัดสุทธาวาส นั่นหลักใหญ่ละ วัดสุทธาวาสหลักใหญ่ เวลาเสียท่านก็มาเสียที่นั่นนะ พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราเวลาเสียก็มาเสียที่นั่น ท่านก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วท่านจะเริ่มป่วยที่สกลนคร วัดหนองผือ เราจะไปตายที่สกลนครบอกเลย แถวนี้ไม่มีตลาดลาดเล สัตว์ทั้งหลายจะเดือดร้อนมาก ทางสกลนครเขามีตลาดพอบรรเทาบ้าง สัตว์ทั้งหลายจะไม่เดือดร้อนมากกว่าที่อื่น ทางหนองผือไม่มีตลาดสัตว์ทั้งหลายเดือดร้อนมาก ท่านว่า ท่านกำหนดไว้หมดแล้ว ทางสกลนครก็พอบรรเทากันเพราะเขามีตลาด ท่านว่าอย่างนั้น ก็เป็นความจริง มี

 

     รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

 www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

     และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก