เข้าไปวัดไม่รู้วัด
วันที่ 1 กรกฎาคม. 2552 เวลา 7:40 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒

เข้าไปวัดไม่รู้วัด

 

          เราไปทางอำเภออะไรหลวงปู่มั่นเราอยู่ บ้านเกิดของท่าน (อำเภอโขงเจียม) เราได้ไปเห็นแล้วบ้านท่านอยู่นี่รถเราก็เฉียดไป ได้ยกมือไหว้ถึงบุญถึงคุณท่านที่ได้มาสั่งสอนเรา แม้ท่านล่วงไปแล้วคุณของท่านยังปกเกล้าปกกระหม่อมเราอยู่ ผ่านไปเห็นว่านี้ละบ้านหลวงปู่มั่นนะ บ้านคำบง แต่เราไปอะไรก็ไม่รู้นะ ผ่านมานั้น ไปธุระนั่นละผ่านมาแต่ไม่ได้เข้ากลางบ้านนะ ผ่าน ทางติดๆ กับหมู่บ้าน สถานที่อยู่โล่งดี นี่ละบ้านพ่อแม่ครูอาจารย์อยู่ที่นี่ เราก็นึกคุณท่านทันที ยกมือไหว้เลย

          ไปอะไรก็ไม่รู้น้า (รับผ้าป่าช่วยชาติไปค้างวัดที่โขงเจียมคืนหนึ่ง แล้วรับผ้าป่าช่วยชาติผ่านไปใกล้ๆ บ้านคำบง) ไปกว้างขวางอยู่เราไปนะ ไปซอกแซกเห็นหมด แล้วอะไรอยู่แถวนั้นละ เกี่ยวข้องกับฟ้าหญิงจุฬาภรณ์หรืออะไรนะ เขื่อนนั่นน่ะ เราผ่านไปตรงนั้นละ ไปเห็นบ้านท่าน บ้านพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรา บ้านอยู่โคกโล่งดี โล่ง หากมีธุระนะ (รับผ้าป่าช่วยชาติ ค้างที่นั่นคืนหนึ่ง) รับผ้าป่าช่วยชาติ เราผ่านไปเห็นบ้านท่านเรายกมือไหว้ถึงบุญถึงคุณท่าน บ้านท่านอยู่โคกนะ ไม่ใช่ดง เป็นโคก เราไปอะไรน้า (ไปเปิดเจดีย์หลวงปู่เสาร์ รับผ้าป่าเสร็จแล้วหลวงตามาพักที่อำเภอโขงเจียมค่ะ) อาจจะใช้ เราไปอย่างนั้นต้องมีธุระ ว่าอย่างนั้นพาดพิงถึงความใกล้เคียงกันละ

          (ท่านพฤกษ์มากราบนมัสการหลวงตา) ที่ท่านพักอยู่นั้นรู้สึกสบายดีนะ ได้ไปดูแล้ว พวกสัตว์พวกเนื้อก็มาเต็ม เพราะป่านี้เป็นป่าสงวนด้วย พระก็ไปอยู่ในป่าสงวนก็เป็นการสงวนสองชั้น ดีอยู่ที่นั่น (ถ้าพ่อแม่ครูอาจารย์ผ่านไปแถวนั้นขอเมตตาไปโปรดพระลูกพระหลานด้วยครับเกล้ากระผม) ต้องไปละลงผ่านไปนั้นแล้วนะ ตั้งแต่นั้นไม่ผ่านก็ยังมานี่ ก็ไปดูแล้วว่าเหมาะสมดีวัด พวกสัตว์เยอะนะ เพราะเขาสงวนป่าด้วย เราไปอยู่ในป่าสงวนสัตว์เยอะนะ สัตว์มีหลายประเภท ประเภทใดบ้างละมี (มีหมูป่า มีเก้ง  มีกวาง พวกหมาป่า หมาในครับผม)

หมาป่ามันไม่กินสัตว์เหรอหมาป่า กินละ หมาป่ามันรวดเร็วมาก เขาเรียกหมาในหมาป่ากินสัตว์นี่เร็ว หมาในเป็นสัตว์ที่เปรียวรวดเร็วทุกอย่าง เขาเรียกว่าหมาใน แต่มันก็กลัวเราเหมือนกันน่ะละ เราพักอยู่ทางภูเขาอะไรนะทางด้านสกลนคร พักอยู่ภูเขาถ้ำเตี้ยๆ ยาวๆ ฟังเสียงควดคาดๆ เราเทกระโถนลงไปนั่นมันได้กลิ่นกระโถน มันมาตามตีนเขา อยู่ในป่าละ มันเดินมาตามตีนเขา เราก็อยู่ตีนเขา มันมาก็มาตีนเขาเหมือนกันนะ

พอได้ยินเสียงผิดสังเกตเราก็เลย..คือมันมาที่นั่นมันได้กลิ่นเราเทกระโถนลงไปนั้น มันมาตามทางเรียบเขานั่นละมา มันโดดเข้าป่า มันตื่นท่า คือกระโถนที่เทอะไรออกไปแสดงว่าเป็นมนุษย์ มนุษย์นี้เป็นสัตว์ที่สัตว์ทั้งหลายกลัวมากนะ หมาในมันก็มาที่นั่น ฟังเสียงควดคาดๆ คือมันมาได้กลิ่นเราเทกระโถนลงไปนั้นมันโดดเข้าป่า เราเดินจงกรมมองลงไปเห็นมันโดดออกจากทางไปแล้ว มันเอาจมูกมันอยางนี้นะ คือมันดมหากลิ่น ตัวจริงอยู่ไหนมันคงว่าอย่างนั้นละ มีแต่ได้กลิ่นเจ้าของอยู่ไหนคงว่า เราก็เลยกระแอมเท่านั้น อู๊ย ป่าเลิกไปเลย มันกลัวมาก พอว่าเรากระแอมเท่านั้นละนะ เพราะมันได้เห็นเหตุผลนี่แล้วมันตื่นอันนี้เอง พอไปเห็นมันทำจมูกอย่างนี้ เราเลยกระแอม โธ่ เปิดเลย หมาในตัวเดียว

หมาในตัวเดียวนี้สีแดงเข้มนะ ถ้าเป็นหมาในหมู่สีมันคล้ายกับสีไอ้เหาะเรา คล้ายสีกระต่ายถ้าเป็นหมาในฝูง มันไปด้วยกันหลายตัว สี่ตัวห้าตัว ถ้าเป็นหมาในโทนสีแดงเข้มนะ มันมาหมาในโทนมันได้กลิ่นเราเทกระโถนลงไป ฟังเสียงควดคาดๆ เราไปดูเห็นมันยืนแล้วมันเอาจมูกส่ายหาว่าอยู่ทางไหน เราก็เลยกระแอมเท่านั้นละ โอ๋ยเปิดเลย ที่โล่งๆ มองลงไปวิ่ง กลัวจริงๆ นะ วิ่งป่าเลิกไปเลย หมาในตัวเดียว

อยู่ในป่าในเขามันได้เห็นสัตว์หลายชนิดนะอยู่ในป่า พวกหมูป่าเป็นฝูงก็มี ตัวเดียวหมูโทนก็มี แต่หมูจะเป็นหมูตัวเดียวหมูโทนก็ตามเสียงดังนะ เสียงมันดังมาก ไม่สำรวมเสียงละ มาเป็นฝูงๆ มา ได้ยินเสียงมันมาดัง ไม่ระวัง เอาอีกละมาเจอป่าเลิกไปเลย หมาในโทน หมาในฝูง พวกหมูป่าเหล่านี้ หมูป่าเป็นฝูงๆก็มี แต่มันกลัวคน อยู่ด้วยกันสี่องค์เหรอ (ครับเกล้ากระผม) ที่นั่นดี พวกที่อยู่ในนั้นก็เป็นป่าสงวนใช่ไหม (ครับเกล้ากระผม) เป็นป่าสงวน สัตว์ก็อยู่ในความสงวนด้วย พระก็ไปอยู่ที่นั่น เวลากลางวันเดินจงกรมมาไหม (มีมาครับเกล้ากระผม) นี่เราไปเองล่ะวัดเขาเขียวที่ท่านพฤกษ์อยู่ดี สงัดเงียบ เป็นป่าสงวน ท่านไปพักอยู่ที่นั่น เพราะฉะนั้นสัตว์จึงมาก เพราะสัตว์ก็อยู่ในความสงวนด้วย

วัดเรานี่เป็นวัดที่สงัดมาดั้งเดิม ใครมาเด้นๆด้านๆ ไม่ได้ ยิ่งมาเจอหลวงตาบัว โอ๋ย ป่าเลิกไปเลย ยิ่งกว่าหมาในกลัวเรา เอาจริงๆนะเรา นี่มาอะไรกันจึงมาผิดเวลา ตั้งสี่โมงห้าโมงยังเข้ามา แล้วมาอะไรๆกัน มองหน้าไม่ทราบว่าจะตอบว่าอย่างไร มาเที่ยวเก้งก้างๆ ไม่ได้นะ สถานที่ท่านรักษาความสงบ เรามาเก้งก้างๆไม่ใช่ความสงบ มาทำลายความสงบของพระผู้บำเพ็ญมีอยู่ เราว่า ไปออกไป แตกฮือออกไปเลย ถ้ามาเจออย่างเราแล้วเป็นล่ะ สำหรับพระท่านไม่ว่าอะไร แต่สำหรับเราแล้วเอาอีกละ ใครมาก็ตามมาไม่รู้จักกาลเทศะ เช่นอย่างมาในวัดในวาสถานที่ปฏิบัติธรรมมาเก้งๆก้างๆคุยกันนั้นไม่ได้ เรามาเจอเข้าละเอาล่ะ ถ้าพระทั้งหลายในวัดนี้ท่านไม่สนใจละ เฉย ถ้าเป็นเราละป่าเลิกไปเลย

สอนเขาให้รู้ซิ ที่สูงที่ต่ำ ที่อยู่เป็นที่สงัดเพื่อบำเพ็ญของพระ ท่านรักษาความสงบอยู่ตลอดเวลา คนเข้ามาเก้งก้างๆ สำหรับพระท่านไม่ว่าอะไรละ ถ้าเรามาเจอเข้าแล้วเอาละดุเลยนะ คนจะเข้าไปวัดไม่รู้วัดก็มี มีมาก เข้าไปวัดไปวาไม่รู้วัดคือไม่รักษากิริยามารยาทการไปการมา การสำรวมปากสำคัญ ไม่สำรวมปากละซิ เขาไม่สำรวมปาก เราก็ไม่สำรวมปาก เราก็ดุแหลกไปเลย ปากเราก็มี เขาพูดกันตามภาษาของเขานั่นละ เราก็พูดตามภาษาพระของเรา แต่พวกนั้นเปิดเลยนะ

เราไม่มีสูงมีต่ำ เอาความเป็นธรรมเป็นแบบฉบับ ใครมาก็ตามให้เล็งธรรมเป็นสรณะเป็นหลักใจ เพราะชาวพุทธเราถือธรรมะถือพุทธศาสนาสำคัญมาก เวลาก้าวเข้ามาวัด วัดมีหลายประเภท ถ้าอยู่ในวัดบ้านเก้งๆก้างๆ เท่าไรก็ได้ ที่นี่ท่านไม่มีอย่างนั้น พระเณรในวัดมาเก้งๆก้างๆได้เหรอ องค์ไหนไปมาที่ไหนกิริยาสำรวมระวังตลอด เราจะมาทำอย่างนั้นมันขัดกัน ดุเรื่อยละ ถ้าเจอกับเราดุเรื่อย ให้พร

พระท่านอยู่ในป่าภาวนาไม่เหมือนพระทั้งหลายที่อยู่ในที่ทั่วๆไปนะ ไม่ได้พูดดูถูกเหยียดหยาม เอาความจริงออกมาพูด เพราะต่างคนต่างเล็งธรรม เคารพธรรมด้วยกันเราก็พูดเรื่องธรรมให้ฟัง อยู่ในป่าสติสตังรอบตัวตลอดเวลา ไม่เผลอ ไปไหนมาไหนท่านมีสติอยู่ภายในใจ คนไม่มีนี้มันสติมันเพ่นพ่าน ปากก็เพ่นพ่าน ตาก็เพ่นพ่าน ทุกอย่างเพ่นพ่านไปหมด เห็นอะไรๆ มีแต่เรื่องเพ่นพ่านรับกัน ไม่มีเรื่องสวยงามรับกันเลย ให้พากันจำเอานะ ให้พร

 

    รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

     และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก