ท่านเพียรเป็นพระธาตุ
วันที่ 5 กรกฎาคม. 2552 เวลา 7:40 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒

ท่านเพียรเป็นพระธาตุ

        ศพท่านเพียรก็เป็นมงคลอยู่นะ เวลาท่านตายไปแล้วเรื่องถึงเปิดขึ้นมาทีหลัง ส่วนต่างๆ เช่นอย่างตัดเล็บอะไรๆ ของท่านเอาไปไว้กลายเป็นพระธาตุหมด เขาเก็บเงียบๆ เขาพึ่งมาเปิด พวกตัดเล็บพวกอะไรๆไปวางไว้รวมกันเลยกลายเป็นพระธาตุหมด คนก็มากนะเมื่อวานนี้วัดท่านเพียรคนมากจริงๆ เมื่อวาน (พระประมาณ ๓,๐๐๐ องค์ได้) โอ้ยประมาณอย่างนั้นใครประมาณก็ได้ ให้เราประมาณซิ (ดูจากหนังสือ) หาพยานมา เออลงกัน ถ้าไม่มีพยานเดา เมื่อวานจนจะหาทางเข้าออกไม่ได้รถ..วัดท่านเพียรนะ คนมากวัดท่านเพียรเมื่อวานเข้าไปเผาท่านเพียร รถจนจะหาทางเข้าทางออก มากจริงๆ เมื่อวาน

          ดีอยู่ ส่วนย่อยของอวัยวะเช่นผม เล็บมือของท่านพระเอาเก็บไว้แล้วกลายเป็นพระธาตุทั้งหมดแล้วของท่านเพียรเป็นพระธาตุหมด ท่านเงียบๆ ท่านไม่บอกกับเรา มีแต่ท่านสิงห์ทองบอก ท่านเพียรไม่ได้บอก เงียบๆ ว่าจะพูดอะไรลืมแล้ว  มันเร็วนะเรื่องลืม เร็วที่สุด ปุ๊บปั๊บๆ ลืมๆ (เล็บเป็นพระธาตุ) พวกผมพวกเล็บกลายเป็นพระธาตุหมด ถ้าลงกลายเป็นพระธาตุแล้วตีตราไว้เลย ไม่ต้องถามใครก็ทราบว่าถึงที่สุดแล้ว ถึงที่สุดของธรรม ถึงที่สุดของกิเลส นั่นละต่างกัน ท่านจวน-ท่านสิงห์ทอง ท่านเพียรเพียงแค่นี้ก่อนนะ จะเป็นเต็มยศนั่นแหละ และอาจารย์คำดีที่เร็วๆนี้เป็นพระธาตุๆ ทั้งนั้น

คือคำว่าเป็นพระธาตุเพราะเหตุไร คนอื่นใดๆ ก็จะไม่เข้าใจว่าอวัยวะต่างๆ ถูกเผาลงไปแล้วกลับกลายมาเป็นพระธาตุ นั้นก็คือว่าทุ่มอยู่กับจิต คือจิตชำระจนกระทั่งบริสุทธิ์เต็มที่แล้ว จิตที่บริสุทธิ์นี่ละที่เป็นเจ้าของร่างกายมันก็แผ่รัศมีออกมาเป็นความสะอาด แล้วแผ่ออกมา ยิ่งเรื่องภาวนาด้วยแล้วเป็นอันดับหนึ่งเลย นั่งภาวนาจิตเข้านี้หมดนั่นละซักฟอกธาตุขันธ์ที่เป็นส่วนหยาบให้กลายเป็นส่วนละเอียดขึ้นมา เช่นเป็นพระธาตุเป็นต้น ถ้าธรรมดาแล้วมันเป็นไม่ได้ คือใจที่บริสุทธิ์แล้วครองร่าง ครองนานเท่าไรก็ยิ่งเป็นได้เร็ว เร็วกับช้าอยู่กับความช้านานของจิต เช่นอย่างไปรวดเร็วปุบปับสำเร็จไปแล้วนี้กลายเป็นพระธาตุช้านะ ที่เป็นมานานอย่างนี้กลายเป็นพระธาตุได้เร็ว อย่างของแม่ชีแก้วเป็นเรียบร้อยแล้วนะ อัฐิกลายเป็นพระธาตุแม่ชีแก้วคนหนึ่ง อันนี้สวยงามอยู่พระธาตุอันนี้ก็ดี

นั่นละธรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ที่ตรงไหนไม่มีผิด มันผิดแต่ผู้ปฏิบัติตาม ออกนอกลู่นอกทางไปมันก็ไม่เข้าร่องรอยแห่งธรรม ถ้ามันเข้าร่องรอยแห่งธรรมเต็มที่แล้วถึงขึ้นของจิตบริสุทธิ์แล้ว ที่ว่าอัฐิกลายเป็นพระธาตุมาจากใจนั่นละ มาจากไหน ใจบริสุทธิ์แล้วซักฟอกธาตุขันธ์ให้เป็นธาตุขันธ์ที่สะอาดเข้าไปอีกขั้นหนึ่งนะ จิตสะอาดเรียบร้อยแล้วครองร่างอยู่ก็ซักฟอกร่างกายที่ครองร่าง.. จิตที่บริสุทธิ์นั่นละซักฟอกร่างกายที่เป็นส่วนหยาบให้ธาตุขันธ์บริสุทธิ์ จากนั้นกลายเป็นพระธาตุได้ มันเป็นอย่างนั้นนะจิต

คือจิตนี่สำคัญมากนะ จิตที่บริสุทธิ์ควรที่อัฐิจะกลายเป็นพระธาตุได้ นอกนั้นไม่ปรากฏ ในตำราก็ไม่มี ในตำราบอกอย่างเดียวที่ว่าจิตของท่านผู้บริสุทธิ์ถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วอัฐิท่านจะกลายเป็นพระธาตุมี ในตำราบอก แต่ธรรมดาทั่วๆไปไม่มี นี่ของท่านสมัยปัจจุบันนี้ก็มีหลายองค์นะ ที่เราทราบได้ชัดเจนก็อย่างหลวงปู่ขาว-หลวงปู่ฝั้น อย่างนี้นะ แล้วก็เรื่อยมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้มีเป็นพระธาตุๆ อย่างของท่านสิงห์ทองตกเครื่องบินลงมา กระดูกเอาไปเผาเหมือนกัน แต่กระดูกของท่านสิงห์ทองกับกระดูกท่านจวนกลายเป็นพระธาตุสององค์ ตกเครื่องบินเป็นอย่างนั้นนะ มันขึ้นอยู่กับใจ

 

  รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

     และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก