หมุนเข้าศาสนา
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 เวลา 8:10 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่  ๑๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๒

หมุนเข้าศาสนา

ก่อนจังหัน

        มือก็จะใช้งานไม่ได้ ขามีก็เดินไม่ได้ อะไรมีก็มีเฉยๆ จะใช้งานไม่ได้ ครั้นต่อไปนี้มันก็จะมีปากมีท้องเฉยๆ สุดท้ายนอนอยู่ในหีบเอาอะไรไปให้กินมันก็ไม่กิน ถึงที่สุดแล้วก็หยุด เราดูโลกอันนี้อายุเรามัน ๙๗ เฉพาะในชาตินี้เราคำนวณดูออกบ้างไม่ออกบ้างก็เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้อายุ ๙๗ แล้วนะ ๙๗ เป็นฆราวาสหมุนไปทางหนึ่ง แล้วจากเป็นฆราวาสหมุนตลอด หาจุดหมายปลายทางไม่ได้ เราเข้ามาบวชเป็นพระหมุนไปอีกทางหนึ่ง แต่นี้พอมีหลักมีเกณฑ์มีจุดหมายปลายทางนะ ศาสนาผิดกันมาก พอหมุนเข้าศาสนาหนักแน่นเข้าเท่าไรๆ จิตยิ่งหนักยิ่งแน่นยิ่งแข็ง ผิดกัน

 

หลังจังหัน

          (ตึกสงฆ์ ๑๐ ชั้น ขึ้นไปถึงชั้น ๑๐ แล้ว ตั้งไว้ ๕๐๐ ล้านบาท ได้ ๒๗๕,๖๘๕,๔๘๑ บาทครับ) ก็ผ่านไปด้วยดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินของเรา (หลวงตาเป็นประธานอยู่ตรงนี้ผ่านด้วยดีทุกอย่างครับ) เราเป็นประธานผ่านด้วยดี เราไม่มีเงินสักสตางค์เอาอะไรไปผ่าน ผ่านด้วยดี ทองคำ ๑๒..(๑๒ ตัน ๕๐ กิโลกรัม, ดอลลาร์ ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลาร์เข้าคลังหลวงเรียบร้อยแล้วครับ) ยอดเงินอันนี้ละ (ตึกสงฆ์อาพาธ ๑๐ ชั้น โรงพยาบาลศูนย์อุดธานี ตั้งไว้ ๕๐๐ ล้าน ได้มาแล้วได้๒๗๕,๖๘๕,๔๘๑ บาทครับ) ได้ แน่ใจว่าได้ ช้าหรือเร็วก็แล้วแต่เหตุการณ์ที่มันควรจะเป็นไปนะ แต่คิดว่าเงินนี้จะตามกันทัน แต่จะให้ติดหนี้ติดสินเขาคงไม่ติด อะไรตึกสงฆ์ (ตึกสงฆ์ ๑๐ ชั้น ทีแรกเขามาขอ ๘ ชั้น หลวงตาพิจารณาแล้วว่าน้อยไป ต้องเอา ๑๐ ชั้น) รับแล้วพิจารณาเสียก่อนนะ ละเอียดลออแล้วถึงจะออกเป็นตัวจริงได้ ไม่ใช่ว่าขอมาให้เลย ขอมาให้เลย ขอมาแล้วก็รับทราบกันเรียบร้อยแล้วพิจารณาเสียก่อน ไม่ค่อยผิด

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM103.25 MHz

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก