ถอดจากหัวใจ โกหกได้เหรอ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2543 เวลา 8:00 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๓

ถอดจากหัวใจ โกหกได้เหรอ

เมื่อวานนี้วันที่ ๑๑ ทองคำได้ ๒ บาท ๗๕ สตางค์ ดอลลาร์ ๑๓๑ ดอลล์ ได้ไปทุกวัน ๆ อย่างนี้ วันติดเครื่อง พักเครื่อง เร่งเครื่อง มีเป็นระยะ ๆ ได้ทุกวันแหละ ดอลลาร์ก็ได้ทุกวัน ๆ เพิ่มเข้าไปเรื่อย เวลานี้ดอลลาร์เราได้ล้านกว่าแล้ว นอกจากที่เราฝากไว้คลังหลวงแล้วนะ ฝากไว้คลังหลวงมัน ๔,๒๗๘,๐๐๐ ดอลลาร์นะ แต่ที่ยังไม่ฝาก ที่ตั้งใจไปคราวที่แล้วว่าจะเข้าไปฝากไปมอบ มันฝากมันมอบไม่ได้เพราะเปรตผีมันขวางอยู่คลังหลวงนั่น อ้าว พูดจริง ๆ เป็นอย่างนี้นะ ธรรมต้องตรงไปตรงมา เปรตบอกว่าเปรต ผีบอกว่าผี เทวบุตรเทวดาบอกว่าเทวบุตรเทวดา พูดอย่างอื่นไปไม่ได้ไม่ใช่ธรรม ธรรมตรงไปตรงมา

นี่เราจะเอาดอลลาร์ไปคราวนี้ได้ล้านกว่าว่าจะเข้าไปฝากไปมอบ ยังฝากไม่ได้นะ ทองคำเวลานี้ก็ยังฝากยังมอบไม่ได้นะ หลังนี้นะ ไอ้ที่ฝากและที่มอบไม่ได้ตั้งแต่ครั้งแรกมานั้นน่ะ ทีนี้เป็นทางธนาคารชาติเขาจดหมายมาหาเราเรียบร้อยแล้ว ว่าได้มอบเข้าตามจุดที่หลวงตามุ่งหมายเรียบร้อยแล้ว คือทางนี้อ้างไปเลย ถึงขนาดกฎหมาย พ.ศ.เท่าไร ๆ ที่ให้เข้า นี่เป็นจุดที่ถูกต้อง เป็นหัวใจของชาติ เราเรียกรวม ๆ ว่าคลังหลวง คือจุดนี้เอง นี่เขาก็บอกมาแล้วที่นี่ บอกมาเรียบร้อยว่า ได้มอบตามความมุ่งหมายของหลวงตาเรียบร้อยแล้ว เขาบอกมา

เราเพียงรับทราบเท่านั้นเราบอก เพราะเราถูกต้มมาแหลก เปื่อยไปหมดทั่วประเทศไทย หลวงตาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายมาเข้าในแกงหม้อใหญ่ ถูกเขาต้มแหลก เพราะฉะนั้นเราจึงยังไม่ยืนยัน เราต้องให้เรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ยอมรับด้วยเหตุด้วยผล เชิญนักกฎหมายหัวกะทิ ๆ เราไม่เอาธรรมดานะ ทีไรก็ทีนั้นแหละตั้งแต่หลังถูกต้มมานี่นะ แต่ก่อนก็ระวังอยู่แล้ว คราวนี้ที่ถูกทอดถูกต้มนี้มาแล้วเข็ดนะ เข็ดแทนคนทั่วประเทศไทยเสียด้วยนะ ไม่ใช่เข็ดธรรมดา ด้วยเหตุนี้เองจึงยังรับรองกันไม่ได้

เราบอกเราเพียงรับทราบเราว่างี้เลย ฝากก็ฝาก มอบก็มอบไปเรียบร้อยแล้ว ก็เป็นอันว่ามอบแล้ว แต่เราเพียงรับทราบยังไม่ได้ยืนยันตามข้อที่มอบแล้วนั้นนะ นี่เราก็บอกไปแล้ว บอกเพียงรับทราบ ต่อเมื่อเราได้ไปตรวจดูทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อย เป็นไปตามความมุ่งหมายของเขาที่บอกมาแล้ว เราถึงจะประกาศเช่นเดียวกัน ให้พี่น้องชาวไทยทราบทั่วหน้ากันว่า สมบัติเราเข้าจุดไหน ๆ เวลานี้ถูกต้องแล้วยังเราก็จะประกาศให้ทราบทั่วถึงกันหมด เวลานี้ยัง

นี่ดอลลาร์รวมแล้วก็ ๕ ล้านกว่าไม่สงสัยนะ ทองคำที่ทั้งฝากทั้งมอบคราวนี้สองพันกว่ากิโล อันนี้ตามหนังสือเขาบอกมาว่ามอบแล้ว ทั้งสองรายการนี้มอบเรียบร้อยแล้ว ยังเหลืออยู่ที่ยังไม่ได้หลอมนี่ ไปกรุงเทพคราวนี้ถ้าทองคำเราได้ ๔๐๐ กิโลขึ้นไปแล้วเราจะหลอมทีนึง แต่เราค่อนข้างจะแน่ใจนะว่าจะได้ ๔๐๐ กิโล คิดว่าจะได้หลอม ไปกรุงเทพคราวนี้นะ คือหลอมแต่ละที ๆ ให้ได้ประมาณ ๔๐๐ กิโลขึ้นไปแล้วก็หลอม ๆ จากนั้นเราก็มอบคลังหลวงของเรา

เราคิดทุกวิถีทางนะเพื่อชาติไทยของเรา เพราะฉะนั้นเราถึงกล้าดุกล้าดีกล้าเด็ดทุกอย่างได้เลย ถอดออกมาจากหัวใจต่อพี่น้องชาวไทย ด้วยความเมตตาล้วน ๆ นะ เราไม่มีอะไรเราก็บอกแล้ว ตั้งหน้าตั้งตาช่วยชาติเสียจริง ๆ ครั้งนี้เป็นครั้งที่เห็นประจักษ์กับสายตาพี่น้องชาวไทยทั้งชาติว่า ชาติไทยของเราเดือดร้อน ค่อนข้างจะล่มจมไปได้นะ เราจึงทนไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่เราไม่เคยคิดแบบนี้นะ ที่จะช่วยพี่น้องชาวไทยแบบนี้เราไม่เคยคิด แต่เมื่อมันกระเทือนหนักเข้า ๆ ประกอบกับเหตุผลมันก็หนุนเข้ามาที่จะให้ออกนะ ก็เลยออกละที่นี่ ออกช่วยพี่น้องชาวไทย ก็คิดว่าออกธรรมดา ๆ ทีนี้ต่อไปมันก็เลยบานปลายไปเลย

เช่นอย่างการเทศนาว่าการนี้ก็ออกทั่วประเทศไทย ทีนี้ก็ออกทางอินเตอร์เน็ตอีกด้วย นู่น มันกว้างขวางออกไปมาก สุดท้ายฟังเทศน์ประจำวันรู้สึกจะเป็นฟังเทศน์หลวงตาบัวไปแล้ว นี่ก็ไม่คาดนะ ก็ยังเป็นไปได้อย่างนี้ ธรรมะเข้าสู่จิตใจไม่ได้เหมือนสมบัติอื่นใดเข้าสู่จิตใจนะ ขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้ นี้เป็นเรื่องลึกลับมาก แต่เป็นเรื่องเปิดเผยในความจริง ความจอมปลอมกิเลสมันปิดไว้ ๆ ไม่ให้เห็นความจริง ความจริงเป็นธรรมชาติที่เปิดเผยอยู่ในตัวเอง

สมบัติใดก็ตามที่เข้าสู่ภายในจิตใจไม่เหมือนธรรมสมบัตินะ ธรรมสมบัตินี้เข้าไปแล้วตีกระจายออกเป็นผลเป็นประโยชน์เรื่อยเลยนะ สมบัติอย่างอื่นยังทำตัวให้เหลิงเจิ้งได้นะ มีมากเท่าไรยิ่งโลภมาก ๆ เลยเป็นบ้าโลภไปเลย นั่นสมบัติอย่างอื่นเป็นอย่างนั้น ถ้าสมบัติภายในใจมีเท่าไรยิ่งเย็นยิ่งชุ่มไปหมดเลย พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ไปที่ไหน ไปไม่ไปก็ตามจิตใจท่านครอบโลกธาตุ นี้คือความจริง พี่น้องทั้งหลายฟังเอาเสีย ถอดออกมาจากหัวใจจริง ๆ มาโกหกได้เหรอ

เราเกิดมาแต่โคตรพ่อโคตรแม่หลวงตาบัวเราก็ไม่เคยปรากฏ เวลาปรากฏเหมือนหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มยังบอกแล้ว เราเคยคาดเคยคิดเมื่อไร การปฏิบัติเช่นอย่างเราคิดอ่านว่านิพพาน นิพฺพานํ ปรมํ สุญฺญํ กิเลสมันเข้าไปแทรกความสงสัยเสีย เอ๊ นิพพานเห็นจะเป็นอย่างนั้น ๆ แต่ธรรมธาตุนี้ยังไม่เคยมีใครพูด มันก็ขึ้นพร้อมกัน นิพพานหนึ่ง ธรรมธาตุหนึ่ง เป็นไวพจน์ใช้แทนกันได้ แต่ธรรมธาตุรู้สึกว่าเป็นรากฐานกันในไวพจน์เหล่านั้น คำว่าธรรมธาตุนี้จะเป็นจุดศูนย์กลางกระจายหมด คำว่านิพพาน วิมุตติหลุดพ้น เข้าอยู่ในธรรมธาตุนี่ทั้งหมดเลย เป็นที่รวม เป็นแกนใหญ่ คือธรรมธาตุ นี่ละพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์เป็นธรรมธาตุ ธรรมะกระจายอยู่ทั่วโลกดินแดน ด้วยความเปิดเผยแห่งความมีอยู่ของตน ของธรรมธาตุนั้น นี่ละธรรมธาตุอันนี้ที่เลิศเลอสุดยอดในโลกอันนี้ นี่ละท่านว่าธรรมมีอยู่ก็คือธรรมชาตินี้

ถ้าธรรมได้เข้าสู่ใจมากน้อยแล้ว จะกระจายคุณสมบัติของจิตออกมาเป็นลำดับลำดา จะรู้เหตุรู้ผล รู้ต้นรู้ปลาย รู้บาปบุญคุณโทษ รู้ละรู้บำเพ็ญเรื่อยไป ไม่ได้เหมือนสมบัติอื่นที่กิเลสขวนขวายหามาให้ ขวนขวายมาเท่าไรก็เอาไฟตามมาพร้อม ๆ เผา ถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องกลั่นกรองแล้ว สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นโทษเสียเกือบว่าทั้งหมดได้เลยนะ ถ้ามีธรรมแทรกอยู่ในนั้นก็ธรรมเป็นผู้กลั่นกรอง อันไหนจะควรทำยังไง ๆ นั่นละธรรมกลั่นกรอง เช่น สมบัติเงินทองข้าวของเรามีอะไร ๆ มาที่เราจะทำประโยชน์อะไร ๆ นี้ ธรรมเป็นผู้กลั่นกรองนะ กลั่นกรองแล้วแยกออก ๆ ถ้ามีแต่กิเลสนี้จะเอาอย่างใจ ๆ ความอย่างใจของกิเลสนี้มีแต่ความที่จะหมุนลงท่าเดียว เผาเจ้าของเป็นอันดับแรกเลย และเผาตลอดด้วย นี้คือความจริง ให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้ เราเปิดเผยเต็มที่ขนาดนี้ละ

ธรรมนี้เปิดโดยหลักธรรมชาติของตัวเอง แต่ถูกกิเลสปิดไว้เหมือนไม่มี กิเลสเวลานี้เปิดเผยเต็มเหนี่ยวนะ ให้พี่น้องทั้งหลายทราบ เวลานี้กิเลสกำลังตีตลาด โลกไหนก็ตามเถอะ ร้อนเป็นไฟไปด้วยกันหมด นี่เอาธรรมจับนะ ฟังให้ดี ธรรมจับจะเห็นหมดทุกอย่างเลย แต่ธรรมไม่ได้เหมือนโลก ไม่เหมือนกิเลส ถ้ากิเลสนี้นำอะไรเข้ามาแล้วมันผยองพองตัว ลืมเนื้อลืมตัวที่สุดคือกิเลส หลอกลวงโลกที่สุดคือกิเลส ชอบยกชอบยอที่สุดคือกิเลส กิเลสบกพร่องตลอดเวลา ไม่มีคำว่าอิ่มพอ ถ้าธรรมนี่เข้าจุดไหนเย็นไป ๆ อิ่มพอไปเรื่อย ๆ อิ่มพอเป็นขั้น ๆ จนกระทั่งถึงอิ่มพอสุดยอดแล้วพอหมดเลย นี้คือธรรม เมื่อเข้าถึงใจแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเห็นเหตุเห็นผล พอจะรู้จักว่าอันนั้นพออันนี้ยังไม่พอ อันใดจะควรขวนขวายเข้ามา อันใดจะควรตัดออก นี่เรื่องธรรมกลั่นกรองเป็นอย่างนั้น จึงต้องมี ไม่มีไม่ได้ธรรม

โลกเดือดร้อนทุกวันนี้ไม่ใช่เดือดร้อนเพราะธรรม เดือดร้อนเพราะกิเลสตีตลาดทั่วโลกดินแดน วุ่นไปหมด กิเลสมันก็หลอกไปอีกว่า บ้านนั้นเจริญ บ้านนี้เจริญ เขาเจริญ เราเสื่อม เขามั่งมี เราเป็นคนจน เขามีความสุข เรามีความทุกข์ หัวใจมันเป็นไฟเหมือนกันหมด ยิ่งมหาเศรษฐี นั้นละกองไฟใหญ่อยู่ตรงนั้น ยศถาบรรดาศักดิ์สูงเท่าไร กองไฟใหญ่อยู่ในนั้น เอาธรรมจับปุ๊บเข้าไปเห็นหมดเลย ฟังให้ดี นี่เราจะเปิดให้เต็มเหนี่ยวให้พี่น้องทั้งหลายฟังเสีย เราก็ไม่เคยได้รู้ได้เห็นเกิดมาแต่พ่อแต่แม่ โคตรพ่อโคตรแม่ของเราก็ไม่เห็น หลวงตาบัวในท่ามกลางของโคตรมันรู้จะว่าไง มันเห็นจะว่าไง จึงได้เปิดให้พี่น้องทั้งหลายทราบ

อย่าพากันตายกองกันอยู่เฉย ๆ โดยไม่คิดอ่านไตร่ตรองหาธรรมเข้าสู่ตนนะ จะให้กิเลสมันพาเจริญนี้จมไปทั้งนั้นละ ฟังให้ดีคำนี้ก็ดี มีแต่จะจมทั้งนั้น โลกนี้เจริญเท่าไร ความเป็นฟืนเป็นไฟไปพร้อมกันเลย ไฟนี่มันเผาอยู่ลึก ๆ กิเลสมันเอาหลอกข้างนอกนะ หลอกอันนั้นดีอันนี้ดี การดีดการดิ้นคือไฟเผาอยู่ในนี้ มันไม่ให้เห็นตรงนี้ แต่ธรรมจับหมดดูหมด ทั้งต้นเหตุที่จะให้เกิดไฟเผาโลกมันออกจากไหน ออกจากกิเลส ๆ นี้ออก ๆ เลย ถ้าเป็นธรรมจับปั๊บนี้ นี้ออกจากธรรมนะ ไปทางไหนออกจากธรรม เป็นผลเป็นประโยชน์ด้วยกันไปหมด เป็นอย่างนั้นนะ

นี่เราพูดคนเดียว ฟังซิน่ะ เราเคยสะทกสะท้านกับอะไร สามแดนโลกธาตุนี้เราไม่เคยสะทกสะท้าน ว่ากลัวใครจะมาตำหนิติเตียนอะไร ๆ เราไม่เคยสนใจ เพราะธรรมชาตินี้เหนือหมดแล้ว เกินกว่าที่จะมาขยี้ขยำกับกองขยะที่เขานินทา สรรเสริญอะไร นี้พวกถังขยะทั้งนั้น ธรรมไม่ใช่ถังขยะจะมาหลงอะไร พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวตรัสรู้แล้วสอนโลกได้สามแดนโลกธาตุ ฟังซิ พระองค์ไปหาใครมาเป็นสักขีพยาน หวั่นไหวกับสิ่งใดไม่มี เพราะธรรมชาติธรรมแล้วเหนือทุกอย่างแล้ว ไม่มีอะไรจะไปเทียบเท่า แล้วจะไปแข่งกับอะไร ประสาถังขยะแข่งกับมันอะไร จะไปกล้าหาญชาญชัย ตั้งหมัดตั้งมวยใส่ถังขยะ แล้วจะไปกลัวถังขยะ ต่างคนต่างวิ่งเผ่น มันบ้าทั้งสองประเภท เข้าใจไหม ธรรมท่านไม่ตื่น กล้าท่านก็ไม่กล้า กลัวท่านก็ไม่กลัว นั้นคือธรรม เหนือหมดแล้วเท่านั้นเอง วันนี้พูดเพียงเท่านี้ก่อนละนะ

(ถวายเงินกฐินตกค้าง) พี่น้องทั้งหลายทราบ เงินเหล่านี้ออกอย่างนั้นตลอด เราไม่เคยมีอะไรเป็นของตัวเรานะ ถวายมามากน้อยเราไม่เคยว่า เอาอันนี้ไปซื้อนี้มาให้เราหน่อย ไม่เคยมี ปรากฏขนาดนั้นนะ เพราะมันล้นหลามทุกอย่าง ท่วมท้นมาทุกอย่างจะไปหาซื้ออะไร ได้มาเท่าไรก็ทุ่มออก ๆ อย่างนี้ ไม่ว่าจะถวายส่วนตัวถวายอะไร เพื่อส่วนรวมทั้งนั้น เพราะความเมตตาครอบไว้หมดเลย

เอาให้ชุ่มเย็นทุกคนนะ เราเป็นลูกชาวพุทธ อย่าให้เสียท่ากิเลสเอาไปต้มตุ๋นแหลกหมดนะ สมบัติเงินทองข้าวของมีมากน้อยกิเลสเอาไปถลุงหมด ถ้าไม่มีธรรมในใจ ถ้ามีธรรมในใจแบ่ง ทางนี้ให้เป็นสมบัติของใจได้แก่บุญกุศล อันนี้ให้เป็นสมบัติของกายเวลามีชีวิตอยู่ เราจะได้อาศัยสิ่งเหล่านี้ ตายแล้วไม่ต้องนิมนต์พระมา กุสลา ก็ได้ บุญ กุสลา พอแล้ว เข้าใจเหรอ เอาละพอ จำให้ดี เอาละให้พร…

รวมทองคำที่เราได้ทั้งหมดเวลานี้ทั้งที่หลอมแล้วและยังไม่หลอม และฝากมอบและยังไม่ได้ฝากมอบ รวมทั้งหมดได้ทองคำ ๒,๒๖๔ กิโลครึ่ง ยังขาดอีก ๑,๗๓๕ กิโลครึ่งจะครบจำนวน ๔,๐๐๐ กิโลที่เรากำหนดตายตัวไว้แล้ว กรุณาทราบตามนี้นะ จะเอาให้ได้ ๔,๐๐๐ กิโลนี้ขาดไม่ได้เลย ถ้าลงได้ขึ้นสนามแล้วต่อยไม่ถอย นี่หลวงตาขึ้นสนามแล้วนะ ขึ้นสนาม ๔,๐๐๐ กิโล เป็นอันว่าไม่ลดเลย ฟัดไปเลยทีเดียว ๔,๐๐๐ กิโล จากนั้นเราก็เพิ่มของเราขึ้นเรื่อย ส่วน ๔,๐๐๐ ที่ตั้งไว้นี้จะไม่ให้ขาดเลย

เออ เมื่อเช้านี้มันใครเอากระแตมาปล่อย ปล่อยใส่จุดสำคัญด้วยนะ กระแตตัวนี้มันอ้วน ๆ กว่ากระแตทั้งหลายบ้าง มีโตกว่าเขาหน่อย ข้างมันไม่ลาย ถ้าเป็นกระแตแล้วข้าง ๆ นี่มันจะลาย แต่ตัวนี้ไม่ลาย แต่สีเป็นสีกระแต มีอ้วนกว่ากัน โตกว่ากันเล็กน้อย เรากำลังออกมาจะลงไปเดินจงกรม แล้วเขาดุ่ม ๆ ขึ้นมา นี่มึงมาจากไหน กูไม่เห็น พูดเล่นกับมันนะ มึงมาจากไหน กระแตกูเต็มวัดกูไม่เห็นตัวไหนมันอาจหาญขนาดมึงนี่นะ แล้วมึงมายังไง เขาก็ด้อมแด้ม ๆ เราก็ดู ข้างมันไม่ได้ลาย กระแตตัวนี้แสดงว่ามาใหม่ เราจับได้เลย แล้วลองดูมันจะเป็นยังไง สักเดี๋ยวเราเดินไปหามัน มันเดินไปนั่นแล้วก็เดินมานี่ แสดงว่าเขาเลี้ยงไว้ในบ้าน สักเดี๋ยวมันก็ลงไปข้างล่าง มันค่อยลงบันไดไป เราก็ตามไปมันจะทำยังไงคอยดู ลงไปมันไปอยู่ข้างล่าง มึงอยู่นี่เหรอ กูจะไปเดินจงกรมละที่นี่

พอเราออกจากนี่ไปปั๊บ เขาขึ้นบันไดอีก เราก็จับอันนี้ไว้เขาจะไปค้นหาอะไรไม่รู้ ตามธรรมดาพวกหนูพวกกระแตนี้เขาจะกัดนั้นกัดนี้ คาบนั้นคาบนี้วิ่งไป พอเรากลับมาเราก็ตามดูที่นี่ มันไปทำอะไรบ้าง พอขึ้นมาดู อะไรก็เห็นปกติ แล้วก็ดูห่ออันหนึ่งที่เคยเอาไว้ให้เด็ก ห่อตั้งอยู่ต้นเสา หาที่ไหนไม่เคลื่อนคลาดเห็นปกติ แล้วเดินไปนี้เห็นห่อนี้ขาด มันมีแอปเปิ้ลลูกหนึ่งอยู่นั่น อยู่ต้นเสานะ รอยแอปเปิ้ลมันกัดแหว่งไปมากมาย แสดงว่าเต็มเหนี่ยว เขาอิ่มแล้วเขาก็ไป ตัวเขาเลยไม่เห็น เห็นแต่แอปเปิ้ลแหว่ง ดูเปลือกมันเกลื่อนอยู่ตามนั้น โอ๊ย กินอิ่มกินอันนี้เอง เขาคงได้กลิ่นอันนี้เขาถึงไม่ยอมไปไหน เขาขึ้นมากินแล้วก็ไปหายเงียบเลย เดี๋ยวนี้ยังไม่ทราบ

เป็นกระแตของใครเอามาปล่อยไว้ มีคนเอามาปล่อยแน่ ๆ ละ กระแตตัวนี้ไม่เคยเห็น พึ่งเห็นเมื่อเช้านี้ ตัวมันสีเป็นสีกระแตทั้งหมด แต่ข้าง ๆ ธรรมดาของกระแตทั้งหลายนี้ลายข้าง ๆ นะ แต่ตัวนี้ไม่ลาย แล้วอ้วนกว่าเขาหน่อยนึง น่ารักเสียด้วยนะ แสดงว่ากระแตตัวนี้เคยเลี้ยงไว้ในบ้าน เพราะฉะนั้นมันจึงไปป้วนเปี้ยน มันจะไปขอเป็นเสี่ยวกับเราท่า เป็นกระแตของใครไม่รู้นะเอามาปล่อย เขาเอามาใหม่ ๆ นี่ละ อย่าเอามาอีกนะพวกนี้น่ะ มันยุ่งเรื่อย เอาละเลิกกัน

เปิดดูข้อมูล วันต่อวัน ทันต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร www.luangta.com


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก