ฝืนเล่นกับโลกสกปรก
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2543 เวลา 8:00 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๓

ฝืนเล่นกับโลกสกปรก

ก่อนจังหัน

ใครจับหม้อนั่นน่ะ อย่าจับหูเดียวมันฉีก เข้าใจไหม คิดบ้างซิหัวคิดมี มองดูที่ไหนมันขวางตา ๆ วันนี้ทนไม่ได้ฟาดเอาเสียบ้าง มันโมโหนะ มองดูหมู่เพื่อนไม่ได้ใช้หัวคิดปัญญาเลยมันแก้กิเลสได้ยังไง คนจะไปแก้กิเลสต้องคนมีสติปัญญารอบคอบตลอดเวลา นี้กิริยาที่ทำกิเลสลากจมูก ๆ ไปนะ เอาไป ดูไม่ได้นะ เพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าเราดูหมู่เพื่อนนี่ หลับตาดู ปิดหูฟังนะ ทนขนาดนั้นนะ มันทนไม่ไหวก็เอาเสียบ้างอย่างนี้ละ มองไปไหน ๆ นี่ไม่ได้มีหัวคิดปัญญาความเฉลียวฉลาดเลยนี่ เฮ้อ มันอยู่กันยังไงพระวันหนึ่ง ๆ หลั่งไหลเข้ามา ๆ ขวางหูขวางตา หัวคิดปัญญามีจะใช้มันไม่ใช้นะ

นี่ละที่เราสลดสังเวชจริง ๆ นะ ดูโลกมันถังขยะว่างั้นเลย ใครจะว่าเราเป็นบ้าให้ว่าไป มันจ้าอยู่นี้ตลอดเวลาจะให้ว่าไง โหย มันเหมือนส้วมเหมือนถานนะ คือมีแต่กิเลสลากลง ๆ หลับหูหลับตาให้มันลากไปอย่างนั้น ธรรมจ้าดูอยู่ตลอดเวลา เพราะเคยฟัดกันมาแล้วนี่นะจนจะสลบไสลนั่น ใช้สติปัญญาทุกสิ่งทุกอย่าง จนกระทั่งเขาแตกบ้านมาดู ฟังซิพูดหาอะไร มันดูไม่ได้นะดูพระดูเณร มันทนไม่ไหวก็เอาเสียบ้างแหละ มาก็มาเพื่อศึกษาหาความรู้ความฉลาด มันศึกษาอะไร มันมากอบโกยความโง่มาทับถมกัน ผู้อยู่เก่าอยู่ก่อนเลยจะตายด้วยกิเลสทับหัวมันนั่นแหละ มันยังไงกันนี่พระเณร

แล้วหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยนะ ไม่ใช่น้อย ๆ มาเป็นถังขยะเต็มอยู่ในวัดป่าบ้านตาดเรานี้ เรานี้คือหัวหน้ากองถังขยะละนี่ มันเต็มไปหมดด้วยถังขยะของพระของเณรที่ไม่ได้เรื่องได้ราว ไม่เอาไหนก็มีอีกด้วยนะ ผู้ตั้งจิตตั้งใจถูไถเพื่อความรู้ความฉลาดก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง ไอ้ผู้ที่จมไปเลยนั่นซิ มันยังไงกันหมู่เพื่อนนี่น่ะ

ศาสนาจมลงไปทุกวัน ๆ นะเวลานี้ พระเณรเรานี่แหละตัวสำคัญ ตัวทำให้ศาสนาจม กินอย่างลึก ๆ กลืนอย่างลึก ๆ กิเลสกลืนหัวพระหัวเณรน่ะ รู้ไหมเวลานี้กิเลสกลืนหัวโล้นนั้นน่ะ หัวโล้นวัดป่าบ้านตาดเรานี่ตัวสำคัญมากนะ มันกลืนตลอดเวลา ยังโอ่อ่าว่าเป็นพระกรรมฐาน มิหนำซ้ำว่าเป็นลูกศิษย์หลวงตาบัว หลวงตาบัวก็เหมือนขี้กองหนึ่งจะวิเศษวิโสอะไร หมู่เพื่อนเข้ามาจึงเป็นเหมือนมูตรเหมือนคูถไปตาม ๆ กันหมด เพราะหัวหน้าไม่เป็นท่าล่ะซิ เฮ้อ ทุกขัง นะ เอาละจะให้พร

หลังจังหัน

ที่เราลำบากอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะ มันมีแต่เรื่องเปรตเรื่องผี เรื่องจะทำลายชาติบ้านเมืองทั้งนั้นว่างั้นเลย เราจะรักษาบำรุงชาติบ้านเมือง มันจึงต้องได้ขัดได้แย้งได้ต่อสู้กันตลอดมาอย่างนี้ ถ้าเป็นเรื่องธรรมล้วน ๆ แล้วไม่มีปัญหาอะไรแหละ หลวงตาก็ไม่มีอะไรอย่างที่เคยพูดแหละ พอได้เงื่อนความจริงอะไร ๆ มาเสนอเราหรือยื่นให้เราปั๊บ เราก็ขึ้นเวทีเลย พอจับปั๊บแล้วขึ้นเวทีเลย ไม่มีคำว่าสะทกสะท้านสามแดนโลกธาตุว่างั้นเลย พูดให้ตรงไปตรงมาเลยเรา ความจริงของเราเต็มสัดเต็มส่วนต่อชาติบ้านเมืองอยู่แล้ว ที่ได้พูดกันเหล่านี้ก็เพราะมันขัดมันแย้งที่จะทำชาติบ้านเมืองให้ล่มจมต่อไปอีกนั่นซี อย่าว่าแต่ธรรมดาอยู่แล้วนะ ได้ระวังหลายด้านหลายทาง

คนทางข้างนอกเขายังไม่เข้าใจเรื่องรวมบัญชีเจ้าค่ะ

เรื่องรวมบัญชี ทำไมไม่เข้าใจ เราตาสีตาสาอยู่ในป่าเรายังเข้าใจ เล่ห์เหลี่ยมของพวกจะสะแตกเงินหลวง สะแตกตับโลกของชาติไทยเรานี่ ตับของชาติไทยเราทั้งหมด หาอุบายบอกว่ารวมบัญชี ๆ นั่นสิ่งที่มันจะเอาคลังหลวงนั่นรู้ไหม มันวางพื้นฐานไว้ราบรื่นหลอกคนอยู่ภายนอกนี้ ตัวจริง ๆ มันคือเอาพื้นฐานนี้เป็นที่เหยียบเข้าไปหาคลังหลวง ลากออกมาหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ชาติไทยเราหมดตรงนี้ คำว่ารวมบัญชี ๆ นี้ คือเป็นทางเดินของมันอันราบรื่นดีงาม เพื่อหลอกพวกเราที่โง่ ๆ นั้นแหละ พอทางนี้ลงใจมันแล้วมันก็เหยียบปึ๋งเข้าไปไปคว้าเอาสมบัติของคลังหลวง ซึ่งเป็นตับปอดของประชาชนทั้งหมดโกยเอาไปเลย รวมแล้วผ่านไปเลยไม่มีความหมายอะไร นี่หลักใหญ่มันอยู่อย่างนี้

บางคนก็ว่านโยบายของรัฐบาลก็ไม่น่าจะผิด

นโยบายนโยแบยที่ไหนมันก็ว่าไปหมดนั่นละ ว่าไม่น่าจะผิด ๆ มันผิดก็ได้นี่ คำว่าไม่น่าจะผิดกับคำว่ามันผิดก็ได้ มันอยู่ด้วยกันเข้าใจไหม มันหาอุบายแก้ไปอย่างนั้นละ ระวังให้ดีนะ เราไม่ได้เชื่อแล้วตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งป่านนี้ ไม่ได้เชื่อง่าย ๆ เพราะฉะนั้นที่บอกว่า เอาเข้าในบัญชีแล้วเราจึงบอกเราเพียงรับทราบ ต้องไล่กันละเอียดลออ เพราะถูกต้มมาหนหนึ่งแล้ว ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเราก็ยังเคยพูดแล้ว มิหนำซ้ำยังเอาคณะรัฐมนตรีมาตีหน้าผากเราอีก บอกว่าหลวงตาต้องปฏิบัติตามลายเซ็นของหลวงตา คือเงินนี้ไม่ได้เข้าคลังหลวง อยู่ข้างนอก เราเซ็นเราก็เซ็นตามที่เขาบอกใช่ไหมแล้วก็ถูกต้มเขามาแล้ว

ทีนี้เวลาเรารู้ตัวเราพลิกมาเรื่องของเราถูกต้มแล้ว เขายังเอาคณะรัฐมนตรีมาตีหัวเรา บีบบังคับเรา ให้เราปฏิบัติตามลายเซ็นอันนี้ ลายเซ็นที่ถูกต้มแล้วนี้ เราจึงได้บอกขึ้นทันทีว่า อย่าว่าแต่คณะรัฐมนตรีเลย ให้เอาโคตรคณะรัฐมนตรีมาประชุมตกลงก็เป็นโมฆะไปหมด เพราะจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายที่เป็นโมฆะแล้ว หลังจากเราทราบแล้ว แน่ะ ก็ไม่เห็นใครค้านมา เอ้า ค้านมาก็ค้านมาซีว่างั้นเลย นี่ละมันพูดมาตลอดอย่างนี้จะให้เราเชื่อได้ยังไง เราจึงไม่เชื่อ

พวกเล่ห์เหลี่ยมร้อยสันพันคมมันจะเอาตลอดเวลานะยังบอกแล้ว มันหมุนอยู่ใต้ดินเราบอกแล้ว เราจะไปอืดอาดเนือยนายไม่ได้นะเราบอกตรง ๆ พวกนี้มันหมุนอยู่ใต้ดินตลอดเวลา นี้เราชี้แจงหมดแล้ว พิจารณาแล้วทะลุไปหมดแล้วจะให้พูดว่ายังไงอีก พวกนี้ไม่ได้อ่อนนะ มีแต่หวานปากหวานคอมาล่อ ๆ ข้างในมันหมุนติ้ว ๆ ของมันอยู่นั้นน่ะ จำให้ดีคำนี้น่ะ เราจะไปนอนใจไม่ได้นะ ควรแข็งต้องแข็ง ไม่แข็งไม่ได้ ชาติไทยเราเป็นชาติยังไงกับโจรกับมาร มันมีอำนาจมาจากไหนโจรมาร

คนไทยเราถ้าหากว่าเพียงโจรมาร ๒-๓ คนต่อสู้กับชาติไทยของเรา ชาติไทยของเราล่มจมทั้งหมดแล้วเราอย่าไปหวัง ตั้งตำรวจทหารไว้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนก็ตาม ที่จะไปสู้กับข้าศึกนอกบ้าน อย่าไปสู้ ตั้งแต่ข้าศึกเพียงหัวแม่มือนี้ก็ยังสู้ไม่ได้แล้ว เราจะไปตั้งตำรวจทหารให้ไปสู้กับประเทศนอกเขา สมมุติว่าเขาจะมารบชาติไทยเรานี้ ให้เรายกธงขาวไว้ก่อนเลย อย่ามาเรายอมแล้วให้ว่างั้น เพียงชาติไทยของเราไส้มันเกิดกับหนอนอยู่ทางนี้ก็ชำระกันไม่ได้แล้ว เราอย่าไปพูดถึงเรื่องที่จะต่อสู้กับเมืองนอกเพื่อเอาชาติไทยของเรา กู้บ้านเมืองเราไว้นะ เข้าใจไหมคำนี้ จำได้แล้วยัง

เพียงเท่านี้ยังแก้ไม่ตก แล้วจะมีตำรวจทหารไว้เพื่ออะไร เพื่อจะรบข้าศึกกับข้างนอก ข้างศึกภายในมันเป็นยังไง รบยังรบไม่ได้แล้วจะไปอาจหาญหาอะไรวะ เอาละไป ขี้เกียจยุ่งว่ะ มันจะพยายามกลืนเอาตับไตของชาติให้ได้ เล่ห์เหลี่ยมบอกทันทีๆ เรารู้อยู่ มันไม่ปล่อยความพยายามนะ เราต้องเน้นหนักอยู่ตลอดเวลา เรายังไม่ให้พรนะให้พรเสียก่อน โฮ้ ขี้เกียจยุ่งกับเรื่องขี้เรื่องตดว่ะ

เล่ห์เหลี่ยมพวกนี้มันพยายามตลอดเราบอกแล้วนะ มันไม่มีการที่จะลดความพยายามนะ มันหนักมันแน่นมันหมุนของมันอยู่ลึกๆ เราจะไปเอือดอาดเนือยนายอยู่ไม่ได้นะบอกงั้นเลย นี่พิจารณาหมดแล้ว ชี้ตรงไหนแล้วนั้นละว่างั้นเลย ถ้าเป็นภัย ภัยตรงนั้น ถ้าเป็นคุณทะลุ ๆ ตรงนี้บอกไว้หมดแล้ว นี้พิจารณาหมดทะลุแล้วเราอยากจะเปิดให้ฟังอย่างชัดๆ นี่วะ มันไม่ใช่เรื่องของเราที่จะไปเปิดเผยทุกแง่ทุกมุม แต่ธรรมนี้จ้าไปหมด เพราะฉะนั้นจึงให้เด็ด ไม่เด็ดไม่ได้นะบอกเท่านั้น ทุกสิ่งทุกอย่างให้ทันกับเหตุการณ์ ไม่งั้นไม่ได้นะ ชาติไทยเราจมได้นะ เราจะไปกล้าหาญชาญชัยจะไปสู้กับเมืองนอกเมืองนาเขา ทหารตำรวจมีจำนวนเท่าไรนี้ เป็นกองทัพที่จะสู้ข้าศึกศัตรูเมืองนอก เมืองในมันเป็นยังไงให้ดูตรงนี้ให้ดี เอาละพอ

ได้มาเยอะวันนี้ก็ได้มาเยอะ จะพูดเรื่องอะไรอีก โกดังโกแดงจะให้พูดทางไหนอีกบ้าง นี่จะส่งของไปทางนู้น ไปวัดภูสังโฆวันนี้ สั่งรถมา ๒ คันแล้วจะมาเอาของจากนี้ไปภูสังโฆ แล้วพอดีเรื่องนี้ก็ยุ่ง ก็ซัดทางนี้ก่อนแล้วถึงจะหันไปซัดกับทางนั้น สุดท้ายหลวงตาตาย ผลสรุปหลวงตาตาย เอาละให้พร

โหย เล่นกับโลกสกปรกนี้พูดจริงๆ นะไม่อยากเล่น มันฝืนไปอย่างนั้นละ ที่ว่าไปหยิบโน้นหยิบนี้ทนเหม็นเอา เลยสุดท้ายจะเอาขี้มาอัดจมูกเราเลยมันก็ตายล่ะซี ตั้งแต่มันเหม็นมันก็พอแล้ว ไปละ เสร็จแล้วนะ จะไปแล้วเหนื่อยแล้ว ให้พากันช่วยกันพิจารณาเต็มกำลังความสามารถเพื่อชาติไทยของเรานะ หลวงตานี้หมดแล้วยกเพื่อชาติไทยทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือเลย ทุกอย่างเรามอบชาติไทยเรานี้ เป็นครั้งที่ ๒ ครั้งแรกฟัดกับกิเลส ครั้งที่ ๒ ฟัดกับความจน น้ำหนักพอๆ กัน เท่านั้นละ

เปิดดูข้อมูล วันต่อวัน ทันต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไรwww.luangta.com


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก