ทำเพื่อธรรม เพื่อโลก
วันที่ 19 สิงหาคม 2553 เวลา 12:45 น.
สถานที่ : วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส

ณ วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

เวลาประมาณ ๑๒.๔๕ น.

       ทำเพื่อธรรม เพื่อโลก      

 

          นี่ก็ต่อไปจะมาไม่ได้ ร่างกายอ่อนลง อ่อนลงทุกวันๆ ต่อไปจะมานี่ไม่ได้ล่ะ มันอ่อนลงทุกวัน บรรดาพี่น้องทั้งหลายที่อุตส่าห์มาพบหลวงตาที่นี่กับหลวงตาที่อุตส่าห์พยายามมาพบพี่น้องทั้งหลายที่นี่ก็คงจะมีน้ำหนักพอๆ กัน เพราะเรามาเพื่อทั้งหมดนี่ อันนี้ก็เพื่อเรา เรียกว่าพอๆ กันละนะ เสมอกัน ให้เสมอกัน

(ลูกศิษย์หลวงปู่เจี๊ยะถวายเครื่องมือแพทย์ ๑๒,๐๐๐ บาทครับ) เข้ามานั้นแล้วมันไม่ว่าเครื่องมือแพทย์ไม่ว่าอะไรช่วยไปหมดเลย มาก โรงพยาบาลแต่ละโรงๆ เป็นของง่ายเมื่อไร ที่เราให้โรงพยาบาลให้เป็นหลายสิบล้าน หลายสิบล้านให้โรงพยาบาลแต่ละโรงๆ เฉพาะตานี่สำคัญมากนะ ตานี่แพงเครื่องมือแพงๆ ทั้งนั้นละ ให้ตาให้เยอะ พวกโรงพยาบาลนี่

(ท่านอุทัย : คณะลูกหลานวัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน ขอน้อมถวายเพื่อสักการะบูชาพระคุณแด่องค์หลวงตา โดยมีทองคำหนัก ๑๐ บาท เงินสด ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์ ๓๓๐ บาท เช็ค ๓ ฉบับ รวมเป็นเงิน ๔,๕๐๐ รวมทั้งหมด ๒๙๕,๒๒๐ บาทครับผม) เอาไปแยก

จากนี้ก็ไม่แวะที่ไหนล่ะ พอออกจากนี่ก็บึ่งถึงวัดเลย ไม่แวะที่ไหน เติมน้ำมันเท่านั้น ถึงวัดเลย โธ่ เหนื่อยนะ ไปไหนมาไหนก็เหนื่อย แต่จิตไม่เหนื่อย จิตนี้พาไป จิตไม่เหนื่อย ร่างกายเหนื่อย จิตนี้ไม่เหนื่อย เพราะฉะนั้นมาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายมาด้วยน้ำใจนะ ใจไม่เหนื่อยละใจ ร่างกายนี้เหนื่อย

ไปไม่กี่วันร่างกายทั้งของท่านของเรามันก็พังอยู่ในนี้ล่ะ มันไม่ไปไหน ดินน้ำลมไฟแตกกระจายออกไปก็ไปเป็นธาตุเดิมของตน จิตก็เป็นจิต ถ้าจิตได้รับการอบรมในทางที่ถูกที่ดีแล้วก็ดีดขึ้นเลย ถ้าไม่ได้อบรมได้แต่ทำชั่วช้าลามกแล้วก็ลง ดิ่งลง ใจมีสองอย่าง ขึ้นด้วยความดี ลงด้วยความชั่ว ส่วนร่างกายนี้พังลงเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟตามเดิม ส่วนจิตนี้ขึ้นได้ลงได้ เพราะอย่างนั้นจึงอบรมจิตให้ดีนะ อบรมจิตให้ดีแล้วดีดเลย ดีดเลย ถ้าอบรมไม่ดีแล้วเราจะเอาสิ่งของสมบัติเงินทองข้าวของอะไรมาอวดไม่ได้นะ เวลาตายแล้วเราละพัง สิ่งเหล่านี้เขาไม่พัง ใจล่ะพัง ให้ระวังใจให้ดีนะ ใจเป็นของสำคัญมากทีเดียว

ท่านถึงพูดไว้ในตำราว่าพระอรหันต์ตายไม่มีที่หมาย ฟังซิ พระอรหันต์ตายไม่มีที่หมาย คือไม่ได้อยู่โลกที่อยู่กัน ท่านอยู่ด้วยความสิ้นกิเลส สิ้นกิเลสแล้วอยู่แบบนิพพานเที่ยง นั่นต่างกันนะ พวกเราไปตามกระแสของกิเลสบาปบุญดีชั่ว ได้สร้างความดีไว้ดีก็ขึ้น สร้างความชั่วไว้มากก็ลง มีอยู่สองอย่าง จิตใจไม่ตาย ร่างกายตายแตกเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟตามเดิม แต่จิตไม่ตาย บุญบาปนั่นละพาไป ใครมีบุญมากก็ขึ้น ใครมีบุญน้อยหรือบาปมากก็ลง ให้พากันอบรมจิตใจให้ดีนะ

จิตเป็นของสำคัญมากทีเดียว เวลาเราชำระให้มันขาดเสร็จไปหมดรู้ประจักษ์ใจ ขาดไปหมดในบรรดาสมมุติทั้งหลาย ไม่มีเงื่อนต่อกับจิตดวงนี้เลยแล้วจิตดวงนี้เด่นเลย เหนือหมด เหนือสมมุติทั้งหลายหมดเลย นั่นมันต่างกันอย่างนั้นละ เพราะอย่างนั้นจึงให้อบรมจิตให้ดี พระพุทธเจ้าเทศน์คำใดสอนคำใดไม่ผิด แต่เรานี้เชื่อตัวเองนี้ผิดทั้งนั้นละ ให้เชื่อพระพุทธเจ้านะ ท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไรแล้วให้เชื่อท่าน บึกบึนไปตามท่าน ถ้าเชื่อเราแล้วจม ไม่มีทางดี ให้เชื่อพระพุทธเจ้าละดี เดี๋ยวนี้ยังเชื่อแต่ตัวเองมันถึงเลวลงๆ ไม่ดี พากันจำเอานะ

พูดเท่านั้นละไม่พูดมาก พูดมากก็เหนื่อย เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนเหนื่อย พูดไปพูดมาเหนื่อยละ มานี้ก็มาเพื่อหัวใจพี่น้องทั้งหลายนะ หัวใจนี้เพื่อธรรม ให้ได้ธรรมไปครองใจทุกคนๆ ธรรมครองใจบุญครองใจดีทั้งนั้นละ อย่าให้บาปครองใจลงต่ำ

หนังสืออะไร (หนังสือมาถวายครับ) ใครจะเอาจะแจกก็ได้เอา แจกกันหนังสือนี่ แจกกันไป ที่ไหนก็คน ที่ไหนก็ใจ ที่ไหนก็บุญ เอาแจกกันไป แจกกันไปให้ทั่วถึง เราไม่เก็บไปวัด เอาแจกกันไป

(ทำบุญวันเกิดครับ) เออพอใจๆ ทำบุญวันเกิด เกิดมาแล้วรู้จักความเกิดของตัวเอง มาทำบุญฉลองวันเกิดของตัวถูกต้องนะ

ออกจากนี้ก็ต้องกลับแหละ ให้ไปข้างหน้าไม่ไหวแล้วต้องกลับ กลับอุดร มาถึงแค่นี้แล้วก็กลับอุดร ให้ไปข้างหน้าอีกไม่ไหว

เราทำเพื่อโลก เราไม่ได้ทำเพื่อเรา ถ้าทำเพื่อเราผิด ถ้าทำเพื่อธรรมและเพื่อโลกด้วยนั่นละถูกต้อง นี่ทำเพื่อธรรมเพื่อโลกถูกต้อง มาเยี่ยมน้ำใจพี่น้องทั้งหลายต่างหากนะ เรามานี่เรามาเพื่อหัวใจ เพื่อน้ำใจของพี่น้องทั้งหลาย ใจกับธรรม ใจกับบุญ ใจกับสวรรค์นิพพานเป็นอันเดียวกันไปด้วยกัน เรามานี่เรามาเพื่อน้ำใจของท่านทั้งหลายต่างหากนะ ถ้าเป็นร่างกายแล้วไม่ไหว แต่นี้น้ำใจมาได้ทั้งนั้นละมาได้

ทีนี้จะได้ให้พรพี่น้องทั้งหลายละนะ ให้พรแล้วกลับล่ะ ไม่ไปข้างหน้า ย้อนกลับอุดรวันนี้

  

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM103.25 MHz

            พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก