เอาจิตเข้าสู่ธรรม
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา 7:55 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๓

เอาจิตเข้าสู่ธรรม

 

          คณะศิษย์หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก นำโดยอาจารย์สัมพันธ์ ขอน้อมถวายทองคำแด่องค์หลวงตาเป็นจำนวน ทองคำ ๑ กิโล ๑๔ บาท ๕๐ สตางค์ เงินสด ๗๑,๖๐๐ เช็คเงินสด ๕,๐๐๐ ขอจงมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนนาน นั่งให้สบายนะพระ มาจากวัดไหนบ้าง ต้องขออภัยจากพระเจ้าพระสงฆ์และทุกท่านด้วยนะ ธาตุขันธ์ไม่เอาไหน แต่มันก็จำเป็นต้องขึ้นสนาม ขึ้นเวทีต้องมาทำท่าอยู่บนเวที ดูเอาซินั่ง เป็นอย่างนั้นละ มันไม่เอาไหนธาตุขันธ์ เมื่อมันจำเป็นต้องมาอย่างนี้ละ

          แล้วมีธุระอะไร (มาทำบุญ อยากให้หลวงตาแข็งแรงอายุยืนยาว) เป็นจำนวนทองคำ ๑ กิโล ๑๔ บาท ๕๐ สตางค์ เงินสด ๗๑,๖๐๐ เช็คเงินสด ๕,๐๐๐ ขอจงมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนนาน ใครก็มาขออย่างนั้นล่ะ ขอให้เรามีอายุยืนนาน มีสุขภาพแข็งแรง แต่เรามันก็ดื้อ เราเองก็เอากันไว้จะอยู่หรือไม่อยู่ก็อย่างนั้นล่ะ เป็นอย่างนั้น (ไม่ต้องดื้อครับ) ไม่ดื้ออย่างไรมันดื้ออยู่นี่ ใครจะไปรู้เราดื้อเราเอง

ถวายองค์หลวงตามหาบัวเป็นจำนวนทองคำ ๑ กิโล ๑๔ บาท ๕๐ สตางค์ เงินสด ๗๑,๖๐๐ เช็คเงินสด ๕,๐๐๐ ขอจงมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนนาน ใครต้องการมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนนาน แต่เรามันก็บืนตายของมันอยู่อย่างนั้น มันจะไม่อยู่ มันไม่ฟังเสียงใครนะ (หลวงตารั้งไว้ก่อน) นั่นแล้ว มันรั้งไปรั้งมาเรามันหงายสู้มันไม่ได้นะ รั้งไปรั้งมาหงาย ฉันจังหันมันฉันไม่ได้นะ มันมาทำท่าอยู่เฉยๆ ทำท่าออกสนาม เหมือนหนึ่งว่าฉันจังหันได้เหมือนพระทั่วๆไป ความจริงไม่เอาไหน เป็นอย่างนั้นละมันอ่อน สุขภาพไม่ดี

ก็ดี พากันตั้งใจปฏิบัตินะพระเรา ภาวนาดีๆ ถ้าจิตภาวนาดีๆ นี้สง่างามนะภายในใจ ถ้าภาวนามันดีดมันดิ้นไม่สบาย เจ้าของอยู่ก็ไม่สบาย อันนี้ที่ว่ามานี้มันเคยฟัดมาแล้ว เรากับภาวนา มันดื้อนะจิต ภาวนามันดื้อ มันต้องได้เอากันใหญ่เลย คือเจ้าของล่ะแก้เจ้าของ สู้เจ้าของเอง แต่ถ้าลงได้สู้แล้วอย่างไรเราก็ต้องชนะ ถ้าไม่สู้มันชนะเราตลอดเวลา ถ้าเราสู้แล้วมีชนะจนได้นั่นละ จำเอานะพระลูกพระหลาน ถ้าเราสู้มันแล้วเราต้องชนะ ถ้าไม่สู้เราต้องแพ้ตลอด เป็นอย่างนั้นภาวนา กับกิเลส กิเลสเป็นข้าศึกของธรรม ธรรมคือภาวนานั่นแหละ

โอ้ การฝึกจิตที่จะเอาจิตเข้าสู่ธรรมได้ตีกิเลสให้ห่างไกลจากตัวไปนี้  เพื่อความอยู่สบายนี้ยากนะ ไม่ใช่เล่น ลำบากมากอยู่ มันดิ้นของมันอยู่นั้นแหละ เป็นอยู่ในร่างกายกิริยามารยาทนุ่มนวลเหมือนคนทั้งหลาย พระทั้งหลายนั่นละ แต่ตัวจิตตัวมันดื้อมันดื้ออยู่ในนั้น เพราะอย่างนั้นท่านจึงสอนให้มีสติ บังคับจิตให้ดี ถ้าสติดีแล้วจิตก็ไม่ดีดไม่ดิ้น ถ้าสติขาดเมื่อไหร่จิตนี้ดิ้น ให้พากันจำเอานะพระลูกพระหลาน สติเป็นสำคัญ ท่านก็บอกอยู่ตลอดเวลาว่า สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา สติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวง เผลอสติไม่ได้นะ สติต้องบังคับเจ้าของให้ตีกับกิเลสนั่นล่ะดี

กำลังหนุ่มน้อยนี้จิตกำลังดื้อนะ แต่จิตมันไม่มีวัยนะ ไม่ว่าหนุ่มว่าน้อยมันดื้อได้เหมือนกันนะ ถ้าไม่ใช่ธรรมตีมันแล้วจิตมันดื้อได้ ถ้าธรรมตีไม่ว่าหนุ่มว่าน้อยมันไม่ดื้อนะ หมอบๆ ตลอด พระลูกพระหลานจำไว้นะ มันไม่อยู่กับวัยนะ มันอยู่กับจิตกับธรรม ถ้าสติดีใจก็สงบสง่างาม ถ้าสติไม่ดีแล้วไม่ได้ มันดีดมันดิ้นอยู่อย่างนั้นละ

นี่ก็ฝึกมาจนป่านนี้ละนี่ ฝึกมาจนป่านนี้ ฝึกทางด้านภาวนานะ แต่มันดีมันได้ครูบาอาจารย์องค์สำคัญๆ นะเป็นผู้ดัดสันดานมัน เพราะจิตเรามันดื้อ ผู้ดัดสันดานก็องค์สำคัญๆ หลวงปู่มั่น ฟังซิ นั่นละผู้ดัดสันดานอาจารย์ใหญ่ล่ะ มันหมอบนะ กับหลวงปู่มันนี้ไม่เคยดื้อนะ หมอบตลอดเลย เรายอมรับจนกระทั่งทุกวันนี้ลงตลอดนะ ผ่านเข้ามามองเห็นท่านปั๊บจิตมันจะลงของมันนะ นี่อยู่ข้างหน้า หลวงปู่มั่นท่านยืนอยู่นั่นนะ เราผ่านเข้าผ่านออกเป็นอยู่ตลอด พอมองเห็นปั๊บจิตน้อมปั๊บ คือน้อมเคารพท่าน นี่หลวงปู่มั่นนี้ ถ้ามันลงมันลงอย่างนั้นนะ

ครูบาอาจารย์องค์สำคัญทำใจของเราให้หมอบให้ลงได้ก็คือสติ นี่ละอาจารย์สำคัญละนี่ ได้จากครูบาอาจารย์มาแล้วสตินั้นเอามาไว้บังคับตน บังคับตลอดแล้วก็ดี ไม่มีอะไรดื้อล่ะ ให้พากันฝึกหัดนะจิต จิตนี้ดื้อนะ ต้องใช้สติ ศรัทธานี่สำคัญ พวกศรัทธา-วิริยะ-สติ-ปัญญาอันนี้เป็นเครื่องควบคุมความเพียรของเราให้เข้มแข็ง ถ้าอันนี้อ่อนจิตก็อ่อน จำเอานะบรรดาลูกหลานทั้งหลาย พูดเท่านั้นละไม่พูดมาก เหนื่อย ทีนี้จะให้พรพร้อมนะ

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM103.25 MHz

            พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก