จิตใจช่วยเหลือโลก
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา 7:45 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๓

จิตใจช่วยเหลือโลก

          ทางเครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับคนไข้เราได้ให้เยอะนะ ให้เยอะจริงๆ ยิ่งจุดไหนที่สำคัญๆ พวกตาพวกอะไรพุ่งให้เลย ไม่มีอะไรโกยพุ่งให้เลย เอาขนาดนั้นละ เราเห็นความจำเป็นทั้งคนไข้ทั้งหมอ มีแต่ความรู้ เครื่องมือไม่มีหมอก็ไปไม่ได้นะ นี่ละคือต้นเหตุที่ช่วย ช่วยเต็มกำลัง อันนั้นเป็นอะไรนั่น (ตึกสงฆ์ ๑๐ ชั้นที่หลวงตาเมตตาสร้างที่โรงพยาบาลอุดรธานีครับ) เหรอ มันจำไม่ได้นะ อันนี้ตึก ๑๐ ชั้น

          การช่วยโลกนี้เรารู้สึกว่าได้ช่วยมากอยู่ อย่างที่ว่าเหล่านี้มีเท่าไรทุ่มออก ทุ่มออก อะไรน้าอยู่ที่ในอุดรนี้ให้ทีเดียว ๒๕ ล้าน เป็นอะไรน้าที่โรงพยาบาลอุดรนี่ จะเป็นของ..สำคัญละนะ ที่เราทุ่มให้เลยถึง ๒๕ ล้าน ยังพอจำได้ตั้ง ๒๕ ล้านโรงพยาบาลอุดร แต่ว่าเป็นเครื่องมืออะไร หากจำได้แต่ว่าจำเป็น อันนี้เราให้ถึง ๒๕ ล้านเลยอันนี้ สำหรับเงินหลวงตาบัวนี่อย่ามาหวังนะ แม้สตางค์หนึ่งอย่ามาหวัง มีเท่าไรออกหมดเลย ออกช่วยโลก มีเท่าไรๆ ออกหมด ออกหมดเลย    เอาจริงเอาจังละเรา ไปทางโลกทางสงสารก็เอาจริงเอาจัง

อย่างนี้มันตึกอะไรนี่ (ตึกสงฆ์อาพาธ ๑๐ ชั้น เป็นของพระภิกษุ ๓ ชั้น นอกนั้นเป็นของฆราวาส) ทางพระเณรเท่าไรลืมแล้ว (เริ่มต้นเขาขอ ๘ ชั้น หลวงตา ๘ ชั้นบอกน้อย เลยเพิ่มอีก ๒ ชั้นเป็น ๑๐ ชั้น) เขาขอตึกสัก ๘ ชั้น บทเวลาให้ก็ให้ ๑๐ ชั้น ก็อย่างนั้นละ ให้ ๑๐ ชั้นเลย

ในอุดรนี้เราได้สร้างหลายตึกมัง (ตึกที่ว่า ๒ ชั้น ตึกอุบัติเหตุนั่นตึกหนึ่ง ตึกอุบัติเหตุที่เขามาขอต่อทีหลังจะต่อเป็น ๓ ชั้นได้ไหม หลวงตาบอกแล้วแต่สถาปนิก เขาบอกไม่ได้ มันรับน้ำหนักไม่ได้ เลยไม่ได้ให้เพิ่ม) เขามาขอเท่านั้นทีแรกดูว่า ๒ ชั้นหรืออย่างไร เราก็ให้ปุ๊บเลยให้ตามที่เขาขอ เขาเองเขาก็ไม่คิดไม่คาดว่าความจำเป็นของคนไข้ส่วนมากมักเป็นตึกอุบัติเหตุ มันหนาแน่นขึ้น หนาแน่นขึ้น สร้างเท่านั้นไม่พอ เลยวิ่งมาขอเราอีก ขอเราก็ให้ แต่ทีนี้มันสองชั้นหรืออะไร (ต่อเติมอีกชั้นหนึ่งเป็น ๓ ชั้น แต่ต้องแล้วแต่วิศวกรกับสถาปนิก) ทีนี้เขากำหนดให้เท่านั้น เขาไม่ให้เลยเราก็เลยไม่ได้ให้ล่ะ เพราะไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเพิ่มเติมขึ้นความจำเป็น พวกอุบัติเหตุมาก สร้างตึกอุบัติเหตุเยอะนะ ให้เยอะ มาขออีกก็ให้อีก แต่ให้คราวหลังนี้เขาบอกว่าที่กำหนดที่จะเพิ่มอีกชั้นหนึ่งนั้นไม่ได้เขาว่า เขากำหนดเพียงเท่านี้ ทานน้ำหนักอะไรๆ ได้เท่านั้น ตกลงเลยไม่ได้ให้ นี่ก็อย่างนั้นแล้ว

ทีแรกเขามาขอเท่านั้นเราก็ให้เท่านั้นเลย ไม่นึกว่ามันจะจำเป็นรวดเร็ว โถ จำเป็นอีก ขอมาอีกเขาบอกว่าไม่ได้ อะไรมันทานน้ำหนักหรืออะไร (ครับ ฐานรากมันรับน้ำหนักไว้แค่ ๒ ชั้น) เออนั่นละ (ให้ใหม่แล้ว ๑๐ ชั้น) นี่ ๑๐ ชั้นเหรอนี่ โรงพยาบาลอุดรนะนี่ให้แล้ว ให้แล้ว ให้แล้ว

ช่วยเหลือโลกนี่ช่วยจริงๆ เรา เรียกว่าเงินเรานี้ไม่มีสักบาท บอกว่าสักบาทเลยทีเดียว คือไม่มีอะไรตกค้าง เอาออกหมดเลย ที่ว่าเหล่านี้ออกหมดเลย ออกจากนี้ให้เลย ให้เลย ให้เลย เราก็พอใจ เช่นอย่างตึกโรงพยาบาลนี้ดูเหมือน ๔ ตึก โรงพยาบาลอุดรนี้นะลืมเสีย (อันนี้ตึกใหม่ ๑๐ ชั้น ตึกอุบัติเหตุ ๒ ชั้นครับ) จำไม่ได้ ทีนี้เขามาขออีก ขอเป็น ๓ ชั้นอะไร ทีแรก ๒ ชั้น เพิ่มเติมเราก็ให้ แต่เวลาไปถามพวกช่าง ช่างเขาบอกได้เท่านั้น ดูว่ามันทานน้ำหนักได้เท่านั้น ตกลงเลยก็เลยได้ให้เท่านั้น ถ้าเขานั้นได้เราก็ให้อีกตามที่เขาขอ

เต็มเม็ดเต็มน่วยล่ะ เราที่ช่วยโลกนี้เรียกว่าช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลย ช่วยหมดเลย จนกระทั่งพวกเดียวกัน วัดโพธิหรืออะไร เจ้าคุณอุดร มะเร็งที่โคนลิ้น มาเอากับเราด้วย ให้ไปกี่ล้าน (ทั้งหมด ๒ ล้าน) นี่เจ้าของไม่อยู่นะ มาขอเลย ทางนี้ก็จัดให้เลย เพราะทางวัดรู้นิสัยเรา ไม่มีเก็บอะไร นี้เราก็ให้ไปเลยนะ ไม่ได้ติดต่อกันอีก (ตอนนี้ท่านบอกว่าเงินเก่ายังพอมีเหลืออยู่ ยังไม่มารบกวน) ว่าอย่างนั้นละ ทางนู้นก็วิ่งเข้ามาก็มาเอาเลยนะ เราไม่อยู่ ทีนี้พระก็รู้นิสัยเรา มีอะไรท่านก็จัดให้เลย เป็นล้านๆ นะนี่ ไม่ใช่น้อยๆ นะ จัดให้เป็นล้านๆ

(มหาปานที่เสียชีวิตไปแล้ว สร้างตึกค้างไว้ เป็นหนี้เขา พอท่านล่วงลับไปเขาก็มาทวงหนี้ ท่านเจ้าคุณใหญ่มาที่วัดป่าบ้านตาดครับ) ๙ ล้าน มหาปานสร้างตึกอะไรนะอยู่ในวัดโพธิ พอดีเจ้าของตายปัจจุบัน ทีนี้ไม่มีใครรับมือ เจ้าคุณวัดโพธิ ตกลงก็แบมือมานี่ แบก็มาเอากับเรานี้ ได้นะล่ะ มาเอากับเราให้เลยนะ เท่าไร ๙ ล้าน ก็อย่างนั้นแล้ว มันก็น่ามาขอนะ มาขอที่ไหนก็ได้ที่นั่นละ ขออะไรได้หมด เพราะนี่มันเปิดตลอด ความเมตตาโลกมันมาก เรื่องที่ความจะมีตระหนี่ถี่เหนียวไม่มี มีแต่ความเมตตาครอบไปหมดเลย อะไรๆ ให้ๆ ให้จนไม่มียังจะให้ เอาขนาดนั้นละเดี๋ยวนี้

เอาล่ะเราสายแล้วนะ พูดเรื่องแข็งแรงมันสะเปะสะปะไปเดี๋ยวนี้ สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง แต่ใจนี้เด็ดตลอด ใจนี้เรียกว่าเด็ด ไม่มีอ่อนเลยใจ แข็งปึ๋งตลอดนะ เรายกให้ทางจิตใจไม่บกพร่อง แต่ทางร่างกายนี้อย่างนี้ละ ทางจิตใจช่วยเหลือโลกมีเท่าไรเป็นทุ่มเลยๆ ให้พรละนะ

 

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM103.25 MHz

            พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

 


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก