มหาสมบัติประจำใจ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2544 เวลา 8:00 น.
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

ค้นหา :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔

มหาสมบัติประจำใจ

วันนี้เป็นวันมหากุศล เป็นวันมหามงคลแก่พี่น้องชาวไทยเรา โดยตั้งวัดป่าบ้านตาดเป็นจุดศูนย์กลางแห่งการบริจาคของมหากุศลทั้งหลาย เบื้องต้นก็มีจุดที่เป็นที่ตั้งก็คือเราทำบุญอุทิศถึงโยมแม่ในวันที่ ๓๐ ซึ่งเป็นวันท่านจากไป จากนั้นมาก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลเป็นประจำ แล้วก็ค่อยกระจายออกไป จนกระทั่งถึงทำเพื่อชาติไทยของเราเวลานี้ นี่พี่น้องทั่วประเทศมา จังหวัดไหนต่อจังหวัดไหนมารวมอยู่จุดนี้หมด บริจาคมากน้อยเป็นมหากุศลแก่ชาติไทยของเรา ส่วนวัตถุไทยทานที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคมานี้จะเข้าสู่ประโยชน์ส่วนรวมมีคลังหลวงเป็นต้น ส่วนบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายบริจาคนั้นซึ่งเป็นด้านนามธรรม จะเป็นมหาสมบัติประจำใจของพี่น้องทั้งหลายที่บริจาคมา นอกจากนั้นแล้วยังกระจายออกไปเป็นส่วนกุศลอุทิศถึงบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั่วสามแดนโลกธาตุ เพื่อได้รับผลประโยชน์ทั่วถึงกันในวันนี้

เราจึงควรจะมีความยินดีเป็นอย่างมากว่าสมบัติเงินทองข้าวของที่เราได้บริจาคมานี้ มาเป็นประโยชน์แก่โลกทั่วไปหมด ฟังแต่ว่าสามแดนโลกธาตุ พวกเปรตพวกผีเหล่านี้ก็มีส่วนที่จะได้รับกุศลจากพวกเราถ้าไม่ใช่กรรมที่หนักแน่นเสียจริง ๆ เช่น ผู้ที่ไปจมในนรกนั้นท่านแสดงไว้ในธรรมว่าหมดหวังพวกนี้ บอกบุญเท่าไรก็ไม่รับ นอกจากนั้นทั่วแดนโลกธาตุ มีโอกาสที่จะได้รับส่วนบุญกุศลของพี่น้องทั้งหลายที่ได้บริจาคในวันนี้ทั่วถึงกัน

นี่ละอำนาจแห่งบุญแห่งกุศล ใครอย่าคาดใครอย่าคิด พระพุทธเจ้าไม่ใช่คนธรรมดา ธรรมไม่ใช่ธรรมของคนธรรมดา ธรรมเป็นธรรมของพระพุทธเจ้า ตรัสรู้ธรรมอันเลิศเลอแล้วมาสั่งสอนสัตวโลก ธรรมนี้จึงเป็นธรรมที่เลิศเลอสุดยอดเกินกว่าที่ใครจะคาดจะเดาได้ว่า ธรรมเป็นลักษณะเช่นใด มีอยู่ในที่เช่นใด คาดไม่ได้ แต่เราจะพอเริ่มคาดได้ตั้งแต่เราบำเพ็ญคุณงามความดีหนักเบามากน้อย บุญกุศลเหล่านี้จะหลั่งไหลเข้าสู่ใจของเรา เมื่อใจของเรามีบุญกุศลมากเข้า ๆ ก็แสดงความเด่นดวงแห่งกุศลผลบุญขึ้นมาที่ใจของเรา จากนั้นเราก็เริ่มการภาวนาประกอบกันเข้า นี่เป็นเหมือนกับทำนบใหญ่

การภาวนานี่เหมือนกับทำนบใหญ่ เป็นที่รวมแห่งแม่น้ำหลายสายที่ไหลรวมลงสู่ทำนบใหญ่ ได้แก่ บุญกุศลที่เราได้ให้ทาน รักษาศีล ทำผลประโยชน์แก่โลกมากน้อยเพียงไร นี่เป็นน้ำสายต่าง ๆ จะไหลรวมเข้าสู่ทำนบใหญ่ ได้แก่จิตตภาวนา จิตตภาวนานี้ไหลรวมปึ๋งลงแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงได้แก่ธรรมธาตุ นี่เกิดจากอำนาจแห่งบุญกุศลของพี่น้องทั้งหลายนั่นแหละ ให้พากันบำเพ็ญนะ

ให้ระวังคำว่าบาป นี้ไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้บอกผู้สอนเรา คือพระพุทธเจ้าองค์เอกสอนแบบเดียวกันหมด บาปเป็นสิ่งที่แผดเผาให้เกิดความเดือดร้อนหนักเบามากน้อยตามกำลังที่ทำบาปลงไป บุญกุศลให้เป็นความสุขความเจริญมากน้อยตามที่เราได้บำเพ็ญลงไป จนกระทั่งถึงที่สุดจริง ๆ แห่งบาปแล้วก็จมลงในนรก เรียกว่ามหันตทุกข์สุดยอดของทุกข์อยู่ในมหันตทุกข์แดนนรกนั้น ทีนี้บรมสุข สุดยอดของความสุขก็คือถึงแดนนิพพาน อำนาจแห่งกุศลสามารถส่งสัตวโลกให้ถึงแดนนิพพานได้ อำนาจแห่งอกุศลคือบาปกรรมนั้น สามารถที่จะส่งสัตวโลกให้ลงแดนนรกเป็นมหันตทุกข์ได้โดยไม่ต้องสงสัย นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์

ขอให้พี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นลูกชาวพุทธได้เชื่อฟัง อย่าฝ่าฝืนดื้อดึงคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งสอนไว้เพื่อความปลอดภัยและมีคุณค่าแก่เราในทางกุศล คำว่าปลอดภัยหมายถึงปลอดภัยจากสิ่งชั่วช้า อย่าทำที่ท่านสอนสิ่งใดแล้วว่าไม่ดี อย่าฝืนพระพุทธเจ้าซึ่งก็เป็นการทำลายตัวเอง วันนี้เราทั้งหลายก็ได้มาบำเพ็ญกองกุศลมากมาย เรียกว่ามหากุศล อุทิศส่วนกุศลเหล่านี้ถึงสามแดนโลกธาตุแห่งสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในที่ต่าง ๆ กัน ให้ได้รับทั่วถึงกัน

ต่อไปนี้ก็ขออำนวยให้พรแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายที่มาในวันนี้ ขอให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรือง กลับไปบ้านไปเรือนแล้วสั่งสมคุณงามความดี ประกอบหน้าที่การงานมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน ระหว่างสามีภรรยานี้เป็นตัวสำคัญมาก เมียก็ไม่ไว้ใจผัว ผัวไม่ไว้ใจเมีย นี่เพราะคนไม่มีธรรม ถ้าคนมีธรรมแล้วผัวกับเมียเป็นอวัยวะเดียวกัน เคลื่อนไปไหนเคลื่อนไปด้วยกัน เพราะความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือกัน ฝากเป็นฝากตายต่อกันได้เหมือนอวัยวะเดียวกัน เมื่อมีธรรมเข้าเป็นเครื่องประคับประคองรักษาแล้ว ไม่มีอะไรที่จะสนิทสนมฝากเป็นฝากตายได้ ยิ่งกว่าสามีภรรยาที่ต่างฝ่ายต่างมีธรรมด้วยกัน ถ้าฝ่ายใดก็ตามไม่มีธรรมเสียฝ่ายนั้นเป็นข้าศึก อยู่ไหนหาความสุขไม่ได้

เมียไม่ดีผัวนอนไม่หลับ อกจะหัก ท้องก็จะระเบิด ทุกอย่างไม่มีอะไรจะบรรจุความทุกข์ได้เลย เอาให้ระเบิดได้ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ดีเท่านั้น ผัวไม่ดีเมียก็เป็นอย่างนั้น เมียไม่ดีผัวก็เป็นอย่างนั้น ถ้าต่างคนต่างดีด้วยกันแล้วไม่มีอะไรจะมีความสุขความเจริญยิ่งกว่าระหว่างสามีภรรยา ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งรากฐานอันใหญ่หลวงแห่งความสุขความสงบเย็นใจต่อกัน ทั่วประเทศไทยทั่วโลกถ้าต่างคนต่างมีธรรมในใจฝากเป็นฝากตายกันแล้ว โลกนี้เป็นโลกความสุข อยู่ที่จุดนี้นะ พี่น้องทั้งหลายอย่าเข้าใจว่า ความสุขจะอยู่ที่กองเงินกองทองสมบัติต่าง ๆ อันนั้นเป็นสมบัติเครื่องสนองความต้องการของเรา สนองได้ทั้งทางดีทางชั่ว

คนชั่วเอาสมบัติเงินทองไปเป็นไฟกลับมาเผาตัวเองด้วยการสร้างความชั่ว มีมากต่อมาก คนที่มีธรรมในใจสมบัติเงินทองข้าวของเปลี่ยนแปลงมาให้เป็นกุศลผลบุญ ถึงพระนิพพานได้ไม่สงสัย นี่ละสิ่งเหล่านี้จึงไม่สำคัญยิ่งกว่าหัวใจของเราซึ่งเป็นเจ้าของของสมบัติ ให้ปรับปรุงรักษานี้ให้ดี ความสุขจะอยู่ตรงนี้ ไม่ได้อยู่กับกองเงินกองทอง อยู่กับกองบุญกองกุศลที่เราสร้างขึ้นมาใส่หัวใจเรา ให้พากันจำเอานะ วันนี้เทศน์เพียงเท่านี้แหละ

เปิดดูข้อมูล วันต่อวัน ทันต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร www.luangta.com


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก