จะเป็นสังฆเภท (ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก)
วันที่ 17 เมษายน 2545 เวลา 9:00 น.
สถานที่ : เรือนรับรองกองทัพภาคที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :
ข้อมูลเสียงแบบ(Win)   ข้อมูลเสียงแบบ(MP3)

ค้นหา :

จะเป็นสังฆเภท

เวลานี้เราสลดสังเวชนะท่านแม่ทัพ ศาสนาเราเวลานี้กำลังเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้เริ่มขึ้นแล้วเวลานี้ นี่ที่เราสลดสังเวชมากก็คือว่า พระเรานี้นะก่อฟืนก่อไฟเผาศาสนาเสียเอง อย่างที่ว่า ศูนย์พิทักษ์ศาสนา นี่ก็คือศูนย์สังหารชาติศาสนา จะไม่มีอะไรเหลือเลย ให้พี่น้องทั้งหลายจำไว้ คำนี้เป็นคำของหลวงตาบัว พูดออกมาจากความสัตย์ความจริงที่มีเมตตาต่อโลกเต็มสัดเต็มส่วน ช่วยบ้านช่วยเมืองมานานสักเท่าไหร่แล้ว คิดดูสิสตางค์หนึ่งยังไม่เคยมาแตะ เราเพื่อชาติบ้านเมือง แต่กลุ่มนี้ยกตัว หลอกลวงโลกว่า ศูนยพิทักษ์พุทธศาสนา พอเห็นแล้วกับกฎเกณฑ์ที่เป็นข้อบังคับ ที่จะบีบบังคับทั้งชาติทั้งศาสนาให้อยู่ในเงื้อมมือของคนเพียงกลุ่มสองกลุ่มเท่านั้นนะ มันออกมา มันดูไม่ได้ฟังไม่ได้เลย เทียบกับหลักธรรมหลักวินัยก็ไม่ได้ ถ้าพูดถึงว่ากฎหมายข้อไหนที่จะเอามา กฎข้อบังคับที่จะรีดจะไถจะบีบบังคับชาติไทยเราไม่มี ในกฎหมายไม่มีธรรมวินัย นี่หละกำลังก่อตัวขึ้นไป

นี่ก็วันไหนก็จะออกกระบวนการกันหละ ยุ่งกันใหญ่นะ เราจึงสลดสังเวชมาก เพราะเหตุไร เพราะเรียนธรรมวินัยด้วยกัน เรียนมาด้วยกันเห็นมาด้วยกันทุกอย่าง ผิดถูกกับพระวินัยข้อไหนปิดไม่ได้ มันรู้ด้วยกัน และพวกนี้ข้ามเกินเหยียบย่ำทำลายธรรมวินัย เข้ามาด้วยอำนาจบาตรหลวงที่จะครองบ้านครองเมืองเหยียบหัวพระพุทธเจ้า โดยไม่คำนึงถึงพระวินัย ที่กำลังจะเสนอร่างนี้ที่จะเข้าไหนบ้างนะ เข้าสภาบ้าง (ลูกศิษย์ : วันที่ ๒๓ จะเข้าคณะรัฐมนตรี) เอ้อนี่หละ ลุกลี้ลุกลนที่สุดทีเดียว มีแต่จะเอาท่าเดียวไม่คำนึงถึงความผิดถูกชั่วดี หาหิริโอตัปปะความละอายประจำพระไม่ได้เลย ออกไปประกาศมีแต่ประกาศโกหกโลกทั้งมวลๆ

พูดคำพูดของพระโกหกโลกมันเข้ากันได้อย่างไร พระเป็นผู้มีศีลมีธรรมเป็นที่ตายใจของโลกชาวพุทธเรา พูดคำไหนออกมาต้องมีศีลมีธรรมมีหลักมีเกณฑ์ จึงเรียกว่าพระ ให้ความตายใจให้ความอบอุ่นแก่โลกได้ แต่นี่กลับพลิกตาลปัตร พลิกตาลปัตรอย่างไร คือว่า มีแต่ความโกหกหลอกลวง ตั้งหน้าตั้งตาเป็นกลุ่มของพระโกหกหลอกลวงโลกเต็มสัดเต็มส่วน เราได้เห็นด้วยตา เทียบกับหลักธรรมวินัย เพราะไม่งั้นพระทางส่วนมากของประเทศทั้งประเทศจึงได้ลุกฮือกันขึ้นเวลานี้ ไม่ลุกฮือไม่ได้

สอง สามหัวโล้นๆ มันจะเข้าไปกลืนบ้านกลืนเมืองกลืนชาติศาสนาจะไม่มีเหลือเลย ลุกลี้ลุกลนไปท่าเดียวไม่คำนึงถึงความผิดถูกชั่วดี คือจะเอาให้สมใจๆ ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นแบบมหาโจรทั้งหมดเลย จะเข้ามหาเถรสมาคมก็เพียงผ่านๆ ๆ ไม่ได้อ่าน ได้ตรวจได้ตรา พอให้มหาเถรสมาคมได้ประชุมเรื่องราวต่อกันและกันว่าตกลงในข้อใด ไม่ข้อใด ผ่านๆ ๆ เป็นเรื่องลับๆ ๆ ไปงั้น ลุกลี้ลุกลนที่จะกลืนขึ้นไปหาอะไร เขาเรียกว่า รัฐมนตรีบ้าง ศาลไหนบ้าง มีแต่จะขึ้นท่าเดียวๆ เป็นอยู่อย่างนี้ตลอด

เวลานี้กำลังยันกัน กับทางชาติบ้านเมืองของเรา เวลานี้พระสงฆ์ทั่วประเทศไทยเดือดร้อนกันไปหมด นี่กำลัง เขาจะเอาขึ้น เหมือนกับว่า ม็อบ หรืออะไร ที่จะบีบบังคับให้รัฐบาลเอาสำนวนของเขานี่นะ เข้าสู่สภาบ้าง (ลูกศิษย์ : คณะรัฐมนตรี, สภาผู้แทนราษฎร) เอ้อนี่ กำลังบีบบังคับให้เข้า ให้พวกนี้อนุโลมให้เข้า พอเข้าแล้วก็ไปตีตราๆ เป็นอำนาจบาตรหลวงมา จะมาบีบบังคับคน

นี่หละเรื่องราวกำลังหนัก พระเณรเดือดร้อนกันหมด แล้วสุดท้ายพระเณรทั่วประเทศก็ไม่ไปไหนนะ แล้วจับมือกันทั้งธรรมยุติทั้งมหานิกายทั่วประเทศไทย จับมือกันแล้วดึงเข้าหาหลวงตา ให้หลวงตาเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำ แน่ะเป็นเรื่องหลวงตาที่จะหนักเวลานี้ เราไม่มีอะไรแหละ มันหากเป็นมาอย่างนี้ ทีนี้เมื่อถนนนี้สวมตัวเข้ามาหวังพึ่งเรา เราเป็นพระด้วย อยู่ในองค์การของศาสนา ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ด้วย เราจะปล่อยตัวไปได้อย่างไร เมื่อเห็นสิ่งที่จะทำลายชาติบ้านเมือง ทั้งชาติทั้งบ้านเมืองด้วย อยู่ด้วยจุดเดียวกัน เป็นระเบิดนิวเคลียร์นิวตรอน เราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องออกรับ นี่แหละเรื่องราวมัน เดี๋ยวนี้เลยกลาย

เป็นหลวงตานี้ออกหน้าทัพเลยนะ นี่วันที่ ๒๓ เขานัดอะไร เข้าม็อบแม้บอะไรไม่รู้แหละ หือ ภาษาผีบ้านี้เราไม่รู้กับมันหละ เราเป็นคนดีจะไปรู้ภาษาบ้าไงว๊ะ หือ เขาจะมาบีบบังคับให้ทางราชการนี้นำเรื่องนี้ขึ้นเข้าไปเสนอสภาเข้าไปแล้วเพื่อจะผ่าน ทางนี้ทางฝ่ายพระผู้มีอำนาจนี้นะเขาก็จะดันกันล่ะซี่ นี่ทางนี้ก็จะออกวันที่ ๒๑ ใช่มั๊ย ออกวันที่ ๒๑ ต้านทานกันไว้ก่อนเลย แสดงเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างให้ทราบกลของพวกนั้นตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งบัดนี้ ให้ทางนี้แจงให้หมดเลย เรื่องราวมัน นี่ก็จะต้านทานกันคือไปคนละวัน พวกนี้จะเข้าวันที่ ๒๑ แล้วก็พวกนั้นเขาจะเข้าวันที่ ๒๓ ก็จะได้พิจารณาด้วยกัน อันนี้เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้

เราจึงสลดสังเวชพระที่โกหก ตั้งหน้าตั้งตาเป็นฟืนเป็นไฟเผาทั้งชาติทั้งศาสนา ตั้งแต่เราบวชมานี้เป็นเวลานานเราก็ไม่เคยเห็น มาเห็นครั้งนี้แล้ว เราบอกตรงๆ อย่างนี้แหละ ออกทางวิทยุเลย หลวงตาลองได้พูดแล้ว ขึ้นเวทีแล้ว เอ้ามาว่างั้นเลยนะ หลวงตาไม่เหมือนใคร ถ้าลองได้ขึ้นเวทีแล้วให้มา หรือจะมาทั้งโคตรก็ให้มา บอกงั้น ให้ถอยไม่ถอยแล้วว่างั้น นี่โบกมือแล้ว ขึ้นเวทีแล้ว บอกให้มาเอาโคตรมาด้วยก็ได้ เราก็มีโคตรเหมือนกัน ถ้าเราอยากเอาโคตรเรามาเราก็จะเอามา ถ้าเราไม่มีโคตรมีแต่โคตรเขา ก็ให้เขาว่างั้นเลย นี่คือว่าไม่ถอยแล้ว ถอยชาติจม ศาสนาจมไม่มีเหลือ สามสี่คนนี้จะขึ้นกินโต๊ะกินเลี้ยงกัน ขึ้นบนหัวคน ขี้รดหัวคนทั้งประเทศ ทั้งชาติทั้งศาสนาไปด้วยกัน เราจึงยอมไม่ได้ นี่ที่กำลังรับกัน ท่านแม่ทัพกรุณาทราบตามเรื่องราว คำพูดของพระเช่นคำพูดของหลวงตาบัวนี้ พูดคำไหนให้ขึ้นเวทีได้เลย ไม่มีผิดมีเพี้ยน ตรงตามความจริงเป๋งๆ เลย ไม่เหมือนคำพูดของเปรตของผี

ก็คิดดูสิ ถ้าว่าไม่ถูก ท่านทั้งหลายจับเอาเงื่อนใหญ่ๆ นะพิจารณาเดี๋ยวนี้เลย คือมันประกาศโฆษณาออกไปหมดนะอย่างหน้าด้านนะ คือเงินที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคมากน้อยทั่วประเทศนี้ เข้ามาหาหลวงตาบัว แต่หลวงตาบัวเอาเงินของพี่น้องทั้งหลายเข้าพุงของตัวหมด นี่ฟังซิ มันฟังได้ไหม มันสวนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ ความบริสุทธิ์เราอยากหามาแข่งว่ะ พูดถึงเรื่องรับสมบัติส่วนรวมมาแล้วจับจ่ายเท่านั้นเท่านี้ ไม่มีความรั่วไหลแตกซึมแม้แต่น้อยนี้มันมีที่ไหนวะ สำหรับเรานี้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ บอกไม่มีจริงๆ

อันนี้มันก็สวนทางว่า เราเอาเงินที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคนี้เข้าสู่พุงหลวงทั้งหมดเลย พุงตัวเอง เข้าสู่พุงตัวเองหมดเลย โกหกหรือไม่โกหก นี่สิมันหน้าสลดสังเวช ใครเป็นคนถือทะเบียนบัญชีการจับการจ่ายเงินของพี่น้องทั้งหลายก็คือ หลวงตาบัวคนเดียว คำเดียวมันก็ไม่เคยมาถามเรา ตามันตาเดียวมันก็ไม่เคยมาดูบัญชีเรา เราเป็นผู้มีอำนาจรักษาเข้มงวดกวดขันแต่ผู้เดียว แล้วมันก็ไม่เคยมาถาม ทีนี้มันไม่เคยมาถาม แล้วมันเอาคำพูดว่าเราเอาเงินพี่น้องทั้งหลายเข้าพุงตัวเองมาจากที่ไหน

นี่ฟังซิ มันไม่โกหกจะเรียกว่าอย่างไร แล้วพี่น้องชาวไทยเราซึ่งเป็นผู้เทอดทูนทั้งชาติทั้งศาสนามาแต่ดึกดำบรรพ์ พวกนี้เป็นพวกมหาภัยจริงๆ ต่อจากนี้มันจะขึ้นเป็นสังฆเภทนะ เป็นสังฆเภทยุยงให้สงฆ์แตกจากกันทั่วประเทศไทย นี่จะเป็นกรรมหนักมาก รุนแรงมากพวกนี้ มีแต่จะเอาท่าเดียวๆ พูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็คือว่า มันผิดพลาดมาตั้งแต่ชาติเข้าใจไหม ไม่ได้เปลาะนั้น จะเอาเปลาะนี้ จะเอาเปลาะนี้จะดึงขึ้นไปหาชาติบ้านเมือง จะเอาให้จมทั้งชาติทั้งศาสนาเลย ก็ชาติศาสนาของเรามีเจ้าของด้วยแล้ว จะยอมให้จมได้ง่ายๆ หรือ นี่แหละที่มันจะซัดกันเข้าใจไหม ยังไงจะซัดกันแน่ๆ ถ้าฝืนเข้ามาก็จะเอาแน่ๆ ให้ถอยไม่มีเลย คนทั้งชาติทั้งศาสนาเทอดทูนกันทั่วประเทศไทย แล้วก็จะปล่อยให้มันเหยียบย่ำทำลายขี้รดหัวเป็นไปไม่ได้ว่างั้นเลย นี่กรุณาทราบตามนี้

พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการช่วยบ้านช่วยเมืองหลวงตาก็ช่วยมายังงี้ แล้วเรื่องราวมันก็มายังงี้ ความโกหกพกลมต้มตุ๋นคนทั้งประเทศ มันก็มาแสดงลวดลายอย่างหายางอายไม่ได้ ไม่มียางอายคน คำว่าผิดว่าถูกไม่มี มีแต่จะเอาให้ได้อย่างใจอย่างเดียวเท่านั้น นี่ที่มันน่าทุเรศมาก แหมหยาบโลนเอามากนะ แล้วจะมาปกครองชาติศาสนาของเมืองไทยนี้ได้อย่างไร ปล่อยให้เมืองไทยหรือเหยียบเมืองไทยให้จมทั้งประเทศ แล้วพวกสองสามคนนี้จะมาครองชาติครองศาสนาขี้รดหัวประชาชนทั้งประเทศ ทั้งขี้รดหัวพระพุทธเจ้าได้อย่างไร ต่อหน้าต่อตาของพี่น้องชาวไทยซึ่งตาปริบๆ ๆ อยู่นี้ ปริบๆๆ มันต้องลืมขึ้นคนเรา ไม่มีทางไหนก็สู้ละ ไม่มีอะไรมันก็สู้ด้วยหมัดเข้าใจไหม อย่างพูดเมื่อคืนนี้….


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก