ซุกหุ้น
วันที่ 10 กันยายน 2544
สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด
| |
ดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในเครื่อง
ให้คลิกขวาแล้วเลือก Save target as .. จาก link ต่อไปนี้ :

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๔

ซุกหุ้น

อะไรก็ตามถ้าเห็นด้วยตา ได้ยินด้วยหู ประจักษ์ด้วยหัวใจจริง ๆ แล้ว ใครจะว่าอะไรเราไม่ค่อยได้เชื่อง่าย ๆ นะ คือจะเล็งเหตุผลตลอดเวลา ใครพูดสุ่มสี่สุ่มห้าให้เราเชื่อทีเดียวเราไม่ค่อยเชื่อละ คอยจับเอาเหตุเอาผลหลักเกณฑ์ พอถึงใจแล้วเท่านั้น ที่นี่ฝังปุ๊บเลยไม่มีวันถอน นี้เราก็ได้ไปเห็นต่อหน้าต่อตาที่ช่วยชาติบ้านเมือง เราไม่คิดไม่คาดไม่ฝันว่าจะได้เจออย่างที่เจอชัด ๆ มานี้ โถ มันทำได้ลงคอ หน้าดื้อหน้าด้านจริง ๆ ไม่ได้เรียกว่าราชการแหละ มันเปรตมันผีอยู่ในหน้าที่การงาน ตั้งตัวเป็นเจ้าอำนาจป่าเถื่อนอยู่นั้น ว่าเจ้าหน้าที่ ๆ เอามาประกาศให้โลกเห็น แต่มหาโจรมันอยู่ใต้เจ้าหน้าที่ นี่ซิมาโดนกับหลวงตาเอาจริง ๆ เพราะฉะนั้นถึงได้ชัดเจนมาก พวกสกปรกว่างั้นเลย พวกเปรตพวกผีว่างั้น

ประชาชนราษฎรเขาให้ค่าจ้างรางวัลมาเพื่อทำหน้าที่การงาน ด้วยความสุจริตใจต่อชาติบ้านเมือง แล้วกลับกลายมา มันเลยคำว่าทุจริตต่อหน้าที่ มันเลยจากนั้นไปอีก มันเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารอยู่ในนั้นหมด ไปเห็นกันอย่างจัง ๆ มันไม่มีเหตุมีผลอะไรเลย แล้วมาทำความชั่วช้าลามกให้เห็นต่อหน้าต่อตา มันชัดมากนะ หากมีเหตุมีผลพอหลีกพอเลี่ยงบ้างก็มีอีกแง่หนึ่ง เพราะกิเลสมันมีหลายประเภท นี้ไม่มีเลย เอาหน้าด้านเข้าใส่เลย สันดานหยาบที่สุดเลย เข้ามาใส่ความจริงคืออรรถธรรม มันก็เข้ากันไม่ได้ล่ะซิ โห ทุเรศจริง ๆ นะเรา ได้เห็นต่อหน้าตัวเอง แล้วมันก็ไปเห่าอยู่ข้างนอกนะ ว่าหลวงตาบัวมาเล่นการบ้านการเมือง

นี่เห็นไหมกิเลสต้องหาเรื่องต่ออรรถต่อธรรม เราเข้าไปชำระสะสางความสกปรกในวงราชการ ต่างคนต่างสร้างส้วมสร้างถานขึ้นมา เอามูตรเอาคูถโปะชาติบ้านเมืองของเรา จะไม่ให้มีอะไรเหลือ มีแต่มูตรแต่คูถเต็มหัวชาติไทยเรา เราเอาน้ำไปชะล้างออกเพื่อให้มองดูได้บ้าง มันหาว่าเล่นการบ้านการเมือง ฟังซิ มันหยาบเข้าไปอีกกี่ชั้น เราสลดสังเวชจริง ๆ เพราะเราสอนโลกเราไม่มีแง่ใดที่กิเลสความสกปรกจะมาแทรกได้เลย การปฏิบัติตามหน้าที่ของเราก็แบบธรรมล้วน ๆ เพราะฉะนั้นเราจึงกล้าพูดได้อย่างเต็มปาก ถอดออกมาจากหัวใจว่า เราไม่มีคำว่ากล้าว่ากลัว ว่าได้ว่าเสีย ว่าแพ้ว่าชนะ เราไม่มี มีแต่ธรรมล้วน ๆ สอนโลก ผิดบอกว่าผิด ถูกบอกว่าถูก ไปเลย

เราก็เจออย่างจัง ๆ เสียด้วยในท่ามกลางแห่งชาติไทยของเรา จึงได้มาปลงความสลดสังเวชตลอดมา โหย เลวที่สุดเลย หน้าด้านที่สุดพวกนี้ หน้าด้านสันดานหยาบจริง ๆ ไม่ได้อายใครเลยคนไทยทั้งประเทศ มีแต่ท่าจะกินจะกลืนจะรีดจะไถด้วยวิธีการต่าง ๆ ตั้งเป็นกลุ่มเป็นก้อนปรึกษาหารือวิธีการรีดไถด้วยวิธีใด จะกินจะโกงด้วยวิธีใด ตั้งข้อกำหนดกฎบัญญัติขึ้นมา ด้วยการอ้างอำนาจป่า ๆ เถื่อน ๆ ในนามคำว่ารัฐบาล มันไม่ได้ว่านะคือรัฐแบน นี่ไม่เรียกว่าหุ้นจะเรียกว่าอะไร หุ้นพวกนี้อันตรายต่อชาติบ้านเมือง เรื่องผ่านไปแล้วความจมก็เมืองไทย ความเสียหายก็เมืองไทยมันไม่ได้ผ่าน ผู้ทำก็ไม่ได้ผ่าน ก็ตัวมันเองเป็นผู้ทำจะผ่านไปไหน

แล้วหาเรื่องหาราวหุ้นนั้นหุ้นนี้ มันทนไม่ได้เราก็ต้องเอากันบ้างซิ ความจริงมีอยู่ทำไมไม่นำมาพูด อย่างยกหุ้นคุณทักษิณเรา เรื่องก็ผ่านไปแล้ว แต่ความสกปรกความเลวร้ายมันไม่ได้ผ่าน นำมาพูดตามเรื่องเหล่านี้จะผิดไปไหน หาว่าซ่อนหุ้นซุกหุ้นนั่นนี่ มันซุกอยู่ทั่วประเทศไทยเต็มไปหมด เมืองไทยกำลังจะจม มันโค่นด้วยวิธีการซุกหุ้นของมันจะว่าไง มันมีกี่หุ้น เต็มบ้านเต็มเมือง หุ้นอยู่ข้างล่าง ๆ จะโค่นเมืองไทยให้จม ด้วยการรีดการไถการกินการกลืน การคดการโกงด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่ได้รับจากการปรึกษากันที่เรียกว่าหุ้น เข้าใจไหม หุ้นก็คือรวมกัน มันก็รวมหัวกันกินกันกลืน ไม่เรียกว่าหุ้นจะเรียกว่าอะไร ของนายกทักษิณทำไมเรียกหุ้น

มันก็เป็นธรรมดาของพวกของพ้องที่การทำมาหากินคนเรา แม้แต่อยู่ในบ้านเขาก็ยังมีหุ้นของเขา เขาชวนกันไปทำนั้นทำนี้ เรียกว่าหุ้นของเขาใช่ไหม วันนี้ไปทอดแหหนองนั้นไหม หนองไหนว่ะ หนองนั้น เออ ไป คนนั้นจะไปคนนี้จะไป นั่นหุ้นแล้วเข้าใจไหม เขารวมหัวกัน นี่ก็ประเพณีธรรมดาเขาทำกันไม่เห็นเสียหายอะไร พูดตามหลักธรรม ของเขาเขาได้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจ ซุกไม่ซุกเป็นอะไร ใครมีอำนาจไปบีบบังคับเขา เงินอยู่ในกระเป๋าของเรานี้ใครจะมาว่าเราซุกกระเป๋าล่ะ กระเป๋าเล็กกระเป๋าใหญ่ก็เป็นของมีเจ้าของรวมตัวกัน หุ้นก็เรียกว่ารวมกัน มาอยู่จุดเดียวกัน ในบ้านในเรือน หุ้นของเราก็กระเป๋าพ่อกระเป๋าแม่กระเป๋าลูก มันคนละหุ้น ๆ เข้าใจไหมล่ะ ใครไปยุ่งกับเขาได้ล่ะสรุปแล้วเป็นอย่างนั้น

นี่เราพิจารณาโดยธรรม เราไม่ได้เอาละไอ้เรื่องกฎหมายกฎหมอย มันพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันคม ที่จะตามจองล้างจองผลาญตามกินตามกลืนตามทำลายกัน เราไม่เอามาพูดเรื่องนี้เรื่องกิเลส เราจะเอาธรรมจับเข้าไปเลย เราจึงพูดได้โดยธรรม ตามหลักของธรรมแล้วไม่ผิด เอาอะไรมาผิด มันมาหาเรื่องต่างหาก เงินในกระเป๋าที่มันซุกไว้กี่หุ้น กำลังชาติไทยจะจมนี้ ทำไมไม่เห็นมีใครไปว่ามันบ้างล่ะ มันก็ลอยนวลอยู่ แล้วหาแต่คนอื่นว่าซุกหุ้น ตัวมันเองคณะซุกหุ้นใหญ่คณะทำบ้านเมืองให้ล่มจม นี่ตัวซุกหุ้นใหญ่ มันได้มาแล้วก็ซุกลง ไปสร้างอุโมงค์ใต้ดินบ้าง ซุกหุ้นอยู่ใต้ดิน จากนั้นก็ไปฝากทางเมืองนอกเมืองนา ฝากทุกแห่งทุกหน ล้วนแต่หุ้นของมัน ๆ หุ้นส่วนรวมพวกเพื่อนเดียวกัน หุ้นในครอบครัว หุ้นเป็นลำดับ ๆ มีแต่หุ้นทั้งนั้น เรื่องสกปรกทั้งนั้น

เหตุการณ์อย่างนี้เองมาเจอกับเรามันถึงได้ชัดเจน ถึงได้พูดกันล่ะซี ธรรมเป็นความจริง ผู้ทรงอรรถทรงธรรมยังมีอยู่ในโลก ทำไมพูดเรื่องความจริงเรื่องอรรถเรื่องธรรมไม่ได้ ตั้งแต่ความชั่วช้าลามกมันก็มีประจำมาเช่นเดียวกันกับธรรม มันก็ทำของมันได้ ทำไมจะพูดเพื่อแก้ไขไม่ได้มีเหรอ เราสลดสังเวชจริง ๆ นะ ช่วยชาติบ้านเมืองคราวนี้ ก็ไปโดนเอาตั้งแต่พวกสกปรกของสกปรกเต็มทุกแห่งทุกหน ร้อยแง่ร้อยงอนร้อนสันพันคม ออกมาอวดแง่นั้น ออกมาอวดแง่นี้ ออกมาขู่แง่นั้น ออกมาขู่แง่นี้ มันฟังหมดนี่นะ ฟังแล้วยิ่งสลดสังเวช โถ จะให้พวกนี้เหรอเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองต่อไป ก็คือเสริมให้มันเป็นยักษ์กินบ้านกินเมืองต่อไป จะไม่มีเหลือเมืองไทยเลย ถ้าวงราชการประเภทนี้มีต่อไป ส่งเสริมกันต่อไป เมืองไทยเราจะไม่มีเหลือตับปอดนะ

มันตั้งหน้าตั้งตากินกลืน มันไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่ตามที่ประชาชนมอบความไว้วางใจให้ พร้อมกับเป็นค่าจ้างรางวัลเลย เดือนหนึ่งคนละเท่าไร ๆ เป็นความตกลงของคนทั้งชาติให้ไปทำหน้าที่การงานด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม เพื่อเป็นประโยชน์ ให้สมกับประชาชนทั้งประเทศมอบความไว้วางใจให้ แล้วมอบได้ยังไงเมื่อเป็นอย่างนั้น เวลาจะเข้าไปทำราชการงานเมือง มีเงิน ๒-๓ สตางค์ติดกระเป๋าไปใครก็ไม่ทราบได้นะ เวลาออกมาแล้วโกยออกมาสักเท่าไร ๆ หุ้นบนหุ้นล่าง หุ้นใต้ดินหุ้นออกนอกประเทศ หุ้นสลับซับซ้อน มีแต่หุ้นกินหุ้นกลืนทั้งนั้นใครทราบได้ล่ะ ตัวเจ้าของเองปฏิเสธได้ไหม แม้คนอื่นไม่ทราบเจ้าของปฏิเสธได้ไหม นั้นคือความจริง ทำที่ไหนมันก็เป็นความจริง ก็คือทำ ๆ ความชั่วช้าลามกแก่ชาติบ้านเมือง

เราพูดจริง ๆ เพราะเราสอนโลกไม่ได้มุ่งอะไรเลย สอนด้วยอรรถด้วยธรรม การพูดนี้เราก็พูดด้วยธรรม จะผ่านไปหรือไม่ผ่านไปก็ตามเรื่องทั้งหลาย เรื่องความชั่วช้าลามกมันก็มีให้เห็นจัง ๆ ผลของมันก็แสดงความฉิบหายวายปวงให้เดือดร้อนทั่วประเทศไทยให้เห็นอยู่นี้จะว่าไง มันผ่านไปไหนเมืองไทยเรา ความล่มจมที่เกิดจากผลของเปรตของผีมากลืนมากินนี้มันผ่านไปไหน ความจมอยู่กับชาวบ้านชาวเมืองนี่นะ ต่างคนต่างแบกต่างหาม

จากนั้นก็หาอุบายไปกู้เงินทางโน้นมา กู้เงินทางนี้มา มีแต่อุบายกินทั้งนั้นนะ กู้มาแล้วก็มาประดับร้าน อันนี้เอาออกทำอันนั้น ๆ นี่ประดับร้านแล้วนะ เอาไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้พอประดับร้านหลอกเขา ไอ้ส่วนนั้นกลืนเข้ามา ๆ นี่ละอุบายวิธีการที่จะกลืนบ้านกลืนเมือง ต้องมีวิธีการหลายแบบหลายฉบับ เช่นอย่างกู้เงินนี้สำคัญมากทีเดียว มีแต่หัวกะทิทั้งนั้น หัวกะทิที่จะกลืนจะกิน เรียกว่าหุ้นใหญ่ของมันเอง พอเอามาแล้ว อันนี้แยกไปทางนั้นเท่านั้น ๆ ประดับร้านหลอกพวกตาบอด พวกโง่ที่สุดไม่เกินประเทศไทยแหละว่างั้นเลย โง่หมด มีแต่พวกเราฉลาดอย่างเดียว เอา กลืนไป พอเอามาแล้วเท่านั้นหมด ประดับร้านเล็ก ๆ น้อย ๆ นอกนั้นกลืน กินมาตลอดอย่างนี้ เมื่อไม่ร้ายแรง ชาติไทยของเราทำไมจะไม่รู้คนแท้ ๆ ก็อยู่สงบเงียบ ๆ ไปเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ ก็ยิ่งสนุกกลืนไปแหละ

ต่อไปก็ลืมเนื้อลืมตัวจนแดงโร่ออกมา ๆ จะเอาให้หมดทั้งชาติไทย อย่างเห็นชัด ๆ นี่ละธรรมเปิดอย่างนี้ เอา ถ้าหลวงตาบัวพูดผิดเอาไปตัดคอเลย หลวงตาบัวไม่มีเสียดายอะไรยิ่งกว่าธรรม เราจะเทิดทูนธรรม คอขาด-ขาดไปเลย เรื่องสกปรกเราไม่เล่นกับมัน เห็นชัด ๆ ด้วยตาของเราเองจะไม่ให้เราพูดได้ยังไง คนอื่นเขาเห็นเขาไม่พูดแต่เราเห็นทำไมพูด ก็หน้าที่ของเราไปเกี่ยวข้องอยู่แล้ว ถ้าธรรมดาเราก็เป็นเหมือนบ้านเรือนเขา ดีไม่ดีสงบยิ่งกว่านั้นอีก คิดดูแต่ก่อนเราเคยพูดที่ไหนเมื่อไร เรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ไม่เห็น แต่มันไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ความได้ความเสียความกระทบกระเทือนไม่มาเกี่ยวข้อง เราก็เหมือนไม่รู้ไม่ชี้ แต่เวลาเข้าไปมันมีความได้ความเสียความกระทบกระเทือนตั้งแต่ส่วนย่อยถึงส่วนใหญ่ มาอยู่ในจุดกลางคือตัวของเราเองนี้แล้วจะไม่พูดได้ยังไง นี่ละที่นำมาพูด-พูดอย่างนี้เอง

เพราะเรามีส่วนได้ส่วนเสียกับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศ เวลานี้กำลังทำหน้าที่แทนพี่น้องชาวไทยอยู่ เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้จึงต้องได้เกี่ยวข้องตลอดเวลา แม้คอขาดก็ขาดไปด้วยความเกี่ยวข้อง จะให้เราแยกจากนี้เราแยกไม่ได้ เพราะหน้าที่ของเราที่ได้รับผิดชอบพี่น้องชาวไทยอย่างลึกลับ ในหัวใจที่เต็มไปด้วยเมตตานี้ฝังลึกมากทีเดียว เราพูดจริง ๆ อย่างนี้ แหม สกปรกเอาจริง ๆ เลวร้ายเอามากที่สุดเลยจนดูไม่ได้นะ มาเอาต่อหน้าต่อตา ให้เห็นต่อหน้าต่อตาเสียด้วย โถ ยิ่งสลดสังเวชเรา ตั้งหน้าตั้งตามาสร้างแต่ความชั่วช้าลามก หวังจะร่ำรวยกับตัวเอง นั้นละคือฟืนคือไฟ ในหลักธรรมคือความจริงแล้วคือฟืนคือไฟ กอบโกยเข้ามา ๆ

อยู่ในนี้ก็ทำท่าประดับร้าน ไปที่ไหนโอ่อ่าฟู่ฟ่า อำนาจใหญ่ เงินก็มากฝังไว้ทุกแห่งทุกหน ธนาคารไม่ต้องฝาก ฝากไว้สองสามสตางค์เท่านั้นแหละ แสดงว่าเจ้านายใหญ่คนนี้เขาไม่มีเงิน เขามีสองสามสตางค์อยู่ในธนาคาร แล้วทางนี้มันแย็บออกมาอีก ส่วนที่เขามีอยู่ที่ไหนล่ะหุ้นใหญ่ของเขา อยู่ทุกแห่งทุกหนหุ้นใหญ่ เข้าใจเหรอ มันประดับอย่างนั้นนะ กิเลสมันหลอกหน้าร้านให้พวกเราทั้งหลายโง่ ๆ หลงตามมันไป ธรรมไม่ได้โง่ ซัดเข้าไปเลย ขาดสะบั้นไปเลย ความจริงอยู่ที่ไหนธรรมจะถึงหมดเลย ไม่ได้มีที่ลับที่แจ้งจึงเรียกว่าธรรม ดูแล้วมันสลดสังเวชนะเรา

ถ้าหากว่าต่างคนต่างจะสร้างแต่ความชั่วช้าลามก ความสกปรกโสมมนี้ ก็เท่ากันกับการสร้างฟืนสร้างไฟเผาไหม้ตั้งแต่ส่วนย่อยถึงส่วนใหญ่ จนกระทั่งประเทศชาติจมได้ไม่สงสัย ขอให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้ให้ดี การกล่าวทั้งนี้เพื่อจะนำมาสั่งสอนพี่น้องชาวไทยเรา ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบความสุขความทุกข์ด้วยกันทั่วหน้าทั้งประเทศเลย ให้นำไปคิดไปอ่าน ให้มีความสุจริตยุติธรรม ภายในตัวของเราก็อย่าคดอย่าโกงเจ้าของนะ พวกเรานี่พวกรีดพวกไถพวกคดพวกโกงอยู่ในตัวของเราเก่ง เมื่ออันนี้มันเต็มแล้วก็ออกข้างนอกซิ แม้ที่สุดลูกศิษย์หลวงตาบัวนับแต่หลวงตาบัวลงไปอยู่ในนี้ อย่าเข้าใจว่านี้เป็นกองหุ้นใหญ่นะ หุ้นใหญ่อยู่วัดป่าบ้านตาดนี่ มันคดมันโกงมันรีดมันไถทุกอย่างนั่นแหละ

พูดไปตรงนี้มันอดหัวเราะไม่ได้นะ มันคดมันโกงเจ้าของ โกงยังไง ก็เคยพูดแล้ว ไอ้ตัวเสื่อตัวหมอนตัวขี้เกียจนี้ แหม มันพิลึกนะ มันติดแนบอยู่นี้ไม่ยอมออก ดึงไปไหนมันก็ไม่ออก ตัวนี้ตัวสำคัญตัวคดตัวโกงตัวรีดตัวไถตัวเอง รีดลงหมอนเข้าใจไหม หาอุบายวิธีการต่าง ๆ นานา กิเลสมันรีดเอาไปหมด พอคิดเรื่องคุณงามความดีขึ้นมา กิเลสมันจะรีดเอาไปหมด ๆ ให้เหลือตั้งแต่หลับครอก ๆ เหลือซากไว้แล้วคือหลับครอก ๆ ของดีมันกินหมดแล้ว ของดีของมันแต่เป็นไฟสำหรับเรา มันจะเผาเราต่อไป เพราะความขี้เกียจขี้คร้านไม่ได้สร้างคุณงามความดี ความสุขความเจริญให้แก่ผู้ใด ความขี้เกียจขี้คร้านในหน้าที่การงานที่ชอบธรรมไม่เป็นของดีเลย อย่านำมาใช้มารีดมาไถตัวเอง อย่ามาคดมาโกงหลอกลวงตัวเอง

ถ้าว่าจะนั่งภาวนา ก็เหน็ดเหนื่อย เวลานี้ยังไม่ดึกมากนัก ตอนดึกถึงจะภาวนา ฟาดดังครอกตะวันโผล่ขึ้นมา ดึกหรือไม่ดึกฟังซิน่ะ เอาไปกินหมดไม่มีเหลือแล้ว ในวัดป่าบ้านตาดนี้ตัวจอมมันอยู่ตรงนี้หมดเลย กองรีดกองไถหุ้นใหญ่อยู่นี้หมด เราต้องคิดพิจารณาเทียบนอกเทียบในเป็นอรรถเป็นธรรมซิ จึงเรียกว่าธรรมสอนโลก การพูดนี้เราไม่ได้พูดเพื่อใส่ร้ายป้ายสีใคร เขาทำผิดของเขาก็ผิดของเขาไปแล้ว ส่วนที่พอจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ยังมีชีวิตอยู่นี้ให้ดำเนินต่อไปก็นำมาสอนกัน อย่าทำอย่างนั้น ๆ มันจะเผาเจ้าของอย่างนั้น เผาบ้านเผาเมืองอย่างนั้น ความหมายว่าอย่างนั้นต่างหาก ไปว่าอะไรเขา แต่เขาทำของเขามันก็หนักพอแล้ว เราก็เอาเหตุผลกลไกที่เขาทำนั้นมาสอนผู้ที่ยังไม่ทำ อย่าทำกันอย่างนี้ เจ้าของก็เป็นไฟ

ไม่ต้องพูดถึงเรื่องนรก ใครจะเก่งขนาดไหนก็เก่งเถอะ หลวงตาบัวนี้ตัดคอขาดถวายพระพุทธเจ้าไม่มีเหลือเลยเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์นี่ พูดให้มันเต็มยศมันจ้าอยู่ในนี้จะให้สงสัยไปไหน ถ้าหากว่าเอาภาพมาถ่ายเป็นทีวีได้ล้มหมดเลย วัดป่าบ้านตาดนี้กำลังหิวข้าว ยังไม่ได้กินข้าวตอนนี้ โอ๋ย ลืมไม่ได้หิวข้าวนะ คือความกลัวตายมันมากกว่า กำแพงแตกเลยพวกนี้น่ะมันกลัว ถ้าเอาภาพดังที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นตามหลักความจริงออกมาถ่ายอย่างที่เขาออกทางทีวีนี้ นี่ละที่กิเลสมันได้เปรียบ มาแสดงอย่างนี้ไม่ได้ แต่กิเลสมันแสดงได้ เห็นไหมตามทีวงทีวีที่ไหนรื่นเริงบันเทิง เรื่องกอดเรื่องจูบเรื่องฟัดเรื่องเหวี่ยงกัน เป็นบ้าหมาเดือน ๙ เดือน ๑๒ นั้นเต็มบ้านเต็มเมือง นี่กิเลสออกหน้าออกตาได้อย่างชัดเจน พวกนี้ก็หลงอ้าปากเป็นบ้าไปเลย

นี่ละเรื่องกลมายาของกิเลส เวลาธรรมจับมันเห็นหมดจะว่ายังไง ไม่เห็นหมดฆ่าได้ยังไง ฆ่าจนหมด เมื่อมันไม่มีในนี้แล้วอันนี้ก็แสดงจ้าขึ้นมา มันเห็นหมดเรื่องของกิเลสมันแสดงในแง่ใดมุมใดปิดไม่อยู่ว่างั้นเลย นี่ละพระพุทธเจ้าเอาธรรมมาสอนโลก พระอรหัตอรหันต์ผู้ที่ท่านมีความเชี่ยวชาญ ท่านนำมาสอนโลกรองพระพุทธเจ้าลงมา เอาความจริงมาสอน พวกเรายังจะหูหนวกตาบอดไม่ยอมฟังเสียงพระพุทธเจ้า จะฟังเสียงแต่กิเลสตัณหาความขี้เกียจขี้คร้าน สรณํ คจฺฉามิ ตลอดเวลาเหรอ ไปที่ไหนมองเห็นที่ไหนมันบกพร่องที่ไหน สรณํ คจฺฉามิ ของลูกศิษย์หลวงตาบัว วัดป่าบ้านตาด ไปที่ไหนมีแต่ สรณํ คจฺฉามิ มองหาตัวไม่เห็น เห็นแต่ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกนี้ อะไร สรณํ คจฺฉามิ ไปแปลเอาเราไม่แปล

เราได้มาเห็นชัดเจนคราวนี้ เห็นเรื่องกิเลสที่มาเข้าในจุดส่วนรวมที่จะทำชาติไทยให้ล่มให้จม เห็นอย่างชัดเจน จึงได้เปิดออกมาให้พี่น้องทั้งหลายได้รู้เนื้อรู้ตัว ให้รีบแก้ไขดัดแปลง อย่าเป็นอย่างนั้นเป็นอันขาด คนหนึ่งเป็น คนสองเป็น ก็รวมเป็นสามเป็นสี่ แล้วหมดทั้งชาติไทยจมไปเลยไม่มีอะไรเหลือ ให้พยายามพลิกเนื้อพลิกตัว ไอ้เรื่องที่จะให้มีความสุขความเจริญ อุ่นหนาฝาคั่งไปตามกิเลสที่บงการให้พาทำ ท่านทั้งหลายอย่าหวังว่างั้นเลย ตายจมกันหมด นับแต่มหาเศรษฐีเอาเงินมากองเท่าภูเขา ไปรีดไปไถมาจากไหนก็ตามมากองเท่าภูเขา กองเท่าภูเขานี้แลคือเชื้อฟืนเชื้อไฟเผาแหลกเผาคนนั้น แล้วเผาที่รวมทั้งหลายแหลกแล้วเผาเจ้าของจมวาระสุดท้ายลงในนรกอเวจีกี่กัปกี่กัลป์กว่าจะได้ขึ้นมา

เวลานี้มันกำลังภูมิใจกับกองฟืนกองไฟเชื้อไฟ ขนเข้ามากว้านเข้ามาด้วยความทุจริตสกปรกโสมม สุดท้ายก็เผาเจ้าของ เผาบ้านเผาเมืองแล้วก็เผาเจ้าของลงไปไม่มีอะไรเหลือ แล้วหาความสุขที่ไหน ทีนี้พลิกปั๊บพูดถึงผู้ปฏิบัติธรรม ให้ต่างคนต่างแก้ไขดัดแปลงตัวเองตั้งแต่รายบุคคลไป ครอบครัวเหย้าเรือนส่วนรวม ต่างคนต่างขยับขยายความดีออกไป ๆ แล้วอยู่ที่ไหนมันก็เย็นนะคนเรา อยู่ในครอบครัวเย็น ผัวเมียเท่านั้นก็เย็น ไม่ได้มีเงินล้านเงินแสนแหละเย็น เป็นอย่างนั้นนะ กินข้าวกับน้ำปลาก็เย็น เพราะไม่ได้สร้างความชั่วช้าลามกที่จะมาเผาหัวใจ

หัวใจนี้เป็นตัวรับเคราะห์รับกรรม เราไม่สร้างความชั่วหัวใจก็ไม่รับ หัวใจก็เย็น ถ้าต่างคนต่างพยายามแล้วมีความสุขความเจริญเรื่อย ๆ ไป จนถึงขั้นสมหวัง ถ้าลงสร้างความดีตั้งแต่เล็กแต่น้อยไปหาส่วนใหญ่ สมหวังเป็นลำดับลำดาไป ตรงกันข้ามกับการสร้างความชั่ว ผิดหวังตลอดนะ พวกนี้พวกสร้างความผิดหวังทั้งนั้น เอาไฟมาเผาตัวสด ๆ ร้อน ๆ แบบหน้าดื้อหน้าด้านนี่ เวลาตายลงไปแล้วไม่มีนะคำว่าด้านหรือไม่ด้าน มันเผาอยู่ในนั้น เอาละพูดเพียงเท่านี้วันนี้

ทองนี้มาเรื่อย ต่อไปนี้จะพยุงเรื่อย บ้านเมืองเรากำลังราบรื่นไปโดยลำดับลำดา ทางนี้จะส่งตลอด จึงได้เตือนพี่น้องทั้งหลายให้พยายามตักตวงกันทุกผู้ทุกคน มีมากมีน้อยสละลงไปเพื่อชาติไทยของเราจะได้มีความแน่นหนามั่นคง ถ้าขึ้นไม่ได้คราวนี้จะไม่มีหวังนะ ให้พากันพิจารณาให้ดี กาลนี้เป็นเวลาที่สมควรที่เราจะตักตวงผลประโยชน์ให้แก่ชาติไทยของเรา ให้พากันตั้งอกตั้งใจทุกคน ๆ หลวงตานี้แก่แล้วดังที่เห็นนี่แหละ ก็ยังอุตส่าห์วอก ๆ อยู่นี่เห็นไหมล่ะ ความจริงเราเอาอะไร เราไม่มีอะไรนี่ ก็ยังอุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกาย ให้พี่น้องทั้งหลายได้พากันตั้งอกตั้งใจช่วยชาติบ้านเมืองของเรา ทองคำเป็นอันดับหนึ่ง เพราะฉะนั้นอะไร ๆ จึงหมุนเข้าทองคำ

แม้ที่สุดเงินสดแต่ก่อนเราจะเอาออกไปช่วยชาติบ้านเมืองทั้งหมด เมื่อได้เห็นเรื่องราวของทองคำแล้วยังต้องหักกลับมาทันทีเลย เงินที่ว่าจะเอาไปช่วยทั้งหมด ๘๕๐ ล้าน หักไว้ตั้ง ๘๐๐ ล้านเข้ามาสู่ทองคำทั้งหมด นี่ก็จะหมดประมาณวันที่ ๒๔-๒๕ นี่แหละ คือถอนวันที่ ๒๔ พอดีเป็นวันถอนเงินอีก ๑๐๐ ล้านพอถอนทางนี้ปุ๊บก็โอนกันเลย แล้วก็ซื้อทองคำในเวลานั้น จะเข้ารวมในเวลาเดียวกัน คือมอบคลังหลวงวันนั้น นี่ ๘๐๐ ล้านจะครบวันนั้น เดี๋ยวนี้เอาออกเรียบร้อยแล้วเป็นทองมาเรียบร้อย ๗๐๐ ล้าน ยังเหลืออยู่อีก ๑๐๐ ล้าน รอจังหวะที่เงินจะออกเพราะมันเกี่ยวกับดอก อันนี้ก็เกี่ยวกับลูกศิษย์ลูกหาเขาขอให้ฝากเป็นประจำ ฝากไว้เฉย ๆ ไม่เกิดประโยชน์อะไร ถ้าฝากประจำยังจะพอมีผลประโยชน์บ้าง เพราะว่าการฝากนี้เราไม่ได้ถอนในวันสองวันนี้ เป็นเวลานานดีไม่ดีเป็นปี ๆ เขาขอให้เป็นอย่างนั้น เราก็เลยเอา ถ้าอย่างนั้นก็ฝาก เพราะเหตุนั้นเองอันนี้จึงมีเกี่ยวกับดอกอยู่ พอวันนั้นก็เรียกว่าดอกผ่านไปเรียบร้อยแล้วเราก็ถอนได้ กรุณาทราบตามนี้

แล้วต่อไปนี้ที่ว่าเงินสดนี้เราจะแยกอย่างนี้ขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบนะ คือเงินนี้จะหนักทางทองคำตลอดไป เงินสดที่ได้มาคราวนี้นะ เราก็บอกว่าเราจะแยกเป็นสองภาค ภาคหนึ่งช่วยประชาชนทั่วประเทศไทย ภาคที่สองจะเอาเข้าสู่คลังหลวง ทีนี้ก็มาหนักอยู่ทางเข้าสู่คลังหลวง ได้แก่ทองคำ ได้มากได้น้อยเราจะเป็นผู้พิจารณาเอง และคัดเข้า ๆ ที่จะซื้อทองคำแล้วก็หมุนเข้าไปซื้อทองคำ ที่จะช่วยประชาชนดังที่เห็นกันอยู่นี้ เราก็แยกออกไปช่วยด้วยการพิจารณาของเราเอง กรุณาทราบตามนี้ก็แล้วกัน

เปิดดูข้อมูล วันต่อวัน ทันต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร www.luangta.com


** ท่านผู้เข้าชมทุกท่านโปรดทราบ
    เนื่องจากกัณฑ์เทศน์บางกัณฑ์มีความยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วในการเปิดเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ทุกท่านได้อ่านเนื้อหากัณฑ์เทศน์บางส่วนจากเว็บไซต์ และให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กัณฑ์เทศน์ที่มีนามสกุล .pdf ไปเก็บไว้ในเครื่องของท่านแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์

<< BACK

หน้าแรก