คำถาม 
โดย : อัสสะชา ถามเมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2548

พิจารณาอสุภะ

กราบนมัสการหลวงตาที่เคารพอย่างสูง
ขอโอกาสถามหลวงตาครับ เวลาผมพิจารณาอสุภะไม่ว่าจะพิจารณาคนอื่นหรือพิจารณาให้อยู่ในกายตัวเองนั้น ระหว่างพิจารณาจะเกิดความสงบนิ่งมากภายในใจ ภาพนั้นจะชัดขึ้นนิ่งขึ้น แต่สุดท้ายก็มีแสงสว่างมาแทนที่ ภาพนั้นคลายหายไปหมดโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ ความปวดก็หายวับไปในขณะนั้น ไม่ว่าจะกำหนดให้เป็นคนอื่นหรือตัวเอง ผลก็เป็นเช่นกันหมด ในขณะนี้ผมได้คิดว่า ไม่ว่าเราจะกำหนดพิจารณาสิ่งใดตามแนวทางนี้ย่อมจะปรากฏผลเช่นเดิม กราบเรียนถามหลวงตาว่าผมพิจารณาเช่นนี้ถูกหรือไม่ และควรทำอย่างไรต่อไปครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง

คำตอบ
เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2548

เรียนคุณผู้ถาม
หลวงตาเมตตาแสดงธรรมตอบปัญหาจิตตภาวนาให้คุณ
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ณ วัดป่าบ้านตาด  ดังนี้

หลวงตา     :     ถูกต้องแล้ว ที่พิจารณานี้เรียกว่าถูกต้องแล้ว ถ้าชำนาญเข้าไปมันยิ่งรวดเร็วไปๆ ให้พิจารณาอย่างนั้นละ ที่จะปฏิบัติต่อสิ่งนี้มันหากบอกในตัวเหตุของมันเวลาพิจารณา สภาพอันนี้มันจะเปลี่ยนของมันๆ เราก็พิจารณาไปตามมันเรื่อยๆ ต่อไปสภาพนี้หายเงียบเลย หมด แน่ะ แต่เราไม่พูดล่วงหน้าผู้ปฏิบัติจะคาดคะเน เสีย ไม่ถูก ให้เป็นขึ้นปัจจุบันๆ เพราะฉะนั้นการเทศน์ธรรมะต้องได้ระวัง คือไปบอกไว้ล่วงหน้าไม่ได้ ให้ไปโดนตัวเอง ตัวเองไปโดนเอง แน่ๆ เวลามีผู้แนะนำไว้ก่อนมันไปหมายอย่างละเอียดไม่รู้ตัวนะ จึงต้องระวังๆ
                                                __________

(คุณสามารถอ่านและรับฟังพระธรรมเทศนากัณฑ์นี้เต็มกัณฑ์ได้ที่
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3379&CatID=2)

<< BACK

 


หน้าแรก