คำถาม 
โดย : วิศรุต พรหมทอง ถามเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2548

ตัวตนคือมายา

คำว่าตัวตนคือมายา คือเป็นอนิจจัง และเป็นปัจจุบันขณะใช่หรือไม่ครับ กระผมอยู่ในทางโลกได้รับความรู้สึกทั้งพอใจและไม่พอใจอยู่เกือบตลอดเวลา การทำใจให้เป็นปรกติคือไม่เป็นไปในทั้งทางพอใจและไม่พอใจ ก็ได้พยายามปฏิบัติอยู่เสมอแต่ก็ยังเกิดเวทนาไปในทางสองฝ่าย จึงอยากทราบว่าทำอย่างไรเวทนาทางกายนี้จะลดน้อยลงโดยเฉพาะในทางที่ขัดเคืองใจ การพิจารณาว่าเป็นอนิจจังเป็นทางที่ถูกแล้วใช่หรือไม่ครับ

คำตอบ
เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2548

เรียนคุณผู้ถาม
หลวงตาแสดงธรรมให้คุณเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ ดังนี้

หลวงตา     :    ขี้เกียจตอบ พูดธรรมด๊าธรรมดา มันมีจุดที่ควรตอบก็ตอบๆ ถ้ามีจุดสำคัญที่จะตอบไม่ต้องบอก ผางทันทีเลย นั่นมันเป็นจุดๆ การดำเนินของเรา ความรู้ความเห็นของเราจะเป็นจุดๆ เป็นคลื่นเป็นอะไรไปอย่างนั้น อันนี้ก็เป็นธรรมดา เล่าไปธรรมดา เอ้าว่าต่อไป     
                                            _________

(คุณสามารถอ่านและรับชมรับฟังพระธรรมเทศนากัณฑ์นี้ได้ที่
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3417&CatID=0 และอ่านได้ในเว็บไซด์หลวงตาหน้ารวมถาม-ตอบปัญหาธรรม)

<< BACK

 


หน้าแรก