คำถาม 
โดย : ทุติยาภรณ์ โฮเฟอร์ ถามเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2549

ธรรมะของหลวงตา เหมึอนยาเสพติด

กราบนมัสการ ท่านหลวงตา เจ้าค่ะ
ตัวดิฉันตอนนี้ อยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เจ้าค่ะ แต่ดิฉันได้ฟังท่านหลวงตาเทศน์ทุกๆวัน ทางอินเตอร์เน็ต ฟังเสียงชัดแจ๋วมากและเห็นภาพหลวงตาด้วย เจ้าค่ะ ต้องฟังทุกๆเช้าไม่ฟังไม่ได้ เกิดความหงุดหงิด ใจไม่มีความสุข เปรียบเหมือนติดยาเลยเจ้าค่ะ นี้เรียกว่าเกิด กิเลส ทางไหน?เจ้าค่ะ
     และมีอีกอย่างที่ดิฉันจะขอความเมตตาจากท่านหลวงตา
คือ อยากได้หนังสือสวดมนต์ ที่แปลเป็นภาษาเยอรมัน เพราะ
สามีและลูกๆเวลาไหว้พระสวดมนต์ อยากทราบความหมาย
ถึงตัวดิฉันจะพยามแปลให้ฟัง  แต่ก็ไม่ลึกซึ้ง เพราะไม่ชำนาญในภาษาเยอรมันเจ้าค่ะ เรื่องนี้แล้วแต่ท่านจะโปรดเมตตากรุณาเจ้าค่ะ มีลูกครึ่งไทยสวิสจำนวนมากที่สวดมนต์
ไหว้พระไม่ได้เลย เพราะอ่านภาษาไทยไม่เป็น หนังสวดมนต์ที่มีส่วนมากก็เป็นภาษา อังกฤษ ไม่มีภาษาเยอรมันเลยเจ้าค่ะ             ขอให้ท่านหลวงตา กรุณาตอบในช่วงธรรมตอนเช้าด้วยนะเจ้าค่ะ จะได้ฟังทางอินเตอร์เน็ตเจ้าค่ะ
                       ขอกราบนมัสการ
             

คำตอบ
เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2549

เรียนคุณทุติยาภรณ์
หลวงตาท่านเมตตาตอบปัญหาธรรมให้คุณ
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๙ ณ วัดป่าบ้านตาด  ดังนี้

ผู้กำกับ       :     คนที่ ๑ ดิฉันตอนนี้ อยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เจ้าค่ะ แต่ดิฉันได้ฟังท่านหลวงตาเทศน์ทุกๆ วันทางอินเตอร์เน็ต ฟังเสียงชัดแจ๋วมากและเห็นภาพหลวงตาด้วยเจ้าค่ะ ต้องฟังทุกๆ เช้า ไม่ฟังไม่ได้ เกิดความหงุดหงิด ใจไม่มีความสุข เปรียบเหมือนติดยาเลยเจ้าค่ะ นี้เรียกว่าเกิดกิเลสทางไหน?เจ้าคะ(หลวงตา อย่างนี้เรียกว่ากิเลสดับ ธรรมเกิดเข้าใจไหม จะเกิดกิเลสอะไร กิเลสเกิดไม่ได้ ธรรมเกิด กิเลสดับ เข้าใจ เอ้าว่าต่อไป)

และดิฉันจะขอความเมตตาจากท่านหลวงตา คือ อยากได้หนังสือสวดมนต์แปลเป็นภาษาเยอรมัน เพราะสามีและลูกไหว้พระสวดมนต์ อยากทราบความหมาย ถึงตัวดิฉันจะพยายามแปลให้ฟัง แต่ก็ไม่ลึกซึ้ง เรื่องนี้แล้วแต่ท่านจะโปรดเมตตากรุณาเจ้าค่ะ มีลูกครึ่งไทยสวิสจำนวนมากที่สวดมนต์ไม่ได้เลย เพราะอ่านภาษาไทยไม่เป็น หนังสือสวดมนต์ที่มีส่วนมากก็เป็นภาษาอังกฤษ ไม่มีภาษาเยอรมันเลย ขอให้ท่านหลวงตา กรุณาตอบในช่วงธรรมตอนเช้าด้วยนะเจ้าค่ะ จะได้ฟังทางอินเตอร์เน็ตเจ้าค่ะ

(จาก คุณทุติยาภรณ์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์)

หลวงตา     :     ภาษาที่พูดเหล่านี้หลวงตาเองไม่รู้เลย หลวงตาเองยังสบายอยู่ พวกนี้มันเป็นอะไรกัน ก็ไปหาเรียนเอาบ้างซิ มายุ่งกับหลวงตาทำไม อ้าว จริงๆ ก็หามาได้หนังสือเหล่านี้น่ะ เราหาธรรมมาสอนโลกแทบเป็นแทบตายไม่คำนึงถึงบ้างเหรอ เอาตรงนั้นซิ ขวนขวายซิถ้าต้องการอยากได้ดิบได้
                                                   ________

(คุณสามารถกดอ่านและรับชมรับฟังพระธรรมเทศนากัณฑ์นี้เต็มกัณฑ์ได้ที่หน้าเทศน์ประจำวัน http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3787&CatID=0 หรือที่หน้ารวมถาม-ตอบปัญหาธรรม)

<< BACK

 


หน้าแรก