คำถาม 
โดย : พิสิษฐ์ ถามเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2546

ระลึกรู้ ที่ความรู้สึกของการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นหลัก

 อยากกราบเรียนถามหลวงตาว่า กระผมเจริญสติแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ครับ
1.ผมจะระลึกรู้ที่ความรู้สึกของการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันเป็นหลัก 

2.เมื่อความคิดฟุ้งซ่าน มีความเด่นชัดกว่าความรู้สึกทางกาย ก็จะมาระลึกรู้ตรงความคิดแทน จนความคิดมันดับไปเอง แล้วจึงย้อนกลับมาระลึกรู้ที่กายต่อไปตามเดิมครับ   

3.บางคราวทนกับความคิดหรืออารมณ์บางอย่างไม่ไหวครับ ก็จะรีบมาระลึกที่ความรู้สึกทางกายทันที(จนบางคราวความคิดหรืออารมณ์ดังกล่าวหยุดทันทีครับเพราะจิตไประลึกรู้ที่กายแทน)...

จึงเรียนถามว่าปฏิบัติแบบนี้ถูกหรือไม่ครับ   ท้ายนี้ขอให้หลวงตามีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงครับผม 

May0246

คำตอบ
เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2546

เรียนคุณพิสิษฐ์ 
หลวงตาเมตตาแสดงธรรมตอบปัญหาของคุณให้
เมื่อเช้าวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ณ วัดป่าบ้านตาด ดังนี้

โยม            :     ๑) ผมจะระลึกรู้ที่รู้สึกการเคลื่อนไหวของร่างกายในชีวิตประจำวันเป็นหลัก

หลวงตา     :     ถูกต้อง เอ้าข้อสองว่ามา

โยม            :     ข้อสอง เมื่อความคิดฟุ้งซ่านมีความรู้สึกเด่นชัดกว่าความรู้สึกทางกาย ก็จะมาระลึกรู้ตรงกับความคิดแทน จนความคิดมันดับไปเอง แล้วจึงกลับมาระลึกรู้ที่กายต่อไปตามเดิมครับ

หลวงตา     :     เอาละที่มันไม่ค่อยถูกก็ไม่เอาละ เอาที่มาพิจารณาอยู่ที่กายนี้เหมาะสมแล้ว สติอยู่ที่กายถูกต้อง อันนั้นมันเร่ร่อนไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ เอ้าว่ามา

โยม            :     ข้อที่สาม บางคราวทนกับความคิดหรืออารมณ์บางอย่างไม่ไหว ก็จะรีบมาระลึกที่ความรู้สึกทางกายทันที (บางคราวจนความคิดหรืออารมณ์ดังกล่าวหยุดทันที เพราะจิตไประลึกรู้ที่กายแทน จึงเรียนถามว่าปฏิบัติแบบนี้ถูกหรือไม่ครับ

หลวงตา     :     ถูกต้องอันนี้ รู้ที่กายถูกต้อง


(ทีมงานขอตั้งจิตอนุโมทนาและขอให้ขั้นธรรมก้าวยิ่งขึ้นไป)

<< BACK

 


หน้าแรก