คำถาม 
โดย : ซีโร่ ถามเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2546

ศีลไม่บริสุทธิ์กับการทำสมาธิ

กราบนมัสการหลวงตามาด้วยความเคารพยิ่ง ไม่นานมานี้ลูกได้มีโอกาสทำบุญถวายผ้าป่าช่วยชาติและได้รับฟังธรรมะจากหลวงตา ก็ทำให้เกิดความปีติและซาบซึ้งใจอย่างมาก ทั้งนี้ ก็มีความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติธรรม ตามแนวทางที่ท่านครูบาอาจารย์ได้ชี้แนะ แต่ลูกก็มีปัญหาอยู่ข้อหนึ่ง คือเรื่องศีลไม่บริสุทธิ์ลูกเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง กล่าวว่า ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ทำสมาธิอย่างไรก็ไม่บังเกิดผล  เหตุนี้ทำให้ลูกรู้สึกวิตก
เนื่องจากศีล ๕ ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้นั้น มีข้อหนึ่ง ที่ลูกได้บกพร่องไป และเหตุแห่งการบกพร่องนั้น ก็นำมาซึ่งความเดือดร้อนทั้งกายและใจจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ จึงใคร่ขอความเมตตาจากท่านครูบาอาจารย์ โดยมีพระเดชพระคุณของหลวงตาเป็นที่สุด ได้โปรดให้ความกระจ่างแก่ลูกผู้ที่จมอยู่ในห้วงอวิชชา ในเรื่อง ศีลไม่บริสุทธิ์ ว่าผู้ที่ศีลไม่บริสุทธิ์นั้น สามารถปฏิบัติสมาธิให้เกิดผลได้หรือไม่ อย่างไร และจะเริ่มต้นด้วยวิธีใด  ขอกราบขอบพระคุณมาด้วยความเคารพ  

Jun1246

คำตอบ
เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2546

เรียนคุณซีโร่
หลวงตาเมตตาแสดงธรรมตอบปัญหาธรรมของคุณให้
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ ณ วัดป่าบ้านตาด ดังนี้

หลวงตา   :    ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์แล้ว ยังจะทำสมาธิไม่ได้ ต้องแก้จิตใจใหม่ อย่าไปทำลายศีลทำลายตนจากการจำศีลก็แล้วกัน เอ้า ให้ทำสมาธิต่อไปมันก็ดีต่อไป เพราะคนเราไม่บริสุทธิ์มาแต่วันเกิด ต้องเป็นลุ่ม ๆ ดอน ๆ ผิด ๆ ถูก ๆ เวลารู้สึกตัวเราแก้ไขตัวทางที่ถูกก็ไปได้เลย อันนี้เรื่องการทำลายศีลก็เป็นอันหนึ่งที่เราทำความไม่ดี ทีนี้เวลาเราจะบำเพ็ญความดีก็ปัดออกการทำลายศีล มีแต่การรักษาบำรุงศีลให้ดีขึ้น แล้วศีลก็เป็นขึ้นในตัวของเราก็ผ่านไปได้สบายเข้าใจไหมล่ะ เป็นความดี เอาละ

(ทีมงานขออนุโมทนาในธรรมศึกษาของคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ)

<< BACK

 


หน้าแรก