คำถาม 
โดย : ปิยะ ถามเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2546

ทำจิตเหมือนผ้าเช็ดเท้าทำอย่างไร

กราบเรียนถามหลวงตาครับ
1.ทำจิตเหมือนผ้าเช็ดเท้าคืออย่างไรครับและทำอย่างไรครับ?
2.จะแก้นิสัยชอบบังคับจิตที่ไม่เป็นธรรมชาติอย่างไรครับ? 
3.ตัวชอบทำเสียเรื่อง ตัวดื้อ ที่อยู่ในเชื้อจิต จะล้างมันอย่างไรครับ? เหมือนกำลังไปได้ดีอยู่ มันจะดึงเอาส่วนที่ไม่ดีขึ้นมาด้วยกันน่ะครับชอบเป็นอุปสรรคขวางตัวเอง
สาธุ 

Jun1746

คำตอบ
เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2546

เรียนคุณปิยะ
หลวงตาเมตตาแสดงธรรมตอบปัญหาของคุณให้
เช้าวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ ณ วัดป่าบ้านตาด ดังนี้

หลวงตา     :     ทำจิตเหมือนผ้าเช็ดเท้า คือไม่ให้จิตมีฤทธิ์มีเดช แผลงฤทธิ์ในตัวเอง แล้วไปเหยียบย่ำทำลายคนอื่น กระทบกระเทือนคนอื่น นี่เรียกว่าจิตที่มีพิษมีภัย จิตไม่มีพิษมีภัยก็คือจิตมีธรรม ให้ทำตัวเป็นผู้น้อยต่อผู้อื่นอยู่เสมอ อย่ายกตน ยังไงก็ยอมฟังเสียงผู้อื่นอยู่เสมอ นี่เรียกว่าผ้าอะไร (ผ้าเช็ดเท้าครับ) เออเหมือนผ้าเช็ดเท้า ผ้าเช็ดเท้านี่คือทำตัวให้ต่ำ ต่ำเพื่อกราบธรรม ไม่ใช่ต่ำเพื่อกราบมูตรกราบคูถ คือกิเลส เมื่อทำตัวให้ต่ำ น้อมรับธรรม ๆ แล้วธรรมจะเข้าสู่ใจ จะสูงขึ้นโดยลำดับ ๆ นี่ทำตัวให้ต่ำเพื่อฟังโอวาท เพื่อฟังอรรถฟังธรรม ซึ่งเป็นธรรมชาติที่สูงอยู่แล้ว แล้วเราจะได้ปฏิบัติตัวตามธรรมนั้นๆ เราก็สูงขึ้นไปตามธรรม ๆ นี่เรียกว่าผ้าอะไร (ผ้าเช็ดเท้าครับ) เออ เรียกว่าผ้าเช็ดเท้า ทำตัวให้เป็นทองคำได้ เอาละพอนะ

โยม           :     ข้อสองจะแก้นิสัยชอบบังคับจิตที่ไม่เป็นธรรมชาติอย่างไรครับ

หลวงตา     :    มันบังคับเรื่องอะไร ไอ้บังคับจิตมันพูดกลาง ๆ (เขาถามมาอย่างงี้) ก็นั่นซิไม่ตอบ ไม่เกิดประโยชน์

โยม            :   ข้อสาม ตัวชอบทำเสียเรื่อง ตัวดื้อ ที่อยู่ในเชื้อจิต จะล้างมันอย่างไรครับ  เหมือนกำลังไปได้ดีอยู่ มันจะดึงเอาส่วนที่ไม่ดีขึ้นมาด้วยกัน ชอบเป็นอุปสรรคขวางตัวเอง

หลวงตา     :    อันนี้มันก็มีอยู่ด้วยกันนั่นแหละ คือธรรมดากิเลสต้องขวางคนอื่นเสมอ แต่ไม่ขวางตัวซึ่งเป็นตัวพิษตัวภัย ตัวเองจึงเปิดโล่ง ปล่อยตัวไปเพื่อทำความเสียหายแก่ตัวเองในขณะเดียวกัน แล้วก็ทำความเสียหายแก่ผู้อื่น อะไรไม่มีหลักมีเกณฑ์ก็ไม่ตอบ เอ้าว่าไป

(ทีมงานอนุโมทนาในธรรมศึกษาของคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ)

<< BACK

 


หน้าแรก