คำถาม 
โดย : หมาน้อย ถามเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2546

อวิชชาตัวปกปิดธรรมแท้

กราบเท้านมัสการเรียนถาม
สภาพจิตภายในของกระผมตอนนี้มีความรู้สึกรู้ตัวอยู่ ถึงแม้จะไม่มีตลอดเวลาแต่ก็พยายามรู้ตัวรักษาไว้ เมื่อเวลามีความคิดอะไรขึ้นมาก็จะพยายามพิจารณาให้เห็นว่าความคิดนั้นไม่ใช่จิต พยายามจะรักษาเพียงความรู้สึกตัวเท่านั้นบางเวลาที่มีทุกขเวทนาไม่สบาย ก็จะยึดเอาตัวรู้นี้ไว้และพยายามสังเกตดูความรู้สึกไม่สบายว่ามันเป็นคนละส่วนกันกับจิต เมื่อเวลาพิจารณาไปมากๆเข้าไม่ถอยจะมีความรู้สึกว่า ความรู้สึกตัวนี้แยกไปเป็นคนละส่วนกับอาการไม่สบาย ไม่ยุ่งกับอาการไม่สบาย ความทุกข์ภายในจิตที่เกิดขึ้นก็เช่นกัน ถ้าพิจารณาสอนจิตมาก ๆ เข้าก็จะมีความรู้สึกได้ว่าอาการทุกข์ในจิตนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับจิตเลย 
คำถามของผมคือ ตัวความรู้ตัวนี้ ดูมันก็มีประโยชน์ แต่ทำไมหลาย ๆ ครั้งผม ฟังเทศน์หลวงตา จะพูดถึงตัวนี้ว่าเป็นตัวอวิชชา เป็นตัวที่ปกปิดธรรมแท้ ธรรมอันบริสุทธิ์เอาไว้ ไม่ทราบว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังจิตผู้รู้ที่รู้ตัวนี้อีกหรือครับ ผมขอกราบเท้าหลวงตาเมตตาตอบปัญหาด้วยครับ 

Jun2446

คำตอบ
เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2546

เรียนคุณใช้นาม หมาน้อย
หลวงตาได้เมตตาแสดงธรรมตอบปัญหาธรรมคุณให้ 
เช้าวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ ณ วัดป่าบ้านตาด ดังนี้

หลวงตา    :     ก็อวิชชานั่นแล้วจิตดวงนั้น ก็บอกอยู่ตะกี้นี้ ไปถามหาที่ไหนอีก ที่เขาพูดเรื่องความทุกข์ความอะไรที่มันแยกกันกับจิตนั้นถูกต้องแล้ว เขาพูดมานั้นถูกต้องโดยลำดับแล้ว เรื่องที่ว่าความรู้อันนี้มีอวิชชาปกปิด แล้วยังถามอะไรอีก เลยอวิชชาไปไหนอีก (เขาบอกว่า ตัวความรู้นี้มันก็มีประโยชน์ แต่ทำไมหลายๆ ครั้งฟังเทศน์หลวงตา หลวงตาพูดว่าตัวนี้เป็นตัวอวิชชา ตัวปกปิดธรรมะแท้ ธรรมะบริสุทธิ์) มันก็ปกปิดแท้จะให้ว่ายังไง แล้วมีอะไรอีก มันก็มีเท่านั้น ถ้ามีสติเข้าจับก็ได้ประโยชน์ออกมา ถ้าไม่มีสติ อวิชชาก็ถลุงไปเลย มันก็เป็นโทษ เข้าใจหรือเปล่าล่ะ อวิชชามีแต่คอยเอาเวลาเผลอตลอด ไม่เผลอคือสติ เรียกว่าธรรม ปัญญาธรรม เพราะฉะนั้นมันจึงมีการรบกันอยู่ตลอดเวลาสำหรับผู้บำเพ็ญเพียร ก็มีเท่านั้น แล้วมีอะไรอีก

(ทีมงานขออนุโมทนาในธรรมปฏิบัติของคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ)

<< BACK

 


หน้าแรก