คำถาม 
โดย : กวิน ถามเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2546

กรรมฐานห้าพิจารณาอย่างไร

ครูอาจารย์ท่านสอนไว้ว่าให้ยกเอามาอย่างหนึ่งคือ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ อะไรก็ได้มาอย่างหนึ่งแล้วมาพิจารณาแยกแยะเป็นส่วน ๆ ให้ละเอียด ซอยให้ถี่ยิบ ตรงนี้แหละที่เกล้าไม่เข้าใจว่าต้องพิจารณาอย่างไร แยกแยะอย่างไร ว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้าง แยกให้มันเป็นส่วนๆ ละเอียดๆ ได้อย่างไร ขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างบอกแนวในการปฏิบัติให้เกล้าด้วยครับ

Jun2646

คำตอบ
เมื่อวันที่ 0 543

เรียนคุณกวิน 
หลวงตาได้เมตตาแสดงธรรมตอบปัญหาธรรมให้คุณ 
เช้าวันที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ ณ วัดป่าบ้านตาด ดังนี้

หลวงตา     :      อ๋อ ก็ผมก็อยู่กับผู้ถามปัญหานั่นแหละ พิจารณาผม ผมอยู่กับพระพุทธเจ้า ผมอยู่กับพระอรหันต์ ท่านพิจารณาผมท่านได้สำเร็จมรรคผลนิพพาน นี่ผมอยู่กับเราเราจะพิจารณายังไง หรือจะเอาหวีเอาน้ำเอาอะไรมาประมาพรมให้มันหอมหวนชวนชมทั้ง ๆ ที่มันเหม็นจะตายไปผม ถ้าเป็นแบบนี้นี่เรียกว่า กรรมฐานคนนี้กำลังถามปัญหานี้มันจะลงนรกทั้งเป็น เข้าใจไหม พิจารณาเรื่องผมเป็นยังไงไม่ต้องพูดไปมากละ ดูในตัวของเรานี้จิตใจมันอยู่ในนี้มันจะค่อยซักฟอกตัวของมันไปเอง เอาเท่านั้นละไม่ต้องเอามากละ ผมคนทั้งโลกเขาพิจารณาได้ พระพุทธเจ้า พระอรหันต์มีมากขนาดไหนท่านพิจารณาได้ ทำไมเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพิจารณาไม่ได้ ไม่ใช่มันไม่พิจารณาเหรอ มันขี้เกียจจะตายไปละมัง เอ้า แค่นั้นก่อน

(ทีมงานขออนุโมทนาในธรรมภาวนาของคุณด้วยค่ะ)

<< BACK

 


หน้าแรก