คำถาม 
โดย : เจ ถามเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2546

มีสติกำกับจิตอย่างไร

กราบเรียนถวายหลวงตาผมหัดภาวนาไม่นาน แต่ไม่มีโอกาสได้ไปกราบครูอาจารย์บ่อยมาก  อีกทั้งเกรงใจครูอาจารย์ท่านที่ต้องมาอบรมสั่งสอนศิษย์โง่เหมือนผม ผมขอเรียนถามว่า  ขณะที่ผมนั่งสมาธิ  ผมจะกลั่นใจสัก 5 - 10 วินาทีก่อน เพื่อดูจิตว่าเป็นอย่างไร  และจากนั้นดูลมหายใจไปเรื่อยๆ  ปกติ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที จิตก็จะสงบ  แต่หากวันใหนผมเหนื่อยกำลังสติผมจะอ่อน และผมจะปรับให้สติมั่นคงมาขึ้น เข้มมากขึ้น   ผมจะมีสติมั่นคงมากขึ้น   พอจิตตั้งมั่นมาก และจิตเริ่มเคลื่อนเปลี่ยนสภาวะ ตรงนี้แหละครับที่ผมจะหลุดออกมาเป็นลมหายใจบ่อยๆ   ผมเข้าใจครับว่าจุดนี้ จะต้องเป็นผู้รู้ ดูจิต    แต่เวลามันถึงจุดเปลี่ยนสภาวะจากสงบ(มีลมหายใจละเอียดให้จัดยืดเกาะ) ไปเป็นนิ่ง..  ตรงนี้  ผมไม่มีอะไรเกาะ  แต่ผมเองก็ยังไม่สามารถทำ ผู้รู้ดูจิต  ได้    
รบกวนกราบเรียนถามหลวงตาด้วยความเคารพว่า ผมจะประคองสติขณะที่จิตกำลังเปลี่ยนจากฐานสงบ เป็ฯความนิ่งอย่างไร ไม่ให้หลุดออกมา  หรือทำอย่างไรให้เป็นเพียง ผู้รู้ดูจิต ได้โดยไม่หลุดออกมาเป็นลมหายใจ   

คำตอบ
เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2546

เรียนคุณ เจ
หลวงตาได้เมตตาแสดงธรรมตอบปัญหาการเจิรญภาวนาของคุณให้
เมื่อเช้าวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ ณ วัดป่าบ้านตาด  ดังนี้

หลวงตา     :     อย่าไปปรุงแต่งอย่างอื่นอย่างใด ตั้งสติดูจิตให้ดีก็แล้วกันนะ มันจะเคลื่อนไหวอะไร สติมีอยู่ดูความเคลื่อนไหวซึ่งเป็นอาการของจิตออกจากจิตนั่นแหละ ดูให้ดี แล้วเมื่อสติควบคุมอยู่ตลอดเวลา จิตจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงๆ มันก็รู้ แล้วจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกที่ดีเรื่อย ๆ ไป เอาละพอ

(ทีมงานขออนุโมทนาในจิตตภาวนาของคุณ และโปรดหาอ่านธรรมะหลวงตาได้ในเว็บไซด์นี้เพื่อความก้าวหน้าในขั้นธรรมต่อไปค่ะ)

<< BACK

 


หน้าแรก